Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886
wybierz rodzaj szkolenia

Szkolenie z obsługi Klienta 

 

24-25 czerwiec 2024 Warszawa

09.00 - 16.00

Szkolenie stacjonarne

1290 zł netto

26-27 wrzesień 2024 Warszawa

09.00 - 16.00

Stacjonarne / online

1290 zł netto

12-13 grudzień 2024 Warszawa

09.00 - 16.00

Szkolenie stacjonarne

1290 zł netto

Siedziba Twojej Firmy na terenie całego kraju

Ustalane indywidualnie

Stacjonarne / online

Indywidualna oferta

 

Szkolenia z zakresu obsługi klienta – Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z obsługi klienta:

 1. Doskonalenie Umiejętności Komunikacyjnych: Szkolenia z obsługi klienta pomagają w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, zarówno w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym, jak i online.
 2. Zrozumienie Potrzeb Klienta: Uczestnictwo w szkoleniach pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie oczekiwań i potrzeb klientów, co jest kluczowe dla satysfakcji klienta.
 3. Rozwijanie Empatii: Szkolenia wspierają rozwijanie umiejętności empatii, umożliwiając pracownikom lepsze zrozumienie perspektywy klienta.
 4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych: Szkolenia uczą skutecznego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, co przekłada się na lepsze obsługiwanie trudnych sytuacji. Posiadanie umiejętności obsługi trudnego klienta, radzenia sobie z emocjami, asertywności w obsłudze klienta oraz skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji i spraw są szczególnie przydatne w pracy, gwarantując profesjonalizm i skuteczną obsługę klientów.
 5. Budowanie Pozytywnego Doświadczenia Klienta: Poprzez zdobycie wiedzy na temat skutecznych strategii obsługi klienta, pracownicy są w stanie budować pozytywne doświadczenia klienta.
 6. Zwiększenie Lojalności Klienta: Kompetentna i profesjonalna obsługa klienta przyczynia się do zwiększenia lojalności klientów, którzy chętniej wracają i polecają firmę innym.
 7. Podnoszenie Jakości Obsługi: Szkolenia pomagają podnieść ogólną jakość obsługi klienta, co przekłada się na zadowolenie klientów.
 8. Redukcja Reklamacji i Zwrotów: Dobre umiejętności obsługi klienta mogą przyczynić się do redukcji liczby reklamacji i zwrotów, co ma korzystny wpływ na wyniki firmy.
 9. Budowanie Pozytywnego Wizerunku Firmy: Kompetentna obsługa klienta buduje pozytywny wizerunek firmy, co jest istotne dla budowania marki i pozyskiwania nowych klientów.
 10. Zdobywanie Informacji zwrotnych: Szkolenia uczą, jak zbierać skutecznie informacje zwrotne od klientów, co umożliwia firmie dostosowywanie swoich usług do potrzeb klienta.
 11. Zarządzanie Stresem: Pracownicy uczą się radzenia sobie ze stresem związanym z obsługą klienta, co przekłada się na efektywność w trudnych sytuacjach.
 12. Wzmacnianie Motywacji Pracowników poprzez Szkolenia z Obsługi Klienta: Aktywne uczestnictwo w szkoleniach z obsługi klienta nie tylko rozwija umiejętności zawodowe, zwiększa poziom satysfakcji z wykonywanej pracy ale także stanowi efektywny motywator dla pracowników, inspirując ich do zaangażowania, doskonalenia kompetencji oraz przyczynia się do zmniejszenia rotacji pracowników w dziale obsługi klienta.

 

Szkolenie z obsługi  klienta jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla firm, które na pierwszym miejscu stawiają jak najlepszy kontakt z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorcami.

 •  Pozytywne relacje z klientami – Pozytywne relacje z klientami decydują o wielu kluczowych aspektach, wpływając znacząco na sukces firmy. Rezultatem utrzymania dobrych relacji z klientami są: Lojalność Klienta, Zwiększona Sprzedaż, Reputacja Firmy, Polecenia, Długofalowa Współpraca z Klientem, Wzrost Wartości Klienta.

 

 

 • Możliwość załagodzenia sytuacji – nie zawsze telefon do działu obsługi klienta to zadanie prostego pytania o produkt czy usługę dostępną w naszym katalogu. Bywa, że przez telefon klient chce przekazać swoje zażalenia lub skargi. Część z nich jest zasadna, gdy dotyczy np. opieszałości firmy w kwestii wysyłki czy braku odpowiedniego zabezpieczenia paczki na czas jej transportu. Bywa jednak tak, że telefon stawia obsługę klienta w niekomfortowej sytuacji, kiedy to uspokojenie rozmówcy jest dużym wyzwaniem.

 

 • Możliwość rozwiązania trudnych spraw – czasami kontakt klienta z biurem obsługi dotyczy obiekcji związanych z działaniem produktu lub usługi . Część z nich może dotyczyć nawet funkcjonowania całego działu. Bardzo istotne jest, aby w obsłudze trudnego klienta pracowali wyłącznie najlepsi specjaliści, którzy zapewnią indywidualne podejście oraz dysponują umiejętnością prawidłowego zarządzania ryzykiem.

 

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie obsługi klienta?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zajmujących się obsługą klienta w kontakcie telefonicznym, bezpośrednim oraz kontakcie mailowym/e-mail.  Szkolenie z obsługi klienta – jest przeznaczone dla  pracowników działów zajmujących się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Z wiedzy przekazywanej przez najlepszych trenerów podczas kilkugodzinnych spotkań mogą skorzystać pracownicy działów zajmujących się obsługą bezpośrednią klienta (face-to-face) oraz telefoniczną i mailową. Jednym słowem wszyscy pracownicy, mający jakikolwiek związek z osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi usługami lub towarem.

 

Podczas szkolenia istotna jest dla nas także wymiana doświadczeń, dzięki którym osiągnięcie pożądanego wizerunku firmy będzie znacznie łatwiejsze, niż dotychczas.

 

Kurs obsługi klienta – czego uczymy?

Podczas spotkań z naszymi najlepszymi trenerami przeprowadzimy wiele technik, metod, które mają na celu podniesienie efektywności pracy pracownika oraz jego zaangażowanie w rozwikłanie najtrudniejszych spraw.

 

 • Efektywność komunikacji – bardzo często jedno tylko słowo może zupełnie zmienić przebieg rozmowy. W jednym przypadku może znacznie spowodować rozluźnienie atmosfery oraz chęć współpracy, a w innym – wzrost napięcia i towarzyszącej mu agresji. W naszej firmie dbamy o budowanie pozytywnego nastawienia w trakcie rozmowy i tuż po niej.

 

 • Unikanie niedomówień – Szkolenie może mieć znaczący wpływ na unikanie niedomówień w komunikacji. Oto kilka aspektów, które ilustrują, w jaki sposób szkolenia mogą pozytywnie wpływać na umiejętność unikania niedomówień:
  1. Jasność Wypowiedzi: Uczestnicy nauczą się wyrażać swoje myśli w sposób jednoznaczny i precyzyjny, co pomaga unikać potencjalnych niedomówień.
  2. Aktywne Słuchanie: Uczestnicy nauczą się rozwijać umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupiania uwagi na słowach rozmówcy, zadawaniu pytających pytań i potwierdzaniu zrozumienia. To może znacznie zmniejszyć ryzyko niedomówień.
  3. Zrozumienie Kontekstu: Szkolenia pomagają uczestnikom lepiej zrozumieć znaczenie kontekstu w komunikacji. Zrozumienie kontekstu pomaga unikać błędnych interpretacji i niedomówień.
  4. Używanie Pytań Kontrolnych: Szkolenie uczy, jak używać pytań kontrolnych w celu upewnienia się, czy druga strona zrozumiała przekaz. To narzędzie pomaga wyłapywać potencjalne niedomówienia na bieżąco.
  5. Skrupulatność w Pisemnej Komunikacji: Szkolenie obejmuje umiejętności pisemnej komunikacji, uczestnicy mogą być bardziej świadomi konieczności jasnego formułowania swoich myśli w piśmie, co z kolei zmniejsza ryzyko niedomówień.
  6. Feedback i Ocena Kompetencji: Szkolenia często obejmują sesje feedbacku, które pozwalają uczestnikom na ocenę swoich umiejętności komunikacyjnych. To umożliwia świadomość własnych słabych stron i pracę nad ich poprawą.

 

 • Umiejętności reagowania – różnica pomiędzy agresywnym a spokojnym klientem jest ogromna, co ma bezpośredni wpływ na rozmowę. Na szkoleniach przekażemy wszystkie typy osobowościowe klientów spotykanych podczas codziennej pracy w biurze obsługi klienta.

 

 • Umiejętność prowadzenia rozmowy – wbrew pozorom w pracy obsługi klienta liczy się nie tylko łatwość w odpowiadaniu na pytania, lecz także umiejętność dalszego prowadzenia rozmowy, mimo uzyskania przez klienta satysfakcjonującej odpowiedzi. Staramy się, aby każdy rozmówca był zadowolony nie tylko z uzyskanych informacji, lecz także z samego przebiegu całej rozmowy.

 

 • Wiele, wiele innych. Realizacja szkolenia i nasze ogromne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów pozwala nam na budowanie długotrwałych relacji z klientem i prowadzenie rozmów w uprzejmym tonie mimo początkowo niezbyt przyjaznej atmosfery.

 

Cele szkolenia – obsługa klienta:

 • Przygotowanie pracowników do bezpośredniej obsługi Klienta
 • Przećwiczenie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji w kontakcie bezpośrednim
 • Przekazanie wiedzy na temat technik i narzędzi wykorzystywanych podczas bezpośredniej obsługi Klienta
 • Rozwijanie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji z Klientem
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat technik i narzędzi wykorzystywanych podczas obsługi Klienta
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technik i narzędzi pomocnych w trudnych sytuacjach
 • Zapoznanie uczestników z algorytmami przydatnymi do reagowania w trudnych sytuacjach
 • Rozwijanie umiejętności odmawiania, reagowania na atak i krytykę
 • Dostarczenie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu udzielania odpowiedzi na zapytania w formie e-mailowej
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań w sposób zapewniający skuteczną realizację zadań i dających poczucie satysfakcji

 

Narzędzia, które poznasz szkolenia – obsługa klienta:

 • Charakterystyka typów osobowości Klienta, z którymi pracujemy, na co dzień- Jak dostosować swoje zachowanie?
 • Trudny Klient- taktyki radzenie sobie z nimi
 • Jak powstrzymać negatywne emocje?
 • Trudne sytuacje  z Klientem – jak nie dopuszczać do ich powstawania?
 • Techniki aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja, pytania
 • Techniki reagowania w trudnych sytuacjach: model odmowy, reagowanie na krytykę, model rozmowy z rozemocjonowanym Klientem

 

Poznasz czynniki wpływające na satysfakcje z Obsługi Klienta:

 • Personalizacja oferty
 • Przyjazne/entuzjastyczne nastawienie
 • Szybkie rozwiązanie sprawy podczas jednego telefonu
 • Jasność/zwięzłość przekazu

 

Obsługa klienta – szkolenie:

Realizowane przez naszych specjalistów szkolenie odbędzie się w wyznaczonym wcześniej miejscu i będzie zawsze zgodne z harmonogramem. Dzięki temu każdy może z łatwością dostosować do spotkania z naszymi trenerami.

 

Cały proces rozpoczyna blok wstępny, w którym nastąpi przedstawienie trenera, integracja uczestników oraz prezentacja programu. W drugim etapie przejdziemy płynnie do poszerzania wiedzy na temat klientów, a w kolejnym poznamy sposób efektywnej i wydajnej bezpośredniej obsługi klienta.

 

W kolejnych blokach zajmiemy się oczywiście zagadnieniem efektywnej komunikacji, po czym rozłożymy całą potencjalną rozmowę z klientem na części pierwsze. Przebrniemy wspólnie przez odpowiedni sposób powitania oraz ustalenie celu rozmowy, po czym precyzyjnie rozpoznamy typy osobowościowe klientów, techniki aktywnego słuchania czy pytania, które będą stanowiły wartościowy element danej rozmowy.

 

Poruszymy również aspekt kontrolowania rozmowy, wykorzystując w tym celu język korzyści, a także przybliżymy sposób odpowiedzi na trudne sytuacje związane np. z zastrzeżeniami względem naszych usług czy towaru. Finalna część harmonogramu obejmuje podsumowanie i zakończenie rozmowy.

 

 

Doświadczony trener poprowadzi szkolenie z obsługi klienta:


Ewelina Zdzieszyńska– certyfikowany trener biznesu, pedagog

Specjalizuje się w projektach związanych z doskonaleniem i poprawą jakości obsługi klienta, tworzeniem i wdrażaniem standardów obsługi Klienta.

 

Doświadczenie:

✓ 19 lat doświadczenia trenerskiego
✓ Doświadczenie – praca w dużych korporacjach, w różnych branżach ( Ubezpieczenia, Bankowość, Usługi medyczne)
✓ 450 zrealizowanych projektów szkoleniowych (Usługi, usługi bankowe, przemysł, administracja publiczna)
✓ 250 przeprowadzonych szkoleń dla różnych firm z zakresu ( obsługi klienta, telefonicznej obsługi klienta, obsługi trudnego klienta, obsługi reklamacji)
✓ 4 000 h-przeprowadzonych szkoleń z obsługi klienta,

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Trener w firmie Grupy PZU
 • Trener w firmie Medicover
 • Menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank
 • od 12 lat prowadzi firmę szkoleniową „W Stronę Rozwoju”

 

Kluczowi klienci: W swoim portfolio posiada projekty doradcze i szkoleniowe dla kilkuset firm z branży finansowej, motoryzacyjnej, handlowej, farmaceutycznej, informatycznej, przemysłowej m.in.: Alior Bank, Mercedes-Benz, American Express, BANK PKO BP, Benefit Systems, Ceneo.Pl, Citibank, Coca Cola, Danone, Deutsche Bank, Electrolux, ENEA, Energa Operator, Fiat Auto, ZUS, GUS, NFZ, IKEA, ING, Kia Motors, MAN, Meble BRW, Orange, PGE, PGNiG, PZU, SAP i wielu innych.

 

Jako trener i menedżer Działu Szkoleń w Sygma Bank  opracowała i wdrożyła projekty:

 • Model kompetencji, rozwój zawodowy i szkolenia w Departamencie Obsługi Klienta
 • Zbudowanie modelu kompetencji dla stanowisk w ramach Departamentu Obsługi Klienta
 • Zaprojektowanie szkoleń dla poszczególnych stanowisk rozwijających kompetencje rozpisane w modelu i zapewniających progres

Realizowała projekty szkoleniowe z tematów obsługa Klienta, min. dla następujących Klientów:

 • Lotos Asfalt- „Trudne sytuacje podczas obsługi Klienta”- (3 szkolenia)
 • ING Lease Polska – „Profesjonalna Obsługa Klienta” – Referencje
 • Medicover- „Obsługa Klienta„, „Asertywności w obsłudze Klienta” (20 dni szkoleniowych)
 • Wesolandia- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z obsługi Klienta
 • Sygma Bank – Projekt poprawy jakości obsługi Klienta. W ramach projektu zostały podjęte następujące działania: Przeprowadzenie audytu mającego na celu zdiagnozowanie poziomu obsługi Klienta, Obserwacja pracy i odsłuch rozmów konsultantów Call Center, Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego mającego na celu poprawę standardów obsługi.
 • E-Commerce Services Sp. z o.o. | empik.com | smyk.com|-  „Zaangażowana telefoniczna Obsługa Klienta”- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia dla  CallCenter
 • Orange Polska „Budowanie relacji z Klientem” – przeprowadzenie 20 szkoleń
 • Impel Business Solutions – „Trudny klient” – Referencje
 • Riwal Poland – „Profesjonalna obsługa klienta” – Referencje
 • The Swatch Group – „Profesjonalna obsluga klienta w serwisie” – Referencje
 • Steinbacher Izoterm – „Profesjonalna obsługa klienta” – Referencje

 

 

Program szkolenia obsługa klienta:


Blok wstępny – obsługa klienta

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

Wiedza o Klientach

 • Kim jest Klient?
 • Oczekiwania Klientów wobec obsługi

Bezpośrednia obsługa Klienta

 • Umiejętności wspomagające prowadzenie rozmowy z Klientem
 • Obsługa Klienta a współpraca z Klientem
 • Struktura rozmowy z Klientem

Efektywna komunikacja

 • Kiedy komunikacja jest efektywna?
 • Narzędzia efektywnej komunikacji

Powitanie – obsługa klienta 

 • Budowanie pierwszego wrażenia (rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kreowaniu pierwszego wrażenia)
 • Etapy powitania

Ustalenie celu rozmowy i szczegółów pozwalających na przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązania

 • Dlaczego istotne jest ustalenie celu rozmowy?
 • Pytania jako narzędzie pozwalające ustalić cel rozmowy oraz poznać potrzeby i oczekiwania Klienta (klasyfikacja pytań, zasady związane z zadawaniem pytań)
 • Techniki aktywnego słuchania (parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie)

Typologia Klientów i dostrajanie się do poszczególnych typów

 • Typologia Klientów
 • Jak prowadzić efektywne rozmowy z poszczególnymi typami? (dostrojenie się na poziomie werbalnym i niewerbalnym)

Kontrolowanie rozmowy oraz przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań

 • Narzędzia pozwalające utrzymać kontrolę nad rozmową
 • Zasady budowania jasnych i prostych wypowiedzi
 • Pozytywny język
 • Język korzyści
 • Nawiązywanie do wypowiedzi Klienta (technika logicznej perswazji)

Odpowiadanie na zastrzeżenia Klientów

 • Kategorie zastrzeżeń
 • Metody uchylania zastrzeżeń

Asertywność podczas rozmowy telefonicznej – obsługa klienta

 • Zachowanie asertywne
 • Asertywna odmowa
 • Reagowanie na atak i krytykę

Podsumowanie i zakończenie rozmowy – obsługa klienta

 • Podsumowanie – standard podsumowania
 • Zakończenie rozmowy – standard zakończenia

Wersja szkolenia otwartego

24-25 czerwiec 2024 Warszawa

09.00 - 16.00

Szkolenie stacjonarne

1290 zł netto

 

Oferty specjalne – dla szkolenia obsługa klienta:

Rabaty za zgłoszenie kliku osób:

Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
Dla grupy  6 osób (Szkolenie obsługa klienta – Indywidualna wycena)

 

 

 

W naszej ofercie  posiadamy również:

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Wzrost jakości obsługi Klientów
 • Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji z Klientem
 •  Zmniejszenie liczby reklamacji
 • Mniejsza ilość trudnych sytuacji podczas obsługi Klientów
 • Skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach
 • Wzmocnienie postawy proklienckiej

Obsługa Klienta Szkolenie. Szkolenie Profesjonalna Obsługa Klienta. Bezpośrednia Obsługa Klienta Szkolenie. Przygotowanie pracowników do Obsługi Klienta,  Komunikacji, Kurs Obsługi Klienta Szkolenie
  Co obejmuje cena szkolenia z obsługi klienta- szkolenia stacjonarne w Warszawie:

  • 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
  • imienny certyfikat uczestnictwa
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch i przerwy kawowe
  • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu
   * W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia „obsługa klienta” nie dolicza się vat

   

  Napisz do nas w sprawie szkolenia „obsługa klienta” korzystając z formularza kontaktowego.


   

  Szkolenie – profesjonalna obsługa klienta w kilku krokach

  Profesjonalna i efektywna obsługa klienta jest w stanie w pozytywny sposób rozwikłać nawet najtrudniejsze sprawy, które wymagają szczególnie dużego zaangażowania. Ważne jest jednak zachowanie pozytywnego stosunku z rozmówcą – nawet mimo szczególnie niemiłej atmosfery.

  • Przyjazna atmosfera – obsługa klienta face to face oraz przez e-mail czy telefon powinna zachować pozytywny stosunek mimo utrudnionej rozmowy lub nieprzyjemności wynikających z wymiany opinii, stanowisk. Próba przeforsowania swojego zdania, stojącego w zupełnej sprzeczności z oczekiwaniami klienta, rzadko kończy się dobrze. Z tego względu warto, aby zastrzeżenia oraz reklamacje przyjmowały wyłącznie osoby, dla których przygotujemy spersonalizowany program szkolenia.

  Trzeba znać zasady działania firmy – obsługa trudnego klienta powinna doskonale znać sposób działania marki, w której pracuje. Niestety, nie wszyscy pracownicy obsługi klienta wiedzą, jak rozpatrywane są standardowe reklamacje i w jaki sposób przyjąć skargę na dany dział, np. (BOK).

  • W sytuacjach trudnych warto ustąpić – niektóre sytuacje, mimo z pozoru braku możliwości ich rozwiązania, da się rozwikłać. Często wymaga to od pracownika dużego zaangażowania w sprawę i chęci niesienia pomocy.

  Tak naprawdę jednak wymagań względem pracownika obsługi klienta jest znacznie więcej i nie sposób wymienić wszystkich.

   

  Kto się nadaje do profesjonalnej obsługi klienta?

  Warto, aby w każdej firmie obsługą klienta zajmowały się  wyłącznie wyselekcjonowane osoby, dla których rozmowa z klientem nie stanowi powodu do stresu. Odpowiedniego podejścia da się nauczyć – wystarczy zdecydować się na szkolenie przeprowadzone przez najlepszych trenerów, którzy doskonale znają obawy i trudności rodzące się podczas długich i niełatwych rozmów w ciężkich sytuacjach. Wysoka jakość obsługi klienta oraz sposoby radzenia sobie ze stresem to główny element każdego tematu szkolenia, który poruszymy podczas naszych spotkań.

  Warto wiedzieć, że oczekiwania klientów rosną z roku na rok, głównie ze względu na stale rosnącą konkurencję. Coraz częściej jesteśmy świadkami sytuacji, w której klient niezadowolony z rozmowy z obsługą klienta decyduje się na skorzystanie z usług innej firmy. Oznacza to, że dla współczesnego biznesu dobrze obsłużony trudny klient nie zepsuje reputacji naszej firmy i jest tak samo istotny jak ten, z którym rozmowa jest samą przyjemnością.

   

  Zaawansowane szkolenia – dział obsługi klienta

  Szkolenie obsługi klienta niesie wiele zalet dla każdej firmy i jej pracowników. Istotne jest jednak, aby szkolenie było przeprowadzone w sposób zgodny z oczekiwaniami wszystkich uczestników. W naszej firmie prowadzimy diagnozę potrzeb i oczekiwań na poziomie każdego uczestnika Dbamy, aby nasze materiały szkoleniowe ułatwiły rozmowę z trudnym klientem i mogły pokazać wpływ poszczególnych zdań i samych słów na reakcję klienta.

   

  Szkolenie obsługa klienta – z myślą o kim zostało stworzone?

  Szkolenie przygotowaliśmy z myślą osobach chcących podnieś swoje kompetencje z tego zakresu na wyższy poziom. Trener, który przeprowadził ponad 150 szkoleń z obsługi klienta  podzieli się swoim bogatym doświadczeniem.

   

  Metody szkoleniowe – obsługa klienta- szkolenie

  • Publiczne prezentacje
  • Nagrania video i audio
  • Mini wykłady
  • Symulacje
  • Scenki
  • Dyskusje grupowe
  • Studium przypadku

   

  Szkolenia zamknięte – online – szkolenie z obsługi klienta

  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego, innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju lub  szkolenia online. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

   

  Wzrost generowanych dochodów – mimo iż szkolenie z obsługi klienta nie przynosi zysków bezpośrednio, to przyczynia się do ich podwyższenia w sposób niebezpośredni. Jak to możliwe? Klienci, zadając pytanie jeszcze przed dokonaniem zakupu towaru czy usługi, znacznie chętniej podejmą współpracę z firmą, która wywrze na nich pozytywne wrażenie w kwestii pomocy czy wspólnej relacji. Napięta rozmowa przebiegająca w niemiłej atmosferze bardzo często przynosi odwrotny skutek – klienci poszukują wówczas innych miejsc o takim samym lub podobnym profilu działalności.

  Ważne jest, aby w profesjonalnej obsłudze klienta pracowali wyłącznie wyselekcjonowani pracownicy, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro klienta. Istotna jest współpraca, jakkolwiek trudna by się nie wydawała.

   

  Obsługa klienta – szkolenie dla firm:

  Dla osób obsługujących klientów liczy się przede wszystkim łatwość prowadzenia rozmowy czy jej zakres, dla właścicieli firm jest jednak nieco inaczej. W przypadku przedsiębiorcy najważniejsze jest, aby pracownicy doskonale znali zakres swoich obowiązków oraz wypełniali je z pełnym zaangażowaniem. Dbamy o to, aby firma mogła:

  • zwiększać liczbę zadowolonych klientów,
  • zmniejszać liczbę reklamacji, skarg i zażaleń,
  • ograniczać trudne sytuacje związane z obsługą klienta,
  •  i wiele innych.

  Szkolenia zamknięte – online – szkolenie z obsługi klienta

  Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego, innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju lub  szkolenia online. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.


   Rodzaj oferty:

   Szkolenia w siedzibie klienta

   Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

   E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
   Ewelina Zdzieszyńska
   Tel.: 500 029 886

   Dane Firmy:
   Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
   Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
   NIP: 8361730959
   REGON: 142899358

   realizacja: dwarazy.com