Szkolenia dla firm | Szkolenia biznesowe
tytuł Klienci o nas

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 REFERENCJE

 

 

Firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska w dniach 22, 24, 28 i 30 czerwca 2016 r. przeprowadziła szkolenie pt. „Prezentacje i wystąpienia publiczne" dla 46 pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Firma zadbała również o odpowiednie wyposażenie sali oraz zorganizowała catering dla uczestników szkolenia.

Celem szkolenia było wyposażenie pracowników w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na swobodniejsze poruszanie się w temacie prezentacji i wystąpień publicznych. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili obszerną wiedzę prowadzącej. Zwrócili uwagę na wysoką przydatność szkolenia w codziennej pracy, a także zostali zainspirowani do wprowadzenia w życie nowych pomysłów związanych z tą tematyką. Prowadząca prezentowała aktywną postawę wobec uczestników, odpowiadała na pytania i udzielała dodatkowych wyjaśnień. Uczestnicy szkolenia byli zadowoleni z miłej atmosfery pracy, która wpływała na obniżenie stresu związanego z publicznym prezentowaniem się. Z aprobatą spotkało się również udzielanie pełnej informacji zwrotnej skupiającej się na mocnych stronach danego uczestnika, zakończonej wskazaniem obszarów do pracy.
W poszkoleniowym badaniu ewaluacyjnym 100 % uczestników oceniło przygotowanie merytoryczne prowadzących jako bardzo wysokie. Program szkolenia został przygotowany i przeprowadzony w sposób profesjonalny, z należytą starannością i rzetelnością. Cele ogólne szkolenia zostały osiągnięte.
 

 

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Anna Kurowska              


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych