Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Kurs Coachingu – Szkolenie Zarządzanie w stylu Coachingowym

 

 

Kurs Coachingu – zarządzanie w stylu coachingowym

Firma „W stronę rozwoju” oferuje kursy z zarządzania w stylu coachingowym, prowadzone przez profesjonalistów. Doświadczeni trenerzy wprowadzą nas w sekrety mądrego kierowania zespołem. Kurs coachingu prowadzony w małych grupach (6-12 osób) pozwoli na większą efektywność nauki, a także więcej ćwiczeń praktycznych, które stanowią aż 60 % całego kursu coachingu. Dzięki temu można szybciej nauczyć się wprowadzać teorię w praktykę, mniej czasu poświęcając na proces wprowadzania zmian w swojej firmie. Kursy coachingu w niewielkiej grupie umożliwiają także głębszą analizę problemów i omówienie wszelkich wątpliwości. Aranżowanie przykładowych scenek pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów zarządzania coachingowego i pobudza kreatywne myślenie. Nasz coaching biznesowy przebiega w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu uczestnicy mogą swobodnie wymieniać się doświadczeniami. Motywowanie należy zacząć od siebie – kurs oferuje więc zajęcia indywidualne, dzięki którym łatwiej nam będzie zrozumieć reakcje naszych pracowników.

 

Korzyści z uczestnictwa- kurs coachingu

 • Zdobędziesz umiejętność przesuwania uwagi pracownika z problemu na rozwiązanie, przekształcania problemu w wyzwanie i skupiania całej energii pracownika na osiąganiu założonych celów
 • Uzyskasz zorientowanie pracowników na wspólny cel – pracownicy będą umieć utożsamiać cel organizacji z celami indywidualnymi
 • Poprzez szkolenie coachingowe udoskonalisz komunikację wewnętrzną
 • Osiągniesz poprawę świadomości pracowników – jakie są ich zasoby i możliwości
 • Zbudujesz optymalną relację menedżer-coach z podwładnymi
 • Dowiesz się, co robią liderzy, aby wprowadzić ten styl w życie
 • Poznasz umiejętności lidera przyjmującego coachingowy styl zarządzania
 • Dowiesz się, kiedy i w jaki sposób motywować
 • Efektywniej wykorzystasz potencjał pracowników
 • Sprawisz, że pracownicy będą przyjmować odpowiedzialność za postawione cele i powierzone zadania

 

Korzyści dla kierowanego zespołu (organizacji) z wprowadzenia tego stylu:

 • Wzmocnienie motywacji zespołu
 • Wzrost zaangażowania, pro-aktywności
 • Wzrost poczucia firmowej wspólnoty
 • Wzrost efektywności pracy całego zespołu (całej organizacji)
 • Poprawa relacji pomiędzy pracownikami

 

Adresaci – kurs coachingu:

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych wykorzystaniem umiejętności stosowanych w prowadzeniu coachingu w celu rozwijania kompetencji i potencjału pracowników. Zapraszamy osoby zarządzające zespołami, liderów, którzy chcą się rozwijać i stawać skuteczniejszymi przywódcami oraz budować zespoły mocno skoncentrowane na realizacji postawionych celów, a w szczególności do:

 • Przedstawicieli wyższej i średniej kadry menedżerskiej,
 • Liderów zespołów i kierowników projektów, superwizorów
 • Menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych,
 • Kierowników świeżo awansowanych lub przygotowujących się do objęcia nowego stanowiska

 

Cele – kurs coachingu:

 • Rozwijanie umiejętności z zakresu coachingowego stylu zarządzania
 • Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać umiejętności prowadzenia coachingu w zarządzaniu
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego nastawienia do coachingowego stylu zarządzania poprzez uświadomienie im korzyści
 • Uczestnicy poznają i przećwiczą umiejętności wykorzystywane w coachingowym stylu zarządzania

 

Narzędzia, które poznasz podczas kursu:

 • Model  GROW (cel, fakty, możliwości, opcje działania)
 • Model delegowania
 • Modele zarządzania
 • Mocne pytania
 • Techniki słuchania
 • Motywowanie i inspirowanie
 • Rozmowa, która znaczy

 

Doświadczony trener poprowadzi kurs coachingu:


Dorota Goral – certyfikowany trener biznesu, coach

 

EDUKACJA:

 • 2008-2009 The Coaches Training Institute, Nowy Jork
 • Co-Active Coaching Program: Fundamentals and Intermediate Curriculum: Fulfillment, Balance, Process, Coaching In the Bones
 • Co-Active Certification Program
 • 2006-2008 Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Psychoterapia
 • 2000-2001 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • 1991-1996 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Kierunek: Psychologia

 

PODSUMOWANIE ZAWODOWE:

Od ponad 15 lat pomaga klientom indywidualnym i organizacjom biznesowym w procesie doskonalenia prowadząc szkolenia, coaching oraz konsultacje psychologiczne. Od 2003 roku zawodowo zajmuje się coachingiem. Przez 7 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach (Oriflame Poland, Medicover), w których prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie, coaching kadry kierowniczej, zarządzała zespołem oraz projektami: rozwoju kultury obsługi klienta, badań satysfakcji klientów, rozwoju przywództwa.
Współpracowała m.in. z następującymi firmami: Oriflame, Novo Nordisk Pharma, Promedica24, Walk, Iwona Yoga Studio, Polskie Radio RYTM, Nowa Era, Marvipol, ENEL-MED, FISERV Polska, Johnson Controls International.
Jako coach pracuje zgodnie z kodeksem etycznym International CoachFederation i standardami The Coaches Training Institute. Przeprowadziła ponad 700 godzin coachingu.

 

Doświadczenia w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu:

2013 – Novo Nordisk Pharma – szkolenie z zakresu rozwoju potencjału osobistego
2012 – Novo Nordisk Pharma – szkolenia z zakresu motywowania w stylu coachingowym
2010 – Oriflame – szkolenie z zakresu zastosowania coachingu w procesie zarządzania zespołem
2009 – Polskie Radio RYTM – szkolenie pt.: „Zastosowanie coachingu w pracy menedżera
2003 – 2008 – Medicover – prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu zastosowania coachingu w  procesie zarządzania pracownikami
2001 – 2003 – Oriflame – prowadzenie szkoleń dla Dyrektorów Klubu Oriflame z zakresu wykorzystywania coachingu jako narzędzia motywowania pracowników, kształtowania cech przywódczych oraz budowania zespołu

 

Program – kurs coachingu:


Wprowadzenie do coachingowego stylu zarządzania

 • Na czym polega coaching?
 • Wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie i zarządzaniu – skuteczność coachingu w świetle badań
 • Współczesny przywódca – rola i oczekiwania
 • Zarządzanie w stylu coachingowym – na czym polega, cele, korzyści

 

Style przywództwa

 • Autodiagnoza własnego stylu przywództwa – kwestionariusz autodiagnozy
 • Style przywództwa – mini-wykład

 

Zarządzanie w stylu coachingowym

 • Trzy kluczowe umiejętności zarządzania w stylu coachingowym
 • Kiedy przyjmować styl coachingowy?

 

Pytania, którą rodzą refleksje, działanie, motywację itd.

 • Dlaczego warto zadawać pytania?
 • Klasyfikacja pytań

 

Pytania, które zmieniają sposób myślenia

 • Mocne pytania
 • Pytania, które rodzą refleksje, działanie, zmieniają perspektywę – trening praktyczny

 

Słuchanie

 • Trzy poziomy słuchania – mini-wykład
 • Rozwijanie umiejętności słuchania na poziomie drugim i trzecim – trening praktyczny

 

Motywowanie w stylu coachingowym

 • Motywowanie – zacznij od siebie- praca indywidualna
 • Jak poznać, co motywuje poszczególnych pracowników? – trening praktyczny
 • Odkrywanie wartości – mini-wykład, trening praktyczny

 

Delegowanie w stylu coachingowym

 • Kiedy i w jaki sposób delegować?
 • Model delegowania w stylu coachingowym – mini-wykład, trening praktyczny
 • Monitorowanie realizacji zadań w stylu coachingowym- mini-wykład – trening praktyczny

 

Feedback w stylu coachingowym

 • Cele, zasady i model udzielania feedbacku – mini-wykład, dyskusja grupowa
 • Udzielanie feedbacku w stylu coachingowym – mini-wykład, scenki

 

Model GROW jako narzędzie do rozwijania potencjału, oceny pracy, wsparcia przy realizacji zadań

 • Model GROW (cel, fakty, możliwości, opcje działania) – prezentacja modelu
 • Prowadzenie rozmów przy wykorzystaniu modelu GROW – ćwiczenia praktyczne

 

Ewaluacja

 • Podsumowanie – ćwiczenie podsumowujące
 • Ankieta ewaluacyjna i zapowiedź follow- up

 

Szkolenia zamknięte w siedzibie Klienta lub kurs coachingu Warszawa, Wrocław, Poznań.


Organizujemy również coaching kursy zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku kursów zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej kurs. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

Metody szkoleniowe podczas kursu coachingu:

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Tagi:

Kurs Coachingu Warszawa,

Kursy Coachingu  Coaching

Warszawa kurs coachingu

coaching kurs

kursy coachingu Kurs Coachingu

Prognozowane korzyści -kursy coachingu:

Nasze kursy coachingu zapewnią:

 • Wzrost otwartości na potrzeby zespołu
 • Wydobywanie z pracowników tego, co najlepsze
 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych
 • Wzrost motywacji pracowników

Coaching Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

  Co to jest Coachingowy styl zarządzania?

  Coachingowy styl zarządzania jest sztuką osiągania rezultatów za pomocą rozmowy. Dzięki niej ludzie odnajdują siłę, żeby postawić sobie cele, o których do tej pory nawet nie mieli odwagi marzyć. Sztuka polega na tym, że ludzie zdobywają się na działania, które do tej pory były poza ich zasięgiem.
  W coachingowym stylu zarządzania chodzi o to, aby pracownik świadomie przyjmował odpowiedzialność za rezultaty, aby budować większe zaangażowanie, pro aktywność. Ten styl jest zaproszeniem pracownika do rozwoju. Coachingowy styl zarządzania ukierunkowany jest na cel i rezultat.

   

  W jaki sposób zostanie przeprowadzone 2 dniowe szkolenie coaching?

  Krok 1:
  Wprowadzimy Cię w świat coachingu.

  Krok 2:

  Pokażemy jak wykorzystać umiejętności coachingowe w biznesie i zarządzaniu.
  Przedstawimy skuteczność w świetle przeprowadzonych badań.
  Zarządzanie w stylu coachingowym
  Dowiesz się:

  • Na czym polega?
  • Jakie są jego cele?
  • Jakie daje korzyści?

  Krok 3:
  Autodiagnoza własnego stylu przywództwa – na podstawie kwestionariusza autodiagnozy dowiesz się, jaki styl reprezentujesz.

  Krok 5:
  Poznasz trzy kluczowe umiejętności zarządzania w stylu coachingowym, oraz dowiesz się, kiedy należy je stosować.

  Krok 6:
  Poznasz sztukę zadawania właściwych pytań.
  Pytania, które rodzą refleksje, powodują działanie, zmieniają perspektywę. W praktyczny sposób doświadczysz mocy odpowiednio sformułowanych pytań podczas treningu praktycznego z trenerem oraz w grupach.

  Krok 7:
  Przedstawimy trzy poziomy słuchania.
  Na podstawie przygotowanych przykładów przećwiczysz i rozwiniesz umiejętność słuchania na poziomie drugim i trzecim.

  Krok 8:
  Motywowanie w stylu coachingowym
  Jak poznać, co motywuje poszczególnych pracowników? – Trening praktyczny na przygotowanych symulacjach.

  To tylko część tego, czego doświadczysz podczas 2 dniowego szkolenia.

   

  Jakie korzyści osiągniesz?

