Szkolenia dla firm | Szkolenia biznesowe
tytuł Klienci o nas

 

 

REFERENCJE

 


           W dniu 10, 12 oraz 17 stycznia 2011 Pani Ewelina Zdzieszyńska przeprowadziła projekt szkoleniowy dla kadry managerskiej Lafarge Gips Sp. z o.o. pt. „Umiejętności kierownicze- typologia osobowości, motywowanie i skuteczny feedbeck". Projekt ten był przeznaczony dla trzech grup kierowników zakładów produkcyjnych Lafarge Gips: dwie grupy kierowników pierwszego szczebla, jedna grupa kierowników wyższego szczebla, łącznie 34 osoby.
           Projekt obejmował badanie potrzeb, rekomendację działań, opracowanie programu szkoleniowego, ewaluacja oraz raport po szkoleniu. Każde szkolenie zaplanowane było na 9 godzin szkoleniowych. Program szkolenia obejmował następujące tematy:
•    Role kierownika: role interpersonalne, role informacyjne, role decyzyjne (dla grupy kierowników pierwszego szczebla)
•    Typologia osobowości Junga i jej wykorzystanie w codziennej pracy z zespołem (w tym motywowanie i delegowanie zadań)
•    Feedback - pozytywny oraz korygujący
•    Trudne rozmowy z pracownikami
•    Ustalenie priorytetów i delegowanie (dla grupy kierowników wyższego szczebla)
W czasie realizacji projektu p. Ewelina Zdzieszyńska wykazała się bardzo dużym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz elastycznością. Warte zaznaczenia jest również bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz bardzo dobry warsztat trenerski.
           Rekomenduję p. Ewelinę Zdzieszyńska jako partnera godnego zaufania, cechującą się dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz pełnym profesjonalizmem.

 

                                                   
   Emilia Złotnicka                                   
  Koordynator ds. Rozwoju i Szkoleń             
Lafarge Cement S.A. i Lafarge Gips Sp. z o.o.


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych