Zarządzanie stresem szkolenie i kontrolowanie emocji, szkolenia
Zarządzanie stresem szkolenie i kontrolowanie emocji

    

 

 

Zarządzanie Stresem

 

    

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Każda osoba, która pragnie świadomie doskonalić przystosowawcze strategie radzenia sobie ze stresem.

 

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:
► roli stresu w codziennym życiu, funkcjonowania organizmu w stresie a także jego wpływu na zdrowie i jakość wykonywanych zadań;
► różnorodnych czynników wywołujących wewnętrzne napięcia i nieprzyjemne emocje w miejscu pracy i w codziennym życiu;
► strategii i stylów radzenia sobie ze stresem;
► narzędzi, które może wykorzystać, aby zapobiegać stresowi oraz łagodzić jego negatywny wpływ w różnych obszarach swojego życia.
 

Ponadto:
► z większą świadomością zacznie obserwować swoje reakcje fizyczne i emocjonalne związane ze stresującymi czynnikami;
► zyska pomysły do zastosowania w różnych trudnych sytuacjach;
► przećwiczy różnorodne zachowania zmniejszające ryzyko szkodliwego stresu i wypalenia zawodowego;
► pozna opinię innych uczestników na temat swoich umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem;
► określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju swoich umiejętności w tym zakresie.

 

Cele szkolenia:

► Rozwój świadomości i umiejętności potrzebnych do skutecznego radzenia sobie ze stresem w różnorodnych sytuacjach.

 


 

Doświadczony trener:

 

 

Ewa Sokołowska:

Trener, Szkoleniowiec, Psycholog, Coach z 15 letnim doświadczeniem u liderów branży technicznej, w firmach międzynarodowych i krajowych.

 

 

 

 • Kierowała licznymi projektami rozwojowymi i tworzyła modele kompetencyjne
 • Specjalistka ds. szkoleń, w tym e-learningowych; dla Zarządu, Sprzedaży, Pracowników, Klientów
 • Posiada udokumentowane sukcesy w Sprzedaży i Obsłudze Klienta
 • Doświadczona na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu zespołem

 

Edukacja:
2010-2011: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
                      Studia Podyplomowe, Psychodietetyka
2003-2008: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
                       Psychologia Społeczna - studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem

Szkolenia:
2015: Profesjonalny Rekruter. Golden Line
2012: Trener jako moderator zmiany kulturowej w organizacji. Grupa TROP
2011: Budowanie Zaangażowania Pracowników. IMPACT.
2011: Świadomość i postawa w biznesie. SHtraining.
2007/2008: Metody pomiaru kompetencji. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Uniwersytet Warszawski
2006/2007: Umiejętności interpersonalne, uwarunkowania, pomiar i trening. j.w.
2005/2006: Jak pracować z grupą, pomagać innym, radzić sobie ze stresem. Asertywność, Negocjacje.
                      Najlepsze praktyki w HR. Wyższa Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
2001: Profesjonalne metody sprzedaży. Lider w każdym z nas. Achieve Global w Warszawie.

 
Firma Wstronerozoju realizowała projekty szkoleniowe z tematów: zarządzanie stresem  i kontrolowanie emocji dla nastepujacych firm:
 
 • IKEA Retail - Zarządzanie stresem i radzenie sobie w sytuacjach trudnych wynikających z kontaktu z klientem
 • ZUS - Sytuacje trudne w pracy Inspektora Kontroli – umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Impel Business Solutions - Trudny klientReferencje
 • PKO BP - Trudne sytuacje w obsłudze klienta banku

 

Program szkolenia - 16h ( 2 dni )

Dzień I  -  Zarządzanie stresem szkolenie

 

Co wiemy o stresie?

 • Typy reakcji na stres: eustres, dystres, neustres
 • Pojęcie stresu
 • Uczestnicy pracują zespołowo. Poszukując odpowiedzi na zadane pytania,ustalają posiadane informacje na temat stresu, jego źródeł i stosowanych indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Dyskutują i inspirują się wzajemnie. Tworzą definicję stresu.

Co czuję gdy jestem w stresie?

 • Autoanaliza i wzrost świadomości własnych reakcji w sytuacjach stresu.
 • Uczestnicy przywołują w pamięci obraz trudnej, stresującej sytuacji oraz identyfikują własne odczucia fizyczne, myśli i emocje, dotyczące tego co czuli oraz co myśleli, jak się zachowywali w tej sytuacji.

Metody na stres

 • Kinezjologia -pozycja Cooka
 • Uczestnicy poznają jedną z prostych metod pomagającą uspokoić się w stresie, złości, pobudzeniu, frustracji.

Czynniki powodujące stres w pracy w wybranych obszarach.

 • Koszty stresu w miejscu pracy

 • Diagnoza czynników w organizacji

 • Uczestnicy opisują czynniki wpływające na aktywność i poziom stresu w miejscu pracy w wybranych obszarach np. stosunki międzyludzkie, wymagania, kultura i zwyczaje w organizacji, wsparcie itp.

Moje metody radzenia sobie ze stresem

 • Strategie i style radzenia sobie ze stresem
 • Strefa komfortu
 • Strefa zmiany
 • Strefa paniki
 • Uczestnicy dzielą się swoimi sposobami na stres oraz poznają podstawowe strategie: nastawienie na rozwiązanie i nastawienie na regulację emocji. Rozwiązują zagadkę, aby przyjrzeć się swoim schematom działania i reakcjom. Rozpoznają reakcje przystosowawcze i takie, które pogłębiają problemy.

Metody na stres

 • Koncentracja na bodźcach sensorycznych
 • Uczestnicy poznają jedną z metod polegającą na byciu „Tu i Teraz” przy pomocy selektywnej koncentracji na różnych bodźcach.

Fizjologia stresu - osobista podatność na stres związana z temperamentem i osobowością

 • Mini wykład. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania organizmu w stresie oraz wpływu typu osobowości, temperamentu na skłonność do stresu i zdrowie.

Metody na stres - Ćwiczenia rozluźniające

 • Uczestnicy poznają metody pomagającą zmniejszyć napięcia w różnych partiach ciała, grupach mięśni.

Metody na stres - Ćwiczenia oddechowe

 • W trakcie zabawy uczestnicy przekonują się jak ważne jest dobre i głębokie oddychanie. Zwracają uwagę, aby oddychać dokładniej i bardziej świadomie.

Gra Handel wymienny/Stop klatka –rozpoznawanie sytuacji

 • Uczestnicy starają się rejestrować swoje myśli, odczucia fizjologiczne i emocje w trakcie wykonywania zadania w warunkach rywalizacji.

Metody na stres - Ćwiczenia oddechowe

 • Uczestnicy poznają inne metody oddechowe pomagające uspokoić się w stresie, złości, pobudzeniu, frustracji. Mogę je przećwiczyć i wybrać dla siebie najdogodniejsze, najbardziej odpowiadające ich sytuacji i potrzebom.

Metoda Stop Klatki w pracy ze stresem - Trening kontroli poznawczej

 • Uczestnicy poznają i ćwiczą metodę poznawczą dla powstrzymania niekorzystnych stanów fizjologicznych.

Moje przyjemności - Trening przywoływania pozytywnych odczuć

 • Uczestnicy trenują przywoływanie pozytywnych emocji, szukają możliwości systematycznego zwiększania obecności tych emocji w swoim codziennym życiu.

Relaksacja - Trening autogenny Schultza

 • Uczestnicy poznają jeden ze sposobów relaksacji opartej na koncentracji uwagi na oddechu i poszczególnych partiach ciała.

Dzień II - Zarządzanie stresem szkolenie i kontrolowanie emocji

Zalety wad; wady zalet - kreatywne podejście do problemów; szersze spojrzenie na trudne sytuacje

 • Uczestnicy dokonują transformacji cech obiektu i ćwiczą elementy twórczego rozwiązywania problemów.

Metody na stres/Kinezjologia

 • Ćwiczenie relaksujące i pobudzające umysł.

Studium przypadków wypalenia zawodowego

 • Uczestnicy analizują objawy i czynniki indywidualne, interpersonalne, organizacyjne, które wpłynęły na wypalenie zawodowe opisywanych osób.

Sposoby zaradcze na wybrane problemy w pracy - Burza mózgów

 • Uczestnicy poszukują sposobów zaradczych na określone obszary zagrożeń stresem w ich organizacji – co można/trzeba zmienić w ich miejscu pracy, aby stres nie był szkodliwy i nie poprowadził do wyczerpania/wypalenia

Relaksacja - Trening Jakobsona

 • Uczestnicy poznają kolejną metodę treningu relaksacyjnego.

Zarządzanie myślami - Opanowanie negatywnego monologu wewnętrznego

 • Uczestnicy mobilizują do aktywności postawę Dorosłego, który pozwala im zbalansować dominacje postawy Rodzica i Dziecka.

Ile trwają 3 minuty - Koło czasu - Priorytety zadań - Zarządzanie czasem

 • Uczestnicy poznają podstawowe metody organizacji swoich zadań w czasie, które pozwalają im eliminować napięcie związane z realizacją planów.

Metody na stres - Relaksacja śmiechem - Zagadki pobudzające twórcze myślenie

 • Uczestnicy uruchamiają wewnętrzną energię i pobudzają kreatywność poprzez śmiech i zabawę. Doświadczają spontanicznej radości i przyjemność ze współpracy.

Podsumowanie i zakończenie warsztatów - Ankiety

 • Ćwiczenie Postanowienie poprawy.
 • Uczestnicy podsumowują zdobytą wiedzy, wyznaczają sobie cele w zakresie przeciwdziałania i pokonywania stresu.

 

 


 

Organizujemy szkolenia:

 • Otwarte
 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

 


 

 Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu zarządzanie stresem w Warszawie:
 
Warszawa      29-30 wrzesień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      16-17 grudzień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      28-29  marzec  2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
 
Cena Obejmuje:
2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 
                                                           Formularz rejestracyjny na szkolenie
                                           

 

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 

* W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat


 

Oferty specjalne:

 
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
Dla grupy  12 osób (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do uczestników na podstawie badania)

Informacje organizacyjne - szkolenia zamknięte:  


 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: 

 

 


 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Zarządzanie stresem szkolenie i kontrolowanie emocji

 

Zarządzanie stresem szkolenie i kontrolowanie emocji

 

Metody szkoleniowe

 

 

 • Publiczne prezentacje 
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:
► roli stresu w codziennym życiu, funkcjonowania organizmu w stresie a także jego wpływu na zdrowie i jakość wykonywanych zadań;
► różnorodnych czynników wywołujących wewnętrzne napięcia i nieprzyjemne emocje w miejscu pracy i w codziennym życiu;
► strategii i stylów radzenia sobie ze stresem;
► narzędzi, które może wykorzystać, aby zapobiegać stresowi oraz łagodzić jego negatywny wpływ w różnych obszarach swojego życia.
 

Ponadto:
► z większą świadomością zacznie obserwować swoje reakcje fizyczne i emocjonalne związane ze stresującymi czynnikami;
► zyska pomysły do zastosowania w różnych trudnych sytuacjach;
► przećwiczy różnorodne zachowania zmniejszające ryzyko szkodliwego stresu i wypalenia zawodowego;
► pozna opinię innych uczestników na temat swoich umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem;
► określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju swoich umiejętności w tym zakresie.

 


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych