Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Szkolenia motywacyjne – szkolenie motywowanie pracowników

Jak motywować pracowników?

 

Skuteczne sposoby motywowania


Współcześni menedżerowie  często  powinni być osobami o wszechstronnych umiejętnościach –  ich zadaniem jest nie tylko przydzielanie zadań, nadzór nad ich wykonaniem i motywowanie pracowników. W coraz większym stopniu oczekuje się od menedżera umiejętności inspirowania i  angażowania zespołu. Rozwój umiejętności komunikacyjnych i poszerzanie wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi wspierają menedżerów w tym obszarze.

 

Menedżerowie mogą wybierać właściwych ludzi do właściwej pracy, dbać o atmosferę w zespole. Warto pamiętać, że motywacja rodzi się wewnątrz i menedżer może pomóc pracownikom się samomotywować. Pytanie, jakie powinien sobie postawić menedżer brzmi: „Jak mogę zachęcić ludzi, żeby osiągali najlepsze wyniki, ponieważ będą tego chcieli?”

 

Celem głównym szkolenia jest poszerzenie kompetencji menedżerów w kierunku motywowania, angażowania i inspirowania pracowników dzięki  wyjściu poza schemat „polecenie – kontrola”.

 

Dlaczego motywacja w miejscu pracy jest tak ważna?

Zmotywowani pracownicy są bardziej wydajni, a ich pozytywna energia tworzy dobrą atmosferę i udziela się pozostałym.

Motywowanie pracowników to stały proces. Składa się z zaplanowanych działań, które szef przygotowuje dla swoich pracowników w oparciu o znajomość ich samych oraz zasad motywowania. Motywowanie jest nieustannym poszukiwaniem rozwiązań i wykorzystywaniem każdej okazji do zwiększenia zaangażowania pracowników.

 

Szkolenie motywacyjne dla menedżerów: Budowanie zaangażowania i efektywności zespołu

Czy w ostatnim czasie z Twojego zespołu odszedł cenny, kluczowy dla Ciebie pracownik?

Czy pracownicy w Twojej firmie mogliby pracować efektywniej lub wkładać więcej wysiłku w swoją pracę?

Czy Twoim pracownikom zdarza się mówić o tym, że w innych firmach jest lepiej?

Czy masz wrażenie, że pracownicy, którymi zarządzasz, nie przyszliby jutro do pracy, gdyby nie musieli zarabiać na utrzymanie?

Jeśli na przynajmniej jedno z tych pytań odpowiedziałeś „tak”, to nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Pomoże Ci jako menedżerowi wyjść naprzeciw tym problemom i stworzyć zespół pełen zaangażowania.

 

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób kierujących zespołami, które pragną podnieść efektywność działania poprzez budowanie zaangażowania, pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy oraz ukazywanie mocnych stron jednostek. Dołącz do nas i odkryj techniki, które pomogą Ci w tworzeniu motywującego i skutecznego zespołu.”

Korzyści dla uczestników, które przyniesie szkolenie motywacyjne:

 • Dowiesz się jak radzić sobie ze zniechęceniem ludzi, którzy kiedyś tryskali energią
 • Dowiesz się jak tworzyć motywacje poprzez proste niepozorne codzienne czynności,  ale ważne dla poziomu zaangażowania pracowników
 • Przekonasz się że 80% motywacji pochodzi z motywatorów pozafinansowych
 • Rozwiniesz umiejętności z zakresu wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów oceniających pracę
 • Uzyskasz wiedzę o skutecznych narzędziach motywowania
 • Dowiesz się jak tworzyć atmosferę sprzyjającej motywowaniu

 

Korzyści dla firmy, które przyniesie  odpowiednie motywowanie pracowników:

 • Wyższy poziom świadomości i zaangażowania pracowników
 • Zwiększenie  lojalności pracowników wobec firmy
 • Zmniejszanie kosztów zatrudnienia
 • Mała rotacja pracowników
 • Szybszy proces adaptacji nowych pracowników
 • Budowanie wizerunku  dobrego pracodawcy
 • Łatwiejszy proces pozyskiwania  kompetentnych pracowników (dla których atmosfera pracy, system motywacji jest bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy)
 • Dobra atmosfera w pracy.

 

Narzędzia motywacji, które poznasz podczas szkolenia:

 • Narzędzia motywowania
 • Macierz doboru motywatorów do poziomu kompetencji i motywacji pracownika
 • Struktura formułowania informacji zwrotnej
 • Model przywództwa sytuacyjnego

Doświadczony trener przeprowadzi szkolenie motywacyjne:


Ewelina Zdzieszyńska – Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem umiejętności motywowania pracowników. Pracowała na stanowisku trenera w Medicover, gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu efektywnej komunikacji z pracownikami. Pracując jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank odpowiedzialna była za projekt przygotowania i wdrożenia kultury feedbacku. W ramach projektu prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do udzielania informacji zwrotnej pracownikom, motywowania pracowników, wyznaczania celów, oceny pracy.

 

Doświadczenie:

✓ 19 lat doświadczenia trenerskiego
✓ Doświadczenie – praca w dużych korporacjach, w różnych branżach ( Ubezpieczenia, Bankowość, Usługi medyczne)
✓ 450 zrealizowanych projektów szkoleniowych (Usługi, usługi bankowe, przemysł, administracja publiczna)
✓ 137 szkoleń menedżerskich
✓ ponad 10 000 h-przeprowadzonych szkoleń

 

Zdobywała doświadczenia prowadząc projekty m.in. szkolenia dla takich firm, jak: Alior Bank, Mercedes-Benz, American Express, BANK PKO BP, Benefit Systems, Ceneo.Pl, Citibank, Coca Cola, Danone, Deutsche Bank, Electrolux, ENEA, Energa Operator, Fiat Auto, ZUS, GUS, NFZ, IKEA, ING, Kia Motors, MAN, Meble BRW, Orange, PGE, PGNiG, PZU, SAP i wielu innych.

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności efektywnego motywowania i komunikacji z pracownikami min. dla następujących Klientów:

 

 • GUS–  zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Motywowanie pracowników i wypalenie zawodowe”- Referencje
 • Impel Business Solutions „Efektywna  Komunikacja z pracownikami” – Referencje
 • Lafarge Gips–  zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń „Umiejętności kierownicze- typologia osobowości, motywowanie i skuteczny feedbeck”  – trzy grupy szkoleniowe 48 h – Referencje
 • GUS–  zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń „Motywowanie i informacja zwrotna
 • Lexum– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Motywowanie i udzielanie informacji zwrotnych”- jedna grupa 16 h
 • Sygama Bank– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresu stawiania celów, udzielania informacji zwrotnych, efektywnej komunikacji wewnątrz firmy
 • Otawa Group– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Efektywna komunikacja wewnątrz firmy
 • Perform Media Poland – „Akademia kompetencji People Leader”- Rozwijanie i wzmocnienie umiejętności związanych z kierowaniem zespołu, efektywną komunikacją, udzielaniem informacji zwrotnej, prowadzeniem rozmów oceniających, skutecznego wydawania poleceń i delegowania, motywowania członków zespołu.
 • Cementowania Kraków– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Skuteczny kierownik w działaniu”- szkolenie zawierało treści z zakresu motywowania i udzielania informacji zwrotnych –  jedna grupa szkoleniowa
 • Phonak – zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Sztuka rozmów oceniających”- szkolenie zawierało treści z zakresu udzielania informacji zwrotnych – jedna grupa (8h)
 • Medicover– zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu wyznaczania celów i udzielania informacji zwrotnej dla kadry menedżerskiej

Program szkolenia- motywacja pracowników:


 

Blok wstępny

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

 

Jak sprawić, by ognisko się tliło – czyli o dorzucaniu drew do ogniska

 • Na czym polega motywowanie? – dyskusja moderowana
 • Zasady motywowania- praca w podgrupach
 • Przegląd teorii motywacji: Teoria dwuczynnikowa, Teoria X i teoria Y, Teoria D. McClellanda, Teoria oczekiwań, Teoria sprawiedliwości- mini-wykład, dyskusja moderowana
 • Styl zarządzania,  poziom pewności siebie a motywacja – ćwiczenie wykonywane indywidualnie  w odniesieniu do członków swojego zespołu

 

Rola zarządzania w motywowaniu

 • Zarządzanie przez cele – mini-wykład, trening praktyczny
 • Zarządzanie przez uczestnictwo – mini-wykład, casy study
 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej motywowaniu – burza mózgów

 

Rola komunikacji w motywowaniu

 • Informacja zwrotna i jej siła – mini-wykład, ćwiczenie w podgrupach
 • Konstruktywna pochwała – mini-wykład, scenki
 • Konstruktywna krytyka – mini-wykład, scenki
 • Rozmowy oceniające pracę – mini-wykład, studium przypadku, trening praktyczny
 • Motywacyjna siła słów – film video, dyskusja, mini-wykład
 • Słowa i sformułowania zmieniające całość wypowiedzi – praca w podgrupach

 

Indywidualna motywacja pracowników

 • Co motywuje pracowników? – dostosowanie motywatorów do poszczególnych jednostek
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników i dobór motywatorów
 • Uznanie – 6 czynników skutecznego uznania
 • 66 sposobów na motywowanie
 • Co motywuje polskich pracowników? – „polska mapa motywacji”

 

Motywowanie zespołu

 • Budowanie atmosfery współpracy
 • Współzawodnictwo w zespole

 

Czego unikać?

 • Demotywatory
 • Niespójne zachowanie szefa

 

Ewaluacja

 • Ćwiczenie podsumowujące
 • Ankiety ewaluacyjne i zapowiedź follow up

Metody - szkolenia motywacyjne dla pracowników:

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Szkolimy między innymi w takich miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia

Jakie korzyści zapewni szkolenie z motywacji pracowników?

 • Wzmocnienie umiejętności z zakresu motywowania
 • Efektywne motywowanie pracowników i zespołu poprze odwoływanie się do indywidulanych motywatorów
 • Wzrost efektywności i wydajności pracowników

Szkolenie Motywacja. Co motywuje pracowników? Szkolenie motywacyjne – dostosowanie motywatorów, Inspirowanie i Motywowanie Szkolenie. Motywowanie zespołu, Szkolenie z motywacji dla firm, szkolenie motywacyjne dla pracowników.


  Rodzaj oferty:

  Szkolenia motywacyjne zamknięte: 

  Organizujemy również szkolenia z motywacji  w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań podnoszących motywowanie pracowników Twojej firmy, które przyniosą długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu przyczyn braku motywacji i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

   

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com