Profesjonalna Obsługa Pasażera Szkolenia, Profesjonalna obsługa podróżnego szkolenie, szkolenia
Profesjonalna Obsługa Pasażera Szkolenia, Profesjonalna obsługa podróżnego szkolenie

  W naszej ofercie:

  


 

Profesjonalna Obsługa Pasażera

 

Profesjonalna Obsługa Podróżnego

 

 

  

 

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla:
► pracowników  zajmujących się obsługą Pasażerów
► działów zajmujących się obsługą Pasażerów
► pracownicy przewoźników autobusowych i kolejowych

► pracownicy kolej
► pracownicy komunikacja miejska

► pracownicy linii lotniczych

► pracownicy metra

 

Korzyści dla firmy:

► Wzrost jakości obsługi Podróżnego
► Zmniejszenie liczby reklamacji
► Mniejsza ilość trudnych sytuacji podczas obsługi Pasażerów
► Wzmocnienie postawy pro-klienckiej
► Wzrost zadowolenia i lojalności Pasażerów
► Kształtowanie pozytywnego wizerunku
► Zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników

 

Korzyści dla uczestnika:

► Wzrost umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Pasażera
► Rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji
► Unikanie trudnych sytuacji podczas rozmów z Pasażerami
► Skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach
► Umiejętność dostrojenia się do typu Pasażera
► Umiejętność reagowania na atak i krytykę 

► Asertywność w kontaktach z trudnymi Podróżnymi

► Umiejętność diagnozy potrzeb Podróżnych

 

 

 

Cele szkolenia:

► Przygotowanie pracowników do bezpośredniej obsługi Pasażera

► Przećwiczenie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji w kontakcie bezpośrednim

► Przekazanie wiedzy na temat technik i narzędzi wykorzystywanych podczas bezpośredniej obsługi Pasażera

► Rozwijanie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji z Pasażerem

► Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat technik i narzędzi wykorzystywanych podczas obsługi Pasażera

► Dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technik i narzędzi pomocnych w trudnych sytuacjach

► Zapoznanie uczestników z algorytmami przydatnymi do reagowania w trudnych sytuacjach

► Rozwijanie umiejętności odmawiania, reagowania na atak i krytykę

► Dostarczenie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu udzielania odpowiedzi na zapytania w formie e-mailowej

► Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań w sposób zapewniający skuteczną realizację zadań i dających poczucie satysfakcji

  

 

 Narzędzia, które poznasz:

► Struktura rozmowy z Pasażerem

► Techniki aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja, pytania

► Typologia Pasażerów

► Techniki reagowania w trudnych sytuacjach: model odmowy, reagowanie na krytykę, model rozmowy z rozemocjonowanym Pasażerem

 

Doświadczony trener:

Ewelina Zdzieszyńska- certyfikowany trener biznesu, pedagog

Specjalizuje się w projektach związanych z doskonaleniem i poprawą jakości obsługi klienta, tworzeniem i wdrażaniem standardów obsługi Klienta.
 
Pracując jako trener i menedżer Działu Szkoleń w Sygma Bank odpowiedzialna była za opracowanie i wdrożenie projektów:
 • Model kompetencji, rozwój zawodowy i szkolenia w Departamencie Obsługi Klienta
 • Zbudowanie modelu kompetencji dla stanowisk w ramach Departamentu Obsługi Klienta
 • Zaprojektowanie szkoleń dla poszczególnych stanowisk rozwijających kompetencje rozpisane w modelu i zapewniających progres

Firma Wstronerozwoju realizowała projekty szkoleniowe z tematów obsługa Klienta, min. dla następujących Klientów:
 • SKM Warszawa-„Obsługa podróżnych przez Kierowników Pociągów oraz osoby kontrolujące dokumenty przejazdowe”  -8 grup x 15 osób - Referencje
 • Konsalnet Security  szkolenie z zakresu „Profesjonalnej obsługi pasażera"-na potrzeby realizacji usługi na rzecz Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie- Referencje
 • Lotos Asfalt- „Trudne sytuacje podczas obsługi Klienta”- (3 szkolenia)
 • ING Lease Polska - „Profesjonalna Obsługa Klienta" - Referencje
 • Medicover- „Obsługa Klienta", „Asertywności w obsłudze Klienta” (20 dni szkoleniowych)
 • Wesolandia- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi Klienta
 • Sygma Bank - Projekt poprawy jakości obsługi Klienta.  W ramach projektu zostały podjęte następujące działania: Przeprowadzenie audytu mającego na celu zdiagnozowanie poziomu obsługi Klienta, Obserwacja pracy i odsłuch rozmów konsultantów Call Center, Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego mającego na celu poprawę standardów obsługi.
 • E-Commerce Services Sp. z o.o. | empik.com | smyk.com|-  „Zaangażowana telefoniczna Obsługa Klienta”- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia dla  CallCenter
 • Orange Polska- „Budowanie relacji z Klientem” – przeprowadzenie 20 szkoleń
 • Impel Business Solutions - "Trudny klient" - Referencje 
 • Riwal Poland - „Profesjonalna obsługa klienta” - Referencje 
 • The Swatch Group - „Profesjonalna obsluga klienta w serwisie" - Referencje
 • Steinbacher Izoterm - „Profesjonalna obsługa klienta” - Referencje 

 

Program szkolenia

Blok wstępny
 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

Wiedza o Pasażerach

 • Kim jest Klient?
 • Oczekiwania Pasażerów wobec obsługi

Bezpośrednia obsługa Pasażera

 • Umiejętności wspomagające prowadzenie rozmowy z Pasażerem
 • Obsługa Klienta a współpraca z Pasażerem
 • Struktura rozmowy z Pasażerem

Efektywna komunikacja

 • Kiedy komunikacja jest efektywna?
 • Narzędzia efektywnej komunikacji

Powitanie

 • Budowanie pierwszego wrażenia (rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kreowaniu pierwszego wrażenia)
 • Etapy powitania

Ustalenie celu rozmowy i szczegółów pozwalających na przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązania

 • Dlaczego istotne jest ustalenie celu rozmowy?
 • Pytania jako narzędzie pozwalające ustalić cel rozmowy oraz poznać potrzeby i oczekiwania Pasażera (klasyfikacja pytań, zasady związane z zadawaniem pytań)
 • Techniki aktywnego słuchania (parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie)

Typologia Pasażerów i dostrajanie się do poszczególnych typów

 • Typologia Klientów
 • Jak prowadzić efektywne rozmowy z poszczególnymi typami? (dostrojenie się na poziomie werbalnym i niewerbalnym)

Kontrolowanie rozmowy oraz przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań

 • Narzędzia pozwalające utrzymać kontrolę nad rozmową
 • Zasady budowania jasnych i prostych wypowiedzi
 • Pozytywny język
 • Język korzyści
 • Nawiązywanie do wypowiedzi Klienta (technika logicznej perswazji)

Odpowiadanie na zastrzeżenia Pasażerów

 • Kategorie zastrzeżeń
 • Metody uchylania zastrzeżeń

Asertywność podczas rozmowy

 • Zachowanie asertywne
 • Asertywna odmowa
 • Reagowanie na atak i krytykę

Podsumowanie i zakończenie rozmowy

 • Podsumowanie – standard podsumowania
 • Zakończenie rozmowy - standard zakończenia 

 


 

  UWAGA!             Szkolenia zamknięte

 


 

 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Wybierz termin szkolenia:
Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: W naszej ofercie  posiadamy również:

 obsługa trudnego Pasażera szkolenie, szkolenia z zakresu obsługi Podróżnego

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe

 

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

Obsługa Pasażera Szkolenie. Szkolenie Profesjonalna Obsługa Pasażera. Bezpośrednia Obsługa Pasażera Szkolenie. Przygotowanie pracowników do Obsługi Pasażera,  Komunikacji, Kurs ObsługiPasażera  Szkolenia

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Wzrost jakości obsługi Pasażerów
 • Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji z Pasażerem
 • Zmiejszenie liczby reklamacji
 • Mniejsza ilość trudnych sytuacji podczas obsługi Pasażerów
 • Skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach
 • Wzmocnienie postawy proklienckiej

Obsługa Pasażera Szkolenie. Szkolenie Profesjonalna Obsługa Pasażera. Bezpośrednia Obsługa Pasażera Szkolenie. Przygotowanie pracowników do Obsługi Pasażerów,  Komunikacji, Kurs Obsługi Pasażera  Szkolenia


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych