Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Szkolenie z asertywności:

Asertywny Szef – szkolenie o asertywność w pracy

 

Adresaci szkolenia asertywny Szef:

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy chcą wzmocnić postawę asertywną w kontaktach z przełożonym,
współpracownikami

Cele szkolenia z asertywności:

 • Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej
 • Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do asertywnego sposobu zachowania
 • Uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii, postaw

 

Korzyści dla firmy, które przyniesie szkolenie asertywny Szef:

 • Pracownicy uczciwie wyrażają swoje opinie, prośby
 • Otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami a szefem
 • Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • Spadek liczby konfliktów

 

Korzyści dla uczestnika, które zapewni  szkolenie asertywny Szef:

 • Umiejętność zachowywania się w zgodzie ze sobą
 • Jasne komunikowanie swoich postaw, opinii, uczuć
 • Wzrost pewności siebie, otwartości
 • Unikanie konfliktów
 • Pozna zasady obrony przed krytyką i będzie potrafił skutecznie argumentować własne poglądy
 • Dopasuje formę wypowiedzi do sytuacji i osoby
 • Kontroluje stres obniżający poczucie własnej wartości

Narzędzia:

 • Model asertywnej odmowy
 • Model reagowania na krytykę
 • Model wyrażania oczekiwań

 

 

Doświadczony trener przeprowadzi szkolenie asertywność menedżera 


 

Ewelina Zdzieszyńska – Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Ukończyła szkołę trenerów na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w ramach studiów podyplomowych: Szkolenia i Rozwój.

Doświadczenie:

 • 18 lat doświadczenia trenerskiego
 • Doświadczenie –praca w kilku dużych korporacjach w różnych branżach ( Ubezpieczenia, Bankowość, Usługi medyczne)
 • 400 zrealizowanych projektów szkoleniowych (Usługi, usługi bankowe, przemysł, administracja publiczna)
 • 10 000 h-przeprowadzonych szkoleń 

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem umiejętności asertywnej komunikacji. Pracowała na stanowisku trenera w PZU,  Sygma Banku, Medicover gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń międzyinnymi dla kadry menedżerskiej z zakresu efektywnej komunikacji z pracownikami.

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające postawę asertywną w pracy min. dla następujących Klientów:

 • PKO BP – Asertywność w kontakcie z trudnymi klientami banku
 • AUCHAN POLSKA – Asertywność w kontaktach z trudnymi klientami
 • Amgen – Asertywność w kontaktach z Klientam
 • Cementownia Kraków – Rozwijanie umiejętności kierowniczych – jak komunikować się z pracownikami i przekazywać im informacje zwrotne. W jednym z modułów było zawarte szkolenie z asertywności.
 • KIA Motors – Communications skills. Jedna  z sekcji zawierała szkolenie z asertywności.
 • Otawa Group – Skuteczna komunikacja wewnątrz firmy. Temat z asertywności był poruszany podczas jednego dnia  szkolenia z asertywności.
 • Impel Accounting – Efektywna komunikacja z pracownikami
 • Amplico – Budowanie współpracy w zespole
 • Grecos Holiday – Efektywna współpraca w grupie , Jak skutecznie zarządzać zespołem animatorów?

 

 

 

Program szkolenia z asertywności dla Szefa:


Asertywność

 • Co to jest asertywność?

 

Zachowanie asertywne, agresywne, uległe

 • Asertywność – mini-wykład trenera
 • Jaką postawę przyjmuję wobec innych? – kwestionariusz autodiagnostyczny
 • Charakterystyka postawy asertywnej, uległej, agresywnej- mini-wykład
 • Skutki zachowań asertywnych, agresywnych, uległych – praca w podgrupach

 

Co sprawia, że trudno mi przyjąć postawę asertywną w pracy?

 • Monolog wewnętrzny – mini-wykład trenera
 • Co mi utrudnia zachowanie asertywne? – autodiagnoza myśli ograniczających przyjmowanie postawy asertywnej (praca wykonywana indywidualnie)

 

Budujemy fundamenty postawy asertywnej

 • Odkryj swoje mocne strony – diagnoza własnego potencjału

 

Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona

 • Mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
 • Mam prawo do… – mini wykład trenera na temat praw pracowników
 • Lista moich praw – praca indywidualna, której celem jest sporządzenie wykazu swoich praw

 

Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

 • W jakich sytuacjach chciałbym/chciałabym odmawiać? – praca w podgrupach, której celem jest wypisanie sytuacji/zdarzeń, w jakich uczestnicy odmawiają/chcieliby odmawiać, prezentacja na forum
 • Asertywna odmowa –  demonstracja modelu odmowy przez trenera na przykładzie jednej z sytuacji podanych przez uczestników
 • Asertywna odmowa – mini-wykład, w trakcie którego trener na podstawie przeprowadzonego eksperymentu omawia model asertywnej odmowy
 • Asertywna odmowa –  ćwiczenia praktyczne  zastosowanie techniki „asertywnej odmowy”   – (praca w podgrupach na przykładach sytuacji podanych przez uczestników, feedback trenera )

 

Reagowanie na atak i krytykę

 • Top lista sytuacji, w jakich uczestnicy doświadczają krytyki – praca w parach
 • Techniki reagowania na krytykę słuszną, częściowo słuszną, wyrażoną w sposób agresywny – mini-wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi (reagowanie na sytuacje podane w top liście przy użyciu omówionych technik)
 • Ćwiczenie „Odpowiedź na moją krytykę” – ćwiczenie wykonywane na forum, uczestniczą w nim wszyscy członkowie grupy. Celem ćwiczenia jest utrwalenie umiejętności reagowania na krytykę przy stosowaniu poznanych technik

 

Asertywne techniki wyrażania oczekiwań

 • Komunikat „Ja”- mini wykład, w trakcie którego trener omawia model komunikatu
 • Zamień komunikat typu „Ty” na komunikat typu „Ja” – ćwiczenia praktyczne w podzespołach
 • Czteroetapowy model wyrażania uczuć negatywnych – mini wykład trenera, scenki w trzyosobowych zespołach (scenki z użyciem sytuacji podanych w top liście)

 

Ewaluacja szkolenia z  asertywności w pracy

 • Action plan indywidualny
 • „Moja refleksja po szkoleniu”
 • Podsumowanie
 • Ankiety ewaluacyjne

                                               

Metody szkoleniowe zastosowane podczas szkolenia z asertywności Szefa

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Prowadzimy szkolenia online i stacjonarne.

Szkolimy między innymi w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Gdynia.

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu asertywność menedżera

 • Obrona swoich praw, w sytuacjach, kiedy są one naruszane
 • Wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z krytyką
 • Wyznaczanie granic w biznesie
 • Poznanie technik budowania asertywnych relacji
 • Praktyczny trening asertywności
 • Wzrost umiejętności  stosowania asertywności w pracy


  Rodzaj oferty:

   

   

   

  Szkolenia zamknięte Asertywny Szef – Informacje organizacyjne – szkolenie z zakresu asertywności:


  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com