Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Zarządzanie sobą w czasie szkolenie

 

 

Zarządzanie sobą w czasie szkolenie – opis

 1. Adresaci szkolenia zarządzanie czasem:

  Każda osoba, która pragnie świadomie doskonalić strategie zarządzania sobą i swoją produktywnością.

   

  Cele szkolenia zarządzanie czasem:

  • Rozwój świadomości i umiejętności potrzebnych do skutecznego gospodarowania swoim czasem w kontekście realizacji zamierzonych celów


  Korzyści dla uczestnika:

  Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:

  • osobistej motywacji i wagi wizji swojego życia dla zarządzania celami i zadaniami w czasie;
  • różnorodnych czynników i nawyków wywołujących problemy w zakresie własnej produktywności;
  • narzędzi, które może wykorzystać, aby zapobiegać dezorganizacji dnia i stresowi w codziennym funkcjonowaniu.

  Ponadto:

  • z większą świadomością zacznie obserwować swoje zachowania związane z celami i produktywnością;
  • zyska praktyczne umiejętności wyznaczania celów i planowania zadań w czasie;
  • przećwiczy różnorodne zachowania zmniejszające ryzyko zwlekania i przeciążenia zadaniami;
  • pozna swoje mocne strony, które może wykorzystać dla automotywacji do zmiany;
  • określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju swoich umiejętności w zakresie zarządzania sobą w czasie.

Doświadczony trener poprowadzi szkolenie zarządzanie czasem:

Ewa Sokołowska – Trener, Szkoleniowiec, Psycholog, Coach z 15 letnim doświadczeniem u liderów branży technicznej, w firmach międzynarodowych i krajowych.

 • Kierowała licznymi projektami rozwojowymi i tworzyła modele kompetencyjne
 • Specjalistka ds. szkoleń, w tym e-learningowych; dla Zarządu, Sprzedaży, Pracowników, Klientów
 • Posiada udokumentowane sukcesy w Sprzedaży i Obsłudze Klienta
 • Doświadczona na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu zespołem

 

EDUKACJA
2010-2011: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Studia Podyplomowe, Psychodietetyka
2003-2008: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Psychologia Społeczna – studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem

SZKOLENIA
2015: Profesjonalny Rekruter. Golden Line
2012: Trener jako moderator zmiany kulturowej w organizacji. Grupa TROP
2011: Budowanie Zaangażowania Pracowników. IMPACT.
2011: Świadomość i postawa w biznesie. SHtraining.
2007/2008: Metody pomiaru kompetencji. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Uniwersytet Warszawski
2006/2007: Umiejętności interpersonalne, uwarunkowania, pomiar i trening. j.w.
2005/2006: Jak pracować z grupą, pomagać innym, radzić sobie ze stresem. Asertywność, Negocjacje.
Najlepsze praktyki w HR. Wyższa Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
2001: Profesjonalne metody sprzedaży. Lider w każdym z nas. Achieve Global w Warszawie.

Program szkolenia zarządzanie czasem:

 

Mój stosunek do czasu- „Ile warta jest minuta mojego czasu?”

 • Uczestnicy dyskutują, analizują osobiste nawyki gospodarowania czasem oraz określają powody motywujące do zmiany

 

Kompas zmiany

 • Uczestnicy określają swoje wartości i tworzą wizję życia dającego większe spełnienie
 • Ćwiczenie mentalnej gotowości do zmiany

 

Wyznaczanie celów i planowanie zarządzanie czasem

 • Uczestnicy ćwiczą definiowanie celów SMART do swojej wizji życia. Rozkładają cele na zadania. Ustalają zasoby i przeszkody. Planują zadania na osi czasu.

 

Relaksacja

 • Ćwiczenie Ładowanie baterii

 

Planowanie dnia – zarządzanie czasem

 • Uczestnicy ćwiczą nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Poznają zasady planowania dnia zgodnie z matrycą sprawy ważne/pilne, biorytmu energetycznego, zasady Pareto, „wymuszonej skuteczności”, trójpolówki, czasozmianu itp oraz dzielą się doświadczeniami i trudnościami

 

Moje niebezpieczne nawyki

 • Uczestnicy analizują swoje nawyki w organizacji dnia, tworzą Koło Konsultantów poszukujących rozwiązań najczęstszych problemów związanych z nawykami przeszkadzającymi w realizacji celów

 

Podsumowanie I dnia pracy

 • Uczestnicy porządkują zdobyte informacje i doświadczenia z pierwszego dnia warsztatów

 

Nawyki jako przeszkody – Podstawowe style radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych stresujących

 • Uczestnicy poznają najczęstsze style radzenia sobie ze stresem i kryzysami. Mają okazję podzielić się swoimi metodami radzenia sobie w tym zakresie – Mini wykład

 

Nawyki jako przeszkody w zarządzaniu czasem

 • Odkładanie
 • Negatywne komunikaty
 • Uczestnicy poszukują indywidualnych sposobów na mobilizację do wykonywania zadań i wzmacniają poczucie wiary w swoje możliwości. Analizują wpływ komunikatów negatywnych na myślenie i motywację. Ćwiczą zamianę komunikatów negatywnych na racjonalne i przystosowawcze

 

Nawyki jako przeszkody w skutecznym zarządzaniu czasem

 • Zbyt wiele rzeczy na raz
 • Zyski i straty
 • Uczestnicy analizuję emocjonalne powody unikania wyrażania próśb. Ćwiczą asertywne komunikaty. Pogłębiają, porządkują wiedzę na temat swoich umiejętności, kompetencji i atutów.

 

Relaksacja – Koncentracja na różnych bodźcach sensorycznych

 • Uczestnicy poznają metodę relaksacji i relaksują się – do zastosowania w sytuacjach stresujących

 

Postawa wobec innych – odmawianie – asertywność w relacjach z innymi

 • Ćwiczenie Ile trwają trzy minuty? Uczestnicy doświadczają różnic w odczuwaniu czasu przez różne osoby. Poznają rodzaje postaw w relacjach z innymi osobami. Ćwiczą asertywne odmawianie

 

Automotywacja do zmiany

 • Uczestnicy na bazie doświadczeń porządkują wiedzę o swoich zasobach, które pomagają im podjąć działania w kierunku zmiany, przygotować się do niej i wzmocnić swoje możliwości skutecznego działania.

 

Podsumowanie i zakończenie warsztatów/Ankiety

 • Uczestnicy podsumowują zdobytą wiedzy, wyznaczają sobie cele w zakresie przeciwdziałania i pokonywania trudności w organizacji swojego czasu

Metody szkoleniowe stosowane podczas szkolenia z zarządzania czasem:

 • Publiczne prezentacje
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

W naszej ofercie posiadamy szkolenia:

 • Coaching jako narzędzie zarządzania zespołem
 • Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele? | Efektywna komunikacja z pracownikami
 • Jak zainicjować, wprowadzić oraz utrwalić zmiany w organizacji?
 • Oceny okresowe szkolenie- Jak prowadzić rozmowy oceniające i udzielać informacji zwrotnych?
 • Zarządzanie w stylu Coachingowym
 • Jak motywować pracowników?-Jak budować zaangażowanie?
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie sobą w czasie szkolenie
 • Zarządzanie zespołem szkolenie – Co wyróżnia dobry zespół?
 • Zarządzanie zmianą – rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian


  Rodzaj oferty:

  Współczesne tempo życia i pracy zawodowej wymaga od nas umiejętności takiej, jak skuteczne zarządzanie sobą w czasie. Efektywne gospodarowanie czasem to klucz do osiągania zamierzonych celów, poprawy produktywności oraz redukcji stresu. Odpowiedzią na te potrzeby jest nasze kompleksowe szkolenie z zarządzania czasem, które zostało stworzone z myślą o osobach pragnących doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

  Szkolenie z zarządzania czasem skierowane jest do wszystkich, którzy chcą lepiej zarządzać swoim dniem, wyznaczać priorytety i realizować cele z większą skutecznością. Szkolenie z zarządzania sobą w czasie pomoże uczestnikom zidentyfikować i zrozumieć własne nawyki oraz zachowania wpływające na efektywność ich pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione różne metody i narzędzia, które umożliwią lepsze planowanie zadań oraz eliminowanie przeszkód w realizacji planów.

  Nasze szkolenie z organizacji czasu pracy da uczestnikom okazję pomyśleć nad mentalną gotowością do zmiany swoich dotychczasowych przyzwyczajeń oraz nabywać praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem takich narzędzi jak: analiza ABC, matryca Eisenhowera, zasada SMART. Kurs zarządzania czasem obejmuje również analizę nawyków, które mogą przeszkadzać w osiąganiu celów, oraz techniki relaksacyjne i koncentracyjne pomagające w lepszym zarządzaniu sobą w czasie.

  Informacje organizacyjne zamknięte szkolenia zarządzanie sobą w czasie:  


  Warto skorzystać z zarządzania czasem pracy (szkolenie), ponieważ jest to niezwykle cenna i praktyczna oferta dla każdej osoby, która pragnie poprawić swoje umiejętności organizacyjne i efektywnie zarządzać czasem. Oto kilka powodów, dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu zarządzania sobą w czasie:

  • Efektywność w pracy: Kurs z zarządzania czasem pomoże Ci odkryć skuteczne techniki i strategie zarządzania czasem, dzięki którym będziesz bardziej produktywny w swoich codziennych zadaniach. Nauczysz się eliminować zbędne rozpraszacze, skupiając się na priorytetach i osiągając lepsze wyniki w krótszym czasie.
  • Redukcja stresu: Uczenie się jak efektywnie zarządzać czasem pozwoli Ci unikać przeciążenia obowiązkami i pośpiechu. Będziesz lepiej kontrolować swoje zadania, co przełoży się na zmniejszenie stresu i poprawę jakości życia zarówno w pracy, jak i poza nią.
  • Planowanie i organizacja: Nauczysz się skutecznie planować swoje działania, tworzyć realistyczne harmonogramy i odpowiednio wykorzystywać kalendarze oraz narzędzia do zarządzania czasem. Dzięki temu będziesz miał pełen przegląd nad swoimi zadaniami i terminami, co pozwoli unikać opóźnień i zapomnień.
  • Skoncentrowana praca: Warsztaty z zarządzania czasem pomogą Ci zrozumieć, jak koncentrować swoją uwagę na bieżących zadaniach, unikając rozpraszaczy i nieproduktywnego multitaskingu. Będziesz w stanie efektywniej pracować, osiągając lepsze rezultaty.
  • Wyważenie życia zawodowego i osobistego: Poprzez lepsze zarządzanie czasem, będziesz mógł/a bardziej efektywnie planować swoje zadania, co pozwoli Ci znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym. Będziesz mógł/a poświęcać czas na pasje, hobby i relacje, co jest kluczowe dla dobrego samopoczucia i satysfakcji.
  • Rozwój umiejętności:  Zarządzanie Czasem Szkolenie to doskonała okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. Nabędziesz cenne umiejętności, które są cenione przez pracodawców i mogą przyczynić się do awansu zawodowego.
  • Efektywne podejmowanie decyzji: Szkolenie z zarządzania czasem pracy – Nauczysz się  podejmować lepsze i bardziej przemyślane decyzje, uwzględniając aspekt czasu i jego znaczenie dla osiągnięcia celów.

  Zapewnienie sobie szkolenia z zarządzanie czasem i organizacją pracy to inwestycja, która z pewnością przyniesie korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. Dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz w stanie efektywniej wykorzystywać swój czas, osiągając wyższą wydajność i satysfakcję z osiągniętych. Zachęcamy do zapisów na szkolenie z zarządzania sobą w czasie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Katowicach. Proponujemy również inne szkolenia dla firm:

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com