Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Szkolenie Wywieranie wpływu na innych

 

Cele i korzyści szkolenia wywieranie wpływu:


Uczestnicy szkolenia:
Każda osoba, która pragnie świadomie i skutecznie wpływać na innych z poszanowaniem ich osobistej wartości.

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:

 • wielowymiarowej struktury wpływu
 • osobistej sfery wpływów
 • narzędzi wpływu społecznego
 • stylów i taktyk wywierania wpływu i ich konsekwencji.

Ponadto:
z większą świadomością zacznie wpływać na innych i doświadczać ich wpływu na siebie

 • zyska pomysły do zastosowania w różnych sytuacjach wywierania wpływu
 • nabędzie umiejętność opracowania planu działania związanego z wywieraniem wpływu
 • pozna opinię innych uczestników na temat swoich umiejętności w zakresie wywierania wpływu
 • określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju tych umiejętności.

 

Cele szkolenia:

 • Rozwój świadomości i umiejętności potrzebnych do skutecznego wpływania na innych

 

Doświadczony trener poprowadzi szkolenie wywieranie wpływu:


Ewa Sokołowska – Trener, Szkoleniowiec, Psycholog, Coach z 15 letnim doświadczeniem u liderów branży technicznej, w firmach międzynarodowych i krajowych.

 • Kierowała licznymi projektami rozwojowymi i tworzyła modele kompetencyjne
 • Specjalistka ds. szkoleń, w tym e-learningowych; dla Zarządu, Sprzedaży, Pracowników, Klientów
 • Posiada udokumentowane sukcesy w Sprzedaży i Obsłudze Klienta
 • Doświadczona na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu zespołem

 

EDUKACJA
2010-2011: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Studia Podyplomowe, Psychodietetyka
2003-2008: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Psychologia Społeczna – studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem

SZKOLENIA
2015: Profesjonalny Rekruter. Golden Line
2012: Trener jako moderator zmiany kulturowej w organizacji. Grupa TROP
2011: Budowanie Zaangażowania Pracowników. IMPACT.
2011: Świadomość i postawa w biznesie. SHtraining.
2007/2008: Metody pomiaru kompetencji. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Uniwersytet Warszawski
2006/2007: Umiejętności interpersonalne, uwarunkowania, pomiar i trening. j.w.
2005/2006: Jak pracować z grupą, pomagać innym, radzić sobie ze stresem. Asertywność, Negocjacje.
Najlepsze praktyki w HR. Wyższa Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
2001: Profesjonalne metody sprzedaży. Lider w każdym z nas. Achieve Global w Warszawie.

 

Program szkolenia wywieranie wpływu:


Doświadczenie wpływu

 • Świadome i nieświadome wywieranie wpływu
 • Świadome i nieświadome uleganie wpływowi
 • Eksperyment prowadzącej
 • Kontrowersje: wpływ czy manipulacja?

 

Wiedza o najczystszych technikach i pułapkach wywierania pływy 

 • Analiza i odkrywanie pułapek, w które wszyscy wpadamy (np.efekt kontrastu, reguła wzajemności, konsekwencji, niedostępności)

 

Definicje wpływu

 • Dyskusja
 • Opracowanie własnej definicji wpływu
 • Wpływ w kontekście przeprowadzania zmian i przywództwa

 

Praktyczne wywieranie wpływu

 • Sprawdzenie czy uczestnicy potrafią pogodzić różne reguły i dojść do wspólnych ustaleń

 

Określenie swojej strefy wpływu i swoich zasobów do przeprowadzania zmian

 • Każdy uczestnik określa, jaka jest jego strefa wpływu i pełnej kontroli/ strefa wpływu bezpośredniego/ strefa wpływu pośredniego/ brak wpływu

 

Wielowątkowa struktura wywierania wpływu

 • Dyskusja na temat struktury: Rezultaty – Kontekst – Relacje – Zachowanie

 

Zachowania – wpływ ekspresywny, receptywny

 • Uczestnicy mogą praktycznie wykorzystać zachowania ekspresywne i receptywne dla wyrażenia swoich wartości i zrozumienia wartości innych uczestników w różnych dziedzinach życia — Ćwiczenie

 

Samoocena zachowań w zakresie wywierania wpływu

 • Uczestnicy indywidualnie oceniają swoje zachowania w sytuacjach związanych z wywieraniem wpływu, tworzą swój indywidualny model rozwoju

 

Tworzenie planu działania z uwzględnieniem struktury wpływu

 • Uczestnicy na podstawie opisów i pytań pomocniczych ustalają wspólny plan działania dla danego przypadku

 

Określenie podział władzy/wpływu w grupie. Potrzeby, korekty

 • Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać rozmowę na temat podziału władzy i zakresu swojego wpływu w grupie oraz wyrazić swoje potrzeby w tym zakresie
 • Indywidualna refleksja na temat korzyści z dnia pracy

 

Poznanie, uporządkowanie i weryfikacja wiedzy na temat narzędzi wywierania wpływu społecznego – 6 reguł Cialdiniego

 •  Heurystyka
 •  Stereotypy
 •  Efekt podobieństwa
 •  Częstego kontaktu
 •  Aureola
 •  Zagrożenia
 • Uczestnicy samodzielnie wykonują Test umiejętności wywierania wpływu

 

Etyka perswazji (dwutorowość perswazji, kłamstwo)

 • Uczestnicy zapoznają się i przedyskutują negatywne, kontrowersyjne i pozytywne przykłady wpływu społecznego
 • Ćwiczenie indywidualne na forum grupy
 • Uczestnicy będą mieli okazję zweryfikować swoje umiejętności rozpoznawania informacji prawdziwych i fałszywych.

 

Style wywierania wpływu – angażujący, agresywny, manipulacyjny. Konsekwencje

 • Praca indywidualna
 • Uczestnicy samodzielnie ocenią swój styl komunikacyjny
 • Wspólne przedyskutują korzyści i zagrożenia danego stylu komunikacji
 • Omówione zostaną różnice płciowe w tym zakresie

 

Indywidulane sytuacje uczestników

 • Uczestnicy będą mieli okazję wprowadzić na forum swoje przypadki, opracować plan działania

 

Ocena własnych umiejętności wywierania wpływu

 • Na podstawie swoich zachowań i sytuacji w grupie, uczestnicy ocenią siebie oczami innych, a potem sprawdzą jak rzeczywiście widzą to inni. Samodzielnie skorygują odpowiedzi testu oraz ustalą brakujące informacje

 

Indywidualny plan rozwoju

 • Uczestnicy określą indywidualny plan zmiany, możliwych ćwiczeń, oczekiwanych efektów a także zastanowią się nad potencjalnymi przeszkodami i źródłami pomocy

Metody szkoleniowe

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

wywieranie wpływu szkolenie,  szkolenie wywieranie wpływu

W naszej ofercie posiadamy szkolenia:

 • Coaching jako narzędzie zarządzania zespołem
 • Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele? | Efektywna komunikacja z pracownikami
 • Jak zainicjować, wprowadzić oraz utrwalić zmiany w organizacji?
 • Oceny okresowe szkolenie- Jak prowadzić rozmowy oceniające i udzielać informacji zwrotnych?
 • Zarządzanie w stylu Coachingowym
 • Jak motywować pracowników?-Jak budować zaangażowanie?
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie sobą w czasie szkolenie
 • Zarządzanie zespołem szkolenie – Co wyróżnia dobry zespół?
 • Zarządzanie zmianą – rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

  Szkolenia zamknięte – szkolenie wywieranie wpływu

  Organizujemy szkolenia wywieranie wpływu  jako szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń wywieranie wpływu w formule zamkniętej zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

  Poniżej adres kontaktowy w sprawie szkolenia wywieranie wpływu.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com