Szkolenie motywacyjne - Jak motywować pracowników?-Jak budować zaangażowanie?, szkolenia
Szkolenie motywacyjne - Jak motywować pracowników?-Jak budować zaangażowanie?

 

 

Skuteczne sposoby motywowania.

 

Jak motywować pracowników?

 

Jak budować zaangażowanie?

 

 

 

 

 

 

Adresaci szkolenia:

Czy w ostatnim czasie z Twojego zespołu odszedł cenny, kluczowy dla Ciebie pracownik?
Czy pracownicy w Twojej firmie mogliby pracować  efektywniej, lub wkładać więcej wysiłku w swoją pracę?
Czy Twoim pracownikom zdarza się mówić o tym, że w innych firmach jest lepiej?
Czy masz wrażenie, że pracownicy, którymi zarządzasz, nie przyszliby jutro do pracy, gdyby nie musieli zarabiać na utrzymanie?
Jeśli na przynajmniej jedno z pytań z odpowiadasz „tak” – To szkolenie pomoże menedżerom Twoje firmy wyjść naprzeciw tym problemom.

Szkolenie skierowane jest do osób kierujących zespołami, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez  budowanie zaangażowania, a także pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron jednostek.

 

Korzyści dla uczestników:

► Dowiesz sie jak radzić sobie ze zniechęceniem ludzi, którzy kiedyś tryskali energią
► Dowiesz sie jak tworzyć motywacje poprzez proste niepozorne codzienne czynności,  ale ważne dla poziomu zaangażowania pracowników
► Przekonasz się że 80% motywacji pochodzi z motywatorów pozafinansowych
► Rozwiniesz umiejętności z zakresu wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów oceniających pracę
► Uzyskasz wiedzę o skutecznych narzędziach motywowania
► Dowiesz sie jak tworzyć atmosferę sprzyjającej motywowaniu

 

Korzyści dla firmy:

► Wyższy poziom świadomości i zaangażowania pracowników,
► Zwiększenie  lojalności pracowników wobec firmy
► Zmniejszanie kosztów zatrudnienia
► Mała rotacja pracowników,
► Szybszy proces adaptacji nowych pracowników
► Budowanie wizerunku  dobrego pracodawcy
► Łatwiejszy proces pozyskiwania  kompetentnych pracowników (dla których atmosfera pracy, system motywacji jest bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy)          
► Dobra atmosfera w pracy.

 

Narzędzia, które poznasz podczas szkolenia:

► Narzędzia motywowania

► Macierz doboru motywatorów do poziomu kompetencji i motywacji pracownika

► Struktura formułowania informacji zwrotnej

► Model przywództwa sytuacyjnego

 

Doświadczony trener:

 Ewelina Zdzieszyńska - Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem umiejętności motywowania pracowników. Pracowała na stanowisku trenera w Medicover, gdzie odpowiedzialna była zaprzygotowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu efektywnej komunikacji z pracownikami. Pracując jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank odpowiedzialna była za projekt przygotowania i wdrożenia kultury feedbacku. W ramach projektu prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do udzielania informacji zwrotnej pracownikom, motywowania pracowników, wyznaczania celów, oceny pracy.

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności efektywnego motywowania i komunikacji z pracownikami min. dla następujących Klientów:

 

 • GUS-  zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Motywowanie pracowników i wypalenie zawodowe”- Referencje
 • Impel Business Solutions „Efektywna  Komunikacja z pracownikami” - Referencje
 • Lafarge Gips-  zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń „Umiejętności kierownicze- typologia osobowości, motywowanie i skuteczny feedbeck”  - trzy grupy szkoleniowe 48 h -Referencje
 • GUS-  zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń „Motywowanie i informacja zwrotna"
 • Lexum- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Motywowanie i udzielanie informacji zwrotnych”- jedna grupa 16 h 
 • Sygama Bank- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresustawiania celów, udzielania informacji zwrotnych, efektywnej komunikacji wewnątrz firmy
 • Otawa Group- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Efektywna komunikacja wewnątrz firmy"
 • Perform Media Poland - „Akademia kompetencji People Leader"- Rozwijanie i wzmocnienie umiejętności związanych z kierowaniem zespołu, efektywną komunikacją, udzielaniem informacji zwrotnej, prowadzeniem rozmów oceniających, skutecznego wydawania poleceń i delegowania, motywowania członków zespołu.
 • Cementowania Kraków- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Skuteczny kierownik w działaniu”- szkolenie zawierało treści z zakresu motywowania i udzielania informacji zwrotnych –  jedna grupa szkoleniowa 
 • Phonak - zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Sztuka rozmów oceniających”- szkolenie zawierało treści z zakresu udzielania informacji zwrotnych – jedna grupa (8h)
 • Medicover- zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu wyznaczania celów i udzielania informacji zwrotnej dla kadry menedżerskiej

 

Program szkolenia

Blok wstępny
 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

Jak sprawić, by ognisko się tliło - czyli o dorzucaniu drew do ogniska

 • Na czym polega motywowanie? - dyskusja moderowana
 • Zasady motywowania- praca w podgrupach
 • Przegląd teorii motywacji: Teoria dwuczynnikowa, Teoria X i teoria Y, Teoria D. McClellanda, Teoria oczekiwań, Teoria sprawiedliwości- mini-wykład, dyskusja moderowana
 • Styl zarządzania,  poziom pewności siebie a motywacja - ćwiczenie wykonywane indywidualnie  w odniesieniu do członków swojego zespołu

Rola zarządzania w motywowaniu

 • Zarządzanie przez cele – mini-wykład, trening praktyczny
 • Zarządzanie przez uczestnictwo – mini-wykład, casy study
 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej motywowaniu – burza mózgów

Rola komunikacji w motywowaniu

 • Informacja zwrotna i jej siła - mini-wykład, ćwiczenie w podgrupach
 • Konstruktywna pochwała – mini-wykład, scenki
 • Konstruktywna krytyka – mini-wykład, scenki
 • Rozmowy oceniające pracę – mini-wykład, studium przypadku, trening praktyczny
 • Motywacyjna siła słów – film video, dyskusja, mini-wykład
 • Słowa i sformułowania zmieniające całość wypowiedzi - praca w podgrupach 

Indywidualna motywacja pracowników

 • Co motywuje pracowników? - dostosowanie motywatorów do poszczególnych jednostek
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników i dobór motywatorów
 • Uznanie - 6 czynników skutecznego uznania
 • 66 sposobów na motywowanie
 • Co motywuje polskich pracowników? - "polska mapa motywacji"

Motywowanie zespołu

 • Budowanie atmosfery współpracy
 • Współzawodnictwo w zespole

Czego unikać?

 • Demotywatory
 • Niespójne zachowanie szefa
Ewaluacja
 • Ćwiczenie podsumowujące 
 • Ankiety ewaluacyjne i zapowiedź follow up

 


Organizujemy szkolenia:

 • Otwarte
 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

 Tel.: 500 029 886

Adres e-mail: 

 


 Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu 
motywacji 
 w Warszawie:
  
 
Warszawa      15-16 grudzień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
 
Cena Obejmuje:
• 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

                                           

 

Wybierz termin szkolenia:


Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 


 
Oferty specjalne:
  
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3-5 osób 10% rabatu

Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu   


 UWAGA!             Szkolenia zamknięte

 


 

 

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: 


 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:

Szkolenie motywacyjne - Jak motywować pracowników?-Jak budować zaangażowanie?

 

Metody szkoleniowe
 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

 Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia,

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Wzmocnienie umiejętności z zakresu motywowania
 • Efektywne motywowanie pracowników i zespołu poprze odwoływanie się do indywidulanych motywatorów
 • Wzrost efektywności i wydajności pracowników

 

Szkolenie Motywacja. Co motywuje pracowników? Szkolenie Motywacyjne dostosowanie motywatorów, Inspirowanie i Motywowanie Szkolenie. Motywowanie zespołu, Szkolenie z Motywacji dla firm

O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych