Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Szkolenie z asertywności:

Asertywny Szef – szkolenie o asertywność w pracy

 

Adresaci szkolenia asertywny Szef:

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy chcą wzmocnić postawę asertywną w kontaktach z przełożonym,
współpracownikami

Cele szkolenia z asertywności:

 • Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej
 • Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do asertywnego sposobu zachowania
 • Uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii, postaw

 

Korzyści dla firmy, które przyniesie szkolenie asertywny Szef:

 • Pracownicy uczciwie wyrażają swoje opinie, prośby
 • Otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami a szefem
 • Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • Spadek liczby konfliktów

 

Korzyści dla uczestnika, które zapewni  szkolenie asertywny Szef:

 • Umiejętność zachowywania się w zgodzie ze sobą
 • Jasne komunikowanie swoich postaw, opinii, uczuć
 • Wzrost pewności siebie, otwartości
 • Unikanie konfliktów
 • Pozna zasady obrony przed krytyką i będzie potrafił skutecznie argumentować własne poglądy
 • Dopasuje formę wypowiedzi do sytuacji i osoby
 • Kontroluje stres obniżający poczucie własnej wartości

Narzędzia:

 • Model asertywnej odmowy
 • Model reagowania na krytykę
 • Model wyrażania oczekiwań

 

 

Doświadczony trener przeprowadzi szkolenie asertywność menedżera 


 

Ewelina Zdzieszyńska – Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Ukończyła szkołę trenerów na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w ramach studiów podyplomowych: Szkolenia i Rozwój.

 

Doświadczenie:

✓ 19 lat doświadczenia trenerskiego
✓ Doświadczenie – praca w dużych korporacjach, w różnych branżach ( Ubezpieczenia, Bankowość, Usługi medyczne)
✓ 450 zrealizowanych projektów szkoleniowych (Usługi, usługi bankowe, przemysł, administracja publiczna)
✓ 137 szkoleń menedżerskich
✓ ponad 10 000 h-przeprowadzonych szkoleń

 

Zdobywała doświadczenia prowadząc projekty m.in. szkolenia dla takich firm, jak: Alior Bank, Mercedes-Benz, American Express, BANK PKO BP, Benefit Systems, Ceneo.Pl, Citibank, Coca Cola, Danone, Deutsche Bank, Electrolux, ENEA, Energa Operator, Fiat Auto, ZUS, GUS, NFZ, IKEA, ING, Kia Motors, MAN, Meble BRW, Orange, PGE, PGNiG, PZU, SAP i wielu innych.

 

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem umiejętności asertywnej komunikacji. Pracowała na stanowisku trenera w PZU,  Sygma Banku, Medicover gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń międzyinnymi dla kadry menedżerskiej z zakresu efektywnej komunikacji z pracownikami.

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające postawę asertywną w pracy min. dla następujących Klientów:

 • PKO BP – Asertywność w kontakcie z trudnymi klientami banku
 • AUCHAN POLSKA – Asertywność w kontaktach z trudnymi klientami
 • Amgen – Asertywność w kontaktach z Klientam
 • Cementownia Kraków – Rozwijanie umiejętności kierowniczych – jak komunikować się z pracownikami i przekazywać im informacje zwrotne. W jednym z modułów było zawarte szkolenie z asertywności.
 • KIA Motors – Communications skills. Jedna  z sekcji zawierała szkolenie z asertywności.
 • Otawa Group – Skuteczna komunikacja wewnątrz firmy. Temat z asertywności był poruszany podczas jednego dnia  szkolenia z asertywności.
 • Impel Accounting – Efektywna komunikacja z pracownikami
 • Amplico – Budowanie współpracy w zespole
 • Grecos Holiday – Efektywna współpraca w grupie , Jak skutecznie zarządzać zespołem animatorów?

 

 

 

Program szkolenia z asertywności dla Szefa:


Asertywność

 • Co to jest asertywność?

 

Zachowanie asertywne, agresywne, uległe

 • Asertywność – mini-wykład trenera
 • Jaką postawę przyjmuję wobec innych? – kwestionariusz autodiagnostyczny
 • Charakterystyka postawy asertywnej, uległej, agresywnej- mini-wykład
 • Skutki zachowań asertywnych, agresywnych, uległych – praca w podgrupach

 

Co sprawia, że trudno mi przyjąć postawę asertywną w pracy?

 • Monolog wewnętrzny – mini-wykład trenera
 • Co mi utrudnia zachowanie asertywne? – autodiagnoza myśli ograniczających przyjmowanie postawy asertywnej (praca wykonywana indywidualnie)

 

Budujemy fundamenty postawy asertywnej

 • Odkryj swoje mocne strony – diagnoza własnego potencjału

 

Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona

 • Mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
 • Mam prawo do… – mini wykład trenera na temat praw pracowników
 • Lista moich praw – praca indywidualna, której celem jest sporządzenie wykazu swoich praw

 

Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

 • W jakich sytuacjach chciałbym/chciałabym odmawiać? – praca w podgrupach, której celem jest wypisanie sytuacji/zdarzeń, w jakich uczestnicy odmawiają/chcieliby odmawiać, prezentacja na forum
 • Asertywna odmowa –  demonstracja modelu odmowy przez trenera na przykładzie jednej z sytuacji podanych przez uczestników
 • Asertywna odmowa – mini-wykład, w trakcie którego trener na podstawie przeprowadzonego eksperymentu omawia model asertywnej odmowy
 • Asertywna odmowa –  ćwiczenia praktyczne  zastosowanie techniki „asertywnej odmowy”   – (praca w podgrupach na przykładach sytuacji podanych przez uczestników, feedback trenera )

 

Reagowanie na atak i krytykę

 • Top lista sytuacji, w jakich uczestnicy doświadczają krytyki – praca w parach
 • Techniki reagowania na krytykę słuszną, częściowo słuszną, wyrażoną w sposób agresywny – mini-wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi (reagowanie na sytuacje podane w top liście przy użyciu omówionych technik)
 • Ćwiczenie „Odpowiedź na moją krytykę” – ćwiczenie wykonywane na forum, uczestniczą w nim wszyscy członkowie grupy. Celem ćwiczenia jest utrwalenie umiejętności reagowania na krytykę przy stosowaniu poznanych technik

 

Asertywne techniki wyrażania oczekiwań

 • Komunikat „Ja”- mini wykład, w trakcie którego trener omawia model komunikatu
 • Zamień komunikat typu „Ty” na komunikat typu „Ja” – ćwiczenia praktyczne w podzespołach
 • Czteroetapowy model wyrażania uczuć negatywnych – mini wykład trenera, scenki w trzyosobowych zespołach (scenki z użyciem sytuacji podanych w top liście)

 

Ewaluacja szkolenia z  asertywności w pracy

 • Action plan indywidualny
 • „Moja refleksja po szkoleniu”
 • Podsumowanie
 • Ankiety ewaluacyjne

                                               

Metody szkoleniowe zastosowane podczas szkolenia z asertywności Szefa

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Prowadzimy szkolenia online i stacjonarne.

Szkolimy między innymi w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Gdynia.

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu asertywność menedżera

 • Obrona swoich praw, w sytuacjach, kiedy są one naruszane
 • Wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z krytyką
 • Wyznaczanie granic w biznesie
 • Poznanie technik budowania asertywnych relacji
 • Praktyczny trening asertywności
 • Wzrost umiejętności  stosowania asertywności w pracy


  Rodzaj oferty:

   

   

   

  Szkolenia zamknięte Asertywny Szef  – Informacje organizacyjne – szkolenie z zakresu asertywności:


  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com