Kurs Coachingu Warszawa, szkolenia
Kurs Coachingu Warszawa

 

                                                                    

 

 

                                 

      Zarządzanie w stylu Coachingowym     

 

        

Firma „W stronę rozwoju” oferuje szkolenia z zarządzania w stylu coachingowym, prowadzone przez profesjonalistów. Doświadczeni trenerzy wprowadzą nas w sekrety mądrego kierowania zespołem. Zajęcia prowadzone w małych grupach (6-12 osób) pozwolą na większą efektywność nauki, a także więcej ćwiczeń praktycznych, które stanowią aż 60 % całego kursu. Dzięki temu można szybciej nauczyć się wprowadzać teorię w praktykę, mniej czasu poświęcając na proces wprowadzania zmian w swojej firmie. Zajęcia w niewielkiej grupie umożliwiają także głębszą analizę problemów i omówienie wszelkich wątpliwości. Aranżowanie przykładowych scenek pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów zarządzania coachingowego i pobudza kreatywne myślenie. Kurs przebiega w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu uczestnicy mogą swobodnie wymieniać się doświadczeniami. Motywowanie należy zacząć od siebie – kurs oferuje więc zajęcia indywidualne, dzięki którym łatwiej nam będzie zrozumieć reakcje naszych pracowników.

  

 Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

► Zdobędziesz umiejętność przesuwania uwagi pracownika z problemu na rozwiązanie, przekształcania problemu w wyzwanie i skupiania całej energii pracownika na osiąganiu założonych celów
► Uzyskasz zorientowanie pracowników na wspólny cel - pracownicy będą potrafili utożsamiać cel organizacji z celami indywidualnymi
► Udoskonalisz komunikację wewnętrzną
► Osiągniesz poprawę świadomości pracowników - jakie są ich zasoby i możliwości
► Zbudujesz optymalną relację menedżer-coach z podwładnymi
► Dowiesz się, co robią liderzy, aby wprowadzić ten styl w życie
► Poznasz umiejętności lidera przyjmującego coachingowy styl zarządzania
► Dowiesz się, kiedy i w jaki sposób motywować
► Efektywniej wykorzystasz potencjał pracowników
► Sprawisz, że pracownicy będą przyjmować odpowiedzialność za postawione cele i powierzone zadania

 

Korzyści dla kierowanego zespołu (organizacji) z wprowadzenia tego stylu:

► Wzmocnienie motywacji zespołu
► Wzrost zaangażowania, pro-aktywności
► Wzrost poczucia firmowej wspólnoty
► Wzrost efektywności pracy całego zespołu (całej organizacji)
► Poprawa relacji pomiędzy pracownikami
 

Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych wykorzystaniem umiejętności stosowanych w prowadzeniu coachingu w celu rozwijania kompetencji i potencjału pracowników. Zapraszamy osoby zarządzające zespołami, liderów, którzy chcą się rozwijać i stawać skuteczniejszymi przywódcami oraz budować zespoły mocno skoncentrowane na realizacji postawionych celów, a w szczególności do:
► Przedstawicieli wyższej i średniej kadry menedżerskiej,
► Liderów zespołów i kierowników projektów, superwizorów
► Menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych,
► Kierowników świeżo awansowanych lub przygotowujących się do objęcia nowego  
  stanowiska

 

Cele szkolenia:

► Rozwijanie umiejętności z zakresu coachingowego stylu zarządzania

► Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać umiejętności prowadzenia coachingu w zarządzaniu

► Wykształcenie u uczestników pozytywnego nastawienia do coachingowego stylu zarządzania poprzez uświadomienie im korzyści

► Uczestnicy poznają i przećwiczą umiejętności wykorzystywane w coachingowym stylu zarządzania

 

Narzędzia, które poznasz podczas kursu:

Model  GROW (cel, fakty, możliwości, opcje działania)

Model delegowania

Modele zarządzania

Mocne pytania

Techniki słuchania

Motywowanie i inspirowanie

Rozmowa, która znaczy

 

 

Doświadczony trener:

 
Dorota Goral - certyfikowany trener biznesu, coach
 
 
 

 

EDUKACJA:

 • 2008-2009 The Coaches Training Institute, Nowy Jork
 • Co-Active Coaching Program: Fundamentals and Intermediate Curriculum: Fulfillment, Balance, Process, Coaching In the Bones
 • Co-Active Certification Program 
 • 2006-2008 Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Psychoterapia
 • 2000-2001 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • 1991-1996 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Kierunek: Psychologia

PODSUMOWANIE ZAWODOWE:


Od ponad 15 lat pomaga klientom indywidualnym i organizacjom biznesowym w procesie doskonalenia prowadząc szkolenia, coaching oraz konsultacje psychologiczne. Od 2003 roku zawodowo zajmuje się coachingiem. Przez 7 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach (Oriflame Poland, Medicover), w których prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie, coaching kadry kierowniczej, zarządzała zespołem oraz projektami: rozwoju kultury obsługi klienta, badań satysfakcji klientów, rozwoju przywództwa.
Współpracowała m.in. z następującymi firmami: Oriflame, Novo Nordisk Pharma, Promedica24, Walk, Iwona Yoga Studio, Polskie Radio RYTM, Nowa Era, Marvipol, ENEL-MED, FISERV Polska, Johnson Controls International.
Jako coach pracuje zgodnie z kodeksem etycznym International CoachFederation i standardami The Coaches Training Institute. Przeprowadziła ponad 700 godzin coachingu.

 
 Doświadczenia w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu:


2013 – Novo Nordisk Pharma – szkolenie z zakresu rozwoju potencjału osobistego
2012 – Novo Nordisk Pharma – szkolenia z zakresu motywowania w stylu coachingowym
2010 – Oriflame – szkolenie z zakresu zastosowania coachingu w procesie zarządzania zespołem 
2009 – Polskie Radio RYTM – szkolenie pt.: „Zastosowanie coachingu w pracy menedżera
2003 – 2008 – Medicover - prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu zastosowania coachingu w            procesie zarządzania pracownikami 
2001 - 2003 – Oriflame - prowadzenie szkoleń dla Dyrektorów Klubu Oriflame z zakresu wykorzystywania                   coachingu jako narzędzia motywowania pracowników, kształtowania cech przywódczych oraz                   budowania zespołu

  

 

 

Program szkolenia:

 

 

Wprowadzenie do coachingowego stylu zarządzania

 • Na czym polega coaching?
 • Wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie i zarządzaniu - skuteczność coachingu w świetle badań
 • Współczesny przywódca - rola i oczekiwania
 • Zarządzanie w stylu coachingowym - na czym polega, cele, korzyści

Style przywództwa

 • Autodiagnoza własnego stylu przywództwa - kwestionariusz autodiagnozy
 • Style przywództwa - mini-wykład 

Zarządzanie w stylu coachingowym

 • Trzy kluczowe umiejętności zarządzania w stylu coachingowym
 • Kiedy przyjmować styl coachingowy?

Pytania, którą rodzą refleksje, działanie, motywację itd.

 • Dlaczego warto zadawać pytania?
 • Klasyfikacja pytań
 • Pytania, które zmieniają sposób myślenia
 • Mocne pytania
 • Pytania, które rodzą refleksje, działanie, zmieniają perspektywę - trening praktyczny

Słuchanie

 • Trzy poziomy słuchania - mini-wykład
 • Rozwijanie umiejętności słuchania na poziomie drugim i trzecim - trening praktyczny

Motywowanie w stylu coachingowym  

 • Motywowanie - zacznij od siebie- praca indywidualna
 • Jak poznać, co motywuje poszczególnych pracowników? - trening praktyczny
 • Odkrywanie wartości - mini-wykład, trening praktyczny

Delegowanie w stylu coachingowym

 • Kiedy i w jaki sposób delegować?
 • Model delegowania w stylu coachingowym - mini-wykład, trening praktyczny
 • Monitorowanie realizacji zadań w stylu coachingowym- mini-wykład - trening praktyczny

Feedback w stylu coachingowym

 • Cele, zasady i model udzielania feedbacku - mini-wykład, dyskusja grupowa
 • Udzielanie feedbacku w stylu coachingowym - mini-wykład, scenki

Model GROW jako narzędzie do rozwijania potencjału, oceny pracy, wsparcia przy realizacji zadań

 • Model GROW (cel, fakty, możliwości, opcje działania) - prezentacja modelu
 • Prowadzenie rozmów przy wykorzystaniu modelu GROW - ćwiczenia praktyczne
Ewaluacja
 • Podsumowanie – ćwiczenie podsumowujące
 • Ankieta ewaluacyjna i zapowiedź follow- up

 


 Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   

 


 
Terminy szkoleń:
 
Warszawa      29-30 wrzesień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto - szkolenie online 

Warszawa      16-17 grudzień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto

Warszawa      28-29  marzec  2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto 


 
  
 Cena Obejmuje:
2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu
 

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

  

                                                                               Formularz rejestracyjny na szkolenie

 

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 

* W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat


Oferty specjalne:
  
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu

 !UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 


  

 UWAGA!             Szkolenia zamknięte

 


 

 

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: 

 


 

Kursy Coachingu Warszawa

 


 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Kurs Coachingu Warszawa

 

Kurs Coachingu Warszawa

 

Kurs Coachingu Warszawa

 

Kurs Coachingu Warszawa

 

Kurs Coachingu Warszawa

 

Kurs Coachingu Warszawa

 

Metody szkoleniowe
 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Tagi: 

 Kurs Coachingu Warszawa  Kursy Coachingu  Coaching Warszawa kurs coachingu  coaching kurs  kursy coachingu Kurs Coachingu

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Nasze kursy coachingu zapewnią:

 • Wzrost otwartości na potrzeby zespołu
 • Wydobywanie z pracowników tego, co najlepsze
 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych
 • Wzrost motywacji pracowników

O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych