Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży , szkolenia
Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

                 

 

              Skuteczne sposoby na realizacje celów

                             sprzedażowych
 

 

 

           Jak pokazują wyniki badań, o skutecznej i efektywnej sprzedaży w głównej mierze decydują kompetencje sprzedawcy, takie jak: wiedza produktowa, planowanie i organizowanie, umiejętności sprzedażowe, negocjowanie, orientacja na Klienta, rozwiązywanie problemów, orientacja na wyniki, współpraca. Z wypowiedzi samych sprzedawców wynika, że na ich sukces mają wpływ takie elementy, jak: chęć sprzedawania, gotowość do ciężkiej pracy, silna potrzeba osiągnięć, optymizm, wiedza zawodowa, właściwe wykorzystanie czasu, umiejętność zadawania pytań i wysłuchania odpowiedzi, gotowość do pomocy Klientowi.

 

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu rozwijającym kluczowe kompetencje decydujące o sukcesie.  

             

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragną rozwijać umiejętności z zakresu efektywnej sprzedaży produktów i usług przy jednoczesnym utrzymaniu satysfakcji Klienta.

 

Cele szkolenia:

► Dostarczenie wiedzy na temat technik sprzedaży, motywów zakupowych Klientów, badania potrzeb i oczekiwań, typów Klientów oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami

► Pogłębienie rozumienia procesów psychologicznych wpływających na decyzje zakupowe konsumentów

► Doskonalenie umiejętności pozyskiwania Klientów 

► Ćwiczenie technik zwiększających efektywność sprzedaży

 

Niezbędne narzędzia do realizacji celów sprzedażowych, które poznasz:

► Struktura rozmowy sprzedażowej:

     Dowiesz się, czego nie może zabraknąć w rozmowie, która podnosi sprzedaż

► Model diagnozowania potrzeb Klienta:

     Będziesz lepiej odczytywał prawdziwe pragnienia Klienta

► Techniki skutecznej argumentacji:

     Dowiesz się, jakie argumenty najsilniej trafiają do Klienta

► Model prezentacji opartej na potrzebach:

     Wzbudzisz pożądanie posiadania sprzedawanego produktu wśród Klientów

► Techniki otwarcia:

     Zaciekawisz swą ofertą większe grono potencjalnych Klientów

► Techniki zamknięcia sprzedaży:

     Zwiększysz ilość finalizowanych transakcji

► Techniki pokonywania obiekcji:

     Przedstawisz właściwe argumenty niezdecydowanym

 

Korzyści dla firmy:

► Wzrost sprzedaży

► Wzrost satysfakcji Klientów z obsługi

► Długofalowe relacje z Klientami

► Wzrost kompetencji sprzedażowych handlowców

► Łatwiejsze dostrzeganie potrzeb klientów – szybsze dostosowanie oferty do rynku

► Upowszechnienie najlepszych praktyk handlowych w całej organizacji

 

Korzyści dla uczestnika:

► Wzrost umiejętności sprzedażowych

► Wzrost umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb Klienta

►  Nabycie umiejętności skutecznej sprzedaży produktów i usług

► Większa liczba Klientów

 

 

Dlaczego właśnie to szkolenie?

80% czasu szkolenia to praktyczne ćwiczenia- to poprzez praktyczne ćwiczenia pracownicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje

► Małe grupy 5 - 8 osób - tylko w małych grupach trener ma możliwość wychwycenia i skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, dzięki czemu skuteczność szkolenia znacznie wzrasta

► Doświadczony trener - tylko trener, który uczestniczył w audytach pracy sprzedawców zna realia w świecie sprzedaży, lepiej rozumie sprzedawców i posiada łatwość przekazu kluczowych informacji  w realizacji celów sprzedażowych
 

 

 

Doświadczony trener: 

Ewelina Zdzieszyńska – certyfikowany trener biznesu, pedagog

 
Specjalizuje się w projektach dedykowanych pracownikom działów sprzedaży. Pracowała na stanowisku trenera w firmie Centrum Informatyki Grupy PZU SA, gdzie odpowiedzialna była za prowadzenie projektów mających na celu telefoniczną sprzedaż produktów Grupy, szkolenia, coaching pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż. Pracując w firmie Medicover na stanowisku trenera, odpowiedzialna była zaprzygotowanie pracowników do sprzedaży ubezpieczeń medycznych. Jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank, odpowiedzialna była za przygotowanie pracowników do sprzedaży produktów oferowanych przez Bank.
Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności sprzedażowe, m.in. dla następujących Klientów:
 • Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o – „Efektywny proces sprzedaży” — projekt mający na celu zaprojektowanie szkolenia skierowanego do Market Developerów i przeszkolenie trenerów wewnętrznych, aby mogli samodzielnie prowadzić przygotowane szkolenie
 • KIA Motor Polska – „Profesional Kia Sales Consultant & Effective Selling”, „Dziesięć kroków skutecznej sprzedaży” – szkolenia dla pracowników salonów samochodowych
 • Salony Krzysztof – „Techniki sprzedaży” – zaprojektowanie procesu sprzedaży produktów skierowanych do salonów fryzjerskich oraz przeprowadzenie szkolenia dla handlowców
 • Continuum Care – „Techniki sprzedaży” – zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy z zakresu umiejętności sprzedaży oferowanych usług
 • Kliniki Okulistyczne Lexum – „Efektywna sprzedaż”- zaprojektowanie  i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zajmujących się pozyskiwanie lekarzy do współpracy 
 • Meble BRW – „Techniki zamknięcia sprzedaży” – zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników salonów meblowych
 • SKOK Kozienice - Sprzedaż produktów finansowych w Oddziale SKOK Kozienice i efektywne pozyskiwanie Klientów przez telefon”
 • Kliniki Okulistyczne Lexum - „Techniki sprzedaży przez telefon”- zaprojektowanie i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników recepcji, pracowników call center 
 • GEC Consulting - Prelekcja dotycząca innowacyjnych technik sprzedaży, negocjacji i prezentacji na V-tym Konwencie Stolarki      (ponad 100 uczestników- właściciele firm, prezesi, handlowcy)

 

 

 

Program szkolenia: 

Blok wstępny
 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

Sprzedaż jako proces (etapy procesu sprzedaży)

 • Prezentacja etapów procesu sprzedaży
 • Dyskusja w obszarze kompetencji potrzebnych na każdym etapie
 • Autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju na każdym z etapów (kwestionariusz)

Jak to się dzieje, że Klienci kupują? - czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu

 • Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu (motywacja do zakupu, potrzeby ekonomiczne, świadomość potrzeb)
 • Potrzeby Klienta - klasyfikacja i metody identyfikowania potrzeb Klienta
 • Wykorzystanie wiedzy o motywach zakupowych i potrzebach Klienta w trakcie rozmowy sprzedażowej

Etapy procesu myślowego potencjalnego Klienta

 • Uwaga
 • Zainteresowanie
 • Pragnienie
 • Przeświadczenie
 • Zakup

Przygotowanie do rozmowy sprzedażowej

 • Wiedza o Kliencie
 • Wiedza o usługach
 • Wiedza o konkurencji
 •  Przygotowanie strategii działania

Rozpoczęcie rozmowy - jak stworzyć pozytywny klimat sprzyjający sprzedaży?

 • Postawa sprzedawcy podczas otwarcia
 • Pierwsze wrażenie
 • Techniki i cele otwarcia (np. otwarcie za pomocą stwierdzenia, poprzez zaciekawienie, prezentację korzyści itd.)

Jak wzbudzić zainteresowanie Klienta usługą?

 • Model akuszerii (truizmy, pytania, parafraza)

Prezentacja oferty handlowej

 • Cele i etapy prezentacji 
 • Kompozycja prezentacyjna (przekonująca komunikacja, uczestnictwo Klienta w prezentacji, uzasadnienia)
 • Typy prezentacji: prezentacja według scenariusza, prezentacja ukierunkowana na potrzeby, prezentacja ukierunkowana na problemy)
 • Techniki wspomagające prezentację: technika logicznej perswazji, język korzyści
 • Dostosowanie prezentacji do sytuacji i typu Klienta  

Zamykanie sprzedaży

 • Odczytywanie sygnałów zakupu
 • Co jest potrzebne, aby zamknąć sprzedaż?
 • Techniki zamknięcia (alternatywne, hipotetyczne, metodą zestawienia korzyści, metodą ostatniej szansy itd.)

Zastrzeżenia Klienta i odpowiedź na nie

 • Kategorie zastrzeżeń (zastrzeżenia ukryte, wybieg, brak potrzeby, finansowe, co do produktu) 
 • Metody uchylania zastrzeżeń
 • Zastrzeżenia uchylone i co dalej? - plan dalszego działania
Ewaluacja
 • Podsumowanie – ćwiczenie podsumowujące
 • Ankiety ewaluacyjne i zapowiedź follow up 

 


 

 


 


Szkolenia otwarte - Informacje organizacyjne:    


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu technik sprzedaży w Warszawie:

 

Warszawa      29-30 wrzesień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne

Warszawa      15-16 grudzień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne

  
 !UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Koszty inwestycji:
Cena kursu: 1490zł  *dostępne rabaty nawet do 35%
Cena Promocyjna:  1290zł + Vat
 
Cena Obejmuje:
• 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 6 miesiąca po szkoleniu


Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś 

 

                                                           
 

Wybierz termin szkolenia:Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).
 
 

 
Oferty specjalne:
  
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu

Informacje organizacyjne - szkolenia zamknięte:  


 

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU

Adres e-mail: 

 

    Techniki sprzedaży Szkolenie

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Metody szkoleniowe
 • Mini wykład,
 • Dyskusja moderowana,
 • Burza mózgów,
 • Ćwiczenia (indywidualne, pary, grupy) scenki sytuacyjne,
 • Odgrywanie ról,
 • Interaktywna prezentacja,
 • Instruktaż,
 • Dzielenie się doświadczeniem,
 • Rundka,
 • Refleksja grupowa,
 • Feedback,
 • Studium przypadków.

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Potrafi budować własny wizerunek profesjonalnego sprzedawcy,
 • Nabędzie umiejętność wykorzystania kluczowych metod efektywnej rozmowy sprzedażowej
 • Zna i potrafi – dla lepszego wykorzystania swojego potencjału- wdrożyć do pracy zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności,
 • Potrafi budować własny wizerunek profesjonalnego sprzedawcy,
 • Nabędzie umiejętność wykorzystania kluczowych metod efektywnej rozmowy sprzedażowej
 • Będzie wiedział, jak przeprowadzić negocjacje handlowe
 • Zna i potrafi – dla lepszego wykorzystania swojego potencjału- wdrożyć do pracy zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności.

Szkolenie z Technik sprzedaży, Techniki sprzedaży Szkolenie, Szkolenia z technik sprzedażyWarszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych