Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Coaching- Jakie są zalety bycia obiektywnym. Dlaczego ocenianie Klienta może mieć negatywny wpływ na relacje coachingową?

Rola obiektywizmu coacha: Kluczowy element efektywnej relacji coachingowej

Zachowanie przez coacha obiektywizmu podczas sesji z Klientami oraz przyjęcie postawy „bycia obiektywnym” wobec  opowieści, wyborów, postaw, przekonań i decyzji Klientów ma kluczowe znaczenie w relacji coachingowej.

 

Obiektywizm oznacza  na czas sesji  dla coacha odłożenie na bok swoich opinii, doświadczeń, poglądów, przekonań, nastrojów, refleksji, ponieważ mogłyby one mieć negatywny wpływ na przebieg sesji coachingowej, a w szczególności na pracę Klienta i wypracowane przez niego rozwiązania.

 

Coach „przepuszczając” opowieści klienta przez swoje doświadczenia, poglądy, przekonania nie realizuje postawy całkowitego skoncentrowania na Kliencie i jego problemie. Koncentracja na sobie może  mieć wpływ na słuchanie tego, co ma do powiedzenia Klienta pod kątem własnych doświadczeń i koncentrowania uwagi bardziej na własnych doświadczeniach, a nie tych Klienta.

 

Coach wyłącza się, zagłębia w swoich myślach i analizuje problem Klienta przez pryzmat własnych doświadczeń i może zdarzyć się, że nie słucha tego o czym opowiada Klient. Taki stan prowadzi również do koncentrowania uwagi tylko na tych fragmentach opowieści Klienta, faktach, które są zgodne z tokiem myślenia coacha, lub potwierdzają przyjętą hipotezę.

 

Ma to istotny wpływ na przebieg coachingu i jego skuteczność , a także może rzutować na jakość relacji coacha i Klienta. Klienta może mieć poczucie bycia ocenianym i poczucie, że jego wybory, poglądy, przekonania nie są akceptowane przez coacha, co skutkuje zamykaniem się Klienta na kontakt i wyrażanie w sposób pełny i otwarty swoich myśli, emocji.

 

 

Rola pełnego zaangażowania coacha i przyjęcie postawy obiektywizmu w budowaniu  relacji z Klientem

Zachowanie obiektywizmu ma znaczenie dla skuteczność i jakość sesji coachingowej. Kiedy coach jest w pełni zaangażowany w problem Klienta (słucha w skupieniu, koncentruje się na tym, co mówi Klient, dopytuje o szczegóły, podejmuje próbę spojrzenia na sytuacje z perspektywy Klienta) i skupia uwagę na treściach jego przekazu z pełną akceptacją i ciekawością  bez cienia oceny wpływa to na budowanie między nim a Klientem relacji opartej na zaufaniu.

 

Zaufanie jest kluczem do sukcesu w coachingu, ponieważ tylko wtedy Klient może w pełni otwarcie wyrażać swoje myśli, dzielić się odczuciami i mówić o swoich emocjach. Klient mający poczucie akceptacji i doświadczający żywego zainteresowania ze strony coacha tym, czym się dzieli jest skłonny do głębszych refleksji i dzielenia się swoimi doświadczeniami, obawami i  emocjami.

 

Taka postawa daje Klientowi poczucie, że coach go naprawdę rozumie oraz przede wszystkim pozwala na głęboką refleksje związaną z omawianymi doświadczeniami. Nawiązuje się więź oparta na zaufaniu i szacunku. Klient opowiada o sowim życiu, problemie na głębszym poziomie, co przekłada się na skuteczność sesji dla Klienta. Klient ma poczucie, że uwaga coacha jest w pełni na nim skoncentrowana na nim i buduje się u niego świadomość, że coach jest naprawdę zainteresowany jego życiem, problemem, co skłania go do większej otwartość, co z kolei wpływa na jakość wypracowanych przez Klienta rozwiązań.

 

Coach poprzez przyjęcie podstawy obiektywizmu może spojrzeć na problem oczyma Klienta, podjąć próbę spojrzenia na sytuacje z jego perspektywy. Ponadto taka postawa wyzwala w coachu ciekawość i prowokuje do pytań poszerzających perspektywę, a ogranicza pytania sugerujące i zawierające wypowiedzianą bądź ukrytą ocenę postępowania, sąd wartościujący zachowanie Klienta.

 

Coach przyjmując postawę obiektywizmu jest skoncentrowany na tym , co mówi  Klient.  Słuchając Klienta coach spotyka się z nieprecyzyjnym wyrażaniem myśli, omijaniem trudnych tematów, zdawkowym mówieniem o niektórych kwestiach związanych z omawianym tematem. Coach skoncentrowany na tym, co mówi Klient potrafi pomóc mu wyklaryfikować jego myśli i być bardziej konkretnym. Uważność na wypowiedzi Klienta, wypowiadane fakty, niewerbalną stronę wypowiedzi może zyskać tylko dzięki stuprocentowej koncentracji na Kliencie i jego sprawie, a to z kolei jest możliwe tylko wtedy, kiedy wyzbędzie na czas sesji swoich doświadczeń, sądów, wartości.

 

 

Zachowanie obiektywizmu dla skutecznego słuchania i zwiększenia świadomości Klienta

Zachowanie obiektywizmu pozwala to na uruchomienie słuchania na poziomie drugim, gdzie uwaga jest w pełni skupiona na mówcy- jego głosie, słowach, mowie ciała. Dzięki temu coach zyskuje dodatkowe informacje o stanie pobudzenia Klienta, pozytywnym lub negatywnym nastawieniu, o tym, co Klient chce powiedzieć, a czego nie chce powiedzieć.  Ten rodzaj słuchania pozwala coachowi lepiej i pełniej zrozumieć punkt widzenia Klienta.  Dzięki temu może starać się zrozumieć problem z punktu widzenia Klienta.

 

U coacha rodzi się ciekawość wynikając a z opowieści Klienta, co prowokuje go do pytań pozwalających zaspokoić ciekawość.  Coach słuchając i będąc w pełni skoncentrowanych na tym, co mówi Klient zadaje cenne pytania.  Coach zachowując obiektywizm unika „filtrowania informacji”, czyli słyszenia tych informacji, które uznaje za istotne. Taka postawa coacha sprzyja zwiększaniu świadomości Klienta.

 

 

Negatywny wpływ oceniania Klienta na relację coachingową

Ocenianie Klienta niszczy relacje coachingową. Kiedy Klient słyszy od coacha komunikat oceniający zamyka się na kontakt i śmiałe wyrażanie swoich myśli, emocji.  Istnieje ryzyko, że Klient odwróci się od coacha i nie będzie chciał daje pracować. Klient może mieć poczucie nie akceptowania przez coacha tego, co mówi, poczucie braku aprobaty. Sytuacja oceniania niszczy relacje i  zaufanie do coacha, co uniemożliwia dalszą efektywną pracę z Klientem, gdyż ma on poczucie, że każdy jego wybór, odczucie, decyzja jest wartościowana przez coacha. Ocena Klienta i jego postępowania, wyborów może przyczynić się do obniżenie jego poczucia wartości , a także znacząco wpłynąć na motywację związaną z realizacją zamierzonych przez Klienta celów. Kiedy pojawia się ocena pojawia się zawahanie ze strony Klienta związane ze słusznością swoich wyborów, dróg postępowania. Zaburzenie wynikające z oceny może mieć negatywny wpływ na rezultaty jakie Klient chciał osiągnąć poprzez coaching.

 

 

Wpływ postawy coacha na rezultaty sesji coachingowej

Wnioski dla coacha są takie, aby decydując się na podjęcie współpracy z Klientem miał świadomość wpływu swojej postawy na rezultaty sesji.

 

Istotne jest, aby coach zachował obiektywizm podczas pracy z Klientem, wyzbył się na czas pracy tego wszystkiego, co może prowadzić do oceniania, analizowania przez pryzmat własnych doświadczeń.

 

Jeśli coachowi zależy na dobrze swojego Klienta to warto, aby unikał stosunku emocjonalnego do tego, co mówi, robi Klient. Tylko wtedy służy Klientowi wsparciem, kiedy jest w pełni skoncentrowany na nim i słucha go na najwyższym poziomie z pełnym zaangażowanie i uwagą skupioną na słowach, gestach i wszystkich sygnałach płynących od Klienta.

 

Warto, aby coach pamiętał, że to Klient ma znaleźć rozwiązanie i osiągnąć swoje cele przy wykorzystaniu swojego potencjału i przy pomocy czujnego oka i ucha coacha. Warto, aby coach wzmacniał swoją relacje z Klientem i budował zaufanie, co może zrealizować dzięki swojej postawie napełnionej zrozumieniem i ciekawością Klienta unikając w tym wszystkich sądów wartościujących negatywnie wpływających na jakość kontaktu i jakość informacji i emocji ujawnianych przez Klienta.

 

Przyjęcie postawy obiektywizmu i wyzbycie się oceniania pozwalają na skuteczne wspieranie Klienta w realizacji zamierzonych celów.

Ewelina Zdzieszyńska

 

Szkolenie coaching – Rola obiektywizmu w relacji coachingowej. Unikanie oceniania Klienta, budowanie zaufania i efektywności sesji. Zdobądź cenne umiejętności dla sukcesu w coachingu!

Szkolenia w siedzibie klienta

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
Ewelina Zdzieszyńska
Tel.: 500 029 886

Dane Firmy:
Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
NIP: 8361730959
REGON: 142899358

realizacja: dwarazy.com