Zarządzanie przez cele, szkolenia
Zarządzanie przez cele
 
 
 

Zarządzanie przez cele

 
 
 

 

Cele szkolenia:

► Poznanie modelu zarządzanie przez cele
► Rozwój umiejętności wyznaczania celów i doboru wskaźników mierzących poziom ich realizacji
► Poznanie i ćwiczenie metod kaskadowania celów
► Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych w realizacji trudnych celów i zadań
► Rozwinięcie postawy ukierunkowanej na budowanie u podwładnych zaangażowania i odpowiedzialności
► Rozwinięcie umiejętności wywierania wpływu na podwładnych poprzez wykorzystanie narzędzi skutecznej komunikacji w prowadzeniu rozmów planujących i monitorujących

 

Opis szkolenia:

Zarówno doświadczenie najskuteczniejszych menedżerów, jak i wyniki badań eksperymentalnych dowodzą, że dobrze postawiony, ambitny cel jest najważniejszym krokiem zbliżającym do jego realizacji. Samo jego sformułowanie ma już siłę motywującą. Prosty i praktyczny model zarządzania przez cele pozwala skierować wysiłek całej kadry na realizację ambitnych celów strategicznych firmy, dzięki wykorzystaniu potencjału jej pracowników. Pobudzając motywację wewnętrzną, inspiruje do szukania nowych możliwości, podejmowania wyzwań i uczenia się.

Szkolenie „Zarządzanie przez cele” dedykowane jest osobom chcącym poznać i wdrożyć ten model zarządzania w swojej firmie lub zespole. W ramach programu zawarliśmy rzetelne wprowadzenie do kluczowych elementów zarządzania przez cele – wyznaczania celów, ich algorytmów oraz wskaźników mierzenia poziomu ich realizacji. Uczestnicy poznają także szereg praktycznych wskazówek związanych z wdrożeniem zarządzania przez cele w polskich firmach i zespołach.
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi na ćwiczenie umiejętności wyznaczania celów, sposobu ich mierzenia oraz prowadzenia rozmów delegujących. Dzięki temu uczestnicy będą mogli w praktyce ćwiczyć zastosowanie poznanych narzędzi zarządzania przez cele.

 

 

 Korzyści dla uczestnika: 

 • Rozwój umiejętności budowania w pracownikach poczucia odpowiedzialności za realizację ambitnych celów
 • Efektywniejsza praca zespołu
 • Skuteczniejsze motywowanie podwładnych
 • Wzrost kompetencji w zakresie delegowania
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów planujących, monitorujących i podsumowujących oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

 

 Korzyści dla firmy:

 • Skuteczniejsze osiąganie celów strategicznych firmy
 • Wzrost zaangażowania i efektywności pracowników
 • Lepsze wykorzystanie potencjału kadry
 • Skuteczniejsze działania zespołów
 • Poprawa jakości komunikacji w firmie

 

Dlaczego właśnie to szkolenie?

► 70% czasu poświęconego na Ćwiczenia praktyczne

► Małe grupy  4-8 osób

► Doświadczony trener

 

 

 

Profil  trenera: 

Joanna Kempińska

Trener biznesu, psycholog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 10 lat zaangażowana w tworzenie i realizację projektów wspierających rozwój ludzi i organizacji. Autorka projektów szkoleniowych z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki, publikacji z obszaru rozwoju osobistego oraz analiz diagnostycznych dla urzędów miast i gmin.
Opracowuje i prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich, obejmujące tematykę m.in. efektywnej komunikacji i asertywności, pracy w zespole zadaniowym i rozwiązywania konfliktów, zarządzania różnorodnością, organizacji czasu pracy, zarządzania stresem i rozwijania inteligencji emocjonalnej, technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

 

Program szkolenia:

SESJA I – Model zarządzania przez cele

 • Założenia i filozofia zarządzania przez cele
 • Kluczowe elementy tego modelu
 • Różnice między zarządzaniem przez cele a zarządzaniem przez zadania
 • Co motywuje pracowników – teoria X i Y

SESJA II – Wyznaczanie celów

 •            Rola wyznaczania celów

 •             Zastosowanie modelu SMART w zarządzaniu przez cele i delegowaniu

 •            Co wpływa na jakość celu

 •           Określanie celu a poziom zaangażowania i akceptacji podwładnego

SESJA III – Wdrożenie zarządzania przez cele

 • Kiedy Klienci zgłaszają uwagi?
 • Źródła celów, cele strategiczne, taktyczne i operacyjne
 • Roczny cykl zarządzania przez cele
 • Algorytmy celów
 • Arkusz celów
 • Rynek celów
   

SESJA III – Wskaźnikowanie

 • Co i jak mierzyć?
 • Wybór wskaźnika – typowe wskaźniki do celów
 • Cechy dobrego wskaźnika
 • Technika 7 kroków wskaźnikowania
   

SESJA IV – Kaskadowanie celów

 • Metody kaskadowania celów
 • Etapy kaskadowania
   

SESJA V – Komunikacja w zarządzaniu przez cele

 • Tryb informacyjny, konsultacyjny i partycypacyjny w komunikowaniu celów
 • Cykl komunikacji: prowadzenie rozmowy planującej, monitorującej i podsumowującej realizację celów
 • Rola informacji zwrotnej
   

 

 


Organizujemy szkolenia:

 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

          EWELINA ZDZIESZYŃSKA
          Tel: 500 029 886
          
Napisz do nas:    Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

 • Otwarte

Szkolenia otwarte - Informacje organizacyjne:    


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu zarządzania przez cele w Warszawie:
 
Warszawa      29-30 wrzesień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      16-17 grudzień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      28-29  marzec  2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto 
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Koszty inwestycji:
Cena kursu: 1290zł  *dostępne rabaty nawet do 35%
 
 
Cena Obejmuje:
• 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 6 miesiąca po szkoleniu


Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś 

 

                                                           
 

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).
 
  
 * W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat

 

Oferty specjalne:  
 
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
Dla grupy  12 osób (Badanie potrzeb grupy w zakresie reklamacji, ćwiczenia dotyczące reklamacji dostosowane do uczestników na podstawie badania) 

Informacje organizacyjne - szkolenia zamknięte:  


 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe

  

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Gra szkoleniowa
 • Dyskusja moderowana
 • Mini wykład
 • Prezentacja
 • Odgrywanie ról
 • Prezentacja

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 

 
 • Rozwój umiejętności budowania w pracownikach poczucia odpowiedzialności za realizację ambitnych celów
 • Efektywniejsza praca zespołu
 • Skuteczniejsze motywowanie podwładnych
 • Wzrost kompetencji w zakresie delegowania
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów planujących, monitorujących i podsumowujących oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych