szkolenia wstronerozwoju – szkolenia, doradztwo :: wstronerozwoju.com

szkolenia, kadra-medyczna-projekty szkoleniowe

Personel medyczny świadczy usługi, których Pacjenci nie mogą ocenić, ponieważ w większości nie dysponują fachową wiedzą pozwalającą na dokonanie obiektywnej oceny. Tymczasem rzeczywistość wygląda tak, że Pacjent ocenia kompetencje personelu medycznego na podstawie tego w jaki sposób personel medyczny komunikuje się z nim. Komunikowanie się z Pacjentem ma wpływ na jego nastawienie się do proponowanego sposobu leczenia. Wynik badań w zakresie marketingu w stomatologii pokazały, że Pacjent ocenia kompetencje lekarza w 60% na podstawie to tego jak się komunikuje, 25% stanowi wrażenie praktyki, 15% to kompetencje medyczne. Wniosek jest taki, że warto podnosi kompetencje z zakresu umiejętności interpersonalnych.

szkolenia, projekty szkoleniowe dla kadry medycznej

Szkolenia dla firm. Szkolenia biznesowe, miękkie, menedżerskie, sprzedażowe, rozwój kompetencji, coaching, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych