Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Referencje

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska, w okresie 15 – 16.03.2023 r. przeprowadziła dla pracowników Spółki Metro Warszawskie szkolenie w zakresie „Profesjonalna obsługa pasażera”.
Szkolenie realizowane było z należytą starannością i przeprowadzone zostało zgodnie z programem.

Szkolenie dla pracowników Zespołu Obsługi Reklamacji i Dokumentacji w zakresie jakości obsługi reklamacji.

Przygotowując szkolenie, Pani Ewelina Zdzieszyńska szczegółowo przeanalizowała dokumentacje związaną z obsługą reklamacji oraz potrzeby szkoleniowe naszych uczestników. Dzięki temu materiały szkoleniowe, ćwiczenia były dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników Alior Banku.

Pani trener Ewelina Zdzieszyńska doskonale zaprojektowała i przygotowała program szkolenia z obsługi trudnego klienta uszyty na miarę naszych potrzeb. Uczestnicy szkolenia docenili dużą ilość praktycznych ćwiczeń, interaktywne zadania, nowoczesne techniki rozmowy z klientem oraz to, że czas przeznaczony na szkolenie został zagospodarowany w stu procentach.

Referencje za szkolenie z obsługi pacjenta.

Firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska wykazała się profesjonalizmem i zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów współpracy i rekomendujemy usługi firmy Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska, jako partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Referencje za  Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta i sprzedaży.

Pani Ewelina Zdzieszyńska, prowadząca szkolenie, wykazała się profesjonalizmem i zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Przygotowana przez nią warsztatowa forma szkolenia była bardzo praktyczna, a wszystkie przeprowadzone ćwiczenia zostały dopasowane do naszych usług.

Referencje za szkolenie z profesjonalnej obsługa pasażera.

Firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska wykazała się profesjonalizmem i zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów współpracy i rekomendujemy usługi firmy Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska, jako partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Szkolenie dla obsługujących kluczowych klientów z tematu Inteligencji Emocjonalnej

Firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska okazała się profesjonalnym i godnym polecenia partnerem w zakresie współpracy z nami i w sferze wysokiej jakości realizowanych szkoleń. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z trenera prowadzącego Pani Eweliny Zdzieszyńskiej, która wykazała się profesjonalizmem, zaangażowaniem i przede wszystkim znajomością specyfiki branży.

Referencje za szkolenie z obsługi reklamacji.

Przygotowując szkolenie Pani Ewelina Zdzieszyńska przeprowadziła audyt dokumentacji związanej z obsługą procesu reklamacji oraz zbadała potrzeby szkoleniowe uczestników. Dzięki temu materiały przygotowane na szkolenie oraz przykłady, na których pracowali uczestnicy były dostosowane do naszej organizacji i oparte na rzeczywistych potrzebach i sytuacjach.

ZUS

Referencje za szkolenia:

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Firmą „W stronę rozwoju” i rekomendujemy ją jako solidnego, rzetelnego i godnego polecenia partnera szkoleniowego.

Referencje za szkolenie jak prowadzić rozmowy oceniające i udzielać informacji zwrotnych.

Prowadząca szkolenia Pani Agnieszka Kostecka wykazała się nie tylko praktyczną znajomością omawianych zagadnień, ale także pełnym zaangażowaniem w prowadzeniu szklenia. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i podniesienia umiejętności praktycznych.

ZUS

Referencje za szkolenie współdziałanie w zespole jako podstawa zarządzania prze cele.

Szkolenie zostało przygotowane i zrealizowane w sposób profesjonalny, interesujący i rzetelny oraz z należytą starannością zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Anonimowa ankieta, która została przeprowadzona po zakończeniu zajęć wykazała, że szkolenie prowadzone przez trenera Panią Iwonę Barańską uzyskało bardzo wysokie oceny, zarówno pod względem treści jak i sposobu prowadzenia.

ZUS

Referencje za szkolenie techniki obsługi klientów dla doradców.

Trenerzy prowadzący szkolenia byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, prezentowali wysoki poziom profesjonalizmu oraz umiejętności dydaktycznych i zostali ocenieni jako osoby zaangażowane, komunikatywne, profesjonalnie przygotowane do zajęć, posiadające dużą kulturę osobistą.

Referencje za szkolenia z następujących tematów:

Szkolenie poprzez ankiety ewaluacyjne zostało pozytywnie ocenione przez uczestników zaś w opinii Zamawiającego usługa została przeprowadzona w sposób profesjonalny i rzetelny.

Referencje za szkolenie z prezentacji i wystąpień publicznych.

Prowadząca prezentowała aktywną postawę wobec uczestników, odpowiadała na pytania i udzielała dodatkowych wyjaśnień. Uczestnicy szkolenia byli zadowoleni z miłej atmosfery pracy, która wpływała na obniżenie stresu związanego z publicznym prezentowaniem się. Z aprobatą spotkało się również udzielanie pełnej informacji zwrotnej skupiającej się na mocnych stronach danego uczestnika, zakończonej wskazaniem obszarów do pracy.

Referencje za szkolenie z prowadzenia rozmów oceniających.

Na podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników ustalono, że szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie, zwłaszcza w zakresie programu szkolenia, metod i rytmu pracy oraz środków dydaktycznych. Wysoko oceniono również umiejętność przekazywania wiedzy oraz postawę trenera prowadzącego szkolenie – Pani Eweliny Zdzieszyńskiej

Szkolenie Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany dla kadry kierowniczej.
Wysoko oceniono również umiejętność przekazywania wiedzy oraz postawę trenera prowadzącego szkolenie – Pani Eweliny Zdzieszyńskiej. Powyższe potwierdza, że firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska jest kompetentnym i profesjonalnym partnerem w realizacji usług szkoleniowych.

Referencje za szkolenie obsługa podróżnych

Szkolenie było interesujące, dając podstawę i wiedzę do wprowadzania zmian w miejscu pracy. Niezmiernie cenna była wymiana doświadczeń w trakcie dyskusji oraz udział w przygotowanych ćwiczeniach szkoleniowych. Dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu trenera oraz atmosferze towarzyszącej szkoleniu, udział w zajęciach był przyjemny i pozwolił na łatwe zdobywanie nowej wiedzy. Z przyjemnością rekomendujemy Firmę szkoleniową Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska, jako doświadczonego i profesjonalnego partnera w realizacji usług szkoleniowych.

Referencje za szkolenie z obsług klienta.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób, który uwzględnił tematykę naszej branży oraz indywidualnych potrzeb pracowników Sealand Logistics sp. z o.o. Pani Trener Ewelina Zdzieszyńska przed szkoleniem wykonała telefony do pracowników, aby poznać rodzaj i charakter pracy spedytora a tym samym przygotowała się do szkolenie w sposób niezwykle profesjonalny.

Referencje  za szkolenie z telefonicznej obsługi klienta.

Trener Magda Sapińska przekazywała wiedzę teoretyczną popierając ją własnymi doświadczeniami. W czasie ćwiczeń praktycznych Pracownicy mieli okazję zobaczyć jak pracują koledzy. Dzięki temu Szkolenie pozwoliło Grupie na lepszą integrację. Na uwagę zasługują także właściwe proporcje między teorią a praktyką oraz osoba Trenera – Magdy Sapińskiej która poprowadziła grupę i czuwała nad tym, by wszyscy Uczestnicy byli zaangażowani w jednakowym stopniu.

Firma BayWa Agro Polska z przyjemnością poleca Firmę Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska jako kompetentnego i profesjonalnego partnera do współpracy przy organizacji szkoleń.

O wyborze firmy Wstronerozwoju zdecydował przeprowadzony sampling oraz atrakcyjny program. Wszystkie etapy naszej współpracy oceniamy pozytywnie. Począwszy od przygotowanej oferty szkoleniowej, przez bardzo dogłębną analizę potrzeb szkoleniowych, profesjonalnie przeprowadzone szkolenia oraz podsumowanie w formie raportu poszkoleniowego.

ZUS

Referencje za szkolenie z prezentacji.

Szkolenia były przygotowane z należytą starannością, zrealizowane zostały w sposób profesjonalny i interesujący. Anonimowa ankieta, która została przeprowadzona po zakończeniu każdej z grup szkoleniowych wykazała, że szkolenia prowadzone przez trenera Panią Ewelinę Zdzieszyńska uzyskały bardzo wysokie oceny.

Referencje za szkolenie z asertywności, etykiety i savoir-vivre.

Dziękujemy za udaną współpracę przy realizacji projektu Asertywność, etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w życiu zawodowym menadżera”, w którym uczestniczyli Dyrektorzy ośrodków kultury. Z przyjemnością rekomendujemy Firmę szkoleniową Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszynska jako doświadczonego i profesjonalnego partnera w realizacji usług szkoleniowych.

Referencje za szkolenie z technik sprzedaży oraz sposobów na realizację celów sprzedażowych

Osoby, które brały udział w szkoleniu sprzedażowym potwierdziły dużą przydatność zdobytej wiedzy oraz wysoko oceniły zaangażowanie Firmy Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska oraz Trenera Pani Magdaleny Sapińskiej na każdym etapie współpracy. Z przyjemnością rekomendujemy Firmę szkoleniową Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska jako doświadczonego i profesjonalnego partnera w realizacji usług szkoleniowych.

Referencje za szkolenie z profesjonalnej prezentacji

Zajęcia były prowadzone dynamicznie, z entuzjazmem, który udzielał się uczestnikom szkolenia a każdy punkt teorii był poparty ćwiczeniami. Wszyscy uczestnicy, ocenili że szkolenie było potrzebne i spełniło ich oczekiwania.

W stu procentach rekomendujemy Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska jako profesjonalną firmę szkoleniową.

Referencje za szkolenie z profesjonalnej obsługi pasażera

Przedmiotowe szkolenia zostały zrealizowane w sposób rzetelny i profesjonalny o czym świadczą zarówno wysokie noty oceniające program szkolenia i pracę trenera wykazane w ankietach wypełnionych przez uczestników szkolenia po jego zakończeniu, jak i zadowolenie pracowników oraz obsługiwanych pasażerów.

Referencje za szkolenie z Coachingu  – Coaching jako narzędzie Zarządzanie zespołem

Firma   Wstronerozwoju    zrealizowała dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szkolenie pn. Coaching jako narzędzie zarządzania zespołem, w którym udział wzięło 37 pracowników KPRM. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy.

 

NFZ

Referencje za szkolenie z wystąpień publicznych

Trener Pani Ewelina Zdzieszyńska zadbała, aby szkolenie było jak najbardziej efektywne. Szkolenie oraz konsultacje zostały w pełni dostosowane do naszych potrzeb. Rekomendujemy firmę W stronę rozwoju Ewelina Zdzieszyńska wszystkim, którzy cenią jakość usług oraz indywidualne podejście do stawianych oczekiwań.

Referencje za szkolenie z telefonicznej obsługi klienta

Wysoko oceniamy kompetencje trenera prowadzącego: Pani Eweliny Zdzieszyńskiej. Do każdego uczestnika podchodzi indywidualnie. Przykłady i ćwiczenia oparte były o realia naszej firmy. Szkolenie prowadzone było przy wykorzystaniu różnych metod, co zapewniało zaangażowanie uczestników.

Referencje za szkolenie z obsługi klienta w serwisie

O wyborze tej firmy zdecydował ogromny profesjonalizm, rzeczowość i zaangażowanie Pani Eweliny Zdzieszynskiej. Wszystkie etapy naszej współpracy oceniamy nad wyraz pozytywnie. Począwszy od przygotowanej oferty szkoleniowej, przez bardzo dogłębną i metodologicznie zróżnicowaną analizę potrzeb szkoleniowych, profesjonalnie przeprowadzone szkolenia oraz podsumowanie i przygotowanie działań follow-up.

Uczestnicy szkoleń byli pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu oraz wiedzy Pani Eweliny, a także w stu procentach „uszytego na miarę” szkolenia. Doceniali ogromną wiedzę trenera na temat naszej firmy, procedur i standardów oraz przygotowania części praktycznej na bazie realnych problemów i sytuacji, które spotykają na co dzień. Szkolenie okazało się niezwykle angażujące uczestników w jego trakcie, ale też po zakończeniu. Wymierne efekty poszkoleniowe obserwujemy w codziennej, profesjonalnej pracy serwisu.

Jesteśmy pewni, że znaleźliśmy firmę, z którą będziemy chcieli stale współpracować i już planujemy wspólnie kolejne działania szkoleniowo-rozwojowe.

Z wielką przyjemnością i pełnym przekonaniem polecam „W stronę rozwoju” wszystkim firmom i instytucjom zainteresowanym skutecznym rozwojem swoich Pracowników, a osobom zainteresowanym zgłębieniem referencji pozostawiam również dane kontaktowe.

ZUS

Referencje za szkolenie komunikacja z pacjentem.

Przeprowadzenie szkoleń dedykowanych Lekarzom Orzecznikom na temat „Relacja Lekarz-Pacjent”   oraz       organizację   i przeprowadzenie szkoleń dedykowanych Inspektorom Kontroli Zakładu na temat „Sytuacje trudne w pracy Inspektora Kontroli – umiejętność radzenia sobie ze stresem”, Wykonawca:   „Wstronerozwoju   Ewelina   Zdzieszyńska”  szkolenia  będące   przedmiotem  niniejszej   umowy   zrealizował   terminowo   i   z   należytą starannością.

Warsztat został oceniony przez uczestników jako praktyczny, skuteczny oraz inspirujący do wdrożenia nabytej wiedzy w praktyce działania spółki. Osobę prowadzącą szkolenie, Panią Ewelinę Zdzieszynską, cechowały profesjonalizm, dynamika i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

ZUS

Zajęcia realizowane przez trenerów tej firmy charakteryzowały się wysoką jakością merytoryczną, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach ankiet oceniających jakość szkolenia, dokonywanych przez uczestników – lekarzy orzeczników.

ZUS

Referencje za szkolenie z komunikacji z pacjentem

Szkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością i zostały wysoko ocenione przez uczestników szkoleń, zarówno pod względem wiedzy merytorycznej trenerów, jak i aktywnego prowadzenia zajęć, co potwierdzają wyniki ankiet poszkoleniowych (łącznie 4,91 w skali 1 – 5. gdzie 5 oznacza ocenę maksymalną). Podczas współpracy firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska wykazała się bardzo dobrą organizacją i koordynacją przy realizacji projektu szkoleniowego.

Referencje  za szkolenie z obsługi reklamacji.

W ramach przygotowania do realizacji projektu firma Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska zapoznała się ze specyfiką naszego działania i dostosowała narzędzia oraz przykłady do naszej organizacji, co przełożyło się na efektywność szkolenia, satysfakcje uczestników, zmianę nastawienia do reklamacji.

ING

Referencje za szkolenie z obsługi klienta

Na etapie przygotowań do realizacji projektu została przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych, której wynik pozwolił na zastosowanie odpowiednich przykładów mających odzwierciedlenie w bieżącej pracy. Zajęcia wyróżniała dynamiczna i praktyczna forma prowadzenia oraz kompleksowość w sposobie zaprezentowania zagadnienia. Ponadto elastyczne podejście trenera oraz możliwość zastosowanie różnorodnych ćwiczeń praktycznych sprawiły, że szkolenie spełniło nasze oczekiwania.

Referencje za szkolenie z obsługi klienta

Pani Ewelina przy wykorzystaniu praktycznych metod i narzędzi przekazywała uczestnikom wiedzę i umiejętności, dbając jednocześnie o efektywny proces grupowy jak i sympatyczną atmosferę w trakcie zajęć. Program został dostosowany do potrzeb uczestników, a wykładowca – Pani Ewelina Zdzieszyńska zaprezentowała wysoki poziom zarówno wiedzy, jak i zaangażowania.

Referencje  za szkolenie z  prezentacji.

Atutem prowadzonych zajęć było ciekawe i urozmaicone podejście do tematyki szkolenia, przykłady na których pracowali uczestnicy szkolenia były zaprojektowane z wykorzystaniem rzeczywistych produktów oferowanych przez naszą firmę. Wiedza była przekazana w przystępny sposób oraz gotowa do zastosowania w rzeczywistych warunkach.

ZUS

Referencje za szkolenie z prezentacji

Prowadząca zajęcia, Pani Ewelina Zdzieszyńska wykazała się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Referencje za szkolenie reklamacje

Uczestnicy pracowali na konkretnych przykładach sytuacji jakie miały miejsce w Banku.  Na szczególne wyróżnienie zasługuje zarówno zaangażowanie trenera Pani Eweliny Zdzieszyńskiej reprezentującej firmę Wstronerozwoju, jak i posiadana przez Nią wiedza, a także umiejętność zainteresowania tematem uczestników. Polecamy firmę Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy przy realizacji projektów szkoleniowych.

Referencje za szkolenie z reklamacji

Trenerka – Pani Ewelina Zdzieszyńska nawiązała bardzo dobry kontakt z grupą, stworzyła atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Sposób prowadzenia zajęć angażował uczestników i co najważniejsze, przykłady omawiane i ćwiczone podczas szkolenia dotyczyły naszej organizacji. Szczególnie doceniamy partnerskie podejście i zaangażowaną obsługę klienta przejawiającą się w trafnym diagnozowaniu naszych potrzeb i oczekiwań oraz odpowiadaniu na nie.

GUS

Referencje za szkolenie z motywacji

Firma wykazała się profesjonalizmem, rzetelnie i terminowo wykonując powierzone zadanie. Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, który uwzględniał specyfikę naszej organizacji. Pani Ewelina Zdzieszyńska wykazała się wysokim poziomem wiedzy, zarówno praktycznej jak i merytorycznej, w zakresie motywowania pracowników i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Referencje za szkolenie z prezentacji

Pani Ewelina Zdzieszyńska, która prowadziła szkolenie w panelu wykładowym oraz w bloku ćwiczeń przekonała nas do siebie swoim przygotowaniem merytorycznym i wielkim zaangażowaniem. Jej praca bezpośrednio przełożyła się na poprawę efektywności pracy w naszej firmie. Jesteśmy przekonam, że nasze kolejne projekty dotyczące szkoleń będą realizowane przez firmę „Wstronerozwoju” i oczywiście Panią Ewelinę Zdzieszyńska.

Założone na wstępie cele, poprzedzone bardzo dokładnym zbadaniem naszych potrzeb oraz zrozumieniem specyfiki biznesu, zostały w pełni zrealizowane. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń. Rezultaty szkolenia są widoczne w naszej codziennej pracy.  Chętnie w przyszłości będziemy korzystać z oferty szkoleniowej firmy W Stronę Rozwoju.

UZP

Referencje za szkolenie z wystąpień publicznych.

Program został dostosowany do potrzeb uczestników, a wykładowca – Pani Ewelina Zdzieszyńska zaprezentowała wysoki poziom wiedzy i umiejętności dydaktycznych. Szkolenie było przeprowadzone przy wykorzystaniu różnorodnych metod warsztatowych, co zapewniło zaangażowanie i aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia.  Zarówno organizacja jak i przebieg szkolenia spełniły nasze oczekiwania.

Referencje za szkolenie zarządzania czasem.

Program został dostosowany do potrzeb uczestników, a wykładowca – Pani Ewelina Zdzieszyńska zaprezentowała wysoki poziom wiedzy i umiejętności dydaktycznych. Szkolenie było przeprowadzone przy wykorzystaniu różnorodnych metod warsztatowych, co zapewniło zaangażowanie i aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia.

Referencje za realizacje projektu oceny okresowe szkolenie

Szkolenie spełniło stawiane przed nim cele i wymagania, a sposób w jaki zostało poprowadzone pozwolił na poszerzenie wiedzy oraz podniesienie umiejętności praktycznych uczestniczących w nim osób. Trener prowadzący – Pani Ewelina Zdzieszynska – oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu objętego tematyką szkolenia, wykazała się bardzo dobrym warsztatem szkoleniowca.

Refenrecje za realizację projektu: Trudny klient szkolenie

Trenerka, którym była Pani Ewelina Zdzieszyńska była do dyspozycji „Sponsora szkolenia” w całym procesie przygotowania programu szkoleniowego „szytego” na miarę potrzeb pracowników. Pani Ewelina wykazała się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którymi w sposób profesjonalny dzieliła się z uczestnikami szkolenia. Obok wykładu trenerka wykorzystała studium rzeczywistych przypadków, elementy zajęć warsztatowych oraz dyskusję.

Referencje za szkolenie z komunikacji.

Dużym atutem prowadzonych zajęć było ciekawe i urozmaicone podejście do tematyki szkolenia, przykłady na których pracowali uczestnicy szkolenia oparte były na rzeczywistych potrzebach i przykładach zbadanych wcześniej przez Trenerkę – Ewelinę Zdzieszyńska. W zakresie realizacji usługi jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą „Wstronerozwoju” Ewelina Zdzieszyńska jako solidnym i rzetelnym partnerem.

Referencje za szkolenie z wystąpień publicznych

Przekazywane przez nią umiejętności praktyczne i teoretyczna wiedza są niezwykle cenne i dostosowane do potrzeb klienta. Nasze szkolenie było wyprofilowane właśnie pod nasze, konkretne potrzeby, Pani Ewelina jest osobą uczciwą, godną zaufania i mamy nadzieję korzystać z jej usług w przyszłości podczas szkoleń z innych zagadnień. Szkolenie z panią Eweliną Zdzieszyńską to dobra inwestycja czasu i pieniędzy.

Referencje za projekt: szkolenie reklamacje
Szkolenie zostało przygotowane na potrzeby naszej firmy, przykłady dotyczyły bezpośrednio naszej pracy. Na szkoleniu pojawiły się zarówno elementy merytoryczne, jak również praktyczne (np. odgrywanie scenek, praca w grupach). Szkolenie zawierało dużo praktycznych ćwiczeń pomocnych w codziennej pracy . Firma W Stronę Rozwoju zapoznała się ze specyfiką naszej branży i dzięki temu szkolenie odpowiadało naszym potrzebom.

Referencje za szkolenie umiejętności kierownicze – zawierające  szkolenie z motywacji

Umiejętności kierownicze- typologia osobowości, motywowanie i skuteczny feedbeck„. Projekt ten był przeznaczony dla trzech grup kierowników.  W czasie realizacji projektu p. Ewelina Zdzieszyńska wykazała się bardzo dużym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz elastycznością. Warte zaznaczenia jest również bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz bardzo dobry warsztat trenerski.

Referencja za szkolenie z komunikacji oraz inne projekty szkoleniowe.

Zrealizowane szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników zajęć. Prowadząca szkolenia – Pani Ewelina Zdzieszyńska wykazała się znakomitą znajomością w/w tematów oraz zdolnością łatwego przekazywania informacji o prezentowanym zagadnieniu. Niniejszym  rekomendujemy Panią  Ewelinę Zdzieszyńska jako Trenera wszystkim podmiotom, którym zależy na profesjonalnie przeprowadzonym szkoleniu.

Szkolenia w siedzibie klienta

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
Ewelina Zdzieszyńska
Tel.: 500 029 886

Dane Firmy:
Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
NIP: 8361730959
REGON: 142899358

realizacja: dwarazy.com