Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Zarządzanie przez cele szkolenie

 

 

Zarządzanie przez cele szkolenie – opis:

Cele szkolenia zarządzanie przez cele:

 • Poznanie modelu zarządzanie przez cele
 • Rozwój umiejętności wyznaczania celów i doboru wskaźników mierzących poziom ich realizacji
 • Poznanie i ćwiczenie metod kaskadowania celów
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych w realizacji trudnych celów i zadań
 • Rozwinięcie postawy ukierunkowanej na budowanie u podwładnych zaangażowania i odpowiedzialności
 • Rozwinięcie umiejętności wywierania wpływu na podwładnych poprzez wykorzystanie narzędzi skutecznej komunikacji w prowadzeniu rozmów planujących i monitorujących

 

Opis szkolenia zarządzanie przez cele:

Zarówno doświadczenie najskuteczniejszych menedżerów, jak i wyniki badań eksperymentalnych dowodzą, że dobrze postawiony, ambitny cel jest najważniejszym krokiem zbliżającym do jego realizacji. Samo jego sformułowanie ma już siłę motywującą. Prosty i praktyczny model zarządzania przez cele pozwala skierować wysiłek całej kadry na realizację ambitnych celów strategicznych firmy, dzięki wykorzystaniu potencjału jej pracowników. Pobudzając motywację wewnętrzną, inspiruje do szukania nowych możliwości, podejmowania wyzwań i uczenia się.

Szkolenie „Zarządzanie przez cele” dedykowane jest osobom chcącym poznać i wdrożyć ten model zarządzania w swojej firmie lub zespole. W ramach programu zawarliśmy rzetelne wprowadzenie do kluczowych elementów zarządzania przez cele – wyznaczania celów, ich algorytmów oraz wskaźników mierzenia poziomu ich realizacji. Uczestnicy poznają także szereg praktycznych wskazówek związanych z wdrożeniem zarządzania przez cele w polskich firmach i zespołach.
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi na ćwiczenie umiejętności wyznaczania celów, sposobu ich mierzenia oraz prowadzenia rozmów delegujących. Dzięki temu uczestnicy będą mogli w praktyce ćwiczyć zastosowanie poznanych narzędzi zarządzania przez cele.

 

Korzyści dla uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu zarządzanie przez cele: 

 • Rozwój umiejętności budowania w pracownikach poczucia odpowiedzialności za realizację ambitnych celów
 • Efektywniejsza praca zespołu
 • Skuteczniejsze motywowanie podwładnych
 • Wzrost kompetencji w zakresie delegowania
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów planujących, monitorujących i podsumowujących oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

 

Korzyści dla firmy, które przyniesie szkolenie zarządzanie przez cele:

 • Skuteczniejsze osiąganie celów strategicznych firmy
 • Wzrost zaangażowania i efektywności pracowników
 • Lepsze wykorzystanie potencjału kadry
 • Skuteczniejsze działania zespołów
 • Poprawa jakości komunikacji w firmie

 

Dlaczego właśnie to szkolenie?

 • 70% czasu poświęconego na Ćwiczenia praktyczne
 • Małe grupy  4-8 osób
 • Doświadczony trener

 

Trener który poprowadzi szkolenie Zarządzanie przez cele: 

Joanna Kempińska

Trener biznesu, psycholog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 10 lat zaangażowana w tworzenie i realizację projektów wspierających rozwój ludzi i organizacji. Autorka projektów szkoleniowych z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki, publikacji z obszaru rozwoju osobistego oraz analiz diagnostycznych dla urzędów miast i gmin.
Opracowuje i prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich, obejmujące tematykę m.in. efektywnej komunikacji i asertywności, pracy w zespole zadaniowym i rozwiązywania konfliktów, zarządzania różnorodnością, organizacji czasu pracy, zarządzania stresem i rozwijania inteligencji emocjonalnej, technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Program szkolenia zarządzanie przez cele:


 

SESJA I – Model zarządzania przez cele

 • Założenia i filozofia zarządzania przez cele
 • Kluczowe elementy tego modelu
 • Różnice między zarządzaniem przez cele a zarządzaniem przez zadania
 • Co motywuje pracowników – teoria X i Y

 

SESJA II – Wyznaczanie celów

 •            Rola wyznaczania celów
 •             Zastosowanie modelu SMART w zarządzaniu przez cele i delegowaniu
 •            Co wpływa na jakość celu
 •           Określanie celu a poziom zaangażowania i akceptacji podwładnego

 

SESJA III – Wdrożenie zarządzania przez cele

 • Kiedy Klienci zgłaszają uwagi?
 • Źródła celów, cele strategiczne, taktyczne i operacyjne
 • Roczny cykl zarządzania przez cele
 • Algorytmy celów
 • Arkusz celów
 • Rynek celów

 

SESJA III – Wskaźnikowanie

 • Co i jak mierzyć?
 • Wybór wskaźnika – typowe wskaźniki do celów
 • Cechy dobrego wskaźnika
 • Technika 7 kroków wskaźnikowania

 

SESJA IV – Kaskadowanie celów

 • Metody kaskadowania celów
 • Etapy kaskadowania

 

SESJA V – Komunikacja w zarządzaniu przez cele

 • Tryb informacyjny, konsultacyjny i partycypacyjny w komunikowaniu celów
 • Cykl komunikacji: prowadzenie rozmowy planującej, monitorującej i podsumowującej realizację celów
 • Rola informacji zwrotnej

Metody szkoleniowe stosowane w trakcie szkolenia zarządzanie przez cele

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Gra szkoleniowa
 • Dyskusja moderowana
 • Mini wykład
 • Prezentacja
 • Odgrywanie ról
 • Prezentacja

W naszej ofercie posiadamy szkolenia:

 • Coaching jako narzędzie zarządzania zespołem
 • Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele? | Efektywna komunikacja z pracownikami
 • Jak zainicjować, wprowadzić oraz utrwalić zmiany w organizacji?
 • Oceny okresowe szkolenie- Jak prowadzić rozmowy oceniające i udzielać informacji zwrotnych?
 • Osiąganie celów szkolenie
 • Zarządzanie w stylu Coachingowym
 • Jak motywować pracowników?-Jak budować zaangażowanie?
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie sobą w czasie szkolenie
 • Zarządzanie zespołem szkolenie – Co wyróżnia dobry zespół?
 • Zarządzanie zmianą – rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

  Informacje organizacyjne – szkolenia zamknięte: 


  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

   

   

  Zarządzanie przez cele szkolenie może się odbyć w formie:

  • Szkolenia Zamkniętego (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)
  • Szkolenia Otwartego

   

  Najbliższe terminy szkoleń z zakresu zarządzania przez cele w Warszawie planowany jest  w marcu i czerwcu.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com