Zarządzanie sobą w czasie szkolenie, szkolenia
Zarządzanie sobą w czasie szkolenie

 

 


Zarządzanie sobą w czasie szkolenie

 

 

 

 

 

Uczestnicy:
Każda osoba, która pragnie świadomie doskonalić strategie zarządzania sobą i swoją produktywnością.

 

Cele szkolenia:

► Rozwój świadomości i umiejętności potrzebnych do skutecznego gospodarowania swoim czasem w kontekście realizacji zamierzonych celów


Korzyści dla uczestnika:

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:
► osobistej motywacji i wagi wizji swojego życia dla zarządzania celami i zadaniami w czasie;
► różnorodnych czynników i nawyków wywołujących problemy w zakresie własnej produktywności;
► narzędzi, które może wykorzystać, aby zapobiegać dezorganizacji dnia i stresowi w codziennym funkcjonowaniu.


Ponadto:


► z większą świadomością zacznie obserwować swoje zachowania związane z celami i produktywnością;
► zyska praktyczne umiejętności wyznaczania celów i planowania zadań w czasie;
► przećwiczy różnorodne zachowania zmniejszające ryzyko zwlekania i przeciążenia zadaniami;
► pozna swoje mocne strony, które może wykorzystać dla automotywacji do zmiany;
► określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju swoich umiejętności w zakresie zarządzania sobą w czasie.

 


Doświadczony trener:

Ewa Sokołowska - Trener, Szkoleniowiec, Psycholog, Coach z 15 letnim doświadczeniem u liderów branży technicznej, w firmach międzynarodowych i krajowych.

 • Kierowała licznymi projektami rozwojowymi i tworzyła modele kompetencyjne
 • Specjalistka ds. szkoleń, w tym e-learningowych; dla Zarządu, Sprzedaży, Pracowników, Klientów
 • Posiada udokumentowane sukcesy w Sprzedaży i Obsłudze Klienta
 • Doświadczona na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu zespołem

 

EDUKACJA
2010-2011: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
                      Studia Podyplomowe, Psychodietetyka
2003-2008: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
                       Psychologia Społeczna - studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem

SZKOLENIA
2015: Profesjonalny Rekruter. Golden Line
2012: Trener jako moderator zmiany kulturowej w organizacji. Grupa TROP
2011: Budowanie Zaangażowania Pracowników. IMPACT.
2011: Świadomość i postawa w biznesie. SHtraining.
2007/2008: Metody pomiaru kompetencji. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Uniwersytet Warszawski
2006/2007: Umiejętności interpersonalne, uwarunkowania, pomiar i trening. j.w.
2005/2006: Jak pracować z grupą, pomagać innym, radzić sobie ze stresem. Asertywność, Negocjacje.
                      Najlepsze praktyki w HR. Wyższa Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
2001: Profesjonalne metody sprzedaży. Lider w każdym z nas. Achieve Global w Warszawie.


 

 

Program szkolenia

Mój stosunek do czasu- „Ile warta jest minuta mojego czasu?”

 • Uczestnicy dyskutują, analizują osobiste nawyki gospodarowania czasem oraz określają powody motywujące do zmiany

Kompas zmiany

 • Uczestnicy określają swoje wartości i tworzą wizję życia dającego większe spełnienie
 • Ćwiczenie mentalnej gotowości do zmiany

Wyznaczanie celów i planowanie

 • Uczestnicy ćwiczą definiowanie celów SMART do swojej wizji życia. Rozkładają cele na zadania. Ustalają zasoby i przeszkody. Planują zadania na osi czasu.

Relaksacja

 • Ćwiczenie Ładowanie baterii

Planowanie dnia

 • Uczestnicy ćwiczą nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Poznają zasady planowania dnia zgodnie z matrycą sprawy ważne/pilne, biorytmu energetycznego, zasady Pareto, „wymuszonej skuteczności”, trójpolówki, czasozmianu itp oraz dzielą się doświadczeniami i trudnościami

Moje niebezpieczne nawyki

 • Uczestnicy analizują swoje nawyki w organizacji dnia, tworzą Koło Konsultantów poszukujących rozwiązań najczęstszych problemów związanych z nawykami przeszkadzającymi w realizacji celów

Podsumowanie I dnia pracy

 • Uczestnicy porządkują zdobyte informacje i doświadczenia z pierwszego dnia warsztatów

Nawyki jako przeszkody - Podstawowe style radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych stresujących

 • Uczestnicy poznają najczęstsze style radzenia sobie ze stresem i kryzysami. Mają okazję podzielić się swoimi metodami radzenia sobie w tym zakresie - Mini wykład

Nawyki jako przeszkody 

 • Odkładanie
 • Negatywne komunikaty
 • Uczestnicy poszukują indywidualnych sposobów na mobilizację do wykonywania zadań i wzmacniają poczucie wiary w swoje możliwości. Analizują wpływ komunikatów negatywnych na myślenie i motywację. Ćwiczą zamianę komunikatów negatywnych na racjonalne i przystosowawcze

Nawyki jako przeszkody

 • Zbyt wiele rzeczy na raz
 • Zyski i straty
 • Uczestnicy analizuję emocjonalne powody unikania wyrażania próśb. Ćwiczą asertywne komunikaty.Pogłębiają, porządkują wiedzę na temat swoich umiejętności, kompetencji i atutów.

Relaksacja - Koncentracja na różnych bodźcach sensorycznych

 • Uczestnicy poznają metodę relaksacji i relaksują się – do zastosowania w sytuacjach stresujących

Postawa wobec innych - odmawianie – asertywność w relacjach z innymi

 • Ćwiczenie Ile trwają trzy minuty? Uczestnicy doświadczają różnic w odczuwaniu czasu przez różne osoby. Poznają rodzaje postaw w relacjach z innymi osobami. Ćwiczą asertywne odmawianie

Automotywacja do zmiany

 • Uczestnicy na bazie doświadczeń porządkują wiedzę o swoich zasobach, które pomagają im podjąć działania w kierunku zmiany, przygotować się do niej i wzmocnić swoje możliwości skutecznego działania.

Podsumowanie i zakończenie warsztatów/Ankiety

 • Uczestnicy podsumowują zdobytą wiedzy, wyznaczają sobie cele w zakresie przeciwdziałania i pokonywania trudności w organizacji swojego czasu

 

 


 

Organizujemy szkolenia:

 • Otwarte
 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

 


 

 Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu Zarządzanie sobą w czasie w Warszawie:
 
Warszawa      29-30 wrzesień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      16-17 grudzień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      28-29  marzec  2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Cena Obejmuje:
2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 
                                                           Formularz rejestracyjny na szkolenie
                                           

 

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 

* W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat


 

Oferty specjalne:

 
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
Dla grupy  12 osób (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do uczestników na podstawie badania)

Informacje organizacyjne - szkolenia zamknięte:  


 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU

Adres e-mail: 

 

 


 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe

 

 • Publiczne prezentacje
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:
► Zasad asertywnej i empatycznej komunikacji zarówno w relacjach z klientami, jaki w innych sytuacjach interpersonalnych.
► Stylów komunikacji i ich konsekwencji dla relacji i poczucia własnej wartości
► Narzędzi asertywnej i empatycznej komunikacji
 

Ponadto:
► Z większą świadomością zacznie obserwować swoje zachowania w relacjach z innymi osobami
► Zyska pomysły do zastosowania w różnych sytuacjach z klientami
► Nabędzie umiejętność asertywnego odmawiania, proszenia, wyrażania opinii, przyjmowania krytyki
► Pozna opinię innych uczestników na temat swoich umiejętności w zakresie asertywnej i empatycznej komunikacji
► Określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju tych umiejętności

 zarządzanie sobą  szkolenie, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie sobą w czasie szkolenie, szkolenie zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie czasem, zarządzanie czasem szkolenie,zarządzanie czasem szkolenia, organizacja pracy, organizowanie pracy, szkolenia otwarte warszawa, szkolenia zarządzanie czasem, zarządzanie czasem szkolenie warszawa, zarządzanie sobą w czasie szkolenia, zarządzanie sobą w czasie szkolenie warszawa, szkolenia zamknięte


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych