Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Zarządzanie sobą w czasie szkolenie

 

 

Zarządzanie sobą w czasie szkolenie – opis

 1. Adresaci szkolenia zarządzanie czasem:

  Każda osoba, która pragnie świadomie doskonalić strategie zarządzania sobą i swoją produktywnością.

   

  Cele szkolenia zarządzanie czasem:

  • Rozwój świadomości i umiejętności potrzebnych do skutecznego gospodarowania swoim czasem w kontekście realizacji zamierzonych celów


  Korzyści dla uczestnika:

  Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:

  • osobistej motywacji i wagi wizji swojego życia dla zarządzania celami i zadaniami w czasie;
  • różnorodnych czynników i nawyków wywołujących problemy w zakresie własnej produktywności;
  • narzędzi, które może wykorzystać, aby zapobiegać dezorganizacji dnia i stresowi w codziennym funkcjonowaniu.

  Ponadto:

  • z większą świadomością zacznie obserwować swoje zachowania związane z celami i produktywnością;
  • zyska praktyczne umiejętności wyznaczania celów i planowania zadań w czasie;
  • przećwiczy różnorodne zachowania zmniejszające ryzyko zwlekania i przeciążenia zadaniami;
  • pozna swoje mocne strony, które może wykorzystać dla automotywacji do zmiany;
  • określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju swoich umiejętności w zakresie zarządzania sobą w czasie.

Doświadczony trener poprowadzi szkolenie zarządzanie czasem:

Ewa Sokołowska – Trener, Szkoleniowiec, Psycholog, Coach z 15 letnim doświadczeniem u liderów branży technicznej, w firmach międzynarodowych i krajowych.

 • Kierowała licznymi projektami rozwojowymi i tworzyła modele kompetencyjne
 • Specjalistka ds. szkoleń, w tym e-learningowych; dla Zarządu, Sprzedaży, Pracowników, Klientów
 • Posiada udokumentowane sukcesy w Sprzedaży i Obsłudze Klienta
 • Doświadczona na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu zespołem

 

EDUKACJA
2010-2011: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Studia Podyplomowe, Psychodietetyka
2003-2008: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Psychologia Społeczna – studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem

SZKOLENIA
2015: Profesjonalny Rekruter. Golden Line
2012: Trener jako moderator zmiany kulturowej w organizacji. Grupa TROP
2011: Budowanie Zaangażowania Pracowników. IMPACT.
2011: Świadomość i postawa w biznesie. SHtraining.
2007/2008: Metody pomiaru kompetencji. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Uniwersytet Warszawski
2006/2007: Umiejętności interpersonalne, uwarunkowania, pomiar i trening. j.w.
2005/2006: Jak pracować z grupą, pomagać innym, radzić sobie ze stresem. Asertywność, Negocjacje.
Najlepsze praktyki w HR. Wyższa Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
2001: Profesjonalne metody sprzedaży. Lider w każdym z nas. Achieve Global w Warszawie.

Program szkolenia zarządzanie czasem:

 

Mój stosunek do czasu- „Ile warta jest minuta mojego czasu?”

 • Uczestnicy dyskutują, analizują osobiste nawyki gospodarowania czasem oraz określają powody motywujące do zmiany

 

Kompas zmiany

 • Uczestnicy określają swoje wartości i tworzą wizję życia dającego większe spełnienie
 • Ćwiczenie mentalnej gotowości do zmiany

 

Wyznaczanie celów i planowanie zarządzanie czasem

 • Uczestnicy ćwiczą definiowanie celów SMART do swojej wizji życia. Rozkładają cele na zadania. Ustalają zasoby i przeszkody. Planują zadania na osi czasu.

 

Relaksacja

 • Ćwiczenie Ładowanie baterii

 

Planowanie dnia – zarządzanie czasem

 • Uczestnicy ćwiczą nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Poznają zasady planowania dnia zgodnie z matrycą sprawy ważne/pilne, biorytmu energetycznego, zasady Pareto, „wymuszonej skuteczności”, trójpolówki, czasozmianu itp oraz dzielą się doświadczeniami i trudnościami

 

Moje niebezpieczne nawyki

 • Uczestnicy analizują swoje nawyki w organizacji dnia, tworzą Koło Konsultantów poszukujących rozwiązań najczęstszych problemów związanych z nawykami przeszkadzającymi w realizacji celów

 

Podsumowanie I dnia pracy

 • Uczestnicy porządkują zdobyte informacje i doświadczenia z pierwszego dnia warsztatów

 

Nawyki jako przeszkody – Podstawowe style radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych stresujących

 • Uczestnicy poznają najczęstsze style radzenia sobie ze stresem i kryzysami. Mają okazję podzielić się swoimi metodami radzenia sobie w tym zakresie – Mini wykład

 

Nawyki jako przeszkody w zarządzaniu czasem

 • Odkładanie
 • Negatywne komunikaty
 • Uczestnicy poszukują indywidualnych sposobów na mobilizację do wykonywania zadań i wzmacniają poczucie wiary w swoje możliwości. Analizują wpływ komunikatów negatywnych na myślenie i motywację. Ćwiczą zamianę komunikatów negatywnych na racjonalne i przystosowawcze

 

Nawyki jako przeszkody w skutecznym zarządzaniu czasem

 • Zbyt wiele rzeczy na raz
 • Zyski i straty
 • Uczestnicy analizuję emocjonalne powody unikania wyrażania próśb. Ćwiczą asertywne komunikaty. Pogłębiają, porządkują wiedzę na temat swoich umiejętności, kompetencji i atutów.

 

Relaksacja – Koncentracja na różnych bodźcach sensorycznych

 • Uczestnicy poznają metodę relaksacji i relaksują się – do zastosowania w sytuacjach stresujących

 

Postawa wobec innych – odmawianie – asertywność w relacjach z innymi

 • Ćwiczenie Ile trwają trzy minuty? Uczestnicy doświadczają różnic w odczuwaniu czasu przez różne osoby. Poznają rodzaje postaw w relacjach z innymi osobami. Ćwiczą asertywne odmawianie

 

Automotywacja do zmiany

 • Uczestnicy na bazie doświadczeń porządkują wiedzę o swoich zasobach, które pomagają im podjąć działania w kierunku zmiany, przygotować się do niej i wzmocnić swoje możliwości skutecznego działania.

 

Podsumowanie i zakończenie warsztatów/Ankiety

 • Uczestnicy podsumowują zdobytą wiedzy, wyznaczają sobie cele w zakresie przeciwdziałania i pokonywania trudności w organizacji swojego czasu

Metody szkoleniowe stosowane podczas szkolenia z zarządzania czasem:

 • Publiczne prezentacje
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

W naszej ofercie posiadamy szkolenia:

 • Coaching jako narzędzie zarządzania zespołem
 • Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele? | Efektywna komunikacja z pracownikami
 • Jak zainicjować, wprowadzić oraz utrwalić zmiany w organizacji?
 • Oceny okresowe szkolenie- Jak prowadzić rozmowy oceniające i udzielać informacji zwrotnych?
 • Zarządzanie w stylu Coachingowym
 • Jak motywować pracowników?-Jak budować zaangażowanie?
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie sobą w czasie szkolenie
 • Zarządzanie zespołem szkolenie – Co wyróżnia dobry zespół?
 • Zarządzanie zmianą – rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

  Informacje organizacyjne – zamknięte szkolenia zarządzanie sobą w czasie:  


  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

   

  Szkolenie zarządzanie czasem:

  Warto skorzystać ze Szkolenia Zarządzanie Czasem, ponieważ jest to niezwykle cenna i praktyczna oferta dla każdej osoby, która pragnie poprawić swoje umiejętności organizacyjne i efektywnie zarządzać czasem. Oto kilka powodów, dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu:

   

   1. Efektywność w pracy: Szkolenie pomoże Ci odkryć skuteczne techniki i strategie zarządzania czasem, dzięki którym będziesz bardziej produktywny w swoich codziennych zadaniach. Nauczysz się eliminować zbędne rozpraszacze, skupiając się na priorytetach i osiągając lepsze wyniki w krótszym czasie.
   2. Redukcja stresu: Uczenie się jak efektywnie zarządzać czasem pozwoli Ci unikać przeciążenia obowiązkami i pośpiechu. Będziesz lepiej kontrolować swoje zadania, co przełoży się na zmniejszenie stresu i poprawę jakości życia zarówno w pracy, jak i poza nią.
   3. Planowanie i organizacja: Nauczysz się skutecznie planować swoje działania, tworzyć realistyczne harmonogramy i odpowiednio wykorzystywać kalendarze oraz narzędzia do zarządzania czasem. Dzięki temu będziesz miał pełen przegląd nad swoimi zadaniami i terminami, co pozwoli unikać opóźnień i zapomnień.
   4. Skoncentrowana praca: Szkolenie z zarządzania czasem pomoże Ci zrozumieć, jak koncentrować swoją uwagę na bieżących zadaniach, unikając rozpraszaczy i nieproduktywnego multitaskingu. Będziesz w stanie efektywniej pracować, osiągając lepsze rezultaty.
   5. Wyważenie życia zawodowego i osobistego: Poprzez lepsze zarządzanie czasem, będziesz mógł/a bardziej efektywnie planować swoje zadania, co pozwoli Ci znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym. Będziesz mógł/a poświęcać czas na pasje, hobby i relacje, co jest kluczowe dla dobrego samopoczucia i satysfakcji.
   6. Rozwój umiejętności:  Zarządzanie Czasem Szkolenie to doskonała okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. Nabędziesz cenne umiejętności, które są cenione przez pracodawców i mogą przyczynić się do awansu zawodowego.
   7. Efektywne podejmowanie decyzji: Szkolenie z zarządzania sobą w czasie – Nauczysz się  podejmować lepsze i bardziej przemyślane decyzje, uwzględniając aspekt czasu i jego znaczenie dla osiągnięcia celów.

    

  1. Zapewnienie sobie szkolenia z zarządzania czasem to inwestycja, która z pewnością przyniesie korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. Dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz w stanie efektywniej wykorzystywać swój czas, osiągając wyższą wydajność i satysfakcję z osiągniętych celów.
  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com