Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

 Oceny okresowe szkolenie – Rozmowy oceniające

 

 

Oceny okresowe szkolenie – Jak prowadzić rozmowy oceniające i udzielać informacji zwrotnych?

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej. Rozmowa oceniająca jest ważnym elementem pracy menedżera, ponieważ służy podsumowaniu pracy oraz wzmocnieniu motywacji pracownika.

 

Cele szkolenia oceny okresowe:

 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do prowadzenia rozmów oceniających poprzez uświadomienie im korzyści wynikających z tego typu działań
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych istotnych przy prowadzeniu rozmów oceniających pracę (zadawanie pytań, słuchanie, udzielanie informacji zwrotnych)
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów oceniających pracę
 • Rozwijanie umiejętności związanych z udzieleniem informacji zwrotnych
 • Przekazanie wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia rozmowy oceniającej

 

Korzyści dla firmy – oceny okresowe szkolenie dostarczy :

 • Właściwy dobór kadr i ich alokacji
 • Rozwój zawodowy pracowników firmy
 • Sprawiedliwe wynagradzanie i motywowanie
 • Rozsądne awansowanie

 

Korzyści dla uczestnika ze szkolenia z oceny okresowej:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia rozmowy – oceny okresowe ukierunkowane na ocenę pracy
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu „pułapek” utrudniających obiektywną ocenę pracy

 

Narzędzia, które poznasz podczas szkolenia oceny okresowe:

 • Techniki prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Struktura rozmowy oceniającej
 • Struktura formułowania informacji zwrotnej
 • Narzędzia motywacyjne
 • Struktura planu rozwojowego

 

Doświadczony Trener poprowadzi szkolenie oceny okresowe:


Ewelina Zdzieszyńska – certyfikowany trener biznesu, pedagog

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów ocen. Pracowała na stanowisku trenera w firmie Centrum Informatyki Grupy PZU S.A., gdzie odpowiedzialna była za zaprojektowanie sytemu ocen dla pracowników Obsługi Klienta, a następnie przeprowadzanie regularnej oceny pracy. Pracując  jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank odpowiedzialna była za projekt przygotowania i wdrożenia sytemu ocen w Dziale Windykacji Polubownej, a następnie w Dziale Obsługi Klienta. W ramach projektu prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do prowadzenia ocen pracowniczychPosiada praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu ocen okresowych- pracując jako szef Działu Szkoleń przeprowadzała oceny podległego zespołu.

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności przeprowadzania ocen pracowniczych min. dla następujących Klientów:

 • Centrum Informatyki Grupy PZU S.A –  współtworzenie systemu ocen oraz regularne prowadzenie ocen pracowników
 • Sygama Bank – zaprojektowanie i wdrożenie sytemu ocen dla działu Windykacji Polubownej, Działu Obsługi Klienta; zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Kadry Zarządzającej z zakresu oceny pracy.
 • Phonak Polska – zorganizowanie i poprowadzenie dla kadry menedżerskiej szkolenia „Sztuka rozmów oceniających„. Jego celem było poszerzenie wiedzy o ocenie pracowniczej, trening umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas oceny – referencje.
 • Agencja Rezerw Materiałowych – Przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń  z tematu: „Prowadzenie rozmowy oceniającej

 

 

Program szkolenia: Oceny okresowe szkolenie otwarte


Blok wstępny

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

 

Ocena pracy – ocena pracownika

 • Cele oceny
 • Korzyści wynikające z oceny pracy
 • Na czym polega system ocen?

 

Rozmowa oceniająca – ocena pracownika

 • Funkcje rozmowy oceniającej
 • Techniki prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Zasady i kryteria oceny (odwoływanie się do faktów, zasada jasności kryteriów oceny)

 

Przygotowanie do rozmowy oceniającej

 • Przygotowanie pracownika do spotkania oceniającego pracę
 • Zbieranie informacji i argumentów
 • Przygotowanie do przekazywania trudnych informacji

 

Feedbeck podczas rozmowy oceniającej

 • Czym jest informacja zwrotna?
 • Cele udzielania feedbecku
 • Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna?
 • Korzyści wynikające z udzielania feedbecku
 • Feedbeck podczas rozmowy oceniającej
 • Udzielanie pochwał – kiedy i za co chwalić? – zasady i model udzielania pochwał
 • Korygowanie zachowań – kiedy i w jaki sposób korygować zachowanie? – zasady i model korygowania zachowań

 

Rozmowa oceniająca – struktura rozmowy oraz zasady, o których warto pamiętać

 • Zasady dobrej komunikacji podczas rozmowy oceniającej (efektywne pytania, koncentracja, słuchanie na poziomie globalnym)
 • Motywowanie podczas rozmowy oceniającej
 • Cele biznesowe i rozwojowe
 • Struktura rozmowy oceniającej

 

Rozmowa oceniająca – plan rozwoju (identyfikacja potrzeb rozwojowych i budowanie planu rozwoju)

 • Ustalanie celów rozwojowych
 • Ustalanie działań pozwalających zrealizować cele (model prowadzenia rozmowy mającej na celu ustalenie planu działań)
 • Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Trudne sytuacje podczas rozmowy oceniającej

 • Opór pracownika
 • Agresywne zachowanie

 

Ewaluacja

 • Podsumowanie – ankiety ewaluacyjne
 • Zapowiedź follow up

Metody szkoleniowe

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Wzrost umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów oceniających
 • Skuteczne udzielanie informacji zwrotnych
 • Rozwój kompetencji podległych pracowników

Oceny okresowe szkolenie, Szkolenie oceny okresowe, Oceny okresowe szkolenia, Szkolenia oceny okresowe


  Rodzaj oferty:

  Szkolenia zamknięte oceny okresowe, ocena pracownika szkolenie


  Organizujemy również szkolenia ocena pracownicza w formule  zamkniętej w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com