Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Jak pracujemy?

Projekt szkoleniowy

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych (na poziomie organizacji i uczestnika).
 2. Zdefiniowanie celów szkoleniowych.
 3. Określenie typu szkolenia.
 4. Zaprojektowanie szkolenia oraz typu oceny (odbywa się to na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych i zdefiniowanych celów szkoleniowych).
 5. Odprawa przed szkoleniem.
 6. Realizacja programu szkoleniowego.
 7. Działania poszkoleniowe (follow up).
 8. Wdrożenie nabytych kompetencji na stanowisku pracy.
 9. Analiza skuteczności wdrożenia.
 10. Ocena realizacji celów.

 

Metody szkoleniowe

 1. Publiczne prezentacje – prezentacja przez trenera we współpracy z uczestnikiem praktycznego wykonania i zastosowania określonej umiejętności.
 2. Nagrania video i audio – stanowią materiał do analizy zachowań lub prezentację wybranych umiejętności ważnych z punktu widzenia przekazywanych treści szkoleniowych.
 3. Próbki zachowań – przeprowadzanie rozmów z autentycznymi Klientami w trakcie szkolenia z wykorzystaniem sugerowanych technik/zachowań.
 4. Miniwykład – przekazanie i usystematyzowanie wiedzy.
 5. Studium przypadku – stymulowanie rzeczywistych sytuacji i procesów. Opiera się na wykorzystaniu wiedzy i koncepcji teoretycznych w praktyce, w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
 6. Symulacje – trenowanie nabytych umiejętności.
 7. Scenki – uczestnicy ćwiczą nowe umiejętności w bezpiecznej atmosferze i otrzymują informacje zwrotną, stwarzają możliwość przećwiczenia nabytej wiedzy w warunkach szkoleniowych.
 8. Ćwiczenia z obserwatorem – polegają na tym, że po zaprezentowaniu danej techniki uczestnicy ćwiczą w parach, a obserwator ocenia jej zastosowanie. Informacje zapisuje na formularzu obserwacyjnym.
 9. Dyskusja grupowa – oparte jest na aktywnym udziale uczestników. Stwarza im możliwość wypowiedzenia się, wymiany informacji, poglądów i opinii.

 

Blok szkoleniowy

 

Blok szkoleniowy (każdy blok trwa około 2 godzin)

 1. Miniwykład – 20 minut (część teoretyczna będąca wprowadzeniem w tematykę, zaprezentowaniem techniki, modelu, schematu).
 2. Ćwiczenia praktyczne – przećwiczenie omówionej umiejętności przy wykorzystaniu metod szkoleniowych (scenka, symulacja, studium przypadku itd.).
 3. Omówienie – informacja zwrotna na temat realizacji zadań (grupowa lub indywidualna).
 4. Podsumowanie bloku.

Szkolenia w siedzibie klienta

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
Ewelina Zdzieszyńska
Tel.: 500 029 886

Dane Firmy:
Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
NIP: 8361730959
REGON: 142899358

realizacja: dwarazy.com