Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Feedback – przykłady konstruktywnej informacji zwrotnej

Feedback- przykłady konstruktywnej informacji zwrotnej

Feedback w pracy odgrywa kluczową rolę w budowaniu efektywnych zespołów, zwiększaniu motywacji i promowaniu otwartego dialogu w firmie. Dzięki konstruktywnej informacji zwrotnej pracownicy mogą lepiej rozumieć swoje mocne strony oraz obszary, które należy poprawić. Przekłada się to często na szybsze postępy i ogólne zadowolenie z wykonywanych zadań. Ponadto pozytywny feedback wzmacnia zaufanie czy relacje, nierzadko także inspiruje do dalszego doskonalenia się i podejmowania nowych wyzwań.

Feedback -Informacja zwrotna – definicja

Feedback to przekazywanie informacji zwrotnej, czyli opinii, oceny lub komentarza na temat pracy. Jest on związany z zamiarem wywołania zmiany bądź pochwaleniem konkretnych działań. Dotyczy on różnych aspektów, takich jak na przykład efektywność, zachowanie w stosunku do klientów i umiejętności. Feedback może być pozytywny, co oznacza podkreślenie mocnych stron lub negatywny (konstruktywny) – wskazujący na obszary, nad którymi należy pracować.

Jakie zalety ma konstruktywny feedback?

Konstruktywna lub pozytywna informacja zwrotna jest kluczowa dla rozwoju osobistego. Ponadto dając pracownikowi feedback regularnie, promuje się kulturę doskonalenia i pomaga w rozwiązywaniu problemów na wczesnym etapie. Ułatwia to szybsze osiągnięcie celów i lepszą organizację pracy, pokazując jednocześnie pozytywne myślenie i elastyczność w adaptacji do zmian.

Jak dawać feedback? Konstruktywna informacja zwrotna – przykłady

Feedback wymaga szczerości i przedstawienia konkretów – zarówno tych dotyczących pozytywnych aspektów pracy, jak i negatywnych. Udzielania informacji zwrotnej uczą szkolenia dla menedżerów . Firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska oferuje ciekawą ofertę zajęć, podczas których z pewnością dowiedzą się Państwo więcej na temat feedbacku.

Pozytywny feedback dla pracownika – przykłady

Udzielanie informacji zwrotnej pracownikowi może dotyczyć naprawdę różnych obszarów. Dlatego też poniżej przedstawimy tematy, jakich często w tym przypadku dotyka pozytywny feedback.

 • Jakość pracy: „Twoja ostatnia prezentacja była bardzo przemyślana. Szczególnie doceniam, jak dokładnie przeanalizowałeś dane i przedstawiłeś wnioski. Twoja praca jest dla nas wszystkich inspiracją”.
 • Zaangażowanie: „Zauważyłem, jak dużo dodatkowego czasu poświęciłeś na dopracowanie projektu dla klienta. Twoje zaangażowanie ma ogromny wpływ na naszą reputację i zadowolenie partnerów”.
 • Współpraca w zespole: „Twoja zdolność do efektywnej współpracy i budowania pozytywnych relacji z członkami zespołu znacząco przyczynia się do naszego wspólnego sukcesu. Taka postawa jest przykładem, jak ważna jest dobra komunikacja”.
 • Inicjatywa: „Doceniam, jak podchodzisz do rozwiązywania problemów, które napotykamy. Twoja czujność, kreatywne podejście i gotowość do poszukiwania nowych rozwiązań, znacząco przyspieszają pracę nad projektami”.
 • Rozwój umiejętności: „Widzę, jak bardzo rozwinąłeś swoje umiejętności analityczne w ciągu ostatnich miesięcy. Twoje raporty zawierają teraz takie informacje jak: …. ”.
 • Bycie liderem: „Twoje umiejętności rozpoznawania i dopasowania motywatorów do pracownika wpłynęła na wzrost zaangażowania pracowników i jakość pracy Twoja zdolność do motywowania i inspirowania innych jest kluczowa dla naszych wspólnych osiągnięć”.
 • Elastyczność: „Twoja gotowość do adaptacji i elastyczne podejście do zmian w projekcie były nieocenione. Dzięki temu mogliśmy skutecznie reagować na nowe wyzwania”.

Pozytywny feedback dla szefa – przykłady

Można także dawać informację zwrotną przełożonemu. Dotyczyć ma ona ważnych dla Państwa kwestii – a te mogą być naprawdę różne. Bardzo często menedżerowie okazują dużo wsparcia w trudnych momentach, które zdarzają się przecież każdemu. Ponadto stoją oni na straży zespołu, motywując go do działania i uczenia się nowych umiejętności. Niekiedy także wpływają na skuteczne rozwiązywanie konfliktów. Należy pamiętać, że feedback pozwala doskonalić się przełożonemu – stąd też nierzadko będzie on bardzo doceniany.

Negatywna informacja zwrotna – przykłady

Negatywny feedback powinien być przekazywany w sposób umiejętny. Nie należy unikać trudnych tematów, lecz tak skonstruować konstruktywną informację zwrotną, by pozwoliła pracownikowi lub przełożonemu na poprawę swojego postępowania.

Może dotyczyć ona spóźnień, jakości pracy, braku inicjatywy, nieumiejętnego kierowania zespołem, problemów z planowaniem czy komunikacją, na przykład: „Czasami Twoje komunikaty wydają się niejasne, co prowadzi do nieporozumień w zespole. Popracujmy więc nad sposobami, dzięki którym będziesz przekazywać swoje myśli w sposób zrozumiały”.

Jak prosić o informację zwrotną?

Umiejętne udzielanie informacji zwrotnych jest tak samo ważne, jak prośba o feedback. W ten sposób pokażą Państwo, iż świadomie podchodzą Państwo do wykonywanych obowiązków i pragną dalej się doskonalić.

W tej kwestii należy być konkretnym, skupiając się na specyficznych obszarach, które chce się poprawić lub uzyskać opinie. Warto wybrać odpowiedni moment na złożenie takiej prośby, najlepiej po zakończeniu zadania czy projektu, aby feedback był jak najbardziej aktualny i przemyślany. Szkolenia biznesowe  przeprowadzane przez Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska także poruszają tematykę proszenia o informację zwrotną.

Modele informacji zwrotnej

Istnieją 3 modele przekazywania informacji zwrotnej. Każdy z nich ma swoją strukturę i cel, ułatwiając wyrażanie opinii w sposób, który jest jasny, zrozumiały i skłania do refleksji.

 • Model pierwszy to tzw. Komunikat JA. Koncentruje się na wyrażaniu osobistych uczuć, potrzeb i oczekiwań, unikając oskarżeń i skupiając się na doświadczeniach nadawcy. Obejmuje to mówienie o sobie, wyjaśnienie przyczyn uczuć, opisanie konsekwencji sytuacji oraz wyrażenie próśb i oczekiwań.
 • Model drugi nosi nazwę FUKO. Skupia się na neutralnym opisie sytuacji (fakcie), wyrażeniu osobistych odczuć (ustosunkowaniu się) oraz przedstawieniu konsekwencji. Na końcu następuje przedstawienie oczekiwań na przyszłość.
 • Ostatni to model KA (konkret, argument dodatni, argument ujemy, alternatywa) pomaga w analizie zachowań, prezentując ich pozytywne i negatywne aspekty poprzez wskazanie konkretnych sytuacji, podkreślenie korzyści, zwrócenie uwagi na elementy do poprawy oraz zaproponowanie alternatywnych rozwiązań.

Pozytywny feedback – przykłady innych szkoleń od Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska

W Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska oferujemy ciekawą ofertę szkoleń, które nie tylko pokażą, jak przekazywać informacje zwrotne, ale także pomogą Państwu na doskonalenie swojej pracy w innych obszarach. Są to między innymi:

Serdecznie zapraszamy!

FAQ:

 • Co to jest informacja zwrotna, czyli feedback?

Udzielić feedbacku może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jest to przekazywanie opinii, oceny i komentarza na temat pracy osoby lub zespołu. Ma na celu wywołanie zmiany, poprawy bądź pochwalenie określonych działań i dotyczy różnych aspektów działalności, takich jak efektywność, zachowanie wobec klientów czy umiejętności.

 • Jakie są pozytywne przykłady informacji zwrotnej dla pracownika?

Przykłady pozytywnej informacji zwrotnej obejmują na przykład jakość pracy, zaangażowanie, podejmowanie inicjatywy czy elastyczność. Dzięki temu może on lepiej wykonywać swoje zadania, ponieważ zostanie zmotywowany.

 • Jakie są przykłady pozytywnego feedbacku dla pracodawcy?

Dotyczą one takich kwestii jak wsparcie zespołu w trudnych momentach, motywowanie do działania oraz uczenia się nowych umiejętności czy też i rozwiązywania konfliktów.

 

 

Szkolenia w siedzibie klienta

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
Ewelina Zdzieszyńska
Tel.: 500 029 886

Dane Firmy:
Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
NIP: 8361730959
REGON: 142899358

realizacja: dwarazy.com