Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

 Oceny okresowe szkolenie – Rozmowy oceniające

 

 

Oceny okresowe szkolenie – Jak prowadzić rozmowy oceniające i udzielać informacji zwrotnych?

Profesjonalne i konstruktywne ocenianie pracownika podczas oceny okresowej może być wyzwaniem. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, po odbyciu którego rozmowy okresowe z pracownikami będą przebiegały sprawnie, efektywnie i w miłej atmosferze. 

Adresaci szkolenia ocena pracownicza

Merytoryczne szkolenie z oceny pracowniczej skierowane jest do kadry menedżerskiej. Ocena kompetencji pracownika jest ważnym elementem pracy menedżera, ponieważ służy podsumowaniu pracy oraz wzmocnieniu motywacji pracownika.

 

Cele szkolenia oceny okresowe:

Nasze szkolenie z oceny pracowniczej pomaga realizować cele biznesowe firm. Poniżej niektóre z nich:

 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do prowadzenia rozmów oceniających — szkolenie uświadamia im korzyści wynikające z tego typu działań
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych istotnych przy prowadzeniu rozmów oceniających pracę (zadawanie pytań, słuchanie, udzielanie informacji zwrotnych)
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów oceniających pracę
 • Rozwijanie umiejętności związanych z udzieleniem informacji zwrotnych
 • Przekazanie wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia rozmowy oceniającej

Korzyści dla firmy – oceny okresowe szkolenie :

Przeprowadzane przez nas szkolenie z ocen okresowych niesie ze sobą wiele korzyści takich jak:

 • właściwy dobór kadr i ich alokacji,
 • rozwój zawodowy pracowników firmy,
 • sprawiedliwe wynagradzanie i motywowanie,
 • rozsądne awansowanie.

 

Ocena kompetencji pracownika — korzyści dla uczestnika:

Szkolenie z rozmowy okresowej to nie tylko korzyści dla firmy, ale również wiele pozytywów dla pracownika. 

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia rozmowy – oceny okresowe ukierunkowane na ocenę pracy
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu „pułapek” utrudniających obiektywną ocenę pracy

Narzędzia, które poznasz podczas szkolenia oceny okresowe:

Ocena kompetencji pracownika wymaga specjalistycznych metod i narzędzi. Oto niektóre z nich:

 • techniki prowadzenia rozmowy oceniającej,
 • struktura rozmowy oceniającej,
 • struktura formułowania informacji zwrotnej,
 • narzędzia motywacyjne,
 • struktura planu rozwojowego.

 

Doświadczony Trener poprowadzi szkolenie oceny okresowe:


Ewelina Zdzieszyńska – certyfikowany trener biznesu, pedagog

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów ocen. Pracowała na stanowisku trenera w firmie Centrum Informatyki Grupy PZU S.A., gdzie odpowiedzialna była za zaprojektowanie sytemu ocen dla pracowników Obsługi Klienta, a następnie przeprowadzanie regularnej oceny pracy. Pracując  jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank odpowiedzialna była za projekt przygotowania i wdrożenia sytemu ocen w Dziale Windykacji Polubownej, a następnie w Dziale Obsługi Klienta. W ramach projektu prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do prowadzenia ocen pracowniczychPosiada praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu ocen okresowych- pracując jako szef Działu Szkoleń przeprowadzała oceny podległego zespołu.

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności przeprowadzania ocen pracowniczych min. dla następujących Klientów:

 • Centrum Informatyki Grupy PZU S.A –  współtworzenie systemu ocen oraz regularne prowadzenie ocen pracowników
 • Sygama Bank – zaprojektowanie i wdrożenie sytemu ocen dla działu Windykacji Polubownej, Działu Obsługi Klienta; zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Kadry Zarządzającej z zakresu oceny pracy.
 • Phonak Polska – zorganizowanie i poprowadzenie dla kadry menedżerskiej szkolenia „Sztuka rozmów oceniających„. Jego celem było poszerzenie wiedzy o ocenie pracowniczej, trening umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas oceny – referencje.
 • Agencja Rezerw Materiałowych – Przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń  z tematu: „Prowadzenie rozmowy oceniającej

 

 

Program szkolenia: Oceny okresowe szkolenie otwarte


Blok wstępny

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

 

Ocena pracy – ocena pracownika

 • Cele oceny
 • Korzyści wynikające z oceny pracy
 • Na czym polega system ocen?

 

Rozmowa oceniająca – ocena pracownika

 • Funkcje rozmowy oceniającej
 • Techniki prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Zasady i kryteria oceny (odwoływanie się do faktów, zasada jasności kryteriów oceny)

 

Przygotowanie do rozmowy oceniającej

 • Przygotowanie pracownika do spotkania oceniającego pracę
 • Zbieranie informacji i argumentów
 • Przygotowanie do przekazywania trudnych informacji

 

Feedbeck podczas rozmowy oceniającej

 • Czym jest informacja zwrotna?
 • Cele udzielania feedbecku
 • Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna?
 • Korzyści wynikające z udzielania feedbecku
 • Feedbeck podczas rozmowy oceniającej
 • Udzielanie pochwał – kiedy i za co chwalić? – zasady i model udzielania pochwał
 • Korygowanie zachowań – kiedy i w jaki sposób korygować zachowanie? – zasady i model korygowania zachowań

 

Rozmowa oceniająca – struktura rozmowy oraz zasady, o których warto pamiętać

 • Zasady dobrej komunikacji podczas rozmowy oceniającej (efektywne pytania, koncentracja, słuchanie na poziomie globalnym)
 • Motywowanie podczas rozmowy oceniającej
 • Cele biznesowe i rozwojowe
 • Struktura rozmowy oceniającej

 

Rozmowa oceniająca – plan rozwoju (identyfikacja potrzeb rozwojowych i budowanie planu rozwoju)

 • Ustalanie celów rozwojowych
 • Ustalanie działań pozwalających zrealizować cele (model prowadzenia rozmowy mającej na celu ustalenie planu działań)
 • Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Trudne sytuacje podczas rozmowy oceniającej

 • Opór pracownika
 • Agresywne zachowanie

 

Ewaluacja

 • Podsumowanie – ankiety ewaluacyjne
 • Zapowiedź follow up

Metody szkoleniowe

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Wzrost umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów oceniających
 • Skuteczne udzielanie informacji zwrotnych
 • Rozwój kompetencji podległych pracowników

Oceny okresowe szkolenie, Szkolenie oceny okresowe, Oceny okresowe szkolenia, Szkolenia oceny okresowe


  Rodzaj oferty:

  Szkolenia zamknięte oceny okresowe, ocenianie pracownika szkolenie

  Organizujemy również oceny pracownicze szkolenie w formule zamkniętej w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych z oceniania pracownika zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożona ocena kompetencji pracownika to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

  Zachęcamy do zapisania się na nasze rozmowy oceniające szkolenie w atrakcyjnych cenach w siedzibie klienta w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, lub w innych miastach w Polsce. Oferujemy również inne szkolenia dla firm:

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat oceny pracownicze szkolenie i umówić na indywidualną konsultację. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com