Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Profesjonalna komunikacja z Pacjentem szkolenie

 

 

Cele i korzyści komunikacja z Pacjentem – szkolenia:


Szkolenie komunikacji z pacjentem dla lekarzy

Szkolenie komunikacji z pacjentem jest kluczowym elementem w kształtowaniu skutecznej relacji między pacjentem a pracownikami służby zdrowia. W ramach tego szkolenia uczestnicy będą zdobywać umiejętności dotyczące skutecznego słuchania, zadawania odpowiednich pytań i wyrażania empatii w kontaktach z pacjentami. Współpraca z różnymi grupami pacjentów, takimi jak dzieci, osoby starsze czy pacjenci z niepełnosprawnościami, będzie również omawiana w kontekście skutecznej komunikacji.

Szkolenie z komunikacji z pacjentem dla pielęgniarek

Szkolenie z komunikacji z pacjentem skupia się na doskonaleniu umiejętności interpersonalnych personelu medycznego w celu skutecznego komunikowania się z pacjentami. Uczestnicy będą uczyć się technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi oraz rozwijania empatii w kontaktach z pacjentami. Szkolenie obejmuje również zrozumienie różnych stylów komunikacji pacjentów i dostosowywanie się do ich potrzeb.

Komunikacja z pacjentem szkolenie dla personelu medycznego

Komunikacja z pacjentem to kluczowy aspekt pracy personelu medycznego, dlatego szkolenie w tym zakresie ma na celu rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych związanych z efektywnym przekazywaniem informacji, słuchaniem i zrozumieniem pacjentów oraz budowaniem zaufania. Uczestnicy tego szkolenia będą się uczyć technik aktywnego słuchania, zadawania właściwych pytań oraz jasnego i zrozumiałego komunikowania się w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami.

Komunikacji z pacjentem szkolenie dla placówek medycznych

Szkolenie z komunikacji z pacjentem jest skierowane do personelu medycznego, którego celem jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w kontekście interakcji z pacjentami. Podczas tego szkolenia uczestnicy będą się uczyć skutecznych strategii komunikacyjnych, takich jak użycie jasnego języka, wyrażanie empatii i budowanie pozytywnych relacji z pacjentami. Szkolenie obejmuje również elementy komunikacji  i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi w kontekście opieki nad pacjentami.

 

Uczestnicy szkolenia:

Warsztat skierowany jest do lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. Dostarcza wiedzy i pozwala rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji z Pacjentem.

 

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • Rozwijanie umiejętności dostrajania się do różnych typów Pacjentów
 • Rozwijanie umiejętności przekazywania informacji w sposób zrozumiały i precyzyjny
 • Przekazanie wiedzy na temat istoty relacji Lekarz-Pacjent

 

Korzyści dla firmy ze szkolenia komunikacja z pacjentem w placówce medycznej:

 • Efektywna komunikacja z Pacjentami
 • Wzrost zaufania Pacjentów
 • Wzrost satysfakcji z usług medycznych

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Wzrost umiejętności budowania relacji opartej na zaufaniu
 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych
 • Wzrost pozytywnego nastawienia Pacjentów do proponowanego sposobu leczenia

 

Narzędzia, które poznasz podczas szkolenia komunikacja z pacjentem w placówce medycznej:

 • Struktura efektywnej rozmowy z Pacjentem
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Typologia Pacjentów

 

Doświadczony trener poprowadzi szkolenie komunikacja z Pacjentem:


 

Ewelina Zdzieszyńska – certyfikowany trener biznesu, pedagog

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kadry medycznej. Pracowała na stanowisku trenera w firmie medycznej Medicover, gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, BOK, recepcji,  Call Center oraz kadry menedżerskiej. Odpowiedzialna była za diagnozowanie potrzeb szkoleniowych personelu medycznego, projektowanie i prowadzenie szkoleń dla tej grupy. Realizowała projekt opracowania i wdrożenia standardów obsługi Pacjenta w Medicover.

