Szkolenia dla firm | Szkolenia biznesowe
tytuł Klienci o nas

 

 

 Szkolenia dla kadry menedżerskiej

Szkolenia dla kadry zarządzajacej

 

Umiejętności kierownicze - typologia osobowości, motywowanie i skuteczny feedbeck - Lafarge


•    Role kierownika: role interpersonalne, role informacyjne, role decyzyjne
•    Typologia osobowości Junga i jej wykorzystanie w codziennej pracy z zespołem
•    Feedback - pozytywny oraz korygujący
•    Trudne rozmowy z pracownikami
•    Ustalenie priorytetów i delegowanie (dla grupy kierowników wyższego szczebla)

Umiejętności kierownicze - typologia osobowości, motywowanie i skuteczny feedbeck - Lafarge

Efektywny Proces Sprzedaży -  Coca-Cola HBC Polska

 

Pani Ewelina Zdzieszyńska, reprezentująca firmę Otawa Group Sp.j. w ramach współpracy z Coca-Cola HBC Polska, przygotowywała warsztat szkoleniowy „Efektywny Proces Sprzedaży" dla specjalistów ds. rozwoju rynku w dziale sprzedaży.

Efektywny Proces Sprzedaży -  Coca-Cola HBC Polska

Efektywna komunikacja z pracownikami - Impel Business Solutions

Głównym celem projektu było pogłębienie umiejętności interpersonalnych związanych z skuteczną i efektywną komunikacją z zespołem, dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technik i narzędzi pomocnych w sprawnym komunikowaniu się, zapoznanie uczestników z algorytmami przydatnymi do reagowania w trudnych sytuacjach.

Efektywna komunikacja z pracownikami - Impel Business Solutions

Motywowanie pracowników i wypalenie zawodowe - GUS

 

"Celem szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności skutecznego motywowania, zrozumienie przez nich, że motywacja to nie jednorazowe działanie, ale ciągły proces, a także zdobycie wiedzy na temat tego, czym jest wypalenie zawodowe, jak zapobiegać temu zjawisku i jak z nim walczyć."

Motywowanie pracowników i wypalenie zawodowe-GUS

Przygotowanie i poprowadzenie profesjonalnej prezentacji - NZ Techno

 
"Głównym celem projektu było pogłębienie umiejętności profesjonalnej prezentacji produktów i usług oferowanych przez NZ Techno." Atutem prowadzonych zajęć było ciekawe i urozmaicone podejście do tematyki szkolenia, przykłady na których pracowali uczestnicy szkolenia były zaprojektowane z wykorzystaniem rzeczywistych produktów oferowanych przez naszą firmę. Wiedza była przekazana w przystępny sposób oraz gotowa do zastosowania w rzeczywistych warunkach.
 

Przygotowanie i poprowadzenie profesjonalnej prezentacji - NZ Techno

Negocjacje w biznesie - Smyk

 

"Zajęcia składały się z szeregu praktycznych ćwiczeń, które cechowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktywizująca forma. Założone na wstępie cele, poprzedzone bardzo dokładnym zbadaniem naszych potrzeb oraz zrozumieniem specyfiki biznesu, zostały w pełni zrealizowane.", "Przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych"

Negocjacje w biznesie

Sztuka rozmów oceniających - Phonak Polska

 

W marcu 2013 r. firma W stronę rozwoju zorganizowała i poprowadziła dla kadry menedżerskiej firmy Phonak Polska szkolenie p.t. „Sztuka rozmów oceniających". Jego celem było poszerzenie wiedzy o ocenie pracowniczej, trening umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas oceny.

Sztuka rozmów oceniających - Phonak Polska

Efektywne zarządzanie czasem -  UZP

 

„Firma W Stronę Rozwoju Ewelina Zdzieszyńska przeprowadziła w dniu 11 lipca 2013 r. szkolenie dla pracowników Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie „Efektywnego zarządzania czasem pracy". Firma wywiązała się z realizacji zamówienia w zakresie szkolenia. Program został dostosowany do potrzeb uczestników, a wykładowca - Pani Ewelina Zdzieszyńska zaprezentowała wysoki poziom"

Efektywne zarządzanie czasem -  UZP

Asertywność, etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w życiu zawodowym menadżera - KPCK w Bydgoszczy

 

         " Dziękujemy za udaną współpracę przy realizacji projektu „Asertywność, etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w życiu zawodowym menadżera”, w którym uczestniczyli Dyrektorzy ośrodków kultury. Głównym celem szkolenia, które odbyło się w dniach 20-21 października było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej, uczciwego wyrażania swoich próśb, opinii i postaw, poznanie zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego pomocnych w kontaktach służbowych."

