Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Motywowanie pracowników w czasie kryzysu – motywowanie pozafinansowe

Związane ręce szefa – czyli, gdy nie ma budżetu na podwyżki – motywacja pozafinansowa

Motywowanie pozafinansowe – Wprowadzenie

Zdarza się, że w firmie w związku z zawirowaniami gospodarki i innymi czynnikami nie ma środków na podwyżki i nagrody pieniężne dla pracowników za osiągnięte wyniki.  Szef zespołu zastanawia się i martwi o motywacje do pracy swoich podwładnych.  Często przychodzi mu na myśl, że dla podwładnych najlepszym motywatorem jest nagroda pieniężna. Być może często tak jest. Warto jednak pamiętać, że jest to uzależnione od poziomu dochodów pracowników. Na tych, których dochody są niskie stosowanie narzędzi finansowych rzeczywiście działa i jest dla nich ważne. Inaczej przedstawia się to u pracowników, których dochody są na poziomie pozwalającym na zaspokojenie ich potrzeb. Wówczas skuteczniejszymi narzędziami motywacji będą te pozafinansowe.

 

 

Wracając do pustego budżetu i dylematu szefa, jak sprawić, by pracownikowi się chciało.

Rozwiązania kiedy brak budżetu na podwyżki

Gdy mamy do czynienia z ograniczonym budżetem, istnieje kilka istotnych zasad, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Porozmawiaj szczerze z pracownikiem o sytuacji firmy i wyjaśnij, dlaczego nie będzie nagród pieniężnych.
 2. Doceń jego pracę i realizacje celów. Pamiętaj, że uznanie i docenienie wysiłku/zaangażowania ma działanie motywacyjne na pracownika.
 3. Dowiedz się, co motywuje Twoich pracowników. Dobrym momentem na poznanie źródeł motywacji pracowników są rozmowy oceniające, w trakcie których można zadać pracownikowi następujące pytania:
  1. Co jest dla Ciebie ważne w pracy?
  2. Jaki jest Twój cel zawodowy?
  3. Co chciałbyś osiągnąć?
  4. Jakie czynniki wpływają na to, że praca sprawia Panu/Pani przyjemność?
  5. Co Cię motywuje do pracy?
 4. Na podstawie uzyskanej wiedzy dobierz narzędzia motywacji pozafinansowej, dzięki którym będziesz mógł wpłynąć na motywacje pracownika . Pamiętaj, że nie każde narzędzie będzie działało na każdego pracownika. W związku z tym ważne jest, abyś wiedział, co wpływa na motywacje każdego członka Twojego zespołu. Dla jednego pracownika takim motywatorem może być wyzwanie zawodowe, dla innego symboliczna nagroda, np. lunch z szefem.

  Przykładowe narzędzia motywacyjne

   • Uznanie (pochwała)
   • Awans
   • Rozwój, np. szkolenie, ciekawe zadanie
   • Odpowiedzialność – uczynienie pracownika odpowiedzialnym za realizację zadania
   • Sprawiedliwa ocena
   • Doskonalenie zawodowe – udział w szkoleniach, kursach
   • System wyróżnień – dyplomy, nagrody
   • Nadanie pracy znaczenia – określenie ważności zadania, które ma wykonać pracownik, pokazanie, jak jego wykonanie jest ważne dla firmy/szefa całego zakładu
   • Możliwość prowadzenia projektu
   • Wykorzystanie własnego potencjału – angażowanie pracownika w realizację zadań związanych z jego predyspozycjami
   • Nagrody-symbole, np. tylko Pan Kwiatkowski może odbierać faktury, tylko Pan Malinowski może podpisywać….itd.
   • Elastyczne godziny pracy
   • Praca zespołowa
   • Zniżka na produkty oferowane przez firmę
   • Wspomnij swojemu szefowi o zawodowym sukcesie swojego pracownika
   • Powierz pracownikowi zadanie, które sprawia mu przyjemność
   • Po sukcesie swojego zespołu zaproś pracowników na lunch, aby uczcić sukces
 5.  Pamiętaj, że z motywacją jest jak z ogniskiem – gdy zapomnisz o dorzuceniu chrustu, gaśnie. W związku z tym obserwuj pracowników i kiedy widzisz, że pracownik wykonuje zadanie wolniej,  że gorzej spełnia swoje obowiązki, naciśnij guzik „Motywuje”.
 6. Pamiętaj, żeby stosować zamiennie narzędzia motywacyjne, ponieważ pracownicy szybko się do nich przyzwyczajają, np. kiedyś elastyczny czas pracy był nagrodą, ale w związku z tym, że pozwoliłeś korzystać z tej nagrody przez pół roku, stało się to normą i nie ma już mocy motywacyjnej.

 

Ważna rada dla szefów brzmi: W trudnych czasach korzystaj z narzędzi motywacji pozafinansowej, bo warto jest podejmować działania, które uświadomią pracownikom, że szefowi zależy na nich i ich pracy oraz sprawią, że będzie im się „chciało chcieć”. Powodzenia !

Tagi: motywowanie pozafinansowe, motywacja pozafinansowa

W naszej ofercie szkolenie:

Jak motywować pracowników?

Szczegółowe informacje: Szkolenia motywacyjne

Szkolenia w siedzibie klienta

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
Ewelina Zdzieszyńska
Tel.: 500 029 886

Dane Firmy:
Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
NIP: 8361730959
REGON: 142899358

realizacja: dwarazy.com