Wywieranie wpływu na innych, szkolenia
Wywieranie wpływu na innych


 

     

  

Wywieranie wpływu na innych


 

  

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Każda osoba, która pragnie świadomie i skutecznie wpływać na innych z poszanowaniem ich osobistej wartości.

 

 

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:

► wielowymiarowej struktury wpływu
► osobistej sfery wpływów
► narzędzi wpływu społecznego
► stylów i taktyk wywierania wpływu i ich konsekwencji.

Ponadto:
►  z większą świadomością zacznie wpływać na innych i doświadczać ich wpływu na siebie
►  zyska pomysły do zastosowania w różnych sytuacjach wywierania wpływu
►  nabędzie umiejętność opracowania planu działania związanego z wywieraniem wpływu
► pozna opinię innych uczestników na temat swoich umiejętności w zakresie wywierania wpływu
► określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju tych umiejętności.

 

 

Cele szkolenia:

► Rozwój świadomości i umiejętności potrzebnych do skutecznego wpływania na innych

 

 

Doświadczony trener:

Ewa Sokołowska - Trener, Szkoleniowiec, Psycholog, Coach z 15 letnim doświadczeniem u liderów branży technicznej, w firmach międzynarodowych i krajowych.

 • Kierowała licznymi projektami rozwojowymi i tworzyła modele kompetencyjne
 • Specjalistka ds. szkoleń, w tym e-learningowych; dla Zarządu, Sprzedaży, Pracowników, Klientów
 • Posiada udokumentowane sukcesy w Sprzedaży i Obsłudze Klienta
 • Doświadczona na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu zespołem

 

EDUKACJA
2010-2011: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
                      Studia Podyplomowe, Psychodietetyka
2003-2008: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
                       Psychologia Społeczna - studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem

SZKOLENIA
2015: Profesjonalny Rekruter. Golden Line
2012: Trener jako moderator zmiany kulturowej w organizacji. Grupa TROP
2011: Budowanie Zaangażowania Pracowników. IMPACT.
2011: Świadomość i postawa w biznesie. SHtraining.
2007/2008: Metody pomiaru kompetencji. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Uniwersytet Warszawski
2006/2007: Umiejętności interpersonalne, uwarunkowania, pomiar i trening. j.w.
2005/2006: Jak pracować z grupą, pomagać innym, radzić sobie ze stresem. Asertywność, Negocjacje.
                      Najlepsze praktyki w HR. Wyższa Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
2001: Profesjonalne metody sprzedaży. Lider w każdym z nas. Achieve Global w Warszawie. 


Realizowała projekty szkoleniowe z tematów obsługa Klienta, min. dla następujących Klientów:

 

 • The Swatch Group - „Profesjonalna obsluga klienta w serwisie" - Referencje

 

Program szkolenia

Doświadczenie wpływu

 • Świadome i nieświadome wywieranie wpływu
 • Świadome i nieświadome uleganie wpływowi
 • Eksperyment prowadzącej
 • Kontrowersje: wpływ czy manipulacja?

Wiedza o najczystszych technikach i pułapkach

 • Analiza i odkrywanie pułapek, w które wszyscy wpadamy (np.efekt kontrastu, reguła wzajemności, konsekwencji, niedostępności)

Definicje wpływu

 • Dyskusja
 • Opracowanie własnej definicji wpływu
 • Wpływ w kontekście przeprowadzania zmian i przywództwa

Praktyczne wywieranie wpływu

 • Sprawdzenie czy uczestnicy potrafią pogodzić różne reguły i dojść do wspólnych ustaleń

Określenie swojej strefy wpływu i swoich zasobów do przeprowadzania zmian

 • Każdy uczestnik określa, jaka jest jego strefa wpływu i pełnej kontroli/ strefa wpływu bezpośredniego/ strefa wpływu pośredniego/ brak wpływu

Wielowątkowa struktura wywierania wpływu

 • Dyskusja na temat struktury: Rezultaty – Kontekst – Relacje - Zachowanie

Zachowania – wpływ ekspresywny, receptywny

 • Uczestnicy mogą praktycznie wykorzystać zachowania ekspresywne i receptywne dla wyrażenia swoich wartości i zrozumienia wartości innych uczestników w różnych dziedzinach życia -- Ćwiczenie

Samoocena zachowań w zakresie wywierania wpływu

 • Uczestnicy indywidualnie oceniają swoje zachowania w sytuacjach związanych z wywieraniem wpływu, tworzą swój indywidualny model rozwoju

Tworzenie planu działania z uwzględnieniem struktury wpływu

 • Uczestnicy na podstawie opisów i pytań pomocniczych ustalają wspólny plan działania dla danego przypadku

Określenie podział władzy/wpływu w grupie. Potrzeby, korekty

 • Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać rozmowę na temat podziału władzy i zakresu swojego wpływu w grupie oraz wyrazić swoje potrzeby w tym zakresie
 • Indywidualna refleksja na temat korzyści z dnia pracy

Poznanie, uporządkowanie i weryfikacja wiedzy na temat narzędzi wywierania wpływu społecznego – 6 reguł Cialdiniego

 •  Heurystyka
 •  Stereotypy
 •  Efekt podobieństwa
 •  Częstego kontaktu
 •  Aureola
 •  Zagrożenia
 • Uczestnicy samodzielnie wykonują Test umiejętności wywierania wpływu
   

Etyka perswazji (dwutorowość perswazji, kłamstwo)

 • Uczestnicy zapoznają się i przedyskutują negatywne, kontrowersyjne i pozytywne przykłady wpływu społecznego
 • Ćwiczenie indywidualne na forum grupy
 • Uczestnicy będą mieli okazję zweryfikować swoje umiejętności rozpoznawania informacji prawdziwych i fałszywych.

Style wywierania wpływu – angażujący, agresywny, manipulacyjny. Konsekwencje

 • Praca indywidualna
 • Uczestnicy samodzielnie ocenią swój styl komunikacyjny
 • Wspólne przedyskutują korzyści i zagrożenia danego stylu komunikacji
 • Omówione zostaną różnice płciowe w tym zakresie

Indywidulane sytuacje uczestników

 • Uczestnicy będą mieli okazję wprowadzić na forum swoje przypadki, opracować plan działania

Ocena własnych umiejętności wywierania wpływu

 • Na podstawie swoich zachowań i sytuacji w grupie, uczestnicy ocenią siebie oczami innych, a potem sprawdzą jak rzeczywiście widzą to inni.Samodzielnie skorygują odpowiedzi testu oraz ustalą brakujące informacje

Indywidualny plan rozwoju

 • Uczestnicy określą indywidualny plan zmiany, możliwych ćwiczeń, oczekiwanych efektów a także zastanowią się nad potencjalnymi przeszkodami i źródłami pomocy

 

  UWAGA!             Szkolenia zamknięte

 


 

 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: 

 


 

  Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   

 


 
Terminy realizacji szkoleń:
 

Warszawa      29-30 wrzesień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto

Warszawa      16-17 grudzień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto

Warszawa      28-29  marzec  2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto 

                                                                                 

!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
 
Cena Obejmuje:
2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe


  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 
                                                           

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).
 
 
* W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat

 

 Oferty specjalne:

  
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
 

W naszej ofercie  posiadamy również:


Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe

 

 

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

wywieranie wpływu szkolenie,  szkolenie wywieranie wpływu

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat

 • wielowymiarowej struktury wpływu

 • osobistejsfery wpływów

 • narzędzi wpływu społecznego

 • stylów i taktyk wywierania wpływu i ich konsekwencji

  Ponadto:
 • z większą świadomością zaczniewpływać na innych i doświadczać ich wpływu na siebie

 • zyska pomysły do zastosowania w różnych sytuacjach wywierania wpływu

 • nabędzie umiejętność opracowania planu działania związanego z wywieraniem wpływu

 • pozna opinię innych uczestników na temat swoich umiejętności w zakresie wywierania wpływu

 • określi indywidulane obszary do dalszego rozwoju tych umiejętności.


 


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych