Coaching jako narzędzie zarządzania zespołem, szkolenia
Coaching jako narzędzie zarządzania zespołem

  

 

Coaching jako narzędzie zarządzania zespołem

 

 

 

 

         

                     

 

 


Cele główne szkolenia:

 • Kształtowanie postawy sprzyjającej wprowadzaniu coachingu jako narzędzia rozwijania kompetencji pracowników
 • Pogłębienie wiedzy na temat coachingu - poznanie głównych zasad prowadzenia coachingu
 • Ćwiczenie umiejętności wykorzystywanych w trakcie prowadzenia coachingu
 • Poznanie i ćwiczenie techniki coachingowych w oparciu o praktyczne przykłady
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem przez zastosowanie metod coachingowych
   

  

Doświadczony trener:

 
Dorota Goral - certyfikowany trener biznesu, coach
 
 
 

 

EDUKACJA:

 • 2008-2009 The Coaches Training Institute, Nowy Jork
 • Co-Active Coaching Program: Fundamentals and Intermediate Curriculum: Fulfillment, Balance, Process, Coaching In the Bones
 • Co-Active Certification Program 
 • 2006-2008 Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Psychoterapia
 • 2000-2001 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • 1991-1996 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Kierunek: Psychologia

PODSUMOWANIE ZAWODOWE:


Od ponad 15 lat pomaga klientom indywidualnym i organizacjom biznesowym w procesie doskonalenia prowadząc szkolenia, coaching oraz konsultacje psychologiczne. Od 2003 roku zawodowo zajmuje się coachingiem. Przez 7 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach (Oriflame Poland, Medicover), w których prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie, coaching kadry kierowniczej, zarządzała zespołem oraz projektami: rozwoju kultury obsługi klienta, badań satysfakcji klientów, rozwoju przywództwa.
Współpracowała m.in. z następującymi firmami: Oriflame, Novo Nordisk Pharma, Promedica24, Walk, Iwona Yoga Studio, Polskie Radio RYTM, Nowa Era, Marvipol, ENEL-MED, FISERV Polska, Johnson Controls International.
Jako coach pracuje zgodnie z kodeksem etycznym International CoachFederation i standardami The Coaches Training Institute. Przeprowadziła ponad 700 godzin coachingu.

 
 Doświadczenia w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu:


2013 – Novo Nordisk Pharma – szkolenie z zakresu rozwoju potencjału osobistego
2012 – Novo Nordisk Pharma – szkolenia z zakresu motywowania w stylu coachingowym
2010 – Oriflame – szkolenie z zakresu zastosowania coachingu w procesie zarządzania zespołem 
2009 – Polskie Radio RYTM – szkolenie pt.: „Zastosowanie coachingu w pracy menedżera
2003 – 2008 – Medicover - prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu zastosowania coachingu w            procesie zarządzania pracownikami 
2001 - 2003 – Oriflame - prowadzenie szkoleń dla Dyrektorów Klubu Oriflame z zakresu wykorzystywania                   coachingu jako narzędzia motywowania pracowników, kształtowania cech przywódczych oraz                   budowania zespołu

 

 

 

 

 Program szkolenia:

 

Filozofia coachingu

 • Coaching jako rozmowa, która ma znaczenie; coaching jako proces
 • Dlaczego coaching jest skutecznym narzędziem pracy w zarządzaniu zespołem?
 • Korzyści z zastosowania coachingu dla pracownika, przełożonego oraz organizacji – przegląd dostępnych badań, wymiana doświadczeń
 • Jak pogodzić rolę przełożonego i coacha?

Style przywództwa

 • Autodiagnoza własnego stylu przywództwa - kwestionariusz autodiagnozy
 • Style przywództwa - mini-wykład

Osobisty potencjał coachingowy

 • Świadomość siebie i zarządzanie sobą w relacji coachingowej
 • Kim jestem i co mnie wyróżnia (wartości, mocne strony, przekonania)?

 • Jaki wpływ chcę mieć na organizację, w której pracuję, na swoich pracowników i współpracowników (automotywacja, samorealizacja, spełnienie)?
 • Co mnie powstrzymuje przed działaniem (wewnętrzny krytyk, strefy komfortu)?

Kompetencje coacha

 • Zaciekawienie rozmówcą
 • Pytania – rozwijające, mocne, budujące samoświadomość
 • Suchanie na kilku poziomach
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Docenianie pracownika i stawianie wyzwań

Relacja coachingowa

 • Zasady budowania relacji coachingowej, która uwzględnia interesy organizacji, pracownika, przełożonego oraz motywuje do działania
 • Jak z sukcesem zawrzeć kontrakt coachingowy: odpowiedzialności przełożonego, odpowiedzialności coachowanego pracownika

Inspirująca rozmowa coachingowa 

 • Tworzenie właściwego klimatu rozmowy
 • Co oznacza w praktyce wydobywanie z pracownika tego co w nim najlepsze
 • Jak stawiać cele, by angażowały do pracy?
 • Jak rozbudzać w pracowniku chęć do inicjowania i wdrażania zmian?
 • Jak delegować zadania i wzbudzać odpowiedzialność za ich realizację?
   

Techniki coachingowe

 • Zastosowanie technik coachingowych w codziennej pracy związanej z zarządzaniem zespołem
 • Technika GROW - ocena roczna, wzbudzenie motywacji, poprawa indywidualnych wyników pracownika
 • Technika FISH – nauka na błędach, rozwiązywanie trudnych sytuacji
   

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • Korzyści z zastosowania coachingu w miejscu pracy - refleksje uczestników szkolenia
 • Przełożony w roli coacha - jak wykorzystać osobisty potencja do kształtowania indywidualnego stylu coachingu, jak doskonalić obszary do rozwoju? 
 • Ankieta oceniająca szkolenie
   

 


 

                                                                               

 

Termin szkolenia: nieokreślony
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 


 UWAGA! -  szkolenia zamknięte

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
Ewelina Zdzieszyńska

Tel.: 500 029 886

 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy - Kliknij TU 

Adres e-mail: 


 

 

 Kierownicy coaching szkolenia, 

 Szkolenie coaching indywidualny

 Szkolenia z coachingu rozwój kompetencji

 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe
 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku
Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Świadomość siebie i zarządzanie sobą w relacji coachingowej
 • Co mnie wyróżnia (wartości, mocne strony, przekonania)
 • Automotywacja, samorealizacja, spełnienie
 • Dowiesz się, co Ciebie powstrzymuje przed działaniem (wewnętrzny krytyk, strefy komfortu)?
 Coaching Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,
 
 

O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych