Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Zarządzenie zespołem szkolenie

 

Szkolenie zarządzanie zespołem – opis:

Dobre zespoły pracownicze, na które składają się całe grupy najlepszych specjalistów, to podstawa i zarazem najtrudniejszy element tworzenia swojego biznesu. Wydobywanie potencjału, budowanie zaangażowania pracowników wymaga wzmocnienia umiejętności z zakresu dostosowania stylu zarządzania do osobowości pracownika, budowania motywacji wewnętrznej, umiejętności budowania odpowiedzialności pracownika. Tam, gdzie liczy się efektywność i dobre rezultaty, tam warto wzmocnić swoje umiejętności w zarządzaniu zespołem i zainwestować w profesjonalny kurs zarządzania zespołem.

 

Zespoły pracowników – niezbędne w każdej firmie:

Szkolenie z zarządzania zespołem pozwala kadrze menadżerskiej na uzyskanie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania zespołem. Zespoły specjalistów, co zostało już niejednokrotnie udowodnione, wykonują swoje zadania znacznie bardziej efektywnie niż podobna liczba osób, pracujących samodzielnie. Nie jest to przypadek.

 

Większa kreatywność – obmyślenie konkretnej strategii, zaplanowanie kampanii czy realizacja poszczególnych działań, wymaga przede wszystkim kreatywnego myślenia. Nieszablonowe pomysły są na wagę złota, mimo iż z pozoru niektóre z nich mogą wydawać się dość nietypowe. W dużych zespołach znacznie łatwiej o ciekawe idee, z których część z pewnością da się wprowadzić do swojej firmy. Kluczem do sukcesu jest jednak dobrze zorganizowany zespół, składający się ze specjalistów w swojej branży. Nie liczy się jedynie wiedza, lecz także umiejętność przekazania jej innym członkom.

 

Mniej ryzykownych działań – jedna osoba, która ma za sobą wieloletnie doświadczenie w branży, może popełnić błędy. Czasami są dość błahe i wiążą się np. z dodatkowymi nieprzyjemnościami ze strony klientów. Inne jednak mogą zniweczyć wieloletnie starania całego przedsiębiorstwa. Członkowie wieloosobowych zespołów mogą wyłapywać pewne błędy na bieżąco i zapobiegać ich wyjściu poza niekontrolowaną strefę.

 

Większa wydajność – zalety bliskiej współpracy poszczególnych członków w największych grupach wynikają przede wszystkim z ich wspólnego działania. Jeden pomysł, rzucony niczym od niechcenia, może doprowadzić do znacznego przyspieszenia pracy mimo jej pozornej stagnacji.

 

Profesjonalne szkolenie – zarządzanie zespołem pracowniczym

Niewielu przedsiębiorców ma świadomość tego, jak istotne jest delegowanie zadań do odpowiednich osób i jak wiele zmienia efektywne kierowanie zespołem pracowników. Pracodawcy borykają się z problemem indywidualistów już od lat, którzy to mimo wszystko w dalszym ciągu chcą pracować w pojedynkę. Co prawda, w niektórych branżach jest to rozwiązanie bardzo często praktykowane, jednak coraz częściej się od niego odchodzi na rzecz nowoczesnej formy realizacji wspólnych celów.

 

Nasze szkolenia z zakresu zarządzania zespołem pracowników są uznawane za jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań, dzięki którym można zupełnie zmienić sposób pracy zespołu i jego podejście względem konkretnych zadań. Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem obejmuje wszystkie aspekty, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na pracę menedżera oraz członków danej grupy. Rozwijamy kompetencje z zakresu zarządzania zespołem poprzez analizę studiów przypadków, symulacje rozmów z pracownikami, mini wykłady, gry, dyskusje, kwestionariusze autodiagnozy, spersonalizowane materiały szkoleniowe i rozmowę uczestników szkolenia z naszym trenerem. Dostarczamy narzędzi pozwalających budować zaangażowanie pracowników.

 

 

Zarządzanie zespołem – szkolenie z doskonałymi rezultatami

Nasze szkolenia: efektywne zarządzanie zespołem pracowników koncentrują się na dostarczaniu praktycznych narzędzi do stosowania w codziennej pracy managera. Jesteśmy trenerami z doświadczeniem na stanowiskach managerskich, co sprawia, że w praktyce szefa aktywnie korzystaliśmy z metod i narzędzi prezentowanych podczas szkolenia. Certyfikat ukończenia szkolenia z zarządzania zespołem jest prostą drogą do sukcesu.

 

Umiejętność identyfikacji mocnych stron pracownika – podczas szkolenia kładziemy nacisk na identyfikację potencjału parownika, talentów i mocnych stron do efektywnego dobierania narzędzi motywacyjnych, sposobu przekazywania zadań do realizacji, udzielania informacji zwrotnych.

 

Komunikowanie z zespołem – umiejętności przekazywania informacji, komunikowania wizji, prezentowania zadań i celów zespołu, umiejętność argumentowania, przekonywania to bardzo ważna umiejętność szefa. Podczas szkolenia doskonalimy kompetencje z zakresu komunikacji z zespołem.

 

Monitorowanie realizacji zadań i udzielanie informacji zwrotnych – zdarza się, że niechęć pracownika do wykonania zadania wynika z przekonania, że nie ma wystarczających umiejętności. Czasami wystarczy przeprowadzić z kimś krótką rozmowę, dostarczyć „dowodów” na kompetencje pracownika. Niezwykle ważna jest umiejętność udzielania informacji zwrotnych podczas wykonywania zadania, po wykonaniu zadania. Nasze szkolenie kierowanie zespołem dostarcza wiedzy o schematach udzielania informacji zwrotnych. A poprzez symulacje rozmów z pracownikami doskonalimy umiejętności udzielania informacji zwrotnych.

 

Rozwiązywanie konfliktów – bardzo częstym problemem dla osób zarządzających pracownikami jest wewnętrzny konflikt. Bywa, że członkowie grupy podczas pracy mogą skrzętnie ukrywać wszelkie niesnaski, które mają wpływ na efektywność pracy całego działu. Cechą dobrego menedżera jest możliwość zauważenia praktycznie wszystkich oznak toczących się konfliktów pomiędzy pracownikami.

 
 

Zarządzanie zespołem – szkolenie online dla wymagających

Oferujemy także kurs zarządzania zespołem online. Ta opcja jest zdecydowanie najrozsądniejszym wyborem dla osób, które nie mają jak dotrzeć na miejsce spotkania. Wbrew obiegowej opinii, szkolenie zarządzanie zespołem prowadzone online nie odbiega w kwestii efektywności standardowej formie kontaktu z uczestnikami.

 

 

Zarządzanie zespołem szkolenie – dobra komunikacja w zespole to podstawa!

Biznes oczekuje pełnego zaangażowania pracowników, satysfakcji z wykonywanych zadań, wysokiego poziomu motywacji wewnętrznej.  Z tego względu nasze szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania pracodawców oraz ich wymagania względem swoich pracowników i całych zespołów. Jest o co walczyć.

 

Styl, stosowane metody zarządzania mają wpływ na jakość wykonywanych zadań. Efektywne zarządzanie zespołem nastawione na personalizację, komunikację dwukierunkową, autonomię pracowników pozwala na:

 • wzrost wydajności i efektywność biznesu,
 • zatrzymanie najlepszych specjalistów,
 • opinię dobrego pracodawcy,
 • motywuje pracowników do dalszego rozwoju,
 • buduje pracę zespołową
 • pozwala szybciej realizować zadania i projekty.

Najwięcej osiągają ci, którzy doceniają swoich pracowników oraz ich wkład w rozwój przedsiębiorstwa.

Kierowanie zespołem szkolenie – poznaj korzyści wynikające z dobrego zarządzania zespołem

W roli menadżera sprawdzą się wyłącznie osoby, które dobrze znają potrzeby swoich podwładnych, ich mocne strony czy najsłabsze ogniwa każdego zespołu. Z reguły rzadko rodzimy się z całą niezbędną wiedzą – możemy ją zdobyć wyłącznie podczas szkoleń. W tej kwestii szczególnie mocno liczy się motywacja.

 

Szkolenie z zarządzania zespołem przeprowadzone w naszej firmie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem. Szkolenia są prowadzone przez najlepszych specjalistów, którzy dzięki ogromnemu doświadczeniu doskonale znają potrzeby oraz oczekiwania współczesnych pracodawców, pracowników oraz kadry zarządzającej zasobami ludzkimi.

 

Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy chcą zwiększyć zakres swojej praktycznej i teoretycznej wiedzy, poprawić funkcjonowanie firmy, a także zwiększyć efektywność pracy całych zespołów. Jesteśmy przekonani, że niski koszt szkolenia oraz ogromna wiedza naszych trenerów z pewnością spełnią wszelkie oczekiwania każdego przedsiębiorcy.

 

 

 

Kierowanie zespołem pracowniczym – szkolenie przeprowadzi Joanna Kempińska


Trener biznesu, psycholog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 15 lat zaangażowana w tworzenie i realizację projektów wspierających rozwój ludzi i organizacji. Autorka projektów szkoleniowych z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki, publikacji z obszaru rozwoju osobistego oraz analiz diagnostycznych dla urzędów miast i gmin.

Opracowuje i prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich, obejmujące tematykę m.in. efektywnej komunikacji i asertywności, pracy w zespole zadaniowym i rozwiązywania konfliktów, zarządzania różnorodnością, organizacji czasu pracy, zarządzania stresem i rozwijania inteligencji emocjonalnej, technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Współpracowała między innymi z: Europejskim Instytutem Edukacji Engram, Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Telekomunikacją Polską S.A., Ark Skills Corporation, Berndson, Prospera Consulting oraz Gabinetami Gestaltowskimi.

 

 

Program szkolenia z zarządzania zespołem: 


SESJA I – Praca zespołowa

 • Dlaczego ludzie łączą się w grupy? Efekt synergii w pracy zespołu
 • Co wyróżnia dobry zespół?
 • Czynniki wpływające na współpracę i osiąganie wspólnego celu
 • Korzyści i zagrożenia pracy zespołowej

 

SESJA II – Dynamika grupy

 • Na czym polega motywowanie? – dyskusja moderowana
 • Zasady motywowania- praca w podgrupach
 • Przegląd teorii motywacji: Teoria dwuczynnikowa, Teoria X i teoria Y, Teoria D. McClellanda, Teoria oczekiwań, Teoria sprawiedliwości- mini-wykład, dyskusja moderowana
 • Styl zarządzania,  poziom pewności siebie a motywacja – ćwiczenie wykonywane indywidualnie  w odniesieniu do członków swojego zespołu

 

SESJA III – Procesy zachodzące w zespole – kurs zarządzania zespołem

 •  Specyfika poszczególnych ról zespołowych
 • Autodiagnoza własnej roli w zespole
 • Konflikty między rolami

 

SESJA IV – Komunikacja w zespole szkolenie dla zespołu

 • Efektywna komunikacja ustna i pisemna
 • Jak zadbać o to, by mnie zrozumiano? Co mi przeszkadza w słuchaniu?
 • Przekazywanie informacji w zespole i komunikowanie oczekiwań
 • Kształtowanie umiejętności udzielania  informacji zwrotnej
 • Narzędzia wspierające prowadzenie trudnych rozmów

 

SESJA V – Rozwiązywanie konfliktów w zespole- efektywne zarządzanie zespołem

 • Rodzaje i funkcje konfliktu w grupie
 • Osobowościowe style reagowania na konflikt
 • Etapy rozwiązywania konfliktu
 • Techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie

Szkolenie kierowanie zespołem pracowniczym – metody szkoleniowe

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Gra szkoleniowa
 • Dyskusja moderowana
 • Symulacja
 • Mini wykład
 • Prezentacja
 • Odgrywanie ról
 • Prezentacja

Jeśli interesują Cię zagadnienia takie jak: szkolenia zarządzanie zespołem, szkolenia z zarządzania zespołem, szkolenie zarządzanie zespołem, zarządzanie zespołem szkolenie – skontaktuj się z nami koniecznie.

 

Skuteczne zarządzanie zespołem szkolenie – korzyści

 • Poznanie cech efektywnego zespołu oraz charakterystyki procesów grupowych
 • Rozwijanie umiejętności identyfikowania zachowań wspierających i utrudniających realizację celów zespołu
 • Identyfikowanie własnych predyspozycji w zakresie pracy w zespole
 • Poznanie i umiejętność stosowania narzędzi skutecznej komunikacji
 • Kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz realizacji wspólnych celów

Jeśli interesują Cię zagadnienia takie jak: zarządzanie zespołem szkolenia, zarządzanie zespołem szkolenie, szkolenie z zarządzania zespołem Warszawa – zachęcamy do kontaktu.


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

  Informacje organizacyjne – kierowanie zespołem szkolenie zamknięte                                   

  Organizujemy również szkolenia z zarządzania zespołem w formie zamkniętej w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku formy zamkniętej szkolenie z zarządzania zespołem jest dostosowywane i zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie.

  Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój sukces, a nasze zadowolenie.

  Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

  Szkolenie zarządzanie zespołem może być zrealizowane:

  • stacjonarny kurs zarządzania zespołem u Klienta
  • Klient wskazuje miejsce szkolenia
  • kurs zarządzania zespołem online
  • zarządzanie zespołem szkolenie Warszawa

  Zarządzanie zespołem szkolenie online jest realizowane za pomocą platformy do prowadzenia szkoleń i kursów online.

  Zarządzanie zespołem szkolenie jest realizowane w sali zapewnionej przez firmę szkoleniową. Zapewnimy salę szkoleniową, catering.

  W jakich miejscowościach prowadzimy szkolenia z zarządzania zespołem?

  Szkolenie z zarządzania zespołem realizujemy w następujących miejscowościach:  Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia i wielu innych.

  Klient wskazuję miejsce szkolenia, a nasz trener realizuje szkolenie zarządzanie zespołem.

  W naszej ofercie mamy wiele szkoleń dla firm, np.:

  Sprawdź już dziś naszą pełną ofertę.

  Szkolenie z zarządzania zespołem – korzyści dla firmy

  • Integracja członków zespołu na rzecz realizacji wyznaczonych celów
  • Zwiększenie efektywności pracy zespołu dzięki lepszej współpracy między jego członkami
  • Skuteczniejsze spotkania zespołu dzięki lepszej organizacji pracy

  Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu zarządzanie zespołem:

  • Rozumienie procesów zachodzących w zespole i mechanizmów rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • Zidentyfikowanie przez członków zespołu swoich mocnych stron wspierających realizację celów zespołu
  • Minimalizowanie skutków problemów komunikacyjnych dzięki doskonaleniu umiejętności precyzowania wypowiedzi i uważnego słuchania
  • Pogłębienie świadomości współzależności i współodpowiedzialności za wspólnie realizowane cele oraz wykształcenie umiejętności widzenia zachodzących procesów z szerszej perspektywy
  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com