Szkolenia dla firm | Szkolenia biznesowe
tytuł Klienci o nas
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
 
                                                                                                                                                             
 

      Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza, iż firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska przygotowała i zrealizowała szkolenia pt. „Relacja lekarz pacjent" dla 7 grup szkoleniowych. Szkolenia zostały przeprowadzone w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. oraz 22 - 24 kwietnia 2014 r. Przeszkolono Głównych Lekarzy Orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępców - łącznic 86 osób. Każde ze szkoleń obejmowało 16 godzin dydaktycznych.

Szkolenia zostały przeprowadzone przez kadrę trenerską:
Ewelina Zdzieszyńska (2 grupy);
Iwona Barańska (1 grupa);
Dorota Goral-Drzcwińska (2 grupy);
Karol Karłowski (2 grupy).
Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia:
Profesjonalizm lekarza;
Wizerunek lekarza jako specjalisty i pracownika ZUS:
Typologia pacjentów/klientów i dostrojenie sposobu komunikacji:
Źródła trudności/problemów w kontakcie z pacjentami/klientami i metody radzenia sobie z nimi;
Skuteczna komunikacja lekarza z pacjentem/klientem;
Asertywność i empatia lekarza:
Motywacja do pracy i satysfakcja.
Szkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością i zostały wysoko ocenione przez uczestników szkoleń, zarówno pod względem wiedzy merytorycznej trenerów, jak i aktywnego prowadzenia zajęć, co potwierdzają wyniki ankiet poszkoleniowych (łącznie 4,94 w skali 1 - 5, gdzie 5 oznacza ocenę maksymalną). Podczas współpracy Pani Ewelina Zdzieszyńska wykazała się dużym zaangażowaniem oraz zrozumieniem potrzeb szkoleniowych przedstawionych przez ZUS.
Niniejsze potwierdzenie wydaje się na prośbę Wykonawcy.
 
 
WICEDYREKTOR            
Departamentu Spraw Pracowniczych
         Agnieszka Such              
 

O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych