Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Jakie są kluczowe kompetencje menedżera?

Kompetencje menedżera

 

Menedżer pełni bardzo ważną rolę w całej firmie. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za zarządzanie zasobami pracowników, motywowanie pracowników  oraz podejmowanie decyzji mogących zaważyć na losach firmy. Jakie kompetencje menedżerskie powinien posiadać potencjalny kandydat? Przedstawiamy najważniejsze umiejętności!

 

Jaka jest rola menedżera w organizacji? – spostrzeżenia Henry’ego Mintzberga

Menedżer (ang. manager) to osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie lub innej organizacji, a jego głównym celem jest kierowanie zespołem pracowniczym, czyli m.in. delegowanie zadań oraz ich egzekwowanie. Do zakresu jego obowiązków należy również, m.in. planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie i motywowanie reszty zespołu.

Można powiedzieć, , że jest to człowiek orkiestra, co  swoimi obserwacjami potwierdził kanadyjski ekonomista i autor wielu prac o zarządzaniu, Henry Mintzeberg, który w 1975 roku wyróżnił systematykę ról menedżerskich opublikowaną w artykule The Manager’s Job: Folclore and Fact. Choć ten podział ma już ponad 50 lat, to dalej stosuje się go w określaniu zadań spełnianych przez osoby będące na tym stanowisku.

 

Rola interpersonalna

 • Reprezentant – bycie przedstawicielem firmy w kontaktach z otoczeniem i partnerami biznesowymi 
 • Przywódca – spełnianie roli lidera, który odpowiada za wyznaczanie celów organizacji bądź poszczególnych zespołów (np. zachęcenie pracowników do większej produktywności).
 • Łącznik – pośredniczenie między światem wewnętrznym przedsiębiorstwa z tym zewnętrznym (np. koordynacja działań dwóch grup projektowych).

 

Rola informacyjna

 • Obserwator – pozyskiwanie i analiza danych (np. monitorowanie sprawozdań branżowych w celu nadążania nad rozwojem wydarzeń).
 • Propagator – dbanie o przepływ informacji oraz ich skutecznie przekazywanie (np. wysyłanie notatek prezentujących nowe inicjatywy organizacji).
 • Rzecznik – przekazywanie oficjalnych i ważnych informacji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji (np. wygłaszanie przemówienia omawiającego plany wzrostu).

 

Rola decyzyjna

 • Przedsiębiorca – inicjowanie działań, wprowadzenie reformacji i podejmowanie ryzyka związanego z nowymi zmianami (np. opracowywanie nowych pomysłów innowacyjnych).
 • Przeciwdziałający zakłóceniom – wykrywanie i proponowanie rozwiązań obserwowanych nieporozumień i innych zaburzeń związanych z funkcjonowaniem organizacji (np. rozwiązywanie konfliktu między pracownikami).
 • Dysponent zasobów – przydzielanie zasobów dla poszczególnych części firmy, co pozwala na podejmowanie i realizację zadań (np. dokonywanie przeglądów i rewizji budżetowych).
 • Negocjator – wypracowywanie kompromisu oraz perswazji, która umożliwia przekonanie innych do określonych działań (np. negocjowanie porozumienia z kluczowym dostawcą czy związkiem zawodowym).

 

Najważniejsze kompetencje menedżera

Kompetencje to zakres wiedzy, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. Kompetencje  te można nabywać w rozmaity sposób – poprzez wieloletnią pracę czy różnorodne szkolenia biznesowe, które uczą od A do Z jak postępować w danych sytuacjach i jak wykonywać swoją pracę maksymalnie efektywnie. Jakie kluczowe kompetencje menedżerskie wymagane są na tym stanowisku??

 

Zdolność podejmowania decyzji i zarządzania zadaniami

Menedżer powinien umieć podejmować sprawne i przede wszystkim trafne decyzje, ponieważ nawet te najbardziej błahe mogą zaważyć na losach firmy. To samo tyczy się z umiejętnością rozdzielania obowiązków pomiędzy pracownikami, gdyż każdy z nich ma inne możliwości, doświadczenie oraz osobowość.

 

Kierowanie czasem swojej pracy oraz reszty zespołu

Zdolność ta jest niezwykle istotna, ponieważ właściwe operowanie czasem pozwala spełnić wszystkie zadania w ustalonym terminie oraz zadbać o balans życiowy. Wówczas zarówno menedżer, jak i pozostali pracownicy, mają chwilę na odpoczynek, który jest niezbędny w wydajnym wykonywaniu swoich codziennych obowiązków.

 

Umiejętność słuchania

Ze względu na specyfikę tego stanowiska, kandydat musi potrafić uważnie i aktywnie słuchać, aby móc podjąć działanie, będące odpowiedzią na ich potrzeby. Ponadto dzięki temu może on nie tylko odpowiednio odczytywać komunikat słowny, ale i także ten niewerbalny oraz poprawnie interpretować treści schowane między wierszami.

 

Doskonałe zarządzanie emocjami

Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej ułatwia rozpoznawanie zarówno swoich emocji, jak i innych osób. Ten aspekt z pewnością należy do jednych z ważniejszych kompetencji menedżerskich, ponieważ empatia w dzisiejszym świecie jest na wagę złota, podobnie jak zdolność do panowania nad własnymi odczuciami.

 

Cechy menadżera – czy osobowość jest istotna na tym stanowisku?

Choć kompetencje są bardzo ważne, to równie istotne są cechy osobowości. Niemniej w tym przypadku nie przekładają się one na samo wykwalifikowanie do wykonywania tego zawodu, ale też osiąganą satysfakcję ze swoich działań.

 

Pożądane cechy i umiejętności  menedżera, to:

 • koncentracja na mocnych stronach pracowników,
 • duża asertywność, ale przy tym także empatia;
 • dobre radzenie sobie ze stresem i presją czasu,
 • odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji,
 • jasna komunikacja celów i oczekiwań,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywne i analityczne myślenie,
 • gotowość do ciągłego uczenia się.

 

Każdy z nas może skutecznie doskonalić swoje umiejętności, zamieniając je na cenne atrybuty, które są przydatne się w omawianym zawodzie. W tym pomagają szkolenia menedżerskie, które nie tylko szlifują charakter, ale pomagają również rozwinąć kluczowe kompetencje.

 

FAQ:

 • Jakie wyróżniamy kompetencje współczesnego menedżera?

Do najważniejszych kompetencji menedżerskich, które są obecnie poszukiwane, zaliczamy takie aspekty jak, m.in. empatia, inteligencja emocjonalna, doskonałe zarządzanie pracą zespołu, zdolność aktywnego słuchania i podejmowania decyzji.

 

 •  Jakie cechy managera są istotne?

Stanowisko to powinna pełnić osoba odpowiedzialna, asertywna, kreatywna i otwarta, o analitycznym umyśle, która świetnie radzi sobie z presją czasu. Ponadto taki pracownik powinien pogłębiać swoją wiedzę w zakresie narzędzi usprawniających pracę i szukać sposobów na rozwój kompetencji menedżerskich.

 

 • Czy kompetencje managera można nabyć?

Jak najbardziej – nie od razu bowiem Rzym zbudowano. Umiejętności menedżerskie nabywa się wraz z biegiem lat i poszerzaniem swojego doświadczenia. Pomocne są również kursy i szkolenia, które pozwalają na doskonalenie kluczowych kompetencji.

Szkolenia w siedzibie klienta

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
Ewelina Zdzieszyńska
Tel.: 500 029 886

Dane Firmy:
Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
NIP: 8361730959
REGON: 142899358

realizacja: dwarazy.com