 

Doświadczenie – zrealizowane   szkolenia komunikacja z pacjentem, obsługa pacjenta dla personelu medycznego:

Medicover– zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek) oraz  BOK, recepcji:

 • Współpraca z Pacjentem
 • „Komunikacja z Pacjentem”
 • Indywidualna Obsługa Pacjenta
 • Elementy asertywności w obsłudze Pacjenta
 • Standardy Obsługi Pacjenta
 •  „Reklamacja jako prezent dla firmy”- celem projektu było ujednolicenie procesu rozwiązywanie reklamacji w firmie, wzbudzenie pozytywnego nastawienia do uwag zgłaszanych przez Pacjentów, zbudowanie jednolitej polityki obsługi reklamacji w firmie. Projekt miał zasięg ogólnopolski. W ramach projektu zrealizowano: 18 dni szkoleniowych.
 • szkolenia dla Call CenterObsługa PacjentaAsertywności w obsłudze Pacjenta (20 dni szkoleniowych)

Lexum – dla firmy przeprowadziliśmy następujące szkolenia z obsługi pacjenta:

 • Szkolenie dla kierowników oraz pracowników recepcji
 • Efektywna komunikacja z pacjentem 
 • Bliżej Pacjenta– spraw, aby Twoi Pacjenci polecali Cię innym
 • Komunikacja z Pacjentem w recepcji

 

Alcon Polska  – Szkolenie dla pracowników rejestracji, call center oraz pielęgniarek

Optegra Polska:

 • Komunikacja z Pacjentem w recepcji
 • Odsłuch i ocena rozmów
 • Standardy Obsługi Pacjenta – Opracowanie
 • Efektywne umawianie wizyt kwalifikacyjnych

Roche Diabetes Care -Komunikacja z pacjentem elementem terapii diabetologicznej

Ascensia Diabetes CareTelefoniczna obsługa Pacjenta– szkolenie online – Referencje

Diabetyk24 – Profesjonalna rozmowa telefoniczna z Pacjentem

Narodowy Instytut Onkologii – Profesjonalna telefoniczna obsługa pacjenta 

Centrum Medyczne Rafał – Obsługa Pacjenta w recepcji 

Centrum Medyczne Rafał – Telefoniczna obsługa Pacjenta

ZUS     – „Relacja lekarz pacjent” – Referencje- program szkolenia obejmował zagadnienia:

 • Wizerunek lekarza jako specjalisty i pracownika ZUS
 • Typologia pacjentów/klientów i dostrojenie sposobu komunikacji
 • Skuteczna komunikacja lekarza z pacjentem/klientem
 • Asertywność i empatia lekarza
 • Motywacja do pracy i satysfakcja
 • Źródła trudności/problemów w kontakcie z pacjentami/klientami i metody radzenia sobie z nimi

 

Prowadziła szkolenia obsługi Pacjenta miedzy innymi dla: Medicover, Roche Diabetes Care Polska, Lexum, ZUS, Alcon Polska, Optegra Polska, Zespół Lecznictwa Otwartego, Zespół Lecznictwa Otwartego, Ascensia Diabetes Care Poland, Diabetyk24,  Narodowy Instytut Onkologii, Centrum Medyczne Rafał, ALAB Laboratoria.

 

W szkoleniach uczestniczyli:

 • Pracownicy Działu Obsługi Klienta,
 • Koordynatorzy Zespołów Lekarskich,
 • Kierownicy Centrów Medycznych,
 • Kierownicy Działów Obsługi Klienta

 

Program szkolenia komunikacja z Pacjentem:


 

Blok wstępny

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

 

Kompetentny lekarz w opinii Pacjenta

 • Kompetentny lekarz oczyma lekarza – ćwiczenie
 • Kompetentny lekarz oczyma Pacjenta- prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród Pacjentów na temat ich postrzegania kompetentnego lekarza
 • Podsumowanie

 

Komunikacja z Pacjentem

 • Komunikacja interpersonalna – mini-wykład
 • Komunikacja i jej wpływ na nastawienie Pacjenta do proponowanego programu leczenia
 • Model komunikacji z Pacjentem
 • Zachowania sprzyjające  komunikacji z Pacjentem
 • Zachowania, których warto unikać podczas komunikacji z Pacjentem

 

Przebieg wizyty a komunikacja z Pacjentem

 • Struktura wizyty i umiejętności komunikacyjne sprzyjające budowaniu relacji Lekarz -Pacjent
 • Nastawienie Pacjenta – jak budować relacje z Pacjentem?

 

Powitanie

 • Siła pierwszego wrażenia
 • Sztuka nawiązywania kontaktu i budowania pozytywnego nastawienia

 

Wywiad lekarski – Komunikacja Lekarz – Pacjent

 • Aktywne słuchanie
 • Pytania – typologia, funkcje i zasady zadawania pytań
 • Typologia Pacjentów i dostrojenie do poszczególnych typów
 • Jak stawiać trudne pytania, aby uniknąć zakłopotania Pacjenta i uzyskać wiarygodną odpowiedź?

 

Badanie przedmiotowe

 • Przekazywanie instrukcji przed badaniem
 • Na co zwrócić uwagę, aby uniknąć trudnych sytuacji?

 

Diagnoza i zalecenia

 • Emocje Pacjenta – jak reagować, kiedy u Pacjenta pojawiają się silne emocje?
 • Zrozumiały język – sposób  przekazywania diagnozy
 • Kiedy Pacjent ma trudności ze zrozumieniem diagnozy i zaleceń – rozpoznawanie sygnałów świadczących o takiej sytuacji
 • Zalecenia – jak je przekazywać i z jakich metod korzystać, aby Pacjent się do nich stosował

 

Podsumowanie i zakończenie wizyty

 • Podsumowanie i pożegnanie Pacjenta

 

Ewaluacja

Metody szkoleniowe

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

 

W naszej ofercie posiadamy szkolenia:

 


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

  Szkolenia zamknięte


  Komunikacja z pacjentem – szkolenia przeprowadzamy  również  w formule zamkniętej w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

   

  Szkolenie z komunikacji z pacjentem dla pielęgniarek będzie uwzględniać specjalne moduły dotyczące pracy z trudnymi pacjentami. Uczestnicy nauczą się różnych strategii komunikacyjnych, które pomogą im skutecznie radzić sobie z roszczeniowymi pacjentami i zarządzać ich oczekiwaniami. Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności asertywnego wyrażania, rozwiązywania konfliktów oraz zarządzania emocjami w kontaktach z trudnymi pacjentami.

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu komunikacja z pacjentem skierowanym do pracowników medycznych, które ma na celu kształcenie i podnoszenie kwalifikacji w obszarze komunikacji interpersonalnej.

   

  Nasze szkolenie skupia się na wzmocnieniu umiejętności interpersonalnych oraz doskonaleniu komunikacji w relacjach personel medyczny – pacjent. Pragniemy zwiększyć efektywność i jakość komunikacji, szczególnie w kontekście obsługi pacjentów o szczególnych potrzebach.

   

  Tematyka szkolenia obejmuje skuteczną komunikację z pacjentem i jego rodziną, w tym także z pacjentami wymagającymi szczególnej uwagi. Pracownicy medyczni nauczą się radzić sobie z trudnymi pacjentami oraz przekazywać trudne informacje w sposób empatyczny i profesjonalny.

   

  Nasze szkolenie będzie realizowane w grupowej i stacjonarnej formie kształcenia, odbywając się w siedzibie szpitala, przychodni lub innej placówki medycznej. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość interakcji z innymi pracownikami palcówki medycznej, wymiany doświadczeń oraz uczenia się na konkretnych przykładach i sytuacjach związanych z codzienną pracą w szpitalu, przychodni lub innej placówce medycznej.

   

  Zapewniamy, że nasze szkolenie Komunikacja z pacjentem dostarczy wartościowych narzędzi i praktycznych wskazówek, które pozwolą pracownikom medycznym skuteczniej komunikować się z pacjentami, zarówno w standardowych sytuacjach, jak i w przypadku trudnych rozmów i komunikowania trudnych informacji.

   

  Dołącz do naszego szkolenia, aby wzmocnić umiejętności komunikacyjne personelu medycznego i podnieść jakość obsługi pacjentów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji i zarezerwować swoje miejsce na szkoleniu.

   

   

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com