  • Dowiesz się jak wykorzystać umiejętności coachingowe w biznesie i zarządzaniu
  • Dokonasz autodiagnozy własnego stylu przywództwa
  • Rozwiniesz sztukę właściwego formułowania pytań
  • Poznasz i rozwiniesz umiejętność słuchania na poziomie drugim i trzecim
  • Rozwiniesz umiejętność skutecznego motywowania pracowników
  • Rozwiniesz umiejętność efektywnego delegowania
  • Rozwiniesz umiejętność udzielania feedbacku
  • Poznasz Model GROW, jako narzędzie do rozwijania potencjału, oceny pracy, wsparcia przy realizacji zadań

   

  Dodatkowo, jak pokazują wyniki badań efekty coachingu są następujące:

  • Poprawa bezpośrednich relacji z podwładnymi (77%)
  • Poprawa bezpośrednich relacji z współpracownikami (63%),
  • Poprawa bezpośrednich relacji z otoczeniem (71%).
  • Wyraźna poprawa pracy zespołowej (67%),
  • Wzrost satysfakcji z pracy (61%)
  • Redukcji konfliktów (52%).

   
  Co robimy dla Ciebie w trakcie szkolenia abyś efektywnie z niego korzystał?

  Firma „W stronę rozwoju” oferuje szkolenia z zarządzania w stylu coachingowym, prowadzone przez profesjonalistów. Doświadczeni trenerzy wprowadzą nas w sekrety mądrego kierowania zespołem. Zajęcia prowadzone w małych grupach (3-12 osób) pozwolą na większą efektywność nauki, a także więcej ćwiczeń praktycznych, które stanowią aż 70 % całego szkolenia coachingu. Dzięki temu można szybciej nauczyć się wprowadzać teorię w praktykę, mniej czasu poświęcając na proces wprowadzania zmian w swojej firmie. Zajęcia w niewielkiej grupie umożliwiają także głębszą analizę problemów i omówienie wszelkich wątpliwości. Aranżowanie przykładowych scenek pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów zarządzania coachingowego i pobudza kreatywne myślenie. Szkolenie z coachingu przebiega w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu uczestnicy mogą swobodnie wymieniać się doświadczeniami. Motywowanie należy zacząć od siebie – szkolenia  z coachingu oferują, więc zajęcia indywidualne, dzięki którym łatwiej nam będzie zrozumieć reakcje naszych pracowników.

   

  Doświadczony trener – szkolenie coaching Warszawa:


  Ewelina Zdzieszyńska – certyfikowany trener biznesu, coach

   

  Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności coachingowe m.in. dla
  następujących Klientów:

  • Medicover – „Coaching menedżerski” – projekt mający na celu rozwijanie umiejętności coachingowych kadry menedżerskiej w związku z wdrożeniem kultury coachingowej w organizacji. W ramach projektu przeprowadziła 10 trzydniowych szkoleń
  • Sygma Bank – „Coaching” – projekt mający na celu rozwijanie umiejętności prowadzenia coachingu skierowany do kadry zarządzającej średniego szczebla. W ramach projektu przeprowadziła 4 dwudniowe szkolenia
  • Perform Media Poland – „Akademia kompetencji People Leader”- Rozwijanie i wzmocnienie umiejętności związanych z kierowaniem zespołu, efektywną komunikacją, udzielaniem informacji zwrotnej, prowadzeniem rozmów oceniających, skutecznego wydawania poleceń i delegowania, motywowania członków zespołu.
  • Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka – wykładowca na kierunku: „Coaching jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania

   Zapisz się na szkolenie, by zdobyć umiejętności w zakresie skutecznego kierowania pracownikami, pozwalając na ich osobisty rozwój. To początek Twojego sukcesu i sukcesu Twoich podwładnych.

  Szkolenia coaching, otwarte, zamknięte i online

  Coaching szkolenie otwarte organizujemy po zebraniu się grupy przynajmniej  3 osób w wersji  szkolenia online.

  Coaching kursy Warszawa   w wersji zamkniętej organizujemy  w Warszawie lub innym wybranym przez Klienta mieście.

   

  Szkolenia coaching – oferujemy realizację szkoleń zamkniętych oraz coaching menedżerski:


  Organizujemy  szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com