Asertywność, etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w życiu zawodowym menadżera

Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany - Ministerstwa Sprawiedliwości 

 
"Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości zaświadcza, że firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska z siedzibą w Warszawie przy ul. Winorośli 12, lok. 24 zrealizowała we wrześniu, październiku i listopadzie 2015 r. szkolenie „Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany" dla kadry kierowniczej - 46 pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Szkolenie było przeprowadzone w formie sześciu dwudniowych sesji szkoleniowych."
Na podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników ustalono, że szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie, zwłaszcza w zakresie programu szkolenia, określenia celów szkolenia oraz metod i rytmu pracy. "

Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany - Ministerstwa Sprawiedliwości

Sztuka profesjonalnej prezentacji -  ZUS

 

Prowadząca zajęcia, Pani Ewelina Zdzieszyńska wykazała się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Sztuka profesjonalnej prezentacji -  ZUS

Sztuka prezentacji Power Point - Plpharma - Referencje

 
Z największą przyjemnością i z pełnym przekonaniem polecam Państwu współpracę z firmą „Wstronerozwoju", która w czerwcu 2013 r. przygotowała i przeprowadziła dla pracowników naszej firmy dwudniowe szkolenie z zakresu „Sztuka prezentacji PowerPoint". Jej praca bezpośrednio przełożyła się na poprawę efektywności pracy w naszej firmie.

Sztuka prezentacji Power Point - Plpharma

Prezentacja, która zapiera dech

 
"Pani Ewelina przeprowadziła dla naszych pracowników w listopadzie 2012 roku szkolenie z zakresu wystąpień publicznych pt. „Prezentacja, która zapiera dech". Wysoko oceniamy wiedzę, kompetencje, doświadczenie i umiejętności Pani  Eweliny. Szkolenie prowadzone było z ogromnym zaangażowaniem i rzetelnością."

Prezentacja, która zapiera dech PFNWZB

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - UZP
 
Firma W Stronę Rozwoju Ewelina Zdzieszyńska przeprowadziła w dniu 22 maja 2013 r. szkolenie dla pracowników Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych". Firma wywiązała się profesjonalnie z realizacji zamówienia w zakresie szkolenia. Program został dostosowany do potrzeb uczestników.

Sztuka prezentacji szkolenie - UZP

Prezentacje i wystąpienia publiczne - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

"Celem szkolenia było wyposażenie pracowników w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na swobodniejsze poruszanie się w temacie prezentacji i wystąpień publicznych. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili obszerną wiedzę prowadzącej. Zwrócili uwagę na wysoką przydatność szkolenia w codziennej pracy, a także zostali zainspirowani do wprowadzenia w życie nowych pomysłów związanych z tą tematyką. Prowadząca prezentowała aktywną postawę wobec uczestników, odpowiadała na pytania i udzielała dodatkowych wyjaśnień."

Prezentacje i wystąpienia publiczne - NCBiR

Jak przygotować i poprowadzić profesjonalną prezentację?

Stolbud Włoszczowa S.A./Koronea Group

 

"Głównym celem szkolenia było przekazanie pracownikom Stolbud Włoszczowa S.A./Koronea Group najlepszych, najnowocześniejszych metod i praktyk z zakresu przygotowania profesjonalnej prezentacji oraz sztuki wystąpień publicznych. Szkolenie było prowadzone w siedzibie firmy Stolbud Włoszczowa S.A./ Koronea Group. Uczestnicy podkreślili, że było prowadzone w sposób profesjonalny. Doskonałe przygotowanie trenera - Pani Eweliny Zdzieszyńskiej oraz znajomość tematyki poparty doświadczeniem zawodowym umożliwiła przekazanie najistotniejszych zagadnień w sposób czytelny i zrozumiały."

prezentacja - Stolbud Włoszczowa

Windykacja przez telefon  -  Poczta Polska


O wyborze firmy Wstronerozwoju zdecydował przeprowadzony sampling oraz atrakcyjny program. Wszystkie etapy naszej współpracy oceniamy pozytywnie. Począwszy od przygotowanej oferty szkoleniowej, przez bardzo dogłębną analizę potrzeb szkoleniowych, profesjonalnie przeprowadzone szkolenia oraz podsumowanie w formie raportu poszkoleniowego.
Szkolenie okazało się niezwykle angażujące uczestników w jego trakcie, ale też po zakończeniu. Rekomendujemy Firmę szkoleniową Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska jako godnego polecenia partnera szkoleniowego.
 

Windykacja przez telefon  -  Poczta Polska

Techniki sprzedaży. Skuteczne sposoby na realizacje celów sprzedażowych - Wiór-Płyt


          Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili profesjonalizm zaangażowanego przez Firmę Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska Trenera praktyka Panią Magdalenę Sapińską. Zajęcia były prowadzone w interesujący, aktywizujący i nierutynowy sposób. Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna była przekazywana w sposób ciekawy i angażujący, jednocześnie wyzwalała ogromny potencjał oraz swobodny i samodzielny sposób myślenia naszych pracowników. Trener wykazał się wysokim entuzjazmem w przekazywaniu wiedzy i poszerzaniu kompetencji. Osoby, które brały udział w szkoleniu sprzedażowym potwierdziły dużą przydatność zdobytej wiedzy oraz wysoko oceniły zaangażowanie Firmy Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska oraz Trenera Pani Magdaleny Sapińskiej na każdym etapie współpracy.
 

Wiór-Płyt

 

  

Szkolenia dla Obsługi klienta

Obsługa Klienta

 Profesjonalna Obsługa Klienta ING Lease

 

"Zajęcia wyróżniała dynamiczna i praktyczna forma prowadzenia oraz kompleksowość w sposobie zaprezentowania zagadnienia. Ponadto elastyczne podejście trenera oraz możliwość zastosowanie różnorodnych ćwiczeń praktycznych sprawiły, że szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, którzy wskazywali na profesjonalizm trenera oraz szeroką wiedzę z zakresu obsługi klienta."
 

Profesjonalna Obsługa Klienta ING Lease

Profesjonalna obsługa klienta w serwisie - The Swatch Group

 

 Uczestnicy szkoleń byli pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu oraz wiedzy Pani Eweliny, a także w stu procentach „uszytego na miarę" szkolenia. Doceniali ogromną wiedzę trenera na temat naszej firmy, procedur i standardów oraz przygotowania części praktycznej na bazie realnych problemów i sytuacji, które spotykają na co dzień. Szkolenie okazało się niezwykle angażujące uczestników w jego trakcie, ale też po zakończeniu. Wymierne efekty poszkoleniowe obserwujemy w codziennej, profesjonalnej pracy serwisu.

Profesjonalna obsługa klienta w serwisie - The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o

Trudny Klient - Impel Business Solutions

 

W dniach 19, 21-23.11.2012 r. Firma „Wstronerozwoju" Ewelina Zdzieszyńska przeprowadziła dla dwóch grup pracowników Impel Business Solutions Sp. z o. o.. Działu Obsługi Klienta Zewnętrznego Szkolenie z tematu: „Trudny Klient". Jego celem było doskonalenie kompetencji z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach i trudnymi zachowaniami Klienta.

Trudny Klient -  Impel

 Zarządzanie reklamacjami -  ENEA

 

We wrześniu 2013 roku Firma W Stronę Rozwoju zrealizowała projekt szkoleniowy pn. „Zarządzanie reklamacjami". W ramach projektu Wykonawca przeprowadził diagnozę potrzeb szkoleniowych, zaprojektował i zrealizował szkolenie dla pracowników Biura Obsługi Posprzedażowej ENEA SA.

ENEA

Jakość obsługi reklamacji - Bank BGŻ

W oparciu o wyniki analizy, biorąc pod uwagę oczekiwania Banku firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska opracowała i przeprowadziła szkolenie. Szkolenie było podzielone na dwie części: teoretyczną w formie krótkiego wykładu oraz praktyczną (uczestnicy pracowali na konkretnych przykładach sytuacji jakie miały miejsce w Banku).

BGZ

Relacja lekarz pacjent - ZUS

 

"Szkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością i zostały wysoko ocenione przez uczestników szkoleń, zarówno pod względem wiedzy merytorycznej trenerów, jak i aktywnego prowadzenia zajęć, co potwierdzają wyniki ankiet poszkoleniowych (łącznie 4,94 w skali 1 - 5, gdzie 5 oznacza ocenę maksymalną). Podczas współpracy Pani Ewelina Zdzieszyńska wykazała się dużym zaangażowaniem oraz zrozumieniem potrzeb szkoleniowych przedstawionych przez ZUS."

Zus-lekarze

 Profesjonalnej obsługi Klienta - Steinbacher Izoterm

 

"Celem szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności profesjonalnej obsługi klienta w kontakcie telefonicznym oraz w korespondencji mailowej. Dodatkowo został omówiony temat obsługi reklamacji dzięki czemu uczestnicy poznali sposoby skutecznego i profesjonalnego odpowiadania na uwagi i skarg Klientów. Jednym z nadrzędnych celów szkolenia było budowanie u uczestników postawy pro - klienckiej, która zapewnia odpowiedni poziom jakości obsługi Klienta."

 Steinbacher Izoterm

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - NFZ

 

Trener Pani Ewelina Zdzieszyńska zadbała, aby szkolenie było jak najbardziej efektywne. Szkolenie oraz konsultacje zostały w pełni dostosowane do naszych potrzeb.
Rekomendujemy firmę W stronę rozwoju Ewelina Zdzieszyńska wszystkim, którzy cenią jakość usług oraz indywidualne podejście do stawianych oczekiwań.

NFZ

 Profesjonalna obsługa Klienta - Riwal Poland

 

"Warsztat został oceniony przez uczestników jako praktyczny, skuteczny oraz inspirujący do wdrożenia nabytej wiedzy w praktyce działania spółki. Osobę prowadzącą szkolenie, Panią Ewelinę Zdzieszyńską, cechowały profesjonalizm, dynamika i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami."

Profesjonalna obsługa Klienta - Riwal Poland

Profesjonalna Obsługa Reklamacji - LUMBERG POLSKA

 

 "Firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska w terminie 10-11.05.2014 Przeprowadziła dwudniowe szkolenie „Profesjonalna Obsługa Reklamacji" dla brygadzistów, mistrzów, pracowników QS. W ramach przygotowania do realizacji projektu firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska zapoznała się ze specyfiką naszego działania i dostosowała narzędzia oraz przykłady do naszej organizacji, co przełożyło się na efektywność szkolenia, satysfakcje uczestników, zmianę nastawienia do reklamacji."

Profesjonalna Obsługa Reklamacji - LUMBERG POLSKA

Telefoniczna obsługa Klienta - Grecos Holiday

 

"Uczestnicy docenili szczególnie wysoką jakość merytoryczną, dopasowanie projektu do naszych potrzeb oraz nacisk na trening praktyczny umiejętności przydatnych w codziennej pracy. Wysoko oceniamy kompetencje trenera prowadzącego: Pani Eweliny Zdzieszyńskiej. Do każdego uczestnika podchodzi indywidualnie. Przykłady i ćwiczenia oparte były o realia naszej firmy."

 

Grekos telefoniczna obsługa klienta

Reklamacje, czyli o tym jak skutecznie przyjmować i odpowiadać na uwagi - FM GROUP POLSKA
 
przeprowadziła analizę dokumentacji reklamacyjnej/rozmów telefonicznych
przeprowadziła ustrukturyzowane wywiady z uczestnikami szkolenia i  przełożonymi,
opracowała program szkoleniowy pod nasze potrzeby,
przeprowadziła szkolenie, ewaluację szkolenia oraz przygotowała raport po szkoleniu.

Reklamacje, czyli o tym jak skutecznie przyjmować i odpowiadać na uwagi - FM GROUP POLSKA

Profesjonalna  telefoniczna obsługa klientów firmy BayWa Agro

 

Dziękujemy za organizację szkolenia „Profesjonalna obsługa telefoniczna klientów firmy BayWa Agro Polska". Treningiem objęci zostali pracownicy Firmy BayWa Agro Polska, którzy na co dzień stykają się z powyższym zagadnieniem. Współpracę między Naszą Firmą a Firmą Wstronerozwoju zaliczamy do udanych. Szkolenie odbyło się 3 marca 2016 r. i obejmowało następujące moduły.


Moduł I. Przygotowanie do rozmowy telefonicznej formalne i mentalne
Moduł II. Standardy rozmowy telefonicznej
Moduł III. Skuteczne techniki komunikacji z klientem
Moduł IV. Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z obiekcjami klientów

 

Profesjonalna obsługa telefoniczna klientów BayWa Agro

Obsługa podróżnych przez Kierowników Pociągów oraz osoby kontrolujące dokumenty przejazdowe - SKM Warszawa


Głównym celem jednodniowych szkoleń, które odbyły się w dniach 15-18.03.2016  oraz 21-24.03.2016 w Warszawie było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat:
•    profesjonalnej obsługi podróżnych,
•    znajomości zasad skutecznego komunikowania się z podróżnymi,
•    umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w czasie obsługi pasażerów   SKM Warszawa.

SKM

Profesjonalna obsługa pasażera na potrzeby realizacji usługi na rzecz Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Konsalnet Security


"Przedmiotowe szkolenia zostały zrealizowane w sposób rzetelny i profesjonalny o czym świadczą zarówno wysokie noty oceniające program szkolenia i pracę trenera wykazane w ankietach wypełnionych przez uczestników szkolenia po jego zakończeniu, jak i zadowolenie pracowników oraz obsługiwanych pasażerów.
Reasumując, usługa szkoleniowa realizowana przez firmę Wstronerozwoju spełniała najwyższe standardy w zakresie kształcenia. Rekomenduję firmę jako rzetelnego, elastycznego i profesjonalnego partnera szkoleniowego."

 

Profesjonalnej obsługi pasażera-Konsalnet Security

Profesjonalnej Obsługi Klienta - Sealand Logistics


Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób, który uwzględnił tematykę naszej branży oraz indywidualnych potrzeb pracowników Sealand Logistics sp. z o.o..
Poniżej opinie uczestników szkolenia:
Katarzyna: „ Pani Ewelina starała się każdą teorię czy narzędzie omawiać na różnych przykładach z wykorzystaniem również sytuacji z jakimi mamy styczność na co dzień naszej branży, była otwarta na nasze sugestie i uwagi. Na konkretnych przykładach omówiła sposoby radzenia sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami w naszej pracy, konfrontacja z niezadowolonym klientem, w jaki sposób przekazywać informacje lub czego unikać w rozmowach z klientami. Zajęcia w zespołach okazały się mieć integrujący wpływa na pracowników firmy dostarczając nam wiele śmiechu i okazji do poznania siebie nawzajem ze strony zarówno prywatnej jak i służbowej oraz pozwoliło podzielić się doświadczeniami zdobytymi w pracy."

Sealand Logistics

Profesjonalna Obsługa Klienta przez serwis SDA Spółka Jawna” 
 
"Współpracę z  firmą Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska oceniamy bardzo wysoko. Warte podkreślenia jest elastyczne podejście do naszych indywidualnych potrzeb, zaangażowanie w sprostanie naszym oczekiwaniom.
Podczas szkolenia wykorzystywane były różnorodne metody pracy aktywizujące uczestników, motywujące do pracy i zwiększające samoświadomość. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników ze względu na treści dopasowane do potrzeb uczestników, praktyczny charakter zajęć. Treści merytoryczne szkolenia, ćwiczenia i przykłady dostawane były do naszej branży."

 

Profesjonalna Obsługa Klienta przez serwis SDA

Współpracowaliśmy między innymi z:

- Acronics Germany
- Agencja Rezerw Materiałowych
- Alcon Polska
- Alphabet Polska Fleet Management
- American Express Poland
- Amgen
- Amplico Life
- Auchan Polska Sp. z o. o
- Bank Zachodni WBK
- Banku Gospodarki Żywnościowej
- Biuro Informacji Kredytowej
- BRE Bank SA
- Cementownia Kraków
- Centrum Nauki Kopernik
- Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
- Centrum Projektów Europejskich
- Centrum Promocji Informatyki
- Citibank International PLC
- Coca Cola
- Continuum Care
- D&B Partner
- Danone
- Deltim
- EADS Polska
- E-Commerce Services Grupa Empik
- Electrolux Poland
- Electrum
- Emotion
- ENEA
- Energa Informatyka i Technologie
- Energa Operator
- Europ Assistance Polska
- Eveline Cosmetics
- Exim
- Fiat Auto Poland
- FM Group
- Frito Lay
- Frito Lay Poland
- GEC Consulting Grzegorz Cendrowski
- Główny Urząd Statystyczny
- Grecos Holiday
- Grupa ABG
- Gtech Poland
- Huta Szkła Czechy
- Hutchinson Poland
- Idea Bank
- Impel
- Impuls Szkolenia
- ING Commercial Finance Polska
- ING Lease (Polska)
- ING Usługi Finansowe
- Ingenieurburo Z. Sacharuk
- Inicjatywa Mikro
- Intervet
- Iron Mountain Polska
- Izolex
- J & M Contracts
- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Kaeser Kompressoren
- Kia Motors Polska
- KK Electronic Polska
- Koleje Mazowieckie
- Kone
- Konopka Śruby
- Lafarge
- Lamex
- Lexum Europejskie Kliniki Okulistyczne
- Linea Aureliusz Leżeński
- Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń
- Lotos
- Lumberg Polska
- Matras
- Meble BRW
- Media Forum
- Medicover
- Medtronic Poland
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
- Ministerstwo Gospodarki
- Ministerstwo Skarbu Państwa
- Modernhatch Sztuder & Wocka
- NCAB Group Polska
- Net-S M.
- NFZ
- Nivette Fleet Management
- Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie
- North Food Polska
- NZ Techno
- Optegra Polska
- Orange Polska
- Orix Polska
- Otawa Group
- Perform Media Poland
- Phonak Polska
- PKO BP
- Plpharma
- Polyone Poland Manufacturing
- Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
- Promax
- PZU
- PZU Na Życie
- Radiometer
- Reynaers Polska
- Rieber Foods Polska
- Riwal Poland
- Sage
- Salony Krzysztof
- Sime Polska
- Smyk
- Spiroflex
- Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice
- Steinbacher Izoterm
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska
- Sygma Bank
- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
- Tech-Rol
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
- Urząd Zamówień Publicznych
- Via Sms
- Vogue Travel
- Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
- Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
- Wrigley Poland
- Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków

 

Instytucje Finansowe:

 

- Idea Bank
- Orix Polska
- SKOK Kozienice
- BRE Bank SA
- Citibank International PLC
- Europ Assistance Polska
- ING Commercial Finance Polska
- Inicjatywa Mikro
- Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń
- Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie
- PKO BP
- PZU
- Sygma Bank
- Via Sms Pl
- Amplico Life

 

Przemysł, produkcja:


- D&B Partners
- Deltim
- Eads Polska
- Electrolux Poland
- Electrum
- Eveline Cosmetics
- Kk Electronic Polska
- Kk Electronic Polska
- Lumberg Polska
- Medtronic Poland
- Modernhatch Sztuder & Wocka
- Steinbacher Izoterm
- Wrigley Poland
- Coca Cola
- ENEA
- Fiat Auto Poland

- FM Group
- Kaeser Kompressoren
- Kia Motors Polska
- Lafarge
- Lotos
- Meble BRW
- Plpharma

- Reynaers Polska
- Rieber Foods Polska
- Cementownia Kraków

 

Usługi:


- Acronics Germany
- Alphabet Polska Fleet Management
- Exim
- Gtech Poland
- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Konopka Śruby
- Sage
- Sime Polska
- Adex - Biuro Tłumaczy
- Alterar
- Bio Diet Care
- Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
- Continuum Care
- E-Commerce Services Grupa Empik
- Emotion
- Główny Urząd Statystyczny
- Grupa ABG
- Impel
- Impuls Szkolenia
- Iron Mountain Polska
- J & M Contracts
- Koleje Mazowieckie
- Lamex
- Lexum Europejskie Kliniki Okulistyczne
- Linea Aureliusz Leżeński
- Matras
- Medicover
- Ministerstwo Skarbu Państwa
- Orange Polska
- Otawa Group
- Phonak Polska

Lista Firm


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych