Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Coaching jako narzędzie Zarządzania zespołem 

Cele szkolenia – Coaching jako narzędzie Zarządzanie zespołem:


 • Kształtowanie postawy sprzyjającej wprowadzaniu coachingu jako narzędzia rozwijania kompetencji pracowników
 • Pogłębienie wiedzy na temat coachingu – poznanie głównych zasad prowadzenia coachingu
 • Ćwiczenie umiejętności wykorzystywanych w trakcie prowadzenia coachingu
 • Poznanie i ćwiczenie techniki coachingowych w oparciu o praktyczne przykłady
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem przez zastosowanie metod coachingowych

 

Doświadczony trener:


Dorota Goral – certyfikowany trener biznesu, coach

 

Edukacja:

 • 2008-2009 The Coaches Training Institute, Nowy Jork
 • Co-Active Coaching Program: Fundamentals and Intermediate Curriculum: Fulfillment, Balance, Process, Coaching In the Bones
 • Co-Active Certification Program
 • 2006-2008 Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Psychoterapia
 • 2000-2001 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • 1991-1996 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Kierunek: Psychologia

 

Podsumowanie zawodowe:

Od ponad 15 lat pomaga klientom indywidualnym i organizacjom biznesowym w procesie doskonalenia prowadząc szkolenia, coaching oraz konsultacje psychologiczne. Od 2003 roku zawodowo zajmuje się coachingiem. Przez 7 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach (Oriflame Poland, Medicover), w których prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie, coaching kadry kierowniczej, zarządzała zespołem oraz projektami: rozwoju kultury obsługi klienta, badań satysfakcji klientów, rozwoju przywództwa.
Współpracowała m.in. z następującymi firmami: Oriflame, Novo Nordisk Pharma, Promedica24, Walk, Iwona Yoga Studio, Polskie Radio RYTM, Nowa Era, Marvipol, ENEL-MED, FISERV Polska, Johnson Controls International.
Jako coach pracuje zgodnie z kodeksem etycznym International CoachFederation i standardami The Coaches Training Institute. Przeprowadziła ponad 700 godzin coachingu.

 

Doświadczenia w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu:

2013 – Novo Nordisk Pharma – szkolenie z zakresu rozwoju potencjału osobistego
2012 – Novo Nordisk Pharma – szkolenia z zakresu motywowania w stylu coachingowym
2010 – Oriflame – szkolenie z zakresu zastosowania coachingu w procesie zarządzania zespołem
2009 – Polskie Radio RYTM – szkolenie pt.: „Zastosowanie coachingu w pracy menedżera
2003 – 2008 – Medicover – prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu zastosowania coachingu w procesie zarządzania pracownikami
2001 – 2003 – Oriflame – prowadzenie szkoleń dla Dyrektorów Klubu Oriflame z zakresu wykorzystywania coachingu jako narzędzia motywowania pracowników, kształtowania cech przywódczych oraz budowania zespołu

 

Program szkolenia:


 

Filozofia coachingu

 • Coaching jako rozmowa, która ma znaczenie; coaching jako proces
 • Dlaczego coaching jest skutecznym narzędziem pracy w zarządzaniu zespołem?
 • Korzyści z zastosowania coachingu dla pracownika, przełożonego oraz organizacji – przegląd dostępnych badań, wymiana doświadczeń
 • Jak pogodzić rolę przełożonego i coacha?

 

Style przywództwa

 • Autodiagnoza własnego stylu przywództwa – kwestionariusz autodiagnozy
 • Style przywództwa – mini-wykład

 

Osobisty potencjał coachingowy

 • Świadomość siebie i zarządzanie sobą w relacji coachingowej
 • Kim jestem i co mnie wyróżnia (wartości, mocne strony, przekonania)?
 • Jaki wpływ chcę mieć na organizację, w której pracuję, na swoich pracowników i współpracowników (automotywacja, samorealizacja, spełnienie)?
 • Co mnie powstrzymuje przed działaniem (wewnętrzny krytyk, strefy komfortu)?

 

Kompetencje coacha

 • Zaciekawienie rozmówcą
 • Pytania – rozwijające, mocne, budujące samoświadomość
 • Suchanie na kilku poziomach
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Docenianie pracownika i stawianie wyzwań

 

Relacja coachingowa

 • Zasady budowania relacji coachingowej, która uwzględnia interesy organizacji, pracownika, przełożonego oraz motywuje do działania
 • Jak z sukcesem zawrzeć kontrakt coachingowy: odpowiedzialności przełożonego, odpowiedzialności coachowanego pracownika

 

Inspirująca rozmowa coachingowa

 • Tworzenie właściwego klimatu rozmowy
 • Co oznacza w praktyce wydobywanie z pracownika tego co w nim najlepsze
 • Jak stawiać cele, by angażowały do pracy?
 • Jak rozbudzać w pracowniku chęć do inicjowania i wdrażania zmian?
 • Jak delegować zadania i wzbudzać odpowiedzialność za ich realizację?

 

Techniki coachingowe

 • Zastosowanie technik coachingowych w codziennej pracy związanej z zarządzaniem zespołem
 • Technika GROW – ocena roczna, wzbudzenie motywacji, poprawa indywidualnych wyników pracownika
 • Technika FISH – nauka na błędach, rozwiązywanie trudnych sytuacji

 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • Korzyści z zastosowania coachingu w miejscu pracy – refleksje uczestników szkolenia
 • Przełożony w roli coacha – jak wykorzystać osobisty potencja do kształtowania indywidualnego stylu coachingu, jak doskonalić obszary do rozwoju?
 • Ankieta oceniająca szkolenie

Metody szkoleniowe

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Świadomość siebie i zarządzanie sobą w relacji coachingowej
 • Co mnie wyróżnia (wartości, mocne strony, przekonania)
 • Automotywacja, samorealizacja, spełnienie
 • Dowiesz się, co Ciebie powstrzymuje przed działaniem (wewnętrzny krytyk, strefy komfortu)?

Coaching Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

   

  Szkolenia zamknięte  – Coaching jako narzędzie – Informacje organizacyjne: 


  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com