Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Zarządzanie stresem szkolenie

 

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach biznesowych m.in. z zakresu zarządzania stresem. Nie można jednak zapominać, że praca to nie tylko wypełnianie obowiązków, umiejętność komunikacji w zespole oraz z odbiorcami, ale często również nagromadzenie emocji i stres. Wzmacnianie odporności psychicznej skutecznie poprawia sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dlatego stworzyliśmy dla Państwa praktyczne szkolenie radzenie sobie ze stresem.

Zajęcia z doświadczonym trenerem pozwalają poznać techniki relaksacyjne i techniki kontrolowania negatywnych emocji, co zaskakująco często przydaje się w pracy zawodowej, niezależnie od branży. Odpowiednie reagowanie na bodźce płynące z otoczenia są również ważne w życiu prywatnym – nasze szkolenie z radzenia sobie ze stresem służy budowaniu inteligencji emocjonalnej do wykorzystania w dowolnym aspekcie życia.

 

Dla kogo jest szkolenie zarządzanie stresem i emocjami?


 

„Zarządzanie stresem” szkolenie w Warszawie przygotowaliśmy dla tych z Państwa, którzy chcą zbudować odporność psychiczną i poznać strategie radzenia sobie ze stresem. Osoby kierownicze, które na co dzień są odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów, czują się przeciążone obowiązkami, odpowiedzialnością, mają poczucie braku czasu – powinny szczególnie przemyśleć udział w naszym szkoleniu. Mowa tutaj o kierownikach, handlowcach czy pracownikach szeroko pojętej obsługi klienta i HR.

 

Kiedy warto poznać techniki zarządzania stresem:

 • skupienie na wykonywaniu codziennych obowiązków staje się wyzwaniem;
 • emocje wpływają na jakość pracy;
 • irytacja, nerwowość i niepokój stale Państwu towarzyszą;
 • w życiu zawodowym i prywatnym pojawia się wiele czynników stresogennych;
 • odpoczynek i regeneracja wiąże się z poczuciem winy, a uspokojenie się jest bardzo trudne.

 

Problem wypalenia zawodowego a zarządzanie stresem

Szkolenie zarządzanie stresem, które dla Państwa przygotowaliśmy, nie ma na celu całkowitej redukcji stresu w życiu zawodowym. Brak stresu oznacza bowiem brak motywacji i zniechęcenie. Długotrwale wiąże się to także z negatywnym postrzeganiem własnej wartości, prokrastynacją, a nawet unikaniem relacji z innymi ludźmi. Brak lub zbyt wysoki poziom stresu powoduje nawet wypalenie zawodowe.

Program szkolenia obejmuje mini wykłady, rozmowy i ćwiczenia grupowe służące do budowania odporności psychicznej. Techniki radzenia sobie ze stresem, które pokaże Państwu nasz trener prowadzący, nie polegają na jego eliminacji, ale redukcji jego wpływu na organizm i zachowanie. Zarządzanie stresem w organizacji pomaga minimalizować negatywne działanie stresu w codziennym życiu.

 


 

 


 

Korzyści dla uczestników – szkolenie jak radzić sobie ze stresem

 

Otwarte szkolenie „Zarządzanie stresem” ma na celu zapoznać uczestników ze strategiami radzenia sobie w sytuacjach trudnych w miejscu pracy. Techniki antystresowe i schematy postępowania w momentach, gdy pozornie nie mają Państwo kontroli nad własnymi emocjami pozwalają uniknąć wielu konfliktów.

Doświadczony trener przekaże i pomoże uporządkować wiedzę taką jak:

 • rola stresu w codziennym życiu – wpływ stresu na zdrowie i jakość wykonywanych zadań;
 • czynniki stresogenne – zarówno w miejscu pracy, jak i prywatnie;
 • sposoby radzenia sobie ze stresem – techniki dopasowane do Państwa potrzeb;
 • narzędzia zapobiegawcze – dzięki nim uczestnicy zminimalizują negatywny wpływ stresu na swoje życie.

Dzięki wyżej wymienionym informacjom inteligencja emocjonalna uczestnika warsztatów rozwija się.

 

Każdy z Państwa:

 • szybko zidentyfikuje czynniki stresogenne we własnym otoczeniu;
 • umiejętnie przeprowadzi obserwację swoich reakcji emocjonalnych i fizycznych na stresującą sytuację;
 • zyska pomysły do rozładowania napięcia;
 • zacznie zauważać pozytywy w trudnej sytuacji;
 • zapobiegnie wypaleniu zawodowemu;
 • przećwiczy swoje umiejętności w dziedzinie radzenia sobie ze stresem;
 • pozna opinie trenera i innych uczestników o własnych sposobach na walkę ze stresem;
 • określi obszary, wymagające dalszych ćwiczeń w budowaniu odporności psychicznej;
 • zwiększy efektywność pracy przez kontrolowanie emocji i poziomu stresu;
 • wzmocni wiarę w siebie i zacznie podejmować bardziej świadome decyzje.

 

Oprócz tego zyskają Państwo również:

 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu;
 • komplet materiałów szkoleniowych do późniejszego wykorzystania;
 • możliwość zadawania pytań naszemu trenerowi prowadzącemu;
 • możliwość rozbudowania sieci kontaktów z innymi uczestnikami.

 


 

Szkolenie jak radzić sobie ze stresem – doświadczony trener


 

Ewa Sokołowska:

Trener, Szkoleniowiec, Psycholog, Coach z 15 letnim doświadczeniem u liderów branży technicznej, w firmach międzynarodowych i krajowych.

 

 

 

 • Kierowała licznymi projektami rozwojowymi i tworzyła modele kompetencyjne
 • Specjalistka ds. szkoleń, w tym e-learningowych; dla Zarządu, Sprzedaży, Pracowników, Klientów
 • Posiada udokumentowane sukcesy w Sprzedaży i Obsłudze Klienta
 • Doświadczona na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu zespołem

 

Edukacja:

 • 2010-2011: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Studia Podyplomowe, Psychodietetyka
 • 2003-2008: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Psychologia Społeczna – studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem

Firma Wstronerozwoju realizowała projekty szkoleniowe z tematów: zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji dla następujących firm:

 • IKEA Retail – Zarządzanie stresem i radzenie sobie w sytuacjach trudnych wynikających z kontaktu z klientem
 • ZUS – Sytuacje trudne w pracy Inspektora Kontroli – umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Impel Business Solutions – Trudny klient – Referencje
 • PKO BP – Trudne sytuacje w obsłudze klienta banku

 

 


 

Program – szkolenie radzenie sobie ze stresem (2 dni)


Dzień I – Zarządzanie stresem – szkolenie


1. Co wiemy o stresie?

 • Pojęcie stresu.
 • Typy reakcji na różne rodzaje stresu.
 • Praca zespołowa: uczestnicy odpowiadają na pytania, rozmawiają z trenerem o źródłach stresu w codziennym życiu i dzielą się własnymi sposobami radzenia sobie z nim. Dyskusja działa inspirująco, a dzięki niej powstaje ułożona wspólnie definicja stresu.

 

2. Co czuję, gdy jestem

 • Autoanaliza i wzrost świadomości własnych reakcji w sytuacjach stresu.
 • Uczestnicy opowiadają o trudnej, stresującej sytuacji oraz identyfikują swoje odczucia fizyczne, myśli, emocje i zachowania jako reakcje na negatywne czynniki.

 

3. Metody walki ze stresem

 • Kinezjologia – pozycja Cooka.
 • Uczestnicy poznają jedną z najprostszych metod, która pomaga uspokoić się w stresie, pobudzeniu lub momencie frustracji.

 

4. Czynniki stresogenne w wybranych obszarach w pracy

 • Wpływ stresu na pracę.
 • Diagnoza bodźców powodujących stres w miejscu pracy.
 • Uczestnicy opisują czynniki wpływające na poziom stresu w organizacji w wybranych obszarach, jak stosunki międzyludzkie, obowiązki zawodowe, kultura w miejscu pracy, system wsparcia wewnętrznego. Koszty stresu w miejscu pracy

 

5. Moje metody radzenia sobie ze stresem

 • Strategie i style radzenia sobie ze stresem.
 • Pojęcia strefy komfortu, zmiany i paniki.
 • Uczestnicy dzielą się swoimi sposobami na stres oraz poznają nowe strategie, które pozwalają opanować emocje i rozwiązać trudną sytuację.
 • Uczestnicy rozwiązują zagadkę, aby przyjrzeć się swoim schematom działania i reakcjom. Rozpoznają reakcje przystosowawcze i takie, które pogłębiają problemy

 

6. Inne sposoby na stres

 • Koncentracja na bodźcach sensorycznych.
 • Uczestnicy poznają jedną z metod – trening uważności polegający na byciu „tu i teraz”, czyli selektywnej koncentracji na różnych bodźcach.

 

7. Fizjologia stresu – osobista podatność na stres a temperament i osobowość

 • Miniwykład na temat funkcjonowania organizmu w stresie oraz tego, jak temperament i osobowość wpływają na indywidualną tolerancję stresu.

 

8. Ćwiczenia rozluźniające jako metoda walki ze stresem

 • Uczestnicy poznają sposoby, jak zmniejszyć napięcie różnych partii ciała i grup mięśni..

 

9. Ćwiczenia oddechowe jako metoda walki ze stresem

 • Trener demonstruje ćwiczenia na prawidłowe, głębokie oddychanie oraz mówi o wpływie świadomego oddychania na tolerancję stresu.

 

10. Gry „Handel wymienny” i „Stopklatka” – rozpoznawanie sytuacji

 • Uczestnicy starają się rejestrować swoje myśli, emocje i odczucia fizjologiczne w trakcie rywalizacji.

 

11. Dodatkowe ćwiczenia oddechowe

 • Uczestnicy poznają inne metody walki ze stresem. Mogą je przećwiczyć i wybrać najdogodniejsze dla siebie.

 

12. Metoda Stopklatki w pracy ze stresem – trening kontroli poznawczej

 • Uczestnicy poznają i ćwiczą metodę poznawczą dla powstrzymania niekorzystnych stanów fizjologicznych.

 

13. Moje przyjemności – trening przywołania pozytywnych uczuć

 • Uczestnicy trenują przywołanie pozytywnych emocji w obliczu negatywnych bodźców z otoczenia oraz szukają możliwości systematycznego zwiększania obecności tych emocji w codziennym życiu.

 

14. Relaksacja – trening autogenny Schultza

 • Uczestnicy poznają jeden ze sposobów relaksacji oparty na koncentracji uwagi na oddechu i poszczególnych partiach ciała.

 

 


Dzień II – Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji – szkolenie


 

1. Zalety wad i wady zalet – kreatywne podejście do problemów

 • Ćwiczenia na twórcze rozwiązywanie problemów.

 

2. Metody walki ze stresem – kinezjologia

 • Ćwiczenia relaksujące i pobudzające umysł.

 

3. Studium przypadków wypalenia zawodowego

 • Analiza objawów i czynników wpływających na wypalenie zawodowe osób przedstawionych przez trenera.

 

4. Sposoby zaradcze na wybrane problemy w pracy – burza mózgów

 • Uczestnicy wspólnie zastanawiają się, co trzeba zmienić, aby stres w miejscu pracy nie był szkodliwy i nie prowadził do wypalenia zawodowego.

 

5. Relaksacja – trening Jakobsona

 • Uczestnicy poznają kolejną metodę treningu relaksacyjnego.

 

6. Zarządzanie myślami – opanowanie negatywnego monologu wewnętrznego

 • Uczestnicy mobilizują postawę Dorosłego, aby zbalansować dominację postawy Rodzica lub Dziecka.

 

7. Ile trwają 3 minuty? Koło czasu

 • Zapoznanie z metodami organizacji swoich obowiązków w czasie, aby wyeliminować napięcie związane z ich realizacją.

 

8. Relaksacja śmiechem

 • Zagadki pobudzające twórcze myślenie.
 • Uczestnicy uruchamiają wewnętrzną energię i pobudzają kreatywność przez śmiech i zabawę.

 

9. Podsumowanie i zakończenie warsztatów – Ankiety

 • Ćwiczenie „Postanowienie poprawy”.
 • Uczestnicy podsumowują zdobytą wiedzę, wyznaczają sobie cele w zakresie przeciwdziałania i pokonywania stresu.
  Ankieta.

Metody szkoleniowe – szkolenie radzenie sobie ze stresem

 • Publiczne prezentacje
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Szkolenie z zarządzania stresem – korzyści z uczestnictwa

Walka ze stresem szkolenie – korzyści dla uczestnika

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:

 • roli stresu w codziennym życiu, funkcjonowania organizmu w stresie, a także jego wpływu na zdrowie i jakość wykonywanych zadań;
 • różnorodnych czynników wywołujących wewnętrzne napięcia i nieprzyjemne emocje w miejscu pracy i w codziennym życiu;
 • strategii i stylów radzenia sobie ze stresem;
 • narzędzi, które może wykorzystać, aby zapobiegać stresowi oraz łagodzić jego negatywny wpływ w różnych obszarach swojego życia.

Ponadto:

 • z większą świadomością zacznie obserwować swoje reakcje fizyczne i emocjonalne związane ze stresującymi czynnikami;
 • zyska pomysły do zastosowania w różnych trudnych sytuacjach;
 • przećwiczy różnorodne zachowania zmniejszające ryzyko szkodliwego stresu i wypalenia zawodowego;
 • pozna opinię innych uczestników na temat swoich umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem;
 • określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju swoich umiejętności w tym zakresie.


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

  Informacje organizacyjne – stres w pracy szkolenie zamknięte


  Organizujemy szkolenia zamknięte w siedzibie klienta lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie – wówczas bierzemy pod uwagę rzeczywiste, zdiagnozowane potrzeby organizacji, aby szkolenie zarządzanie stresem i emocjami w miejscu pracy przyniosło oczekiwane efekty. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań, które przyniosą Państwa firmie długotrwałe korzyści.

  Naszym celem jest wspomaganie Państwa firmy w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Państwa sukces, a nasze zadowolenie. Warsztaty to również doskonała inwestycja, która przyniesie realne efekty. W naszym przedsiębiorstwie inspirujemy do rozwoju i realizacji celów biznesowych, dlatego zachęcamy do kontaktu.

   

  Rodzaj i objawy stresu – zarządzanie stresem w pracy szkolenie


   

  Rodzaj i objawy stresu – radzenie sobie ze stresem w pracy szkolenie

  Zarządzanie stresem i emocjami z wykorzystaniem technik relaksacyjnych warto uzależnić od rodzaju stresu oraz jego wielkości. Niewiele osób, które korzystają z naszych szkoleń, wie, że stres nie zawsze musi być zły. I nic dziwnego – współczesny człowiek wszędzie słyszy negatywne konotacje związane ze stresem. „Dobry” stres, zwany eustresem, mobilizuje organizm w obliczu niekorzystnych bodźców.

  Natomiast nadmierny stres (czyli dystres) ma szkodliwy wpływ na ludzki organizm. Pojawia się w sytuacjach trudnych, które przerastają możliwości jednostki. Długotrwałe działanie wysokiego poziomu stresu negatywnie wpływa na pracę narządów wewnętrznych, np. w układach nerwowym, krwionośnym, rozrodczym czy pokarmowym. Szkolenie stres w pracy mające na celu pomóc Państwu w budowaniu odporności psychicznej to często pierwszy krok, aby zapobiec złemu samopoczuciu i trwałym zmianom w organizmie.

  Zarządzanie stresem w pracy czy życiu prywatnym trzeba zacząć od uświadomienia sobie, że każdy człowiek ma inną tolerancję na stres. Oprócz tego naukowcy potwierdzili istnienie związku pomiędzy przebywaniem w sytuacji stresującej a poziomem efektywności osobistej. Uczestnictwo w naszym szkoleniu z zarządzania stresem w pracy i nie tylko umożliwia poznanie technik radzenia sobie ze stresem, ale sprawi, aby niezależnie od sytuacji jakość wykonywanych zadań pozostała niezmienna.

   

  Typowe objawy stresu

  Bardzo łatwo jest sobie wyobrazić, że stres to kłopot występujący jedynie w głowie. W rzeczywistości problem w kwestii zarządzania emocjami ma ogromny wpływ na pozostałe części ciała. Działanie długotrwałego stresu można rozpoznać po sygnałach, jakie wysyła organizm. U każdego człowieka stres objawia się nieco inaczej. Najczęściej jednak trudne sytuacje powodują m.in.:

  • ból głowy,
  • ból brzucha,
  • przyspieszony oddech i puls,
  • zmiany emocjonalne: gniew, irytacja albo poczucie bezradności.

  Objawów stresu jest jednak znacznie więcej – powyżej przedstawiliśmy jedynie kilka najczęściej występujących. W rzeczywistości każdy człowiek odczuwa stres nieco inaczej i inaczej na niego reaguje. Odporność psychiczna determinuje bowiem poziom optymalnego stresu u jednostki.

   

   

   

  Techniki radzenia sobie ze stresem szkolenie

  We współczesnym świecie, gdzie żyje się bardzo szybko, warto czasami zwolnić i podejść do niektórych sytuacji ze spokojem. Nie zawsze jest to jednak łatwe – poszukiwanie harmonii oraz redukcja stresu wydają się trudnymi oraz długimi procesami.

  Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozpoznawania emocji swoich oraz innych ludzi. Praktyczne narzędzia, jakie przestawiamy na szkoleniu sprawią, że zyskają Państwo rozbudowaną inteligencję emocjonalną, a wraz z nią – poczucie kontroli nad trudnymi sytuacjami oraz możliwości rozładowywania napięcia. Trening radzenia sobie ze stresem i praktyka uważności pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania konfliktów przez kierowanie własnym myśleniem i działaniem.

  Szkolenie walka ze stresem i inne szkolenia dla firm

  Firma Wstronerozwoju realizuje wartościowe szkolenia dla firm, w tym np.:

  Zachęcamy do kontaktu.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com