Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży , szkolenia
Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

 

 

                 

 

Skuteczne sposoby na realizacje celów

 

sprzedażowych
 

 

 

 


Wieloletnie doświadczenie i wnikliwe obserwacje najlepszych sprzedawców, pozwalają nam na stwierdzenie, że tak naprawdę przedmiotem każdej transakcji handlowej nie są produkty firmy, lecz zaufanie, satysfakcja i zadowolenie klienta. Dzisiaj sukces sprzedaży produktów wymaga większego zaangażowania ze strony sprzedawcy i pracowników obsługi klienta.

 

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do osób, którym zależy na doskonaleniu umiejętności sprzedażowych, budowaniu trwałych relacji z istniejącymi klientami, którzy stają się ambasadorami Firmy oraz zdobywaniu nowych partnerów biznesowych.

 

Cele szkolenia dzień I:

 ► Rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych
 ► Poznanie mechanizmów podejmowania decyzji zakupowych
 ► Zdobycie praktycznej wiedzy, jak sprzedawać lepiej i więcej
 ► Nabycie umiejętności, jak zbierać informacje by maksymalizować efektywność sprzedaży bezpośredniej
 ► Nabycie umiejętności uwolnienia się od myśli i postaw, które odbierają sprzedaż
 ► Trening umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy z klientem


Cele szkolenia dzień II:
 ► Zdobycie wiedzy na temat technik sprzedaży
 ► Odkrycie prawdziwych potrzeb klienta
 ► Stworzenie i rozwijanie skutecznej argumentacji sprzedażowej
 ► Poznanie technik posługiwania się językiem korzyści indywidualnych
 ► Rozwijanie umiejętności właściwej reakcji na wątpliwości i pojawiające się obiekcje klienta
 ► Poznanie pozytywnych metod zakończenia spotkania z klientem
 ► Znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak prowadzić rozmowy z trudnym klientem?
 ► Zdobycie praktycznej wiedzy na temat techniki negocjacji – jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje handlowe

 

 

Niezbędne narzędzia do realizacji celów sprzedażowych, które poznasz:

► Struktura rozmowy sprzedażowej:

     Dowiesz się, czego nie może zabraknąć w rozmowie, która podnosi sprzedaż

► Model diagnozowania potrzeb Klienta:

     Będziesz lepiej odczytywał prawdziwe pragnienia Klienta

► Techniki skutecznej argumentacji:

     Dowiesz się, jakie argumenty najsilniej trafiają do Klienta

► Model prezentacji opartej na potrzebach:

     Wzbudzisz pożądanie posiadania sprzedawanego produktu wśród Klientów

► Techniki otwarcia:

     Zaciekawisz swą ofertą większe grono potencjalnych Klientów

► Techniki zamknięcia sprzedaży:

     Zwiększysz ilość finalizowanych transakcji

► Techniki pokonywania obiekcji:

     Przedstawisz właściwe argumenty niezdecydowanym

 

Korzyści dla firmy:

► Wzrost sprzedaży

► Wzrost satysfakcji Klientów z obsługi

► Długofalowe relacje z Klientami

► Wzrost kompetencji sprzedażowych handlowców

► Łatwiejsze dostrzeganie potrzeb klientów – szybsze dostosowanie oferty do rynku

► Upowszechnienie najlepszych praktyk handlowych w całej organizacji

 

Korzyści dla uczestnika szkolenia dzień I:

 Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
 ► Potrafi budować własny wizerunek profesjonalnego sprzedawcy,
 ► Nabędzie umiejętność wykorzystania kluczowych metod efektywnej rozmowy sprzedażowej
 ► Zna i potrafi – dla lepszego wykorzystania swojego potencjału- wdrożyć do pracy zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności.

Korzyści dla uczestnika szkolenia dzień II:

 ► Potrafi budować własny wizerunek profesjonalnego sprzedawcy,
 ► Nabędzie umiejętność wykorzystania kluczowych metod efektywnej rozmowy sprzedażowej
 ► Będzie wiedział, jak przeprowadzić negocjacje handlowe
 ► Zna i potrafi – dla lepszego wykorzystania swojego potencjału- wdrożyć do pracy zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności.

 

 

Dlaczego właśnie to szkolenie?

 

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE STANOWIĄ 80% ZAJĘĆ, szkolenie prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu.Działamy zgodnie z sentencja Konfucjusza:

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

 

► Małe grupy 5 - 8 osób - tylko w małych grupach trener ma możliwość wychwycenia i skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, dzięki czemu skuteczność szkolenia znacznie wzrasta

► Doświadczony trener
 

FILOZOFIA PRACY:
1.    Nie oceniamy poziomu umiejętności- szukamy potencjału do rozwijania
2.    Budujemy na dotychczasowym doświadczeniu – dokładamy nowe sposoby działania do tych już wypracowanych
3.    Pracujemy na autentycznych przykładach z życia zawodowego Uczestnika szkolenia

 

 

 

 Doświadczony trener: 

Magdalena Sapińska
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując ponad 17 lat w sektorze bankowym w PKO BP SA i Raiffeisen Bank Polska SA. Specjalizuje się w szkoleniach sprzedażowych, komunikacyjnych oraz menadżerskich, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleniami z budowania zespołu, treningami motywacyjnymi.

 

Ukończone kursy:

 • 2013r. – Izba Przemysłowo-Handlowa  “Wykorzystanie internetu dla zwiększenia sprzedaży
 • 2010r. - Sandler Training, HOUSE OF SKILLS, Warszawa, szkolenie “Innowacyjne Techniki Sprzedaży
 • 2007r. – Sandler Training, HOUSE OF SKILLS, Warszawa, szkolenie TRAIN THE TRAINER – przygotowujące do samodzielnego prowadzenia szkoleń „Techniki Sprzedaży
 • 2005r.- Laboratorium Psychoedukacji Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. Warszawa, szkolenie dotyczące   "Prowadzenia Warsztatów Rozwijających Umiejętności Handlowe"
 • 2002r. – DOOR TRAINING Poland, szkolenie TRAIN THE TRAINER – przygotowujące do samodzielnego prowadzenia szkoleń „Techniki Sprzedaży

Zrealizowane projekty szkoleniowe związane ze sprzedażą:

 • PKO BP - Techniki sprzedaży z elementami skutecznej rozmowy telefonicznej - 280h
 • PKO BP - Coaching, Profesjonalna sprzedaż i negocjacje z klientem zamożnym - 180h
 • PKO BP - Właściwa organizacja sprzedaży  - 120h
 • PKO BP - Skuteczne operacyjne zarządzanie zespołem i pracownikami sprzedaży - 180h
 • PKO BP - Kształtowanie dobrych relacji z klientem -90h
 • PKO BP - Lojalność klientów -90h
 • Raiffeisen Bank Polska S.A. - Mistrzowska sprzedaż- Mapa sprzedaży - 650h
 • Raiffeisen Bank Polska S.A. - Planowanie finansowe – skuteczne metody sprzedaży  -120h
 • Mercedes-Benz Trucks - Profesjonalna rozmowa telefoniczna, umiejętności sprzedażowe -16h
 • Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz  - Zostań mistrzem sprzedaży przez telefon - 8h
 • Wiór-Płyt -Techniki sprzedaży, skuteczne sposoby na realizację celów sprzedażowych - Referencje -16h
 • Zostań Mistrzem sprzedaży produktów bankowych-  (pracownicy placówek bankowych Getin Bank, Alior Bank) -16h
 • Formed Plus - Profesjonalna sprzedaż i obsługa klientów Firmy Formed Plus
   

 


Realizowaliśmy projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności sprzedażowe, m.in. dla następujących Klientów:
 • Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o – „Efektywny proces sprzedaży” — projekt mający na celu zaprojektowanie szkolenia skierowanego do Market Developerów i przeszkolenie trenerów wewnętrznych, aby mogli samodzielnie prowadzić przygotowane szkolenie- Referencje
 • KIA Motor Polska – „Profesional Kia Sales Consultant & Effective Selling”, „Dziesięć kroków skutecznej sprzedaży” – szkolenia dla pracowników salonów samochodowych
 • Salony Krzysztof – „Techniki sprzedaży” – zaprojektowanie procesu sprzedaży produktów skierowanych do salonów fryzjerskich oraz przeprowadzenie szkolenia dla handlowców
 • Continuum Care – „Techniki sprzedaży” – zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy z zakresu umiejętności sprzedaży oferowanych usług
 • Kliniki Okulistyczne Lexum – „Efektywna sprzedaż”- zaprojektowanie  i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zajmujących się pozyskiwanie lekarzy do współpracy 
 • Meble BRW – „Techniki zamknięcia sprzedaży” – zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników salonów meblowych
 • SKOK Kozienice - Sprzedaż produktów finansowych w Oddziale SKOK Kozienice i efektywne pozyskiwanie Klientów przez telefon”
 • Kliniki Okulistyczne Lexum - „Techniki sprzedaży przez telefon”- zaprojektowanie i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników recepcji, pracowników call center 
 • GEC Consulting - Prelekcja dotycząca innowacyjnych technik sprzedaży, negocjacji i prezentacji na V-tym Konwencie Stolarki      (ponad 100 uczestników- właściciele firm, prezesi, handlowcy)

 

 

 

Program szkolenia (16h):

Dzień I (Wprowadzenie do sprzedaży)- 8h

Rozpoczęcie szkolenia:
 • Powitanie uczestników
 • Przedstawienie się trenera
 • Przedstawienie celów, korzyści i programu szkolenia
 • Ustalenie zasad pracy – budowanie kontraktu szkoleniowego

Osobisty Strategiczny Plan Działania:

 • Analiza przedsiębiorstwa
 • Analiza rynku
 • Model COSPD (cele, oczekiwania, strategia, plany, działanie)
 • Ustalanie właściwych celów sprzedażowych
 • Zarządzanie informacjami sprzedażowymi

Najczęstsze błędy w sprzedaży bezpośredniej:

 • Lęk i niewiedza
 • Złe oszacowanie ryzyka związanego z zakupem
 • Rutyna sprzedażowa

Rozmowa sprzedażowa duet czy trio? Dlaczego ludzie kupują?

 • Klient jako kapitał
 • Dzisiejszy Klient jest bardziej profesjonalny
 • Dzisiejsza konkurencja jest trudniejsza do pokonania
 • Co wiem o dzisiejszym kliencie? Dlaczego klienci odchodzą do konkurencji? Model Góry Lodowej
 • Czynniki decydujące o sukcesie w sprzedaży (psychologiczna gra sprzedaży)
 • Korzystaj z tego, co już umiesz
 • Słuchanie kluczem do sukcesu w sprzedaży – (cztery elementy dobrego słuchania)
 • Przyjaciel, doradca, koordynator klienta- budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Pierwsze wrażenie, omówienie efektu aureoli, przedstawienie reguły sympatii Cialdiniego
 • Zaufanie klienta, jak je zdobyć i utrzymać?
 • Powody, dla których klient kupuje albo rezygnuje
 • Koncentruj się na dwudziestu procentach – reguła Pareto
 • Prospekting- sztuka pozyskiwania nowych klientów
 • Poznanie mechanizmów wykorzystania cross i upsellingu do zwiększenia sprzedaży produktów firm

Psychologia klienta:

 • Typy klientów – style zachowań klientów (Koło DZS)
 • Potrzeby i motywacje klienta
 • Jak sprzedawca wpływa na decyzję klienta

Techniki skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej:

 • Inicjatywa należy do tego kto słucha
 • Aktywne słuchanie i co dalej?
 • Umiejętność zadawania trafnych pytań
 • Kluczowe pytania, do których należy się przygotować
 • Techniki przetwarzania informacji(wzrokowe, słuchowe, dotykowe)

Podsumowanie szkolenia:

 • Informacje zwrotne
 • Ankiety
 • Certyfikaty

Dzień II (Kontynuacja zajęć z I dnia szkolenia, Uniwersalne techniki sprzedaży i negocjacji handlowych) - 8h

 

Uniwersalny model sprzedaży – etapy rozmowy sprzedażowej

 • Aktywne słuchanie, czyli jak zdobywać kluczowe informacje i okazywać zainteresowanie klientem, jego potrzebami i sytuacją (parafraza, odzwierciedlanie)
 • Jak słuchać empatycznie?
 • Klasyczna ścieżka sprzedaży
 • Struktura badania potrzeb,
 • Umiejętność odkrywania potrzeb i oczekiwań klienta
 • Zasady zadawania właściwych pytań handlowych
 • Pytania diagnozujące potrzeby klienta
 • Pytania diagnozujące obawy, preferencje i możliwości klienta
 • Rola pytań otwartych i zamkniętych (Praca z Lejkiem pytań)
 • Prezentacja najlepszego rozwiązania dla klienta – Struktura Diamentu
 • Rozmowa językiem korzyści indywidualnych, metoda CECHA-ZALETA-KORZYŚĆ
 • Słowa podnoszące wartość produktów Firmy
 • Przekazywanie informacji: język pozytywny
 • Ocena korzyści z zakupu prezentowanych produktów
 • Finalizacja, czyli kiedy i jak zamykać sprzedaż?
 • Sygnały kupna i ponowne zamknięcie sprzedaży
 • Kontakty po sprzedaży
 • Źródła dotarcia do nowych klientów firmy- referencje szansa na kolejną sprzedaż

Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klienta

 • Skąd się biorą trudni klienci?
 • Dlaczego klient ma obiekcje?
 • Czy klient ma rację?
 • Klient wulgarny, agresywny, obrażający, krzyczący – jak sobie z nim radzić?
 • Opis vs. fakty
 • Proces zmiany opinii, czy to takie trudne?
 • Przyczyny i sposoby reagowania na sprzeciw i przeszkody
 • Odparcie zarzutu
 • Kiedy trzeba klientowi powiedzieć „nie”
 • Identyfikacja obaw klienta
 • Sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • Obrona ceny
 • Jak przezwyciężyć opory związane z ceną?
 • Jaka jest różnica między oporami a graniem na zwłokę?
 • Dziesięć zasad obrony ceny
 • Kuć żelazo, póki gorące
 • Ponowne zamknięcie sprzedaży
 • Metody radzenia sobie z obiekcjami klienta, czyli po co aktywnie poszukiwać obiekcji, żeby sfinalizować sprzedaż

Techniki negocjacji – jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje:

 • Moje osobiste przygotowanie (własne cele i korzyści)
 • Cele i korzyści partnera negocjacji
 • Wybór strategii negocjacyjnej
 • Co wiem o partnerze negocjacji
 • Język perswazji
 • Taktyki negocjacyjne
 • Trudny i nieuczciwy partner negocjacji
 • Zmienne zależne w negocjacjach
 • Rozpoznawanie stylów negocjacyjnych
Podsumowanie szkolenia
 • Informacje zwrotne
 • Ankiety
 • Certyfikaty

 

 


 

Szkolenia otwarte - Informacje organizacyjne:    


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu technik sprzedaży w Warszawie:
 

Warszawa      24-25       czerwiec        2019  - Trwają zapisy - 999zł netto

Warszawa      26-27       wrzesień        2019  - Trwają zapisy - 999zł netto

Warszawa      12-13       grudzień         2019  -  Trwają zapisy - 999zł netto

 

 
 !UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
Koszty inwestycji:
Cena kursu: 1490zł  *dostępne rabaty nawet do 50%

Cena Promocyjna:  999zł +Vat 
 
Cena Obejmuje:
2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 6 miesiąca po szkoleniu


Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś 

 

 

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).
 
 

 
Oferty specjalne:
  
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu

Informacje organizacyjne - szkolenia zamknięte:  


 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU

Adres e-mail: 

 

  Techniki sprzedaży Szkolenie

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Techniki sprzedaży Szkolenie | Techniki sprzedaży

 

Metody szkoleniowe
 • Mini wykład,
 • Dyskusja moderowana,
 • Burza mózgów,
 • Ćwiczenia (indywidualne, pary, grupy) scenki sytuacyjne,
 • Odgrywanie ról,
 • Interaktywna prezentacja,
 • Instruktaż,
 • Dzielenie się doświadczeniem,
 • Rundka,
 • Refleksja grupowa,
 • Feedback,
 • Studium przypadków.

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Potrafi budować własny wizerunek profesjonalnego sprzedawcy,
 • Nabędzie umiejętność wykorzystania kluczowych metod efektywnej rozmowy sprzedażowej
 • Zna i potrafi – dla lepszego wykorzystania swojego potencjału- wdrożyć do pracy zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności,
 • Potrafi budować własny wizerunek profesjonalnego sprzedawcy,
 • Nabędzie umiejętność wykorzystania kluczowych metod efektywnej rozmowy sprzedażowej
 • Będzie wiedział, jak przeprowadzić negocjacje handlowe
 • Zna i potrafi – dla lepszego wykorzystania swojego potencjału- wdrożyć do pracy zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności.

Szkolenie z Technik sprzedaży, Techniki sprzedaży Szkolenie, Szkolenia z technik sprzedażyWarszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych