Zarządzanie zespołem szkolenie - Co wyróżnia dobry zespół?, szkolenia
Zarządzanie zespołem szkolenie - Co wyróżnia dobry zespół?

  

 

 

 

Zarządzanie zespołem szkolenie - Co wyróżnia dobry zespół?

 

 

 

 

 

 

Cele szkolenia:

► Poznanie cech efektywnego zespołu oraz charakterystyki procesów grupowych

► Rozwijanie umiejętności identyfikowania zachowań wspierających i utrudniających realizację celów zespołu

► Identyfikowanie własnych predyspozycji w zakresie pracy w zespole

► Poznanie i umiejętność stosowania narzędzi skutecznej komunikacji 

► Kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz realizacji wspólnych celów

 

Opis szkolenia: 

Nie bez powodu umiejętność pracy w zespole jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. W większości zawodów, które wykonujemy, pracujemy w zespołach. Praktycznie trudno wyobrazić sobie stanowisko, na którym nie musielibyśmy z nikim współpracować. Jest to jednocześnie kompetencja, którą można rozwijać dzięki identyfikacji własnych predyspozycji do pracy w zespole i doskonaleniu umiejętności skutecznej komunikacji.

 

Szkolenie „Praca w zespole” dedykowane jest osobom, chcącym doskonalić swoje kompetencje interpersonalne na rzecz realizacji celów zespołu. W ramach proponowanego szkolenia wybraliśmy zagadnienia umożliwiające doskonalenie umiejętności współpracy oraz kształtujące zaangażowanie we wspólne działania. Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi pozwalającymi na eksperymentowanie z nowymi umiejętnościami.

 

Korzyści dla firmy:

► Integracja członków zespołu na rzecz realizacji wyznaczonych celów

► Zwiększenie efektywności pracy zespołu dzięki lepszej współpracy między jego członkami

► Skuteczniejsze spotkania zespołu dzięki lepszej organizacji pracy

 

Korzyści dla uczestnika:

► Rozumienie procesów zachodzących w zespole i mechanizmów rozwiązywania sytuacji konfliktowych

► Zidentyfikowanie przez członków zespołu swoich mocnych stron wspierających realizację celów zespołu

► Minimalizowanie skutków problemów komunikacyjnych dzięki doskonaleniu umiejętności precyzowania wypowiedzi i uważnego słuchania

► Pogłębienie świadomości współzależności i współodpowiedzialności za wspólnie realizowane cele oraz wykształcenie umiejętności widzenia zachodzących procesów z szerszej perspektywy

 
 Prowadzący: Joanna Kempińska

 

     Trener biznesu, psycholog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 10 lat zaangażowana w tworzenie i realizację projektów wspierających rozwój ludzi i organizacji. Autorka projektów szkoleniowych z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki, publikacji z obszaru rozwoju osobistego oraz analiz diagnostycznych dla urzędów miast i gmin.

     Opracowuje i prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich, obejmujące tematykę m.in. efektywnej komunikacji i asertywności, pracy w zespole zadaniowym i rozwiązywania konfliktów, zarządzania różnorodnością, organizacji czasu pracy, zarządzania stresem i rozwijania inteligencji emocjonalnej, technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

    Współpracowała między innymi z: Europejskim Instytutem Edukacji Engram, Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Telekomunikacją Polską S.A., Ark Skills Corporation, Berndson, Prospera Consulting oraz Gabinetami Gestaltowskimi.

 

 

Program szkolenia: Zarządzanie zespołem szkolenie - 2 dni

SESJA I – Praca zespołowa

 • Dlaczego ludzie łączą się w grupy? Efekt synergii w pracy zespołu
 • Co wyróżnia dobry zespół?
 • Czynniki wpływające na współpracę i osiąganie wspólnego celu
 • Korzyści i zagrożenia pracy zespołowej 

SESJA II – Dynamika grupy

 • Na czym polega motywowanie? - dyskusja moderowana
 • Zasady motywowania- praca w podgrupach
 • Przegląd teorii motywacji: Teoria dwuczynnikowa, Teoria X i teoria Y, Teoria D. McClellanda, Teoria oczekiwań, Teoria sprawiedliwości- mini-wykład, dyskusja moderowana
 • Styl zarządzania,  poziom pewności siebie a motywacja - ćwiczenie wykonywane indywidualnie  w odniesieniu do członków swojego zespołu

SESJA III – Procesy zachodzące w zespole

 •  Specyfika poszczególnych ról zespołowych
 • Autodiagnoza własnej roli w zespole 
 • Konflikty między rolami 

SESJA IV – Komunikacja w zespole

 • Efektywna komunikacja ustna i pisemna
 • Jak zadbać o to, by mnie zrozumiano? Co mi przeszkadza w słuchaniu? 
 • Przekazywanie informacji w zespole i komunikowanie oczekiwań
 • Kształtowanie umiejętności udzielania  informacji zwrotnej
 • Narzędzia wspierające prowadzenie trudnych rozmów

SESJA V – Rozwiązywanie konfliktów w zespole

 • Rodzaje i funkcje konfliktu w grupie
 • Osobowościowe style reagowania na konflikt
 • Etapy rozwiązywania konfliktu
 • Techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie

 

 

Organizujemy szkolenia:

 • zarządzanie zespołem szkolenia Otwarte
 • zarządzanie zespołem szkolenia  Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

 


 

 Informacje organizacyjne - zarządzanie zespołem szkolenia otwarte:   


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu zarządzania zespołem w Warszawie:
 
Warszawa      29-30 wrzesień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      16-17 grudzień 2021  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
Warszawa      28-29  marzec  2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Koszty inwestycji:
Cena kursu: 1290zł  *dostępne rabaty

 
Cena Obejmuje:
• 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 
                                                           Formularz rejestracyjny na szkolenie
                                           

 

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 


 
Oferty specjalne:
  
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3-5 osób 10% rabatu

Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu   


 UWAGA!             Szkolenia zamknięte

 


 

 

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: 


 W naszej ofercie:

 • szkolenie prowadzenie spotkań,
 • szkolenie budowanie zespołu,

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe

 

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Gra szkoleniowa
 • Dyskusja moderowana
 • Symulacja
 • Mini wykład
 • Prezentacja
 • Odgrywanie ról
 • Prezentacja

 Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,

szkolenia zarządzanie zespołem, szkolenia z zarządzania zespołem,
szkolenie zarządzanie zespołem, zarządzanie zespołem szkolenie,
 
 
Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 

    ·       Poznanie cech efektywnego zespołu oraz charakterystyki  procesów grupowych

·       Rozwijanie umiejętności identyfikowania zachowań wspierających i utrudniających realizację celów zespołu

·       Identyfikowanie własnych predyspozycji w zakresie pracy w zespole

·       Poznanie i umiejętność stosowania narzędzi skutecznej komunikacji

·       Kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz realizacji wspólnych celów

zarządzanie zespołem szkolenia, szkolenie z zarządzania zespołem, szkolenie z budowania zespołu, szkolenia zarządzanie zespołem, szkolenia z zarządzania zespołem, zarządzanie zespołem szkolenie,
zarządzanie zespołem szkolenia, szkolenie z zarządzania zespołem,
szkolenie z budowania zespołu, szkolenie prowadzenie spotkań,
szkolenie budowanie zespołu, szkolenia budowanie zespołu,
szkolenia z budowania zespołu,
 


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych