Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Trudny Pacjent szkolenie – Asertywna obsługa Pacjenta

Cele i korzyści szkolenia trudny pacjent:


Szkolenie dla personelu medycznego dotyczące kontaktu z trudnym pacjentem

Zapraszamy na nasze specjalistyczne szkolenie dla personelu medycznego dotyczące kontaktu z trudnym pacjentem. Trudny pacjent, który często stawia wysokie oczekiwania i wyraża pretensje, może być wyzwaniem w codziennej pracy medycznej. Rozumiemy potrzebę znalezienia skutecznych metod radzenia sobie z takimi sytuacjami. Nasze szkolenie skupia się na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, aby pomóc lekarzom zbudować pozytywną relację z roszczeniowymi pacjentami. Przedstawimy różne strategie, które pomogą lekarzom skutecznie rozpoznawać i zaspokajać potrzeby pacjentów oraz zarządzać ich oczekiwaniami. Dzięki praktycznym narzędziom i technikom, uczestnicy będą mieć możliwość rozwinięcia asertywności, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z emocjonalnymi sytuacjami. Nasze szkolenie umożliwi lekarzom skuteczne nawiązywanie pozytywnego kontaktu z trudnym pacjentem, co przyczyni się do poprawy jakości opieki medycznej i zwiększenia satysfakcji zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego.

 

Szkolenie trudny pacjent dla lekarzy

Szkolenie trudny  pacjent dla lekarzy będzie obejmować  aspekt pracy z trudnymi pacjentami. Uczestnicy zdobędą umiejętności i narzędzia, które pomogą im skutecznie komunikować się z roszczeniowymi pacjentami oraz radzić sobie z ich oczekiwaniami i pretensjami. Szkolenie skupi się na rozwijaniu empatii, umiejętności rozpoznawania potrzeb pacjentów oraz budowania pozytywnych relacji, nawet w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie trudny pacjent dla pielęgniarek

Szkolenie komunikacji  trudnym  pacjentem dla pielęgniarek będzie szczególnie skoncentrowane na obszarze kontaktu z trudnymi pacjentami. Uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia metod pracy z roszczeniowymi pacjentami i doskonalenia swoich umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Szkolenie obejmie analizę różnych typów trudnych pacjentów oraz strategie komunikacyjne, które pomogą lekarzom skutecznie komunikować się i zarządzać oczekiwaniami tych pacjentów.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników , którzy chcą wzmocnić postawę asertywną w kontaktach z Pacjentami.

 

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej
 • Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne 
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zachowywania się w sposób asertywny

 

 

Korzyści dla firmy:

 • Pracownicy uczciwie wyrażają swoje opinie, prośby
 • Otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami a szefem
 • Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • Spadek liczby konfliktów

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność zachowywania się w zgodzie ze sobą
 • Jasne komunikowanie swoich postaw, opinii, uczuć
 •  Obrona swoich granic w kontakcie z Klientem

 

Narzędzia, które poznasz w czasie szkolenia:

 • Model asertywnej odmowy
 • Model reagowania na krytykę
 • Model wyrażania oczekiwań

 

Trener poprowadzi szkolenie Trudny Pacjent  – Asertywna obsługa:


Ewelina Zdzieszyńska – certyfikowany trener biznesu, pedagog

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kadry medycznej. Pracowała na stanowisku trenera w firmie medycznej Medicover, gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, BOK, recepcji,  Call Center oraz kadry menedżerskiej. Odpowiedzialna była za diagnozowanie potrzeb szkoleniowych personelu medycznego, projektowanie i prowadzenie szkoleń dla tej grupy. Realizowała projekt opracowania i wdrożenia standardów obsługi Pacjenta w Medicover.

 

 

Doświadczenie – zrealizowane   szkolenia  obsługa pacjenta dla personelu medycznego:

Medicover– zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek) oraz  BOK, recepcji:

 • Współpraca z Pacjentem
 • „Komunikacja z Pacjentem”
 • Indywidualna Obsługa Pacjenta
 • Elementy asertywności w obsłudze Pacjenta
 • Standardy Obsługi Pacjenta
 •  „Reklamacja jako prezent dla firmy”- celem projektu było ujednolicenie procesu rozwiązywanie reklamacji w firmie, wzbudzenie pozytywnego nastawienia do uwag zgłaszanych przez Pacjentów, zbudowanie jednolitej polityki obsługi reklamacji w firmie. Projekt miał zasięg ogólnopolski. W ramach projektu zrealizowano: 18 dni szkoleniowych.
 • szkolenia dla Call CenterObsługa PacjentaAsertywności w obsłudze Pacjenta (20 dni szkoleniowych)

 

Lexum – dla firmy przeprowadziliśmy następujące szkolenia z obsługi pacjenta:

 • Szkolenie dla kierowników oraz pracowników recepcji
 • Efektywna komunikacja z pacjentem 
 • Bliżej Pacjenta– spraw, aby Twoi Pacjenci polecali Cię innym
 • Komunikacja z Pacjentem w recepcji

Alcon Polska  – Szkolenie dla pracowników rejestracji, call center oraz pielęgniarek

Optegra Polska

 • Komunikacja z Pacjentem w recepcji
 • Odsłuch i ocena rozmów
 • Standardy Obsługi Pacjenta – Opracowanie
 • Efektywne umawianie wizyt kwalifikacyjnych

Roche Diabetes Care -Komunikacja z pacjentem elementem terapii diabetologicznej

Ascensia Diabetes CareTelefoniczna obsługa Pacjenta– szkolenie online – Referencje

Diabetyk24 – Profesjonalna rozmowa telefoniczna z Pacjentem

Narodowy Instytut Onkologii – Profesjonalna telefoniczna obsługa pacjenta 

 • Centrum Medyczne Rafał – Obsługa Pacjenta w recepcji 
 • Centrum Medyczne Rafał – Telefoniczna obsługa Pacjenta

 

Prowadziła szkolenia obsługi Pacjenta miedzy innymi dla: Medicover, Roche Diabetes Care Polska, Lexum, ZUS, Alcon Polska, Optegra Polska, Zespół Lecznictwa Otwartego, Zespół Lecznictwa Otwartego, Ascensia Diabetes Care Poland, Diabetyk24,  Narodowy Instytut Onkologii, Centrum Medyczne Rafał, ALAB Laboratoria.

 

W szkoleniach uczestniczyli:

 • Pracownicy Działu Obsługi Klienta,
 • Koordynatorzy Zespołów Lekarskich,
 • Kierownicy Centrów Medycznych,
 • Kierownicy Działów Obsługi Klienta

 

Realizowała  szkolenia z  obsługi  Klienta, min. dla następujących firm:

 • Lotos Asfalt- „Trudne sytuacje podczas obsługi Klienta”- (3 szkolenia)
 • Wesolandia- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi Klienta
 • Sygma Bank – Projekt poprawy jakości obsługi Klienta w (call center).  W ramach projektu zostały podjęte następujące działania: Przeprowadzenie audytu mającego na celu zdiagnozowanie poziomu obsługi Klienta, Obserwacja pracy i odsłuch rozmów konsultantów Call Center, Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego mającego na celu poprawę standardów obsługi.
 • E-Commerce Services Sp. z o.o. | empik.com | smyk.com|-  „Zaangażowana telefoniczna Obsługa Klienta”- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia dla  CallCenter
 • Grecos Holiday – „Telefoniczna obsługa klienta szkolenie”Referencje
 • Orange Polska Budowanie relacji z Klientem – przeprowadzenie 20 szkoleń

 

Program szkolenia trudny Pacjent asertywna komunikacja:


 

Blok wstępny

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

 

Asertywność

 • Co to jest asertywność? –  praca w podgrupach

 

Zachowanie asertywne, agresywne, uległe

 • Asertywność – mini-wykład trenera
 • Jaką postawę przyjmuję wobec innych? – kwestionariusz autodiagnostyczny
 • Charakterystyka postawy asertywnej, uległej, agresywnej – mini-wykład
 • Skutki zachowań asertywnych, agresywnych, uległych –  praca w podgrupach

 

Co sprawia, że trudno mi przyjąć postawę asertywną?

 • Monolog wewnętrzny – mini-wykład trenera
 • Co mi utrudnia zachowanie asertywne? – autodiagnoza myśli ograniczających przyjmowanie postawy asertywnej (praca wykonywana indywidualnie)

 

Budujemy fundamenty postawy asertywnej

 • Odkryj swoje mocne strony – diagnoza własnego potencjału

 

Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona

 • Mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
 • Mam prawo do…- mini-wykład trenera na temat praw pracowników
 • Lista moich praw – praca indywidualna, której celem jest sporządzenie wykazu swoich praw

 

Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

 • W jakich sytuacjach chciałbym/chciałabym odmawiać? – praca w podgrupach, której celem jest wypisanie sytuacji/zdarzeń, w jakich uczestnicy odmawiają/chcieliby odmawiać, prezentacja na forum
 • Asertywna odmowa –  demonstracja modelu odmowy przez trenera na przykładzie jednej z sytuacji podanych przez uczestników
 • Asertywna odmowa – mini-wykład, w trakcie którego trener na podstawie przeprowadzonego eksperymentu, omawia model asertywnej odmowy
 • Asertywna odmowa –  ćwiczenia praktyczne  w stosowaniu techniki „asertywnej odmowy” w podgrupach na przykładach sytuacji podanych przez uczestników, feedback trenera

 

Reagowanie na atak i krytykę

 • Top lista sytuacji, w jakich uczestnicy doświadczają krytyki – praca w parach
 • Techniki reagowania na krytykę słuszną, częściowo słuszną, wyrażoną w sposób agresywny – mini-wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi (reagowanie na sytuacje podane w top liście przy użyciu omówionych technik)
 • Ćwiczenie „Odpowiedz na moją krytykę” – ćwiczenie wykonywane na forum, uczestniczą w nim wszyscy członkowie grupy.
 • Celem ćwiczenia jest utrwalenie umiejętności reagowania na krytykę przy stosowaniu poznanych technik

 

Asertywne techniki wyrażania oczekiwań

 • Komunikat „Ja” – mini-wykład w trakcie którego trener omawia model komunikatu
 • Zamień komunikat typu „Ty” na komunikat typu „Ja” – ćwiczenia praktyczne w podzespołach
 • Czteroetapowy model wyrażania uczuć negatywnych – mini-wykład trenera, scenki w trzyosobowych zespołach (scenki z użyciem sytuacji podanych w top liście)

 

Ewaluacja

 • Action plan indywidualny
 • „Moja refleksja po szkoleniu”
 • Podsumowanie
 • Ankiety ewaluacyjne

Metody szkoleniowe

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Obrona swoich praw, w sytuacjach, kiedy są one naruszane
 • Wzrost pewności siebie
 • Wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z krytyką


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

  Szkolenia zamknięte – szkolenia online i stacjonarne


  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

   

  Polecane szkolenia:

   

   

   

   

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com