Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele? | Efektywna komunikacja z pracownikami , szkolenia
Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele? | Efektywna komunikacja z pracownikami

 

 

 

Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele?

 

 

 

 

 


        

 

Adresaci szkolenia:
► Przedstawiciele wyższej i średniej kadry menedżerskiej
► Liderzy zespołów i kierowników projektów, superwizorów
► Menedżerzy odpowiedzialni za wdrażanie zmian organizacyjnych
► Kierownicy świeżo awansowani lub przygotowujący się do objęcia nowego  
  stanowiska 

 

Cele szkolenia:

► Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do organizowania spotkań zespołowych, indywidualnych oraz udzielania informacji zwrotnych poprzez uświadomienie im korzyści wynikających z tego typu działań

► Osiągnięcie przez pracowników sprawności w prowadzeniu spotkań grupowych i indywidualnych

► Przećwiczenie udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia rozmów dyscyplinujących, oceniających pracę

► Dostarczenie wiedzy na temat efektywnej komunikacji z pracownikami

 

Korzyści dla firmy:

► Wzrost efektywności i wydajności pracowników

► Sprawny przepływ informacji

► Wzrost motywacji

► Efektywne wykorzystanie potencjału

 

Korzyści dla uczestnika:

► Wzrost umiejętności  z zakresu efektywnej komunikacji z zespołem

► Nabycie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych

► Nabycie umiejętności udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych

► Wzrost umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów oceniających pracę

 

Narzędzia, jakie poznasz podczas szkolenia:

► struktura efektywnego spotkania

► struktura udzielania pochwał

► struktura formułowania krytyki

struktura rozmowy oceniającej pracę

► schemat rozmowy dyscyplinującej

► schemat rozmowy, w trakcie której przekazywane są trudne informacje

 

Doświadczony trener:

 Ewelina Zdzieszyńska - Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem komunikacji pomiędzy menedżerami i pracownikami. Pracowała na stanowisku trenera w Medicover, gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu efektywnej komunikacji z pracownikami. Pracując jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank odpowiedzialna była za projekt przygotowania i wdrożenia kultury feedbacku. W ramach projektu prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do udzielania informacji zwrotnej pracownikom, wyznaczania celów, oceny pracy.

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności efektywnej komunikacji z pracownikami min. dla następujących Klientów:

 • Medicover- zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu wyznaczania celów i udzielania informacji zwrotnej dla kadry menedżerskiej
 • Sygama Bank- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresu stawiania celów, udzielania informacji zwrotnych, efektywnej komunikacji wewnątrz firmy
 • Otawa Group- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Efektywna komunikacja wewnątrz firmy"
 • Impel Business SolutionsEfektywna  Komunikacja z pracownikami” - Referencje
 • Perform Media Poland - „Akademia kompetencji People Leader"- Rozwijanie i wzmocnienie umiejętności związanych z kierowaniem zespołu, efektywną komunikacją, udzielaniem informacji zwrotnej, prowadzeniem rozmów oceniających, skutecznego wydawania poleceń i delegowania, motywowania członków zespołu.

 

 

 

Program szkolenie Komunikacja interpersonalna

Blok wstępny
 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

Efektywna komunikacja z pracownikami

 • Narzędzia skutecznego słuchania
 • Efektywne pytania
 • Sztuka odmawiania podwładnym i stawiania granic
 • Typologia osobowości i dostrajanie się do poszczególnych typów (typologia Junga)
 • Bariery w komunikacji z pracownikami

Przygotowanie i prowadzenie spotkań zespołowych

 • Cele spotkania
 • Wybór tematu przewodniego
 • Wiedza o audytorium
 • Struktura prezentacji
 • Trójkąt skutecznej prezentacji
 • W jaki sposób ludzie słuchają?
 • Głos i mowa ciała podczas prowadzenia wystąpień
 • Język prezentacji - zwroty, których warto używać
 • Pobudzanie aktywności słuchaczy
 • Efektywne zebranie - czyli o podziale ról i strukturze spotkania prowadzonego w formie zebrania

Prowadzenie rozmów oceniających pracę - indywidualne spotkania z pracownikami

 • Cele i korzyści wynikające z  oceny pracy
 • Zasady i kryteria oceny pracowników
 • Techniki oceny
 • Przygotowanie przełożonego i pracownika do rozmowy oceniającej
 • Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Schemat prowadzenia rozmowy oceniającej (rozpoczęcie rozmowy, omówienie wyników oceny, określenie obszarów do rozwoju, ustalenie planu realizacji celów, podsumowanie i zakończenie rozmowy)

Rozmowy dyscyplinujące

 • Kiedy przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące?
 • Przygotowanie szefa i pracownika do rozmowy
 • Umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Karanie - sankcje, których można użyć
 • Schemat prowadzenia rozmowy dyscyplinującej

Komunikowanie trudnych decyzji

 • Struktura spotkania
 • Jak przekazywać trudne decyzje? 
 • Zasady, o których warto pamiętać przy komunikowaniu trudnych decyzji
 • Obrona własnych decyzji
Ewaluacja
 • Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna i zapowiedź follow-up

 


 

 UWAGA! -  szkolenia zamknięte Komunikacja interpersonalna


Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
Ewelina Zdzieszyńska

Tel.: 500 029 886

 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: 


 Najbliższe terminy szkoleń z zakresu komunikacji w Warszawie:

 

Warszawa      29-30 wrzesień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne

Warszawa      15-16 grudzień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne

 Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś 

 

                                                           
 

Wybierz termin szkolenia:Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).
 
  
 * W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat

 

 

 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele? | Efektywna komunikacja z pracownikami

 

Metody szkoleniowe
 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Komunikacja interpersonalna Szkolenie z komunikacji, Przećwiczenie udzielania Informacji Zwrotnej, prowadzenia Rozmów Dyscyplinujących, Oceniających pracę, Szkolenie Komunikacja interpersonalna.

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Wzrost umiejętności z zakresu powadzenia spotkań grupowych i indywidualnych
 • Skuteczne przekazywanie istotnych informacji 
 • Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu komunikowania trudnych decyzji  
 • Wzrost umiejętności z zakresu odmawiania i stawiania granic podwładnym

 Komunikacja interpersonalna Szkolenie z komunikacji, Przećwiczenie udzielania Informacji Zwrotnej, prowadzenia Rozmów Dyscyplinujących, Oceniających pracę, Szkolenie Komunikacja interpersonalna, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia, Komunikacja interpersonalna warsztaty


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych