Asertywność menedżera | Asertywność Szkolenie, szkolenia
Asertywność menedżera | Asertywność Szkolenie

 

 

 

Asertywność menedżera

 

 

 

 

 

 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy chcą wzmocnić postawę asertywną w kontaktach z przełożonym, współpracownikami

 

Cele szkolenia:

► Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej

► Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne

► Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do asertywnego sposobu zachowania

► Uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii, postaw

 

Korzyści dla firmy:

► Pracownicy uczciwie wyrażają swoje opinie, prośby

► Otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami a szefem

► Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości

► Spadek liczby konfliktów 


Korzyści dla uczestnika:

► Umiejętność zachowywania się w zgodzie ze sobą
► Jasne komunikowanie swoich postaw, opinii, uczuć
► Wzrost pewności siebie, otwartości
► Unikanie konfliktów
► Pozna zasady obrony przed krytyką i będzie potrafił skutecznie argumentować własne poglądy
► Dopasuje formę wypowiedzi do sytuacji i osoby
► Kontroluje stres  obniżający poczucie własnej wartości

 

Narzędzia:

► Model asertywnej odmowy

► Model reagowania na krytykę

► Model wyrażania oczekiwań

 

 

Doświadczony trener:

 Ewelina Zdzieszyńska - Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem umiejętności asertywnej komunikacji. Pracowała na stanowisku trenera w Medicover, gdzie odpowiedzialna była zaprzygotowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu efektywnej komunikacji z pracownikami

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające postawę asertywną min. dla następujących Klientów:

 

 • PKO BP - Asertywność w kontakcie z trudnymi klientami banku
 • AUCHAN POLSKA - Asertywność w kontaktach z trudnymi klientami
 • Amgen - Asertywność w kontaktach z Klientam 
 • Cementownia Kraków - Rozwijanie umiejętności kierowniczych – jak komunikować się z pracownikami i przekazywać im informacje zwrotne.
 • KIA Motors - Communications skills
 • Otawa Group - Skuteczna komunikacja wewnątrz firmy
 • Impel Accounting - Efektywna komunikacja z pracownikami
 • Amplico - Budowanie współpracy w zespole 
 • Grecos Holiday - Efektywna współpraca w grupie , Jak skutecznie zarządzać zespołem animatorów? 
   

 

 

Program szkolenia

 

Blok wstępny
 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

Asertywność

 • Co to jest asertywność?

Zachowanie asertywne, agresywne, uległe

 • Asertywność – mini-wykład trenera
 • Jaką postawę przyjmuję wobec innych? - kwestionariusz autodiagnostyczny
 • Charakterystyka postawy asertywnej, uległej, agresywnej- mini-wykład
 • Skutki zachowań asertywnych, agresywnych, uległych - praca w podgrupach

Co sprawia, że trudno mi przyjąć postawę asertywną?

 • Monolog wewnętrzny – mini-wykład trenera
 • Co mi utrudnia zachowanie asertywne? - autodiagnoza myśli ograniczających przyjmowanie postawy asertywnej (praca wykonywana indywidualnie)

Budujemy fundamenty postawy asertywnej

 • Odkryj swoje mocne strony - diagnoza własnego potencjału

Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona

 • Mapa asertywności - kwestionariusz diagnozujący, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
 • Mam prawo do… - mini wykład trenera na temat praw pracowników 
 • Lista moich praw - praca indywidualna, której celem jest sporządzenie wykazu swoich praw

Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

 • W jakich sytuacjach chciałbym/chciałabym odmawiać? – praca w podgrupach, której celem jest wypisanie sytuacji/zdarzeń, w jakich uczestnicy odmawiają/chcieliby odmawiać, prezentacja na forum
 • Asertywna odmowa -  demonstracja modelu odmowy przez trenera na przykładzie jednej z sytuacji podanych przez uczestników
 • Asertywna odmowa - mini-wykład, w trakcie którego trener na podstawie przeprowadzonego eksperymentu omawia model asertywnej odmowy
 • Asertywna odmowa -  ćwiczenia praktyczne  zastosowanie techniki „asertywnej odmowy”   - (praca w podgrupach na przykładach sytuacji podanych przez uczestników, feedback trenera )

Reagowanie na atak i krytykę

 • Top lista sytuacji, w jakich uczestnicy doświadczają krytyki – praca w parach
 • Techniki reagowania na krytykę słuszną, częściowo słuszną, wyrażoną w sposób agresywny - mini-wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi (reagowanie na sytuacje podane w top liście przy użyciu omówionych technik)
 • Ćwiczenie „Odpowiedź na moją krytykę” - ćwiczenie wykonywane na forum, uczestniczą w nim wszyscy członkowie grupy. Celem ćwiczenia jest utrwalenie umiejętności reagowania na krytykę przy stosowaniu poznanych technik 

Asertywne techniki wyrażania oczekiwań

 • Komunikat „Ja”- mini wykład, w trakcie którego trener omawia model komunikatu
 • Zamień komunikat typu „Ty” na komunikat typu „Ja” - ćwiczenia praktyczne w podzespołach
 • Czteroetapowy model wyrażania uczuć negatywnych - mini wykład trenera, scenki w trzyosobowych zespołach (scenki z użyciem sytuacji podanych w top liście)
Ewaluacja
 • Action plan indywidualny
 • „Moja refleksja po szkoleniu”
 • Podsumowanie
 • Ankiety ewaluacyjne 

 

 


 

Organizujemy szkolenia:

 • Otwarte
 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

 


 

 Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu asertywności w Warszawie:

 

Warszawa      29-30 wrzesień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne

Warszawa      15-16 grudzień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne

 

!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Cena Obejmuje:
• 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 
                                                           Formularz rejestracyjny na szkolenie
                                           

 

Wybierz termin szkolenia:Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 

* W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat


 

Oferty specjalne:

 
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 15% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 25% rabatu
Dla grupy  12 osób (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do uczestników na podstawie badania)

Informacje organizacyjne - szkolenia zamknięte:  


 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Asertywność menedżera | Asertywność Szkolenie

 

Asertywność menedżera | Asertywność Szkolenie

 

Asertywność menedżera | Asertywność Szkolenie

 

Asertywność menedżera | Asertywność Szkolenie

 

Asertywność menedżera | Asertywność Szkolenie

 

Asertywność menedżera | Asertywność Szkolenie

 

Metody szkoleniowe
 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia.

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Obrona swoich praw, w sytuacjach, kiedy są one naruszane
 • Wzrost pewności siebie
 • Wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z krytyką

O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych