Szkolenie trudny klient - Kurs obsługi i pracy z trudnym klientem
Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Szkolenie

     

 


Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta

 

  

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zajmujących się obsługą Klienta.

 

Korzyści dla firmy:

► Wzrost jakości obsługi Klientów
► Zmniejszenie liczby reklamacji
► Mniejsza ilość trudnych sytuacji podczas obsługi Klientów
► Wzmocnienie postawy pro-klienckiej
► Wzrost zadowolenia i lojalności Klientów
► Uzyskanie pożądanego wizerunku firmy

 

Korzyści dla uczestnika:

► Wzrost umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta
► Rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji
► Unikanie trudnych sytuacji podczas rozmów z Klientami
► Skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach
► Umiejętność dostrojenia się do typu Klienta
► Umiejętność reagowania na atak i krytykę 

 

Cele szkolenia:

►  Wykorzystanie elementów składowych skutecznego komunikowania się dladoskonalenia własnego warsztatu pracy z klientem
►  Uświadomienie roli i strategii pracy z emocjami własnymi oraz emocjami Klienta
►  Poznanie roli strategii uprzedzania sytuacji trudnych. Wypracowanie umiejętności przeprowadzenia skutecznej rozmowy z zastosowaniem poznanych technik. Uświadomienie sobie osobistych zasobów możliwych do wykorzystania podczas głównych zadań pracownika obsługi klienta
► Uświadomienie różnorodności Klientów i konieczności indywidualizowania środków komunikacji. Wypracowanie umiejętności postępowania z „trudnym” Klientem. Wzmacnianie skuteczności radzenia sobie ze stresem.
► Wykorzystanie postaw i technik asertywnych dla zachowania spokoju wsytuacjach trudnych i budowania pozytywnych więzi z Klientem. Wzmacnianie skuteczności radzenia sobie ze stresem.
 

 

  Narzędzia, które poznasz:

► Charakterystyka typów osobowości Klienta, z którymi pracujemy, na co dzień- Jak dostosować swoje zachowanie?

►  Trudny Klient- taktyki radzenie sobie z nimi

► Jak powstrzymać negatywne emocje?

► Trudne sytuacje  z Klientem - jak nie dopuszczać do ich powstawania?

► Techniki aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja, pytania

► Techniki reagowania w trudnych sytuacjach: model odmowy, reagowanie na krytykę, model rozmowy z rozemocjonowanym Klientem

 

 Doświadczony trener:

Anita Goździkowska

Osobowość trenera gwarantuje uczestnikom wysoką dynamikę szkolenia, interaktywny sposób przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej, żywą reakcję na zgłaszane problemy czy sugestie, charakter warsztatowy i twórczy. Trener buduje atmosferę otwartości i zaufania, bazuje na relacjach partnerskich, co pozwala optymalnie zaktywizować grupę do nauki, konstruktywnej samokrytyki połączonej z kreowaniem konkretnych rozwiązań. Połączenie doświadczenia trenerskiego i menedżerskiego w obszarze Sprzedaży, Obsługi Klienta i Zarządzania Relacjami z Klientem pozwala trenerowi wysoce zmotywować uczestników szkolenia do aktywnego udziału, a przede wszystkim zainspirować do dalszego rozwoju własnego i na rzecz firmy.
 
Specjalizuje się w projektach związanych z doskonaleniem i poprawą jakości obsługi klienta, tworzeniem i wdrażaniem standardów obsługi Klienta.
 

Firma "W stronę rozwoju" realizowała projekty szkoleniowe z tematów obsługa Klienta, min. dla następujących Klientów:
 • Lotos Asfalt- „Trudne sytuacje podczas obsługi Klienta”- (3 szkolenia)
 • ING Lease Polska - „Profesjonalna Obsługa Klienta" - Referencje
 • Medicover- „Obsługa Klienta", „Asertywności w obsłudze Klienta” (20 dni szkoleniowych)
 • Wesolandia- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi Klienta
 • Sygma Bank - Projekt poprawy jakości obsługi Klienta.  W ramach projektu zostały podjęte następujące działania: Przeprowadzenie audytu mającego na celu zdiagnozowanie poziomu obsługi Klienta, Obserwacja pracy i odsłuch rozmów konsultantów Call Center, Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego mającego na celu poprawę standardów obsługi.
 • E-Commerce Services Sp. z o.o. | empik.com | smyk.com|-  „Zaangażowana telefoniczna Obsługa Klienta”- zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia dla  CallCenter
 • Orange Polska- „Budowanie relacji z Klientem” – przeprowadzenie 20 szkoleń
 • Impel Business Solutions - "Trudny klient" - Referencje 
 • Riwal Poland - „Profesjonalna obsługa klienta” - Referencje 
 • The Swatch Group - „Profesjonalna obsluga klienta w serwisie" - Referencje
 • Steinbacher Izoterm - „Profesjonalna obsługa klienta” - Referencje 

 

Program szkolenia

Skuteczne komunikowanie się drogą do porozumienia się z Klientem

 • Reguły efektywnej komunikacji
 • Reguły dobrego kontaktu i porozumiewania się
 • Blokady i zakłócenia w komunikacji
 • Autoanaliza - Moje bariery i moje wspomagacze
 • Zachowania zniechęcające i zachęcające do kontaktu
 • Emocje, a komunikacja z Klientem – Łagodzenie konfliktów poprzez dystans emocjonalny - panowanie nad własnymi emocjami i wygaszanie negatywnych emocji Klienta

Techniki wywierania wpływu, a koncentracja na Kliencie i osobiste zaangażowanie

 • Komunikacja niewerbalna, jako wzmocnienie relacji z Klientem
 • Sztuka zadawania pytań i aktywnego słuchania, jako narzędzie prowadzenia rozmowy
 • Prezentowanie propozycji rozwiązania problemu Klienta
 • Umiejętne wykorzystywanie technik skutecznej perswazji
 • Strategie argumentowania
 • Znaczenie i zastosowanie schematu rozmowy

Typologia Klientów i taktyki rozmawiania z różnymi typami Klientów

 • Spójność komunikacyjna z każdym Klientem – na czym polega?
 • „Trudni” klienci – sposoby radzenia sobie z „trudnym” Klientem
 • Budowanie więzi z Klientem mimo jego skarg i zażaleń
 • Opanowanie skutecznych metod zapobiegania i radzenia sobie ze stresem w trakcie obsługi „trudnego” Klienta
  Czym może być stres w obsłudze Klienta?

Trudne sytuacje z Klientem, a asertywność

 • Postawy Klienta - skuteczna reakcja – umiejętne podejmowaniedecyzji
 • Zasady asertywnej rozmowy
 • Asertywne przyjmowanie ocen
 • Asertywne reakcja na zastrzeżenia i krytykę
 • Rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami Klienta - asertywne techniki wyrażania własnej opinii
 • Odbieranie skarg, reklamacji i zażaleń, jako okazja do lepszego zrozumienia potrzeb Klienta
 • Obsługa Klienta w sytuacjach konfliktowych
 • Opanowanie skutecznych metod zapobiegania i radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach w trakcie obsługi Klienta

 


 

  UWAGA!             Szkolenia zamknięte

 


 

 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU 

Adres e-mail: 


 

  Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   

 


 
Terminy realizacji szkoleń:

 

Warszawa      15-16 grudzień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne

 


 
Koszty inwestycji:
 
Cena Promocyjna: 1290 zł (netto)
 
Cena Obejmuje:
2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu
• obsługa klienta szkolenia Warszawa

 

  

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 
                                                           

Wybierz termin szkolenia:


Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).
 
 
* W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat

 

 Oferty specjalne:

  
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
Dla grupy  12 osób (Szkolenia z zakresu obsługi klienta - Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do uczestników na podstawie badania)

 


W naszej ofercie  posiadamy również:

 obsługa trudnego klienta szkolenie, szkolenia z zakresu obsługi klienta

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe

Szkolenie charakteryzuje się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno — treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników z przewagą ćwiczeń, pracy zespołowej w rotujących grupach, eksperymentów, metafor i casystudy. Zarówno treści merytoryczne, jak i metodyka szkolenia są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów.
W celu zapewnienia optymalnej efektywności szkolenia, stosunek partii teoretycznych (wykłady, krótkie prezentacje, komentarze trenera) do partii praktycznych (ćwiczeniowy trening umiejętności w sprzedaży oraz analiza przypadków w marketingu) wynosi 30/70. 

Obsługa Trudnego Klienta Szkolenie. Szkolenie Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta. Bezpośrednia Obsługa Trudnego Klienta Szkolenie. Przygotowanie pracowników do Obsługi Klienta,  Komunikacji, Kurs Obsługi Trudnego  Klienta Szkolenia.

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych