Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Jak motywować pracowników?

 

Jak motywować pracowników?

 

Metody szkoleniowe
 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

 Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Wzmocnienie umiejętności z zakresu motywowania
 • Efektywne motywowanie pracowników i zespołu poprze odwoływanie się do indywidulanych motywatorów
 • Wzrost efektywności i wydajności pracowników

 

Szkolenie Motywacja. Co motywuje pracowników? Szkolenie Motywacyjne dostosowanie motywatorów, Inspirowanie i Motywowanie Szkolenie. Motywowanie zespołu, Szkolenie z Motywacji dla firm
 
Jak motywować pracowników?

 

 

Angażujące sposoby, aby rozpalić

 

motywację pracowników

 

 

 

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i podnoszenie samooceny pracowników, a przez to pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron jednostek.

 

Cele szkolenia:

► Rozwijanie umiejętności z zakresu motywowania  

► Rozwijanie umiejętności z zakresu wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów oceniających pracę 

► Przekazanie wiedzy z zakresu teorii i narzędzi motywowania 

 

Korzyści dla firmy:

► Wzrost umiejętności kadry zarządzającej z zakresu motywowania

► Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników

Wyższy poziom efektywności i zaangażowania w realizacji powierzonych zadań

 

Korzyści dla uczestnika:

► Wzrost umiejętności z zakresu motywowania pracowników

► Poznanie kluczowych metod efektywnego motywowania

 

Narzędzia, które poznasz podczas szkolenia:

► Narzędzia motywowania

► Macierz doboru motywatorów do poziomu kompetencji i motywacji pracownika

► Struktura formułowania informacji zwrotnej

► Model przywództwa sytuacyjnego

 

Program szkolenia

Blok wstępny
 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

Jak sprawić, by ognisko się tliło - czyli o dorzucaniu drew do ogniska

 • Na czym polega motywowanie? - dyskusja moderowana
 • Zasady motywowania- praca w podgrupach
 • Przegląd teorii motywacji: Teoria dwuczynnikowa, Teoria X i teoria Y, Teoria D. McClellanda, Teoria oczekiwań, Teoria sprawiedliwości- mini-wykład, dyskusja moderowana
 • Styl zarządzania,  poziom pewności siebie a motywacja - ćwiczenie wykonywane indywidualnie  w odniesieniu do członków swojego zespołu

Rola zarządzania w motywowaniu

 • Zarządzanie przez cele – mini-wykład, trening praktyczny
 • Zarządzanie przez uczestnictwo – mini-wykład, casy study
 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej motywowaniu – burza mózgów

Rola komunikacji w motywowaniu

 • Informacja zwrotna i jej siła - mini-wykład, ćwiczenie w podgrupach
 • Konstruktywna pochwała – mini-wykład, scenki
 • Konstruktywna krytyka – mini-wykład, scenki
 • Rozmowy oceniające pracę – mini-wykład, studium przypadku, trening praktyczny
 • Motywacyjna siła słów – film video, dyskusja, mini-wykład
 • Słowa i sformułowania zmieniające całość wypowiedzi - praca w podgrupach 

Indywidualna motywacja pracowników

 • Co motywuje pracowników? - dostosowanie motywatorów do poszczególnych jednostek
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników i dobór motywatorów
 • Uznanie - 6 czynników skutecznego uznania
 • 66 sposobów na motywowanie
 • Co motywuje polskich pracowników? - "polska mapa motywacji"

Motywowanie zespołu

 • Budowanie atmosfery współpracy
 • Współzawodnictwo w zespole

Czego unikać?

 • Demotywatory
 • Niespójne zachowanie szefa
Ewaluacja
 • Ćwiczenie podsumowujące 
 • Ankiety ewaluacyjne i zapowiedź follow up

 

Organizujemy szkolenia:

 • Otwarte
 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

 


 

 Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu 
motywacji 
 w Warszawie:

 

Warszawa     26-27         luty          2015  - Trwają zapisy - 1290zł netto

Warszawa     30-31      marzec      2015  - Trwają zapisy - 1190zł netto
Warszawa     28-29          maj         2015  - Trwają zapisy - 1090zł netto 
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Koszty inwestycji:
Cena kursu: 1290zł  *dostępne rabaty

 
Cena Obejmuje:
• 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 
                                                           Formularz rejestracyjny na szkolenie
                                           

 


Wybierz termin szkolenia:

26-27.02.2015 -1290 zł +23% Vat
30-31.03.2015 -1190 zł +23% Vat
28-29.05.2015 -1090 zł +23% Vat
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 


 
Oferty specjalne:
  
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3-5 osób 10% rabatu

Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu   


 UWAGA!             Szkolenia zamknięte

 


 

 

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

motywowanie@wstronerozwoju.com


 


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa