Zarządzanie zmianą - rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian, szkolenia
Zarządzanie zmianą - rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian

 

 

 

 

Zarządzanie zmianą - rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany

 

  

 

W naszej ofercie również:

Adresaci szkolenia zarządzanie zmianą:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej.

 

Cele szkolenia zarządzanie zmianą:

► Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych 

► Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian 

► Uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany 

► Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian 

► Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian 

► Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian 

► Przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji  

 

Rozwój w zarządzaniu zmianą – korzyści dla firmy:

► Skuteczne wdrażanie zmian w firmie przez kadrę menadżerską

► Sprawne przejście do stanu akceptacji

► Skuteczna komunikacja w trakcie wdrażania zmian

► Atmosfera współpracy i zaufania wśród pracowników i zarządzających

 

Szkolenia – Zarządzanie zmianą – korzyści z uczestnictwa:

Zgodnie z założeniami uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą w stanie:
► Profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami, podczas którego zostaną zakomunikowane zmiany organizacyjne
► Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole
► Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników w różnych etapach zmiany
► Efektywnie komunikować się z podwładnymi, wykorzystując dwustronny feedback
► Umiejętnie przekazywać trudne decyzje
► Skutecznie przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian
► Prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach
► Skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem

 

Narzędzia do zarządzania zmianą otrzymane podczas szkolenia:

► Schemat przebiegu zmiany

► Model konstruowania wizji zmiany

► Model przejścia przez zmiany na poziomie organizacji i jednostki

► Dźwignie zmiany i interwencje

► Struktura komunikowania trudnych decyzji

► Struktura prowadzenia spotkań

► Metody przełamywania oporu

 

Doświadczony trener:

Ewelina Zdzieszyńska Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

 

 

Szkoły trenerskie:

  Ukończyła szkołę trenerów na Uniwersytecie Warszawskim

  Studia podyplomowe: Szkolenia i Rozwój na Akademii Leona Koźmińskiego

 

Doświadczenie trenerskie:

  Od 16 lat związana ze szkoleniami

  Z sukcesem poprowadziła ponad 400 projektów szkoleniowych

 

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Trener w firmie Grupy PZU
 • Trener w firmie Medicover
 • Menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank
 • od 11 lat prowadzi firmę szkoleniową "W Stronę Rozwoju"

Kluczowi klienci: W swoim portfolio posiada projekty doradcze i szkoleniowe dla kilkudziesięciu firm z branży finansowej, motoryzacyjnej, handlowej, farmaceutycznej, informatycznej, przemysłowej m.in.:  The Swatch Group, IKEA, Smyk, Siemens, Mercedes-Benz, ING Lease, Wrigley, Danone, Electrolux, American Express, Coca Cola, ENEA, Fiat Auto Poland, Kia Motors Polska, Lafarge, Lotos, Meble BRW, Optegra i wielu innych.

 

Posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zmianą. Pełniła funkcję Kierownika Działu Szkoleń podczas procesu fuzji dwóch banków. W związku z tym czynnie uczestniczyła w procesie zmian i zarządzała zmianą. Odpowiedzialna była za planowanie i wdrażanie zmian w nowej organizacji. Autorka publikacji „Jak osiągnąć sukces przy wdrażaniu zmian?”.W ramach studiów podyplomowych autorka pracy dyplomowej o tematyce „Zarządzanie pracownikami w czasie fuzji”

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności zarządzania zmianą m.in. dla następujących Klientów:
 
PTE Amplico - zarządzania zmianą skierowany do kadry zarządzającej. Projekt obejmował .przeprowadzenie szkoleń z zarządzania zmianą oraz działania follow-up.

•   Ministerstwo Sprawiedliwości- Szkolenie Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany - 6 grup - łącznie 96h

   Gtech Poland - Szkolenie Zarządzanie zmianą - rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez      zmiany

  Siemens -   Szkolenie Zarządzanie zmianą - rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez          zmiany   -16h

  Ministerstwo Sprawiedliwości - Szkolenie Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany" dla kadry kierowniczej             6 grup x 16h - Referencje

 

 

 Specjalizuje się w  projektach dotyczących efektywnego wdrażania i zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, wdrażania coachingowego stylu zarządzania w organizacjach, w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem komunikacji pomiędzy menedżerami i pracownikami. Prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do udzielania informacji zwrotnej pracownikom, wyznaczania celów, oceny pracy.  


 

 

Program szkolenia Zarządzanie zmianą

Blok wstępny
 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

Wprowadzenie do zarządzania zmianą

 • Czym jest zmiana? - cele i istota zmian
 • Zmiana- szansa czy konieczność? - jakie korzyści dla firmy, menedżerów, pracowników niesie zmiana?
 • Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany? - autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany
 • Zarządzanie zmianą- psychologia zmiany

Zarządzanie procesem zmian w firmie

 • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu zarządzania zmianą
 • Gotowość do zmian - czyli o tym, czy na poziomie organizacyjnym istnieje gotowość do wprowadzania zmian
 • Na jakim etapie modelu zmiany jest menedżer i jego zespół? – przygotowanie indywidualnego planu działania w zespole w związku ze zmianami
 • Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany – co może nas spotkać po drodze i jak się do tego przygotować?

Lider w procesie zmian

 • Menedżer jako promotor zmian - określenie roli i zadań menedżera
 • Kompetencje szczególnie potrzebne podczas wdrażania zmian w organizacji 

Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian – reakcje pracowników na zmiany

 • Dlaczego ludzie obawiają się zmian?
 • Postawy wobec zmian - reakcje na zmiany i ich uwarunkowania 
 • Rodzaje i źródła oporu wobec zmian. Rozpoznawanie symptomów oporu i metody jego przełamywania

Komunikowanie zmian

 • Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian
 • Metody skutecznej komunikacji - czyli o sztuce argumentowania i prezentowania decyzji
 • Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie 
 • Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

 • Podsumowanie kluczowych treści szkolenia
 • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce 
 • Zapowiedź follow up
 • Praca domowa

 


 Organizujemy szkolenia:

 • Otwarte
 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

 


 

 Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   


 
Najbliższe terminy szkolenia z zakresu Zarządzania zmianą w Warszawie:
 
 
Warszawa      15-16 grudzień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Cena Obejmuje:
2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 6 miesiąca po szkoleniu

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 
                                                           Formularz rejestracyjny na szkolenie
                                           

 

Wybierz termin szkolenia:


Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 

* W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat


Oferty specjalne:

 
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
Dla grupy  12 osób (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do uczestników na podstawie badania)

 


Zarządzanie zmianą - szkolenia zamknięte:  


 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU

Adres e-mail: 

 

 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Zarządzanie zmianą - rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian

 

Zarządzanie zmianą - rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian

 

Zarządzanie zmianą - rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Efektywne komunikowanie zmian

 

Metody szkoleniowe
 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

 Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 

Korzyści dla uczestnika:

 

Zgodnie z założeniami uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą w stanie:

 • Profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami, podczas którego zostaną zakomunikowane zmiany organizacyjne
 • Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole
 • Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników w różnych etapach zmiany
 • Efektywnie komunikować się z podwładnymi, wykorzystując dwustronny feedback
 • Umiejętnie przekazywać trudne decyzje
 • Skutecznie przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian
 • Prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach
 • Skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem

 


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych