Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie zmianą szkolenie – opis:

Warto skorzystać ze szkolenia Zarządzanie Zmianą w Organizacji, ponieważ jest to kluczowy element skutecznego funkcjonowania każdej firmy czy instytucji. Zmiany w organizacji są nieuniknione i mogą wynikać z różnych czynników, takich jak dynamiczny rynek, nowe technologie, zmieniające się potrzeby klientów czy sytuacje kryzysowe.

 

Główne powody, dla których warto skorzystać z tego szkolenia, to:

 1. Skuteczne zarządzanie zmianą: Szkolenie pozwoli pracownikom nauczyć się efektywnych metod i strategii zarządzania procesem zmiany w organizacji. Dzięki temu będą w stanie łatwiej dostosowywać się do nowych warunków i wyzwania, minimalizując opór wobec zmian i przyspieszając proces adaptacji.
 2. Zwiększenie zaangażowania pracowników: Wprowadzenie zmian w organizacji może wywołać obawy i niepewność u pracowników. Szkolenie pomoże pokazać korzyści wynikające z tych zmian, wzbudzając większe zaangażowanie w ich realizację. Lepsze zrozumienie celów zmiany pozwoli pracownikom czuć się bardziej zaangażowanymi w sukces organizacji.
 3. Efektywna komunikacja: Szkolenie skupi się na umiejętnościach komunikacyjnych, które są kluczowe w procesie zarządzania zmianą. Pracownicy nauczą się skutecznie komunikować z zespołem, wyjaśniając powody zmiany, kierując odpowiednimi informacjami oraz odpowiadając na pytania i obawy.
 4. Rozwiązywanie problemów: Wprowadzając zmiany, organizacja może napotkać na różne wyzwania i problemy. Szkolenie pomoże pracownikom rozwijać umiejętności analizy i rozwiązywania problemów, dzięki czemu będą w stanie skutecznie radzić sobie z trudnościami wynikającymi z procesu zmiany.
 5. Poprawa efektywności organizacji: Zarządzanie zmianą w organizacji pozwala dostosować się do nowych warunków rynkowych, co z kolei wpływa na zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy. Szkolenie zapewni narzędzia do skutecznego planowania i wdrażania zmian, które przyczynią się do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

 

Podsumowując, szkolenie Zarządzanie Zmianą w Organizacji przynosi wiele korzyści, takich jak skuteczniejsza adaptacja do zmieniającego się otoczenia, zaangażowanie pracowników w proces zmiany, lepsza komunikacja wewnętrzna oraz poprawa efektywności i konkurencyjności organizacji. Dzięki temu, organizacja staje się bardziej elastyczna i gotowa do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku.

 

Zarządzanie zmianą – rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany


 

Adresaci szkolenia zarządzanie zmianą:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej/zarządzającej.

 

Cele szkolenia zarządzanie zmianą:

 • Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian
 • Uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany
 • Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian
 • Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian
 • Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian
 • Przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji

 

Szkolenia – Zarządzanie zmianą – korzyści z uczestnictwa:

Zgodnie z założeniami uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą w stanie:

 • Profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami, podczas którego zostaną zakomunikowane zmiany organizacyjne
 • Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole
 • Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników w różnych etapach zmiany
 • Efektywnie komunikować się z podwładnymi, wykorzystując dwustronny feedback
 • Umiejętnie przekazywać trudne decyzje
 • Skutecznie przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian
 • Prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach
 • Skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem

 

Narzędzia do zarządzania zmianą otrzymane podczas szkolenia:

 • Schemat przebiegu zmiany
 • Model konstruowania wizji zmiany
 • Model przejścia przez zmiany na poziomie organizacji i jednostki
 • Dźwignie zmiany i interwencje
 • Struktura komunikowania trudnych decyzji
 • Struktura prowadzenia spotkań
 • Metody przełamywania oporu

Doświadczony trener poprowadzi szkolenie Zarządzanie zmianą:


Ewelina Zdzieszyńska Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Szkoły trenerskie:

Ukończyła szkołę trenerów na Uniwersytecie Warszawskim

Studia podyplomowe: Szkolenia i Rozwój na Akademii Leona Koźmińskiego

 

Doświadczenie trenerskie:

✓ 19 lat doświadczenia trenerskiego
✓ Doświadczenie – praca w dużych korporacjach, w różnych branżach ( Ubezpieczenia, Bankowość, Usługi medyczne)
✓ 450 zrealizowanych projektów szkoleniowych (Usługi, usługi bankowe, przemysł, administracja publiczna)
✓ 137 szkoleń menedżerskich
✓ ponad 10 000 h-przeprowadzonych szkoleń

Doświadczenie zawodowe:

 • Trener w firmie Grupy PZU
 • Trener w firmie Medicover
 • Menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank
 • od 12 lat prowadzi firmę szkoleniową „W Stronę Rozwoju”

Kluczowi klienci: W swoim portfolio posiada projekty doradcze i szkoleniowe dla kilkuset firm z branży finansowej, motoryzacyjnej, handlowej, farmaceutycznej, informatycznej, przemysłowej m.in.: Alior Bank, Mercedes-Benz, American Express, BANK PKO BP, Benefit Systems, Ceneo.Pl, Citibank, Coca Cola, Danone, Deutsche Bank, Electrolux, ENEA, Energa Operator, Fiat Auto, ZUS, GUS, NFZ, IKEA, ING, Kia Motors, MAN, Meble BRW, Orange, PGE, PGNiG, PZU, SAP i wielu innych.

 

Posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zmianą. Pełniła funkcję Kierownika Działu Szkoleń podczas procesu fuzji dwóch banków. W związku z tym czynnie uczestniczyła w procesie zmian i zarządzała zmianą. Odpowiedzialna była za planowanie i wdrażanie zmian w nowej organizacji. Autorka publikacji „Jak osiągnąć sukces przy wdrażaniu zmian?”. W ramach studiów podyplomowych autorka pracy dyplomowej o tematyce „Zarządzanie pracownikami w czasie fuzji”

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności zarządzania zmianą m.in. dla następujących Klientów:

 • PTE Amplico – zarządzania zmianą skierowany do kadry zarządzającej. Projekt obejmował .przeprowadzenie szkoleń z zarządzania zmianą oraz działania follow-up.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości- Szkolenie Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany – 6 grup – łącznie 96h
 • Gtech Poland – Szkolenie Zarządzanie zmianą – rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez  zmiany
 • Siemens –   Szkolenie Zarządzanie zmianą – rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany -16h
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Szkolenie Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany” dla kadry kierowniczej 6 grup x 16h- Referencje

 

Specjalizuje się w  projektach dotyczących efektywnego wdrażania i zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, wdrażania coachingowego stylu zarządzania w organizacjach, w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem komunikacji pomiędzy menedżerami i pracownikami. Prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do udzielania informacji zwrotnej pracownikom, wyznaczania celów, oceny pracy.

 

 

Program szkolenia Zarządzanie zmianą:


Blok wstępny

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

 

Wprowadzenie do zarządzania zmianą

 • Czym jest zmiana? – cele i istota zmian
 • Zmiana- szansa czy konieczność? – jakie korzyści dla firmy, menedżerów, pracowników niesie zmiana?
 • Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany? – autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany
 • Zarządzanie zmianą- psychologia zmiany

 

Zarządzanie procesem zmian w firmie

 • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu zarządzania zmianą
 • Gotowość do zmian – czyli o tym, czy na poziomie organizacyjnym istnieje gotowość do wprowadzania zmian
 • Na jakim etapie modelu zmiany jest menedżer i jego zespół? – przygotowanie indywidualnego planu działania w zespole w związku ze zmianami
 • Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany – co może nas spotkać po drodze i jak się do tego przygotować?

 

Lider w procesie zmian

 • Menedżer jako promotor zmian – określenie roli i zadań menedżera
 • Kompetencje szczególnie potrzebne podczas wdrażania zmian w organizacji

 

Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian – reakcje pracowników na zmiany

 • Dlaczego ludzie obawiają się zmian?
 • Postawy wobec zmian – reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
 • Rodzaje i źródła oporu wobec zmian. Rozpoznawanie symptomów oporu i metody jego przełamywania

 

Komunikowanie zmian

 • Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian
 • Metody skutecznej komunikacji – czyli o sztuce argumentowania i prezentowania decyzji
 • Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie
 • Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w przedsiębiorstwie

 

Podsumowanie

 • Podsumowanie kluczowych treści szkolenia
 • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
 • Zapowiedź follow up
 • Praca domowa

Metody szkoleniowe

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,

Rozwój w zarządzaniu zmianą – korzyści dla firmy:

 • Skuteczne wdrażanie zmian w firmie przez kadrę menadżerską
 • Sprawne przejście do stanu akceptacji
 • Skuteczna komunikacja w trakcie wdrażania zmian
 • Atmosfera współpracy i zaufania wśród pracowników i zarządzających


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

   

  Zarządzanie zmianą – szkolenia zamknięte:

  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

   

   

  Zarządzanie zmianą w organizacji szkolenie

  Jak zainicjować, wprowadzić oraz utrwalić zmiany w organizacji?


  Adresaci zarządzanie zmianą w organizacji – szkolenie:

  Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na umiejętnym wprowadzaniu zmian w swojej organizacji, oraz wdrażaniu ich w stałą praktykę.

   

  Cele – szkolenie zarządzanie zmianą w organizacji:

  • Rozwijanie umiejętności trafnej identyfikacji obszarów do zmiany, oraz budowania motywacji do zmian   (swojej własnej jak i zespołu pracowników)
  • Doskonalenie umiejętności z zakresu przeprowadzania zespołu przez zmianę, w tym: radzenia sobie z      reakcjami psychologicznymi na zmianę, stawiania celów oraz planowania działań i angażowania do zmiany, podtrzymywania motywacji i utrwalania zmian
  • Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii zmiany oraz praktycznych wskazówek wpływu społecznego.

   

  Szkolenie zarządzanie zmianą w organizacji -Korzyści dla firmy:

  • Wzrost umiejętności kadry zarządzającej z zakresu inicjowania zmian, budowania strategii zmian, motywowania pracowników do zmiany, oraz utrwalania osiąganych efektów
  • Wzmocnienie postaw liderskich i poszerzenie umiejętności zarządczych w obszarze wprowadzania zmian w organizacji

  Szkolenie zarządzanie zmianą – Korzyści dla uczestnika:

  • Poznanie istoty zmiany w organizacji oraz działań ułatwiających bądź utrudniających przeprowadzanie zmiany
  • Wzrost umiejętności z zakresu zarządzania zmianą
  • Wyższy poziom umiejętności w zakresie radzenia sobie z oporem i chwiejną motywacją pracowników w trakcie przeprowadzania zmian

   

  Zarządzanie zmianą w organizacji szkolenie  – Narzędzia:

  • Analiza pola sił umożliwiająca diagnozę potrzeb i możliwości organizacji w obszarze planowanej zmiany
  • Metoda „Złotych kręgów” utwierdzająca decyzje dot. zmiany
  • Techniki pracy z obiekcjami i oporem
  • Narzędzia podtrzymywania motywacji do zmiany
  • Model przywództwa sytuacyjnego – perspektywa przełożonego i pracownika
  • Narzędzia budowania samoświadomości.

   

  Doświadczony trener poprowadzi szkolenie zarządzanie zmianą w organizacji:


  Zofia Domaradzka-Grochowalska – certyfikowany trener biznesu, psycholog społeczny i coach.

  Specjalizuje się w pracy z dorosłymi z zakresu psychologii zmiany i rozwoju osobistego. Przez ponad 10 lat prowadziła działania inicjujące zmianę postaw wobec zmian w systemie oświaty, z czego przez ostatnie 4 lata aktywnie uczestniczyła w inicjowaniu, przeprowadzaniu i wdrażaniu zmian związanych z reformą oświaty. W ciągu ostatnich trzech lat  przeprowadziła ponad 1000h szkoleniowych z zakresu zarządzania zmianą dla różnego profilu odbiorców. Wśród jej klientów – poza pracownikami systemu oświaty – znajdują się również pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracownicy służby zdrowia (lekarze, urzędnicy ZUS), Ministerstwa Finansów (dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy izb skarbowych, dyrektorzy urzędów skarbowych), oraz pracownicy wyższego i średniego szczebla menadżerskiego firm biznesowych i organizacji.

  Przykładowe projekty szkoleniowe, które realizowała, i które bazowały na modelu zarządzania zmianą:

  • Ministerstwo Finansów (na zlecenie Inwenta) – zaprojektowanie szkolenia, opracowanie materiałów szkoleniowych i realizacja szkolenia „Zarządzanie zmianą” – Referencje
  • Projekt „Instrument szybkiego reagowania” (na zlecenie Europart sp. z o.o.) – zaprojektowanie i realizacja szkoleń „Zarzadzanie zmianą” – Referencje
  • WYG International – zaprojektowanie szkolenia, opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych i realizacja szkolenia „Zarzadzanie zmianą
  • Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (BCKUiP) – szkolenie „Zarządzanie zmianą
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej:
   ►Szkolenia „Kierowanie zmianą w szkole w kontekście realizacji Rocznego Planu Wspomagania” (33h) – Potwierdzenie wykonania usługi.
   ► Szkolenia w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Zakres tematyczny: umiejętności lidera w procesie zmiany, przeprowadzanie ludzi przez zmianę, radzenie sobie z reakcjami psychologicznymi w zmianie, radzenie sobie ze stresem, motywowanie zespołu (20h) – Potwierdzenie wykonania usługi.
   ► Szkolenia podczas konferencji „Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół”. Zakres tematyczny: ocena efektów przeprowadzonej zmiany, rekomendacje na przyszłość, budowanie celów i planowanie modyfikacji procesu podnoszenia jakości pracy szkół (12h) – Potwierdzenie wykonania usługi.
   ► (na zlecenie Akademia YDP) – Cykl szkoleniowy „Szkoła jako organizacja ucząca się – rola zewnętrznego wsparcia” (96h). Autor programu, materiałów szkoleniowych, scenariusza. Zakres tematyczny: komunikacja, psychologia zmiany – zarządzanie zmianą, coaching – Referencje
   ► (na zlecenie: Pm Group LAAX) – cykl szkoleniowy „Idea procesowego wspomagania” (144h), „Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów” (32h), „Rola wspomagania na etapie monitorowania działań i podczas wspólnej oceny efektów” (32h) – zakres tematyczny m.in.: psychologia zmiany, zarządzanie zmianą, proces przeprowadzania przez zmianę, definiowanie celów i planowanie zmiany, wdrażanie zmian, monitoring zmian, podsumowanie efektów i rekomendacje do dalszego rozwoju – Referencje
   ► (na zlecenie: BAZA – Akademia Kompetencji) – cykl szkoleniowy „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły” (48h). Zakres tematyczny m.in.: zarządzanie zmianą, kompetencje menadżera w procesie zmian, inicjowanie, wdrażanie i utrwalanie zmian
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze i Ministerstwo Edukacji Narodowej – projekt „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Cykl szkoleń „Szkoła współpracy”, którego celem było zainicjowanie zmian w polskich szkołach, zmianę postaw dyrektorów i nauczycieli oraz zrozumienie istoty zmiany i etapów jej wdrażania. Model zmiany zastosowany w tym projekcie był dokładnie tym samym jaki stosuje się w biznesie (408h) – Referencje
  • Powiat Bartoszycki – cykl szkoleń w projekcie „Gotowi do zmian” (80h) – Referencje

   

  Program szkolenia Zarządzanie zmianą:


   

  Blok wstępny

  • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
  • Integracja
  • Prezentacja programu i celów szkolenia
  • Ustalenie zasad pracy

  Elementarz zarządzania zmianą – co trzeba wiedzieć zanim zainicjuje się zmianę w organizacji?

  • Źródła i rodzaje zmian
  • Zmiana jako proces
  • Kiedy zmiana jest niezbędna, a kiedy należy się z nią wstrzymać?
  • Jak jest, a jak powinno być? – burza mózgów, dyskusja zogniskowana.
  • Analiza pola sił (wg Kurta Lewina) jako podstawa budowania efektywnego programu wprowadzania zmiany – ćwiczenia praktyczne i wyprowadzenie wniosków.

  Miękkie i twarde czynniki niezbędne do przeprowadzenia zmiany w organizacji

  •  Korelacja pomiędzy twardymi czynnikami DICE, a rezultatami wprowadzania zmiany (sukcesami bądź porażkami)
   ► czas trwania projektu (duration)
   ►  adekwatność doboru członków zespołu (performance integrity), czyli jego umiejętności i kompetencje
   ► poziom zaangażowania (commitment) ze strony menedżerów wyższego szczebla i pracowników szeregowych
   ► dodatkowy wysiłek (effort), wymagany od pracowników, których wprowadzana zmiana bezpośrednio dotyczy
  •  Badanie klimatu organizacyjnego – kwestionariusz oraz omówienie
  • Wybór modelu zarządzania zmianą w odpowiedzi na właściwy dla organizacji model kultury organizacyjnej – dyskusja moderowana, narzędzia diagnostyczne

   

  Jakie należy podjąć kroki chcąc wprowadzić zmiany w organizacji?


  Kreowanie poczucia pilności i ważności wprowadzenia zmiany. Krok 1:

  • „Metoda złotych kręgów” – fundamenty motywacji do zmiany. Ćwiczenia praktyczne
  • Gotowość do zmiany: perspektywa organizacji vs. perspektywa pracownika. Mini-wykład, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne
  • Radzenie sobie z obiekcjami i oporem pracowników – „metoda trzech kroków”. Praca w grupach
  • Różnica między wpływem społecznym, a manipulacją wobec pracowników – mini-wykład, przykłady praktyczne, dyskusja moderowana


  Stworzenie koalicji na rzecz zmian.
  Krok 2:

  • W rolach głównych: menadżer zmiany, agent zmiany vs. oponent, sabotażysta. Mini-wykład
  • Role zespołowe w inicjowaniu i wdrażaniu zmiany – symulacja oraz omówienie trenerskie
  • Co zachęca, a co zniechęca do zmiany? – burza mózgów
  • Wsparcie hierarchiczne vs. sieciowanie – mini-wykład
  • Tworzenie atmosfery zaufania i współpracy – burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

   

  Podsumowanie dnia

   

  Szkolenie z zarządzania zmianą – 2 dzień 


  Opracowanie oraz skuteczne przekazanie pracownikom wizji, strategii, celów i planu działań.
  Krok 3 i 4:

  • Wizja i strategia kontra plan i budżet – praca indywidualna, ćwiczenia w parach, dyskusja zogniskowana
  • Szybka realizacja strategii – istota pilności i ważności działań. Ćwiczenia praktyczne
  • Komunikowanie zmiany – szanse i pułapki
  • Reakcje psychologiczne towarzyszące osobom przeprowadzającym przez zmianę, oraz poddanych zmianie. Mini-wykład i ćwiczenia praktyczne
   Metody radzenia sobie z:
   ►  Wyparciem
   ► Oporem
   ► Brakiem motywacji do podjęcia próby
   ► Brakiem gotowości do akceptacji wprowadzonych zmian
  • Narzędzia do osiągania stanu zrozumienia oraz nadawania rozmowom właściwego kierunku. Ćwiczenia praktyczne


  Upełnomocnienie działań, monitoring realizacji planu, wzmacnianie wysiłków.
  Krok 5 i 6:

  •  Zarządzanie sytuacyjne (wg Blancharda) w relacji z różnymi typami pracowników (analiza praktycznych przykładów):
   ► entuzjastyczny debiutant
   ► rozczarowany adept
   ► kompetentny, lecz ostrożny adept
   ► samodzielny ekspert
  • Praca indywidualna na zasobach własnych, dyskusja zogniskowana
  • Kiedy warto modyfikować plany, oraz co wspiera podejmowanie wysiłku

   

  Podtrzymywanie motywacji oraz utrwalanie zmian. Krok 7 i 8:

  •  Motywacja wewnętrzna vs. motywacja zewnętrzna. Mini-wykład, dyskusja zogniskowana, kwestionariusz, praca indywidualna
  • Warunki wzbudzenia motywacji wewnętrznej – film
  • Pozapłacowe materialne motywatory – ćwiczenia praktyczne
  • Rozpoznanie czynników motywacyjnych dla wybranej grupy pracowników, spełniających zasadę Pareto 80/20 – budowanie listy czynników motywującej wybraną grupę odbiorców
  • Jakie błędy najczęściej popełniają menedżerowie, którym zależy na zmianie w przedsiębiorstwie? – burza mózgów, mini-wykład, wystąpienie TED

   

  Plan rozwoju osobistego menadżera zmiany oraz podsumowanie szkolenia

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com