Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Szkolenia motywacyjne – szkolenie motywowanie pracowników

Jak motywować pracowników?

 

Skuteczne sposoby motywowania


Adresaci – szkolenia motywacyjne skierowane są dla:

Czy w ostatnim czasie z Twojego zespołu odszedł cenny, kluczowy dla Ciebie pracownik?
Czy pracownicy w Twojej firmie mogliby pracować  efektywniej, lub wkładać więcej wysiłku w swoją pracę?
Czy Twoim pracownikom zdarza się mówić o tym, że w innych firmach jest lepiej?
Czy masz wrażenie, że pracownicy, którymi zarządzasz, nie przyszliby jutro do pracy, gdyby nie musieli zarabiać na utrzymanie?
Jeśli na przynajmniej jedno z pytań z odpowiadasz „tak” – To szkolenie pomoże menedżerom Twoje firmy wyjść naprzeciw tym problemom.

Szkolenie skierowane jest do osób kierujących zespołami, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez  budowanie zaangażowania, a także pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron jednostek.

 

Korzyści dla uczestników, które przyniesie szkolenie motywacyjne:

 • Dowiesz się jak radzić sobie ze zniechęceniem ludzi, którzy kiedyś tryskali energią
 • Dowiesz się jak tworzyć motywacje poprzez proste niepozorne codzienne czynności,  ale ważne dla poziomu zaangażowania pracowników
 • Przekonasz się że 80% motywacji pochodzi z motywatorów pozafinansowych
 • Rozwiniesz umiejętności z zakresu wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów oceniających pracę
 • Uzyskasz wiedzę o skutecznych narzędziach motywowania
 • Dowiesz się jak tworzyć atmosferę sprzyjającej motywowaniu

 

Korzyści dla firmy, które przyniesie  odpowiednie motywowanie pracowników:

 • Wyższy poziom świadomości i zaangażowania pracowników
 • Zwiększenie  lojalności pracowników wobec firmy
 • Zmniejszanie kosztów zatrudnienia
 • Mała rotacja pracowników
 • Szybszy proces adaptacji nowych pracowników
 • Budowanie wizerunku  dobrego pracodawcy
 • Łatwiejszy proces pozyskiwania  kompetentnych pracowników (dla których atmosfera pracy, system motywacji jest bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy)
 • Dobra atmosfera w pracy.

 

Narzędzia motywacji, które poznasz podczas szkolenia:

 • Narzędzia motywowania
 • Macierz doboru motywatorów do poziomu kompetencji i motywacji pracownika
 • Struktura formułowania informacji zwrotnej
 • Model przywództwa sytuacyjnego

Doświadczony trener przeprowadzi szkolenie motywacyjne:


Ewelina Zdzieszyńska – Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem umiejętności motywowania pracowników. Pracowała na stanowisku trenera w Medicover, gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu efektywnej komunikacji z pracownikami. Pracując jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank odpowiedzialna była za projekt przygotowania i wdrożenia kultury feedbacku. W ramach projektu prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do udzielania informacji zwrotnej pracownikom, motywowania pracowników, wyznaczania celów, oceny pracy.

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności efektywnego motywowania i komunikacji z pracownikami min. dla następujących Klientów:

 

 • GUS–  zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Motywowanie pracowników i wypalenie zawodowe”- Referencje
 • Impel Business Solutions „Efektywna  Komunikacja z pracownikami” – Referencje
 • Lafarge Gips–  zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń „Umiejętności kierownicze- typologia osobowości, motywowanie i skuteczny feedbeck”  – trzy grupy szkoleniowe 48 h – Referencje
 • GUS–  zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń „Motywowanie i informacja zwrotna
 • Lexum– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Motywowanie i udzielanie informacji zwrotnych”- jedna grupa 16 h
 • Sygama Bank– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresu stawiania celów, udzielania informacji zwrotnych, efektywnej komunikacji wewnątrz firmy
 • Otawa Group– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Efektywna komunikacja wewnątrz firmy
 • Perform Media Poland – „Akademia kompetencji People Leader”- Rozwijanie i wzmocnienie umiejętności związanych z kierowaniem zespołu, efektywną komunikacją, udzielaniem informacji zwrotnej, prowadzeniem rozmów oceniających, skutecznego wydawania poleceń i delegowania, motywowania członków zespołu.
 • Cementowania Kraków– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Skuteczny kierownik w działaniu”- szkolenie zawierało treści z zakresu motywowania i udzielania informacji zwrotnych –  jedna grupa szkoleniowa
 • Phonak – zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Sztuka rozmów oceniających”- szkolenie zawierało treści z zakresu udzielania informacji zwrotnych – jedna grupa (8h)
 • Medicover– zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu wyznaczania celów i udzielania informacji zwrotnej dla kadry menedżerskiej

Program szkolenia- motywacja pracowników:


 

Blok wstępny

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

 

Jak sprawić, by ognisko się tliło – czyli o dorzucaniu drew do ogniska

 • Na czym polega motywowanie? – dyskusja moderowana
 • Zasady motywowania- praca w podgrupach
 • Przegląd teorii motywacji: Teoria dwuczynnikowa, Teoria X i teoria Y, Teoria D. McClellanda, Teoria oczekiwań, Teoria sprawiedliwości- mini-wykład, dyskusja moderowana
 • Styl zarządzania,  poziom pewności siebie a motywacja – ćwiczenie wykonywane indywidualnie  w odniesieniu do członków swojego zespołu

 

Rola zarządzania w motywowaniu

 • Zarządzanie przez cele – mini-wykład, trening praktyczny
 • Zarządzanie przez uczestnictwo – mini-wykład, casy study
 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej motywowaniu – burza mózgów

 

Rola komunikacji w motywowaniu

 • Informacja zwrotna i jej siła – mini-wykład, ćwiczenie w podgrupach
 • Konstruktywna pochwała – mini-wykład, scenki
 • Konstruktywna krytyka – mini-wykład, scenki
 • Rozmowy oceniające pracę – mini-wykład, studium przypadku, trening praktyczny
 • Motywacyjna siła słów – film video, dyskusja, mini-wykład
 • Słowa i sformułowania zmieniające całość wypowiedzi – praca w podgrupach

 

Indywidualna motywacja pracowników

 • Co motywuje pracowników? – dostosowanie motywatorów do poszczególnych jednostek
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników i dobór motywatorów
 • Uznanie – 6 czynników skutecznego uznania
 • 66 sposobów na motywowanie
 • Co motywuje polskich pracowników? – „polska mapa motywacji”

 

Motywowanie zespołu

 • Budowanie atmosfery współpracy
 • Współzawodnictwo w zespole

 

Czego unikać?

 • Demotywatory
 • Niespójne zachowanie szefa

 

Ewaluacja

 • Ćwiczenie podsumowujące
 • Ankiety ewaluacyjne i zapowiedź follow up

Metody - szkolenia motywacyjne dla pracowników:

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Szkolimy między innymi w takich miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia

Jakie korzyści zapewni szkolenie z motywacji pracowników?

 • Wzmocnienie umiejętności z zakresu motywowania
 • Efektywne motywowanie pracowników i zespołu poprze odwoływanie się do indywidulanych motywatorów
 • Wzrost efektywności i wydajności pracowników

Szkolenie Motywacja. Co motywuje pracowników? Szkolenie motywacyjne – dostosowanie motywatorów, Inspirowanie i Motywowanie Szkolenie. Motywowanie zespołu, Szkolenie z motywacji dla firm, szkolenie motywacyjne dla pracowników.


  Rodzaj oferty:

  Szkolenia motywacyjne zamknięte: 

  Organizujemy również szkolenia z motywacji  w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań podnoszących motywowanie pracowników Twojej firmy, które przyniosą długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu przyczyn braku motywacji i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

   

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com