Pamięć doskonała - techniki efektywnej nauki i zapamiętywania, szkolenia
Pamięć doskonała - techniki efektywnej nauki i zapamiętywania

 

 

 

 

Pamięć doskonała - techniki efektywnej nauki i zapamiętywania

 

 

 

 

 

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie skuteczności w zapamiętywaniu informacji
 • Trwalsze przyswajanie potrzebnej wiedzy
 • Nabycie umiejętności stosowania technik pamięciowych
 • Umiejętność dobierania skutecznych technik w zależności od rodzaju materiału do zapamiętania
 • Rozwijanie umiejętności notowania sprzyjającego efektywnemu zapamiętywaniu
 • Poznanie czynników sprzyjających skutecznemu uczeniu się
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania pracy obu półkul mózgowych
 • Budowa postawy wpływu na możliwości uczenia się i zapamiętywania

 

 

Opis szkolenia:

 

 Codziennie mamy do czynienia z ogromem informacji. Część z nich warto umieć pominąć i zapomnieć, jednak zapamiętanie tych najważniejszych – może okazać się kluczowe. Zdolność zapamiętywania, podobnie jak inne kompetencje, można rozwijać. Osoby cieszące się doskonałą pamięcią stosują, często w sposób intuicyjny, tzw. mnemotechniki – metody umożliwiające szybkie i trwałe zapamiętanie, nawet ogromnych ilości informacji. Znajomość technik pamięciowych i umiejętność wybrania spośród nich odpowiedniej metody – w zależności od rodzaju treści wymagającej zapamiętania, znacznie skraca czas przeznaczany na przyswojenie sobie nowych informacji, jednocześnie pozwalając na ich trwałe zapamiętanie.

Wnioski z badań psychologów zajmujących się czynnikami wpływającymi na pamięć, umożliwiają lepsze wykorzystanie potencjału pamięci każdego z nas, jeśli tylko wiemy, w jaki sposób to robić.

 

Szkolenie „Techniki efektywnej nauki i zapamiętywania” dedykowane jest osobom, chcącym rozwijać umiejętność zapamiętywania – zarówno nazw, imion, twarzy, numerów, jak i punktów prezentacji, treści wysłuchanego wystąpienia czy czytanego tekstu.

Dzięki intensywnej, warsztatowej formie szkolenia oraz pracy na własnym materiale, Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznej nauki stosowania technik pamięciowych oraz dostosowania ich do swoich potrzeb pod okiem trenera.


  

 

Korzyści dla uczestnika:

 •  Umiejętność skutecznego i trwałego zapamiętania ważnych informacji
 • Przyswajanie nowych informacji w krótszym czasie
 • Wzrost zaufania do swojej pamięci
 • Identyfikacja predyspozycji w obszarze stosowania technik pamięciowych
 • Lepsza organizacja czasu przeznaczanego na naukę
 • Obniżenie stresu w trakcie wystąpień publicznych

 

 

 Korzyści dla firmy:

 • Efektywniejsza praca zespołu
 • Lepsza organizacja czasu pracy
 • Poprawa przepływu informacji między pracownikami
 • Wzrost kreatywności dzięki stosowaniu twórczych technik zapamiętywania

 
 Prowadzący:

 
Joanna Kempińska

     Trener biznesu, psycholog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 10 lat zaangażowana w tworzenie i realizację projektów wspierających rozwój ludzi i organizacji. Autorka projektów szkoleniowych z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki, publikacji z obszaru rozwoju osobistego oraz analiz diagnostycznych dla urzędów miast i gmin.

     Opracowuje i prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich, obejmujące tematykę m.in. efektywnej komunikacji i asertywności, pracy w zespole zadaniowym i rozwiązywania konfliktów, zarządzania różnorodnością, organizacji czasu pracy, zarządzania stresem i rozwijania inteligencji emocjonalnej, technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

    Współpracowała między innymi z: Europejskim Instytutem Edukacji Engram, Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Telekomunikacją Polską S.A., Ark Skills Corporation, Berndson, Prospera Consulting oraz Gabinetami Gestaltowskimi.

 

 

Program szkolenia:

 

SESJA I – Efektywna pamięć – jak jej pomóc

 • Świadomość celu i rola nastawienia w procesie zapamiętywania
 • Mity na temat pamięci. Przekonania ograniczające efektywność zapamiętywania
 • Co najlepiej pamiętamy i dlaczego – czynniki sprzyjające szybkiemu uczeniu się
 • Synchronizacja pracy półkul mózgowych

SESJA II – Techniki pamięciowe – narzędzia skutecznego zapamiętywania

 • Łańcuchowa metoda skojarzeń
 • Zamienniki cyfr
 • Rzymski pokój
 • Główny system pamięciowy
 • Metoda Słów Zastępczych
 • Mapy myśli

SESJA III – Jak zapamiętać

 • Szereg informacji w kolejności
 • Duże ilości informacji
 • Cyfry i numery
 • Słowa w obcych językach
 • Nazwiska i nazwy
 

SESJA IV – Efektywne przyswajanie wiedzy

 • Przygotowanie do nauki wspomagające zapamiętywanie
 • Organizacja czasu nauki i systemu powtórek
 • Metody radzenia sobie ze zmęczeniem
 • Strategie pracy z tekstem czytanym i słyszanym
 • Zapamiętywanie bez robienia notatek
 

 

 

 


Organizujemy szkolenia:

 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

          EWELINA ZDZIESZYŃSKA
          Tel: 500 029 886
          
Napisz do nas:    Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

 • Otwarte

Szkolenia otwarte - Informacje organizacyjne:    


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu techniki efektywnej nauki i zapamiętywania w Warszawie:
 
Warszawa      29-30 wrzesień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto - szkolenie online 
Warszawa      16-17 grudzień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      28-29  marzec  2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Koszty inwestycji:
Cena kursu: 1290zł  *dostępne rabaty nawet do 35%
 
 
Cena Obejmuje:
• 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 6 miesiąca po szkoleniu


Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś 

 

                                                           
 

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).
 
  
 * W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat

 

Oferty specjalne:  
 
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
Dla grupy  12 osób (Badanie potrzeb grupy w zakresie reklamacji, ćwiczenia dotyczące reklamacji dostosowane do uczestników na podstawie badania) 

Informacje organizacyjne - szkolenia zamknięte:  


 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU  

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Dyskusja moderowana
 • Mini wykład
 • Studium przypadku
 • Prezentacja
Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 

 • Umiejętność skutecznego i trwałego zapamiętania ważnych informacji
 • Przyswajanie nowych informacji w krótszym czasie
 • Wzrost zaufania do swojej pamięci
 • Identyfikacja predyspozycji w obszarze stosowania technik pamięciowych
 • Lepsza organizacja czasu przeznaczanego na naukę
 • Obniżenie stresu w trakcie wystąpień publicznych

O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych