Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Szkolenie z asertywności – Asertywność i empatia w komunikacji z klientem

Cele i korzyści ze szkolenia z asertywności  i empatii


 

Szkolenie jak być asertywnym  i empatycznym w komunikacji z klientem adresujemy do:

 • kierowników zespołów obsługi klienta
 • pracowników biura obsługi klienta
 • pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi w punktach sprzedaży
 • osób, które chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje z zakresu postawy asertywnej

Każda osoba, która pragnie świadomie komunikować się z innymi z poszanowaniem potrzeb i godności wszystkich uczestników relacji jest adresatem szkolenia z asertywności oraz empatycznej komunikacji z klientami.

 

 

Korzyści dla uczestnika szkolenia z asertywności  i empatycznej w komunikacji z klientem

Dzięki dwóm dniom szkolenia prowadzonym w formie warsztatowej, uczestnik zdobędzie i uporządkuje wiedzę na temat:

 • Zasad asertywnej i empatycznej komunikacji zarówno w relacjach z klientami, jaki w innych sytuacjach interpersonalnych.
 • Stylów komunikacji i ich konsekwencji dla relacji i poczucia własnej wartości
 • Narzędzi asertywnej i empatycznej komunikacji

 

Co zyska, nabędzie  uczestnik szkolenia z asertywnej  i empatycznej w komunikacji

 • Z większą świadomością zacznie obserwować swoje zachowania w relacjach z innymi osobami
 • Zyska pomysły do zastosowania w różnych sytuacjach z klientami
 • Nabędzie umiejętność asertywnego odmawiania, proszenia, wyrażania opinii, przyjmowania krytyki
 • Pozna opinię innych uczestników na temat swoich umiejętności w zakresie asertywnej i empatycznej komunikacji
 • Określi indywidualne obszary do dalszego rozwoju tych umiejętności

 

Cele szkolenia:

 • Rozwój świadomości i umiejętności potrzebnych do asertywnej i empatycznej komunikacji w kontaktach z klientami.


 

Doświadczony trener, który poprowadzi szkolenie z asertywności:


 

Ewa Sokołowska:

Trener, Szkoleniowiec, Psycholog, Coach z 15 letnim doświadczeniem u liderów branży technicznej, w firmach międzynarodowych i krajowych.

 

 

 • Kierowała licznymi projektami rozwojowymi i tworzyła modele kompetencyjne
 • Specjalistka ds. szkoleń, w tym e-learningowych; dla Zarządu, Sprzedaży, Pracowników, Klientów
 • Posiada udokumentowane sukcesy w Sprzedaży i Obsłudze Klienta
 • Doświadczona na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu zespołem

 

Edukacja:

2010-2011: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Studia Podyplomowe, Psychodietetyka
2003-2008: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Psychologia Społeczna – studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem

 


 

Program szkolenia z asertywności:


 

Postawy a postrzeganie rzeczywistości

 • Doświadczanie siebie w różnych sytuacjach
 • Zabawa Rekin

 

Moje wartości

 • Uczestnicy określają wartości, które są dla nich istotne

 

Efektywna komunikacja

 • Kiedy komunikacja jest efektywna?
 • Narzędzia efektywnej komunikacji

 

Moje strategie postępowania – Autoanaliza

 • Uczestnicy identyfikują własne myśli i uczucia, dotyczące własnej osoby oraz otoczenia, a także określają rodzaje stosowanych przez siebie zachowań/strategii postępowania

 

Czym jest godność, wartość człowieka? – Refleksja i wymiana poglądów na temat postawy szacunku do siebie i innych.

 • Uczestnicy opracowują wspólne rozumienie godności oraz rdzennej wartości człowieka

 

Pojęcie asertywnej postawy

 • Podsumowanie, uporządkowanie wiedzy z wykorzystaniem wcześniejszych doświadczeń
 • Mini wykład –składniki postawy; dysonans poznawczy; zagrożenia, przyczyny naruszania granic. Zakres zastosowania zachowań asertywnych

 

Przyczyny i skutki nieasertywnych zachowań – Obrazki z życia

 • Uczestnicy zapoznają się z opisami przypadków i poszukują informacji na temat powodów oraz konsekwencji nieasertywnych zachowań w opisanych przypadkach

 

Narzędzia asertywnej komunikacji

 • Komunikaty JA
 • Komunikaty TY
 • Ćwiczenie umiejętności komunikacji z poszanowaniem godności własnej i innych
 • Uczestnicy dyskutują konsekwencje różnorodnych komunikatów. Ćwiczą formułowanie asertywnych komunikatów i dzielą się swoimi odczuciami

 

Moje trudności z asertywnością – Autoanaliza

 • Uczestnicy identyfikują trudne obszary i konkretne trudne sytuacje dla swojej asertywnej postawy w relacjach zawodowych lub/i osobistych

 

Narzędzia asertywnych komunikatów – Odmawianie

 • Uczestnicy zapoznają się z opisami przypadków. Dyskutują w podzespołach możliwe rozwiązania dla konkretnych sytuacji. Ćwiczą formułowanie asertywnej odmowy w obronie swoich granic.

 

Narzędzia empatycznej komunikacji – uwzględnianie granic i uczuć rozmówcy.

 • Mini wykład – pojęcie empatii w komunikacji. Uczestnicy poznają i stosują różnorodne komunikaty uwzględniające uczucia i reakcje rozmówców

 

Narzędzia wzmacniające asertywną odmowę

 • Uczestnicy analizują opisane przez siebie sytuacje. Ćwiczą stosowanie asertywnych komunikatów w sytuacjach wzmacniania odmowy

 

Narzędzia asertywnej prośby

 • Uczestnicy analizują opisane przez siebie sytuacje. Ćwiczą stosowanie asertywnych próśb

 

Narzędzia asertywnych i empatycznych informacji zwrotnych

 • Model FUKO, FUKP, UF
 • Uczestnicy analizują opisane przez siebie sytuacje. Ćwiczą stosowanie asertywnych i empatycznych komunikatów

 

Moje trudne sytuacje/zachowań w indywidualnych sytuacjach uczestników

 • Omówienie indywidualnych sytuacji. Praktyczne ćwiczenie asertywnych zachowań

 

Podsumowanie warsztatów z asertywności. Pożegnanie.

 • Ankieta

Metody szkoleniowe - szkolenie asertywność: 

 • Publiczne prezentacje
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Oprócz szkoleń z asertywności w obsłudze klienta oferujemy:

W naszej ofercie szkolenia z obsługi klienta:

 • Szkolenia „Profesjonalna obsługa klienta”
 • Audyt obsługi  klienta
 • Tworzenie standardów obsługi klienta
 • Podnoszenie jakości obsługi klienta w organizacji
 • Call Center szkolenie
 • Szkolenia „Telefoniczna obsługa klienta”
 • Szkolenie obsługa trudnego klienta
 • Szkolenia  „Obsługa Trudnego klienta w banku”
 • Szkolenie z rozpatrywania reklamacji
 • Szkolenia  „Profesjonalna obsługa reklamacji”
 • Asertywność szkolenie – jak być asertywnym w obsłudze klienta
 • Asertywność szkolenie – Asertywność w pracy
 • Szkolenie asertywność w realiach biznesowych
 • Kurs obsługa Klienta

 


  Rodzaj oferty:

   

   

   

   

  Szkolenie z asertywności i empatii zostało zaprojektowane, aby wspierać pracowników w rozwijaniu kluczowych umiejętności interpersonalnych. W dzisiejszym dynamicznym i wymagającym świecie, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, zdolność do wyrażania swoich myśli i opinii  w sposób asertywny, a także umiejętność rozumienia  sytuacji, oczekiwań, przyczyn wypływających na emocje innych osób, są niezwykle cenione. Nasze szkolenie z komunikacji opartej na empatii ma na celu wyposażenie w narzędzia, które umożliwią skuteczne porozumiewanie się, budowanie zdrowszych relacji oraz zwiększenie pewności siebie.

  Podczas tego szkolenia nauczymy kursantów wyrażać swoje potrzeby i opinie jasno i stanowczo, jednocześnie szanując potrzeby i opinie współpracowników czy klientów. Przybliżymy umiejętność rozpoznawania emocji i empatycznego reagowania na emocje , co prowadzi do głębszego zrozumienia potrzeb i lepszej współpracy z innymi ludźmi. Wierzymy, że uczestnictwo w naszym szkoleniu z asertywnej komunikacji przyniesie odbiorcom liczne korzyści, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Zachęcamy do poznania asertywnego, empatycznego i efektywnego sposobu komunikowania się.

   

  Kurs komunikacji empatycznej i warsztaty z asertywności

  Organizujemy zamknięte warsztaty z asertywności oraz empatii w komunikacji w siedzibie klienta lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku kursu asertywności zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ponieważ bierzemy pod uwagę rzeczywiste, zdiagnozowane potrzeby organizacji, aby szkolenie i zarządzanie stresem w miejscu pracy przyniosły oczekiwane efekty. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań, które przyniosą Państwa firmie długotrwałe korzyści.

   

  Asertywność w komunikacji — gdzie jest najbardziej potrzebna?

  Asertywność w komunikacji to uniwersalna umiejętność, niezastąpiona w każdym aspekcie działalności firmy. Można się jej nauczyć, a wdrożenie tej umiejętności w codzienną praktykę przynosi wymierne korzyści zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. W relacjach koleżeńskich kurs komunikacji asertywnej pomaga w budowaniu zdrowych, opartych na wzajemnym szacunku relacji. Komunikując się z przełożonymi, szkolenie z asertywnej komunikacji ułatwi efektywne przekazywanie informacji zwrotnej, zgłaszanie problemów oraz przedstawianie swoich pomysłów i sugestii w sposób konstruktywny. W kontaktach z klientami, zarówno w obszarze sprzedaży, jak i obsługi klienta, szkolenie z asertywnej komunikacji umożliwi budowanie trwałych, pozytywnych relacji. Empatyczne podejście pozwala lepiej zrozumieć potrzeby klientów, co przekłada się na większe zadowolenie i lojalność wobec firmy.

   

  Kursy asertywności — Warszawa i inne miasta

  Naszym celem jest wspomaganie Państwa firmy w identyfikacji i rozwiązywaniu wyzwań organizacyjnych. Zachęcamy do zapisania się na nasze warsztaty asertywności w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Oferujemy również szeroką gamę innych szkoleń, takich jak:

  Zapraszamy do kontaktu i zapisów na nasze szkolenia. Razem zbudujemy solidne fundamenty dla coraz bardziej efektywnego działania Państwa firmy